Sunteți pe pagina 1din 1

Unitățile de relief

I. Definiție
Reprezintă suprafețe de teren în care relieful prezintă anumite elemente
de omogenitate precum:
 Altitudini
 Structura geologică
 Tipul/tipurile de relief
 Asocierea formelor de relief

II. Ordinea taxonomică a unităților de relief

 Macrorelieful continentelor cu 2 subdiviziuni: sistemul andin și sitemul


alpino-himalayan
 Mezorelieful - la dimensiunile unui continent:
 Exemplu: Asia-Pod. Arabiei, Pod. Siberiei
Centrale

 Subdiviziuni care ocupă 1/10 până la 1/100 din suprafața unui continent:
Munții Carpați
 Diviziuni mici: diviziunile Munților Carpați

S-ar putea să vă placă și