Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (7)

MODULUL IV. Erori și efecte întâlnite în evaluarea realizată în inspecțiile școlare/contextele didactice
profesionale
1. Erori în construcția probelor de evaluare pentru concursurile didactice profesionale –
definitivarea în învățământ/ concursul de titularizare
1.2. Capcane ale practicii evaluative

Sarcina de lucru:

Completați, în imaginea inserată urmările pe care le-ar putea avea capcanele evaluării
subiective asupra elevilor și asupra cadrelor didactice.

Capcana obiectivităţii exagerate Capcana tehnicistă


elevi elevi
informațiile sunt doar de natură schematică, rigiditatea informațiilor reproduse, care
încadrate în tipare fixe; presupune o memorare obositoare;

cadre didactice cadre didactice


evaluatorul nu beneficiază de instrumente dificultăţile evaluării nu pot fi rezolvate prin punerea
precum metrul, cântarul, termometrul, care să-i în practică a soluţiilor pur tehnice;
asigure o „măsurare” obiectivă a rezultatelor
învăţării;

Capcana interpretării livreşti


elevi Capcana autoritarismului:
nu pot formula enunțuri al căror sens este elevi
echivalent cu cel transpus în informațiile dispare încrederea în propriile lor cunoștințe, absența
luării deciziilor, a formulării de opinii personale;
furnizate de profesor;
cadre didactice
cadre didactice abuzul de puterea dată de calitatea de evaluator;
presupune ignorarea caracterului relativ al
oricărei evaluări.