Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA TEMATICĂ 6 : SUNT COPIL MODEL !

Săptămâna III : 29 februarie – 4 martie 2016


Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Luni Întâlnirea de dimineață •conversaţia,
explicaţia,
29.02
•constituirea echipelor şi desemnarea demonstraţia, ex. de
CLR 1.4. responsabilităţilor – modelul, designerul, antrenament creativ;
2.4. prezentatorul (purtătorul de cuvânt), croitorii; •hârtie creponată,
Opțional Micii artiști –
•confecţionarea unei ţinute din hârtie creponată; foarfece, capsatoare,
Confecţionare şi
•pregătirea unei prezentări a casei de modă şi a rafie, alte materiale
prezentare de costume
MA 3,4,5, 6 modelului; sintetice sau din Observarea
•parada modelelor natură aduse de elevi, sistematică
CD cu muzică pentru
prezentare;
•activitate pe echipe
-exerciții de recunoaștere a literelor v, V prin Resurse procedurale:
CLR 1.2.
colorare / încercuire conversația,
2.2.
- exerciții de identificare a poziției sunetului explicația, exercițiul,
2.4.
/literei în cuvânt povestirea
3.1.
- citirea unor cuvinte formate din literele învățate CLR – Literele v și V Resurse materiale: Evaluare
3.4.
- realizarea unei compoziții cu tema Călătorie cu planșe, jetoane frontală,
4.1.
avionul. Forme de organizare: individuală
AVAP 2.2.
activitate frontală, pe
2.3.
grupe, independentă.
MEM 1.1. -exerciții de scădere în concentrul 0-20 fără MEM – Scăderea în Resurse procedurale:
1.2. trecere peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe concentrul 0-20 fără jocul didactic,
1.3. baza imaginilor, axei numerelor trecere peste ordin brainstorming-ul
1.4. Resurse materiale:
1.5. planșe, jetoane
3.1. Forme de organizare:
4.2. activitate frontală, pe
AVAP 2.2. grupe, independentă.
Tehnici de lucru : presare, modelare liberă Resurse procedurale:
CLR 2.4. Elemente de limbaj plastic : formă exerciţiul,
AVAP 1.1. - realizarea unui platou cu dulciuri sănătoase din conversaţia, jocul
1.3. plastilină didactic
Analiza
2.2. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii AVAP – Modelaj Resurse materiale:
produselor
2.3. prăjituri, plăcinte, tarte cu fructe -plastilină
activității
2.4. Forme de organizare:
MEM 3.1. activitate frontală, pe
grupe, independentă

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Marți Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
DP 2.1.
01.03 -conversație pe baza ilustrației conversația,
CLR 1.2.
-selectarea unei propoziții; identificarea numărului explicația, exercițiul
2.2.
de cuvinte; alegerea unui cuvânt ce conține Resurse materiale:
2.4.
sunetul l; despărțirea cuvântului în silabe; planșe cu povești, CD
3.1. CLR – Sunetul și litera
stabilirea numărului de silabe; identificarea cu filme de desen
3.4. l
sunetelor din fiecare silabă animat/muzică Observarea
4.1.
-prezentarea corespondenței sunet-literă Forme de organizare: sistematică
MEM 3.1.
-exerciții de scriere a literei l activitate frontală, pe
5.1.
-desenarea a 5 obiecte a căror denumire conține grupe, independentă.
AVAP 2.2.
sunetul /litera l. Evaluare
MEM 1.1. -exerciții de scădere în concentrul 0-20 fără MEM – Scăderea în Resurse procedurale: frontală,
1.2. trecere peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe concentrul 0-20 fără jocul didactic, individuală
1.3. baza imaginilor, axei numerelor trecere peste ordin brainstorming-ul
1.4. Resurse materiale:
1.5. planșe, jetoane, Analiza
3.1. Forme de organizare: produselor
4.2. activitate frontală, pe
AVAP 2.2. grupe, independentă. activității
Educație fizică
-identificarea stărilor emoţionale ale personajelor Resurse procedurale:
în contextele ilustrate jocul didactic
CLR 2.4.
-enumerarea unor reguli şi obiecte de igienă Resurse materiale:
DP 1.1.
personală DP – Emoţii de bază text-suport, planșe
1.2.
-emiterea unor reguli privind igiena alimentaţiei denumite prin cuvinte Forme de organizare: Observarea
2.1.
-identificarea comportamentelor anticipative Hobby-uri şi activităţi activitate frontală, pe sistematică
3.1.
-identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/ preferate grupe, independentă
3.2.
reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea,
3.3.
exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de
studiu, atenţia etc.)

