Sunteți pe pagina 1din 1

Barem de corectare și notare:

Se acordă 10 puncte din oficiu

1. Se acordă 5 puncte pentru fiecare sinonim scris corect.


2. Se acordă 5 puncte pentru fiecare extragerea unei mărci lexico- gramaticale a eului liric/
trăsătură a genului liric scrisă corect.
3. Se acordă 5 puncte pentru extragerea unei imagini artistice corecte din tet; se acordă 5 puncte
pentru precizarea corecta a imaginii artistice.
4. Se acordă câte 15 puncte pentru fiecare imagine artistică identificată corect și denumită corect.
5. Se acordă 15 puncte pentru identificarea corectă a două figuri de stil; se acordă 15 puncte
pentru explicarea nuanțată a fiecărei figuri de stil; se acordă 10 puncte pentru redactarea
lapidară a textului.
6. Se acordă 15 puncte pentru scrierea fiecărei trăsături scrise corect; se acordă 15 puncte pentru
explicarea fiecărei trăsături din text.