Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (2)

MODULUL IV. Erori și efecte întâlnite în evaluarea realizată în inspecțiile școlare/contextele didactice
profesionale
1. Subiectivitate și subiectivism în evaluarea realizată în cadrul examenului național de
definitivare în învățământ și concursului național de ocupare a posturilor didactice

Sarcină de lucru:

Menționați cât mai multe caracteristici ale evaluării obiective și subiective în educație.
Puteți înclina balanța către una din forme? Argumentați-vă răspunsul.

evaluare evaluare
obiectivă subiectivă

evaluare independentă de este, de regulă (sau chiar în mod


subiectivitatea subiecţilor necesar), una deformatoare

nu este influenţată şi nu poartă


este orientată şi motivată de
amprenta celui care o
intenţii/atitudini pozitive
realizează

este în mod fundamental un ceea ce este necesar să se evite nu este


act de gândire subiectivitatea evaluării, ci arbitrariul

nu distorsionează datele
poate apărea fie în mod
obiective pe baza cărora se face
neintenţionat, fie intenţionat
evaluarea
„Evalurea şcolară este o relaţie interumană cu multiple conotaţii afective şi morale, un act de
intercomunicare şi intercunoaştere ce angajează atât personalitatea profesorului, cât şi pe cea a
elevului, atât normele şi reglementările oficiale, cât şi reprezentările şi aprecierile nonformale,
atitudinile şi mentalităţile”. (Voiculescu, E. &Voiculescu, F., 2007)
Cea mai mare parte a procesului de evaluare este în mod inerent subiectivă - evaluatorul
trebuie să efectueze un număr de alegeri, care vor condiţiona procesul şi, totodată, rezultatul
evaluării.