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Miercuri DP 2.2. Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
02.03 conversația,
CLR 1.2. -formularea de răspunsuri la întrebări legate de explicația, exercițiul,
Observarea
2.2. ilustrația din manual brainstorming-ul
sistematică
2.4. -identificarea unor reguli de comportament Resurse materiale:
CLR – Sunetul și litera
3.1. civilizat în natură jetoane, CD cu filme
L Evaluare
3.4. -despărțirea cuvintelor în silabe și identificarea de desen
frontală,
4.1. sunetului inițial animat/muzică
individuală
MEM 3.1. -realizarea corespondenței sunet-literă Forme de organizare:
5.1. -scrierea literei L activitate frontală, pe
AVAP 2.3. - realizarea unui desen Planeta Pământ. grupe, independentă.
Religie
Limba engleză
MM 2.1. -audiţie Food Train Song MM – Cântarea Resurse procedurale: Observarea
2.2. -tactarea ritmului prin percuţie corporală sau cu instrumentală. audiţia, interpretarea sistematică
ajutorul jucăriilor muzicale Resurse materiale:
-executarea de mişcări libere pe melodie, mijloace tehnice de
3.1.
sugerate de ritm Elemente de limbaj redare a cântecelor Evaluare
3.3.
muzical : interpretarea (CD player) frontală,
AVAP 2.4.
Forme de organizare: individuală
activitate frontală

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Joi Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
DP 2.1.
03.03 conversația,
-prezentarea unui șir de imagini explicația, povestirea, Observarea
CLR 1.2.
-”citirea” imaginilor și alcătuirea unui scurt text jocul didactic, sistematică
2.2.
oral. CLR – Lectură după brainstorming-ul
2.4.
- colorarea imaginii preferate. un șir de benzi desenate Resurse materiale: Evaluare
3.1.
jetoane frontală,
3.4.
Forme de organizare: individuală
4.1.
activitate frontală, pe
AVAP 2.3.
grupe, independentă.
Educație fizică
CLR 2.2. Tehnici de lucru : presare, modelare liberă Resurse procedurale: Observarea
2.4. Elemente de limbaj plastic : formă exerciţiul, conversaţia, sistematică
AVAP 1.1. - realizarea unui platou cu dulciuri sănătoase din jocul didactic
1.3. plastilină Resurse materiale: Evaluare
AVAP – Modelaj
2.2. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii -plastilină frontală,
2.3. prăjituri, plăcinte, tarte cu fructe Forme de organizare: individuală
2.4. activitate frontală, pe
MEM 3.1. grupe, independentă Analiza
MEM 1.1. -exerciții de adunare în concentrul 0-20 cu trecere MEM – Adunarea în Resurse procedurale: produselor
1.2. peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe baza concentrul 0-20 cu exercițiul, jocul activității
1.3. imaginilor, axei numerelor trecere peste ordin. didactic
1.4. -forme şi transfer de energie - Unde şi vibraţii: Resurse materiale:
1.5. producerea sunetelor planșe, jetoane,
3.1. Producerea sunetelor Forme de organizare:
4.2. activitate frontală, pe
AVAP 2.2. grupe, independentă.

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Vineri Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
04.03 conversația, exercițiul,
CLR 2.4. -identificarea stărilor emoţionale ale personajelor în jocul didactic
contextele ilustrate Resurse materiale:
DP 1.1. -enumerarea unor reguli şi obiecte de igienă DP – Trăsături fizice planșe, jetoane
1.2. personală Obiecte şi activităţi Forme de organizare: Observarea
2.1. -emiterea unor reguli privind igiena alimentaţiei zilnice de igienă activitate frontală, pe sistematică
3.1. -identificarea comportamentelor anticipative personală grupe, independentă
3.2. -identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/
3.3. reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea,
exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de
studiu, atenţia etc.)
-exerciții de recunoaștere a literelor l, L prin Resurse procedurale:
CLR 1.2.
colorare / încercuire conversația,
2.2.
- exerciții de identificare a poziției sunetului /literei povestirea
2.4.
în cuvânt Resurse materiale:
3.1. CLR – Literele l și L
- citirea unor cuvinte formate din literele învățate planșe cu povești,
3.4.
- realizarea unei compoziții cu tema Lalele pentru Forme de organizare: Evaluare
4.1.
mama activitate frontală, pe frontală,
AVAP 2.2
grupe, independentă. individuală
MEM 1.1. -exerciții de adunare în concentrul 0-20 cu trecere MEM – Adunarea în Resurse procedurale:
1.2. peste ordin cu ajutorul bețișoarelor și pe baza concentrul 0-20 cu conversația, exercițiul,
1.3. imaginilor, axei numerelor trecere peste ordin. jocul didactic,
1.4. -forme şi transfer de energie - Unde şi vibraţii: brainstorming-ul
1.5. producerea sunetelor Resurse materiale: fișe
3.1. Producerea sunetelor de evaluare
4.2. Forme de organizare:
AVAP 2.3. independentă.
-audiţie Food Train Song Resurse procedurale:
-tactarea ritmului prin percuţie corporală sau cu audiţia, interpretarea
MM 2.1.
ajutorul jucăriilor muzicale MM – Cântarea Resurse materiale:
2.2.
-executarea de mişcări libere pe melodie, sugerate instrumentală. mijloace tehnice de
3.1.
de ritm Elemente de limbaj redare a cântecelor
3.3. Analiza
muzical : interpretarea (CD player)
produselor
Forme de organizare:
activității
activitate frontală