Sunteți pe pagina 1din 2

Agenții modelatori externi și procesele geomorfologice

I. Agenții modelatori externi


 Sunt elemente al învelișurilor geografice care acționează prin
procese geomorfologice elementare
1. Aerul:
 Prin variația temperaturii
 Prin vânt
 Prin precipitații atmosferice
2. Apa:
 Prin ape curgătoare
 Prin ape subterane
 Prin ghețari
 Prin valurile marine
 Prin maree
 Prin curenți marini
3. Vegetația
4. Fauna
5. Activitatea umană
II. Procesele geomorfologice
1. Procesele geomorfologice elementare: se referă la momentul inițial
al eroziunii și determină eroziunea
2. Procesele geomorfologice complexe: cuprind procese de eroziune,
transport și acumulare (sedimentare)

1. Procesele geomorfologice elementare

A. Dezagregarea fizică: se realizează prin îngheț-dezgheț,


dilatație contracție (insolație), umectare-uscare, pătrunderea și
dezvoltarea rădăcinilor plantelor în fisurile rocilor
B. Descompunerea chimică (alterarea chimică) - are loc
modificarea compoziției chimice a rocilor prin:
 Oxidare: rezultă oxizi
 Hidratare: anhidritul trece în gips
 Carbonatare: introducerea C în compoziția chimică a rocii
 Hidroliză: în climat cald și foarte umed se formează oxizi și hidroxizi de
aluminiu și fier
 Dizolvarea: preluarea în soluție a ionilor de sodiu și calciu și transportul la
distanță
 Alterarea biochimică: prin bacterii, plante și extracția compușilor chimici
din roci
Scoarțele de alterare reprezintă depozite afânate cu grosimi de câțiva zeci
de metri, rezultate prin alterare chimică și dezagregare fizică.
C. Pluviodenudarea: reprezintă eroziunea reliefului datorită
acțiunii apei din precipitații prin izbire, spălare în suprafață
prin pânze de apă și șiroire prin concentrarea apei de ploaie pe
unele făgașe din lungul versanților determinând apariția de
rigole, ravene, ogașe
D. Eroziunea torențială: determină formarea organismelor
torențiale sau a torenților
E. Procesele gravitaționale: prăbușiri de roci, alunecări de teren,
tasarea și sufoziunea
F. Deflația: este procesul de spulberare a nisipurilor și prafurilor
rezultate prin dezagregări
G. Abraziunea marină: este procesul de izbire a falezelor și
stâncilor de către apa încărcată cu nisip și pietriș (valuri marine)
și are ca rezultat retragerea falezelor
2. Procesele geomorfologie complexe cuprind procese de eroziune,
de transport și de acumulare.

III. Sistemele morfoclimatice


1. Zona subpolară:
 Procese geomorfologice: îngheț-dezgheț, eroziune glaciară,
fenomene periglaciare
 Forme de relief rezultate: forme de eroziune glaciară, nivală și
periglaciară
2. Zona ecuatorială:
 Procese geomorfologice: alterare chimică, pluviodenudare,
alterare biochimică
 Forme de relief rezultate: formele sunt aplatizate