Sunteți pe pagina 1din 105

7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava

Auxiliar curricular 

M3 Calitatea produselor şi serviciilor 


Clasa a IX a

Suceava 2010

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 1/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

AUTORI:
Prof. Florentina Elena Sfichi, prof. def.
Prof Luminiţa Hagiu, prof grd. I,
Prof. Viorela Emilia Maţipiuc, prof. def.,
Prof. Liliana Panaite, prof. def.,
Prof. Adriana Ruscan, prof. grd. II,

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 2/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Introducere
Acest auxiliar este destinat elevilor din clasele a IX a, ciclul inferior – liceu tehnologic, profilul
servicii, domeniul pregătirii comerţ, economic, precum şi profesorilor şi maiştrilor instructori
implicaţi în pregătirea acestora. 
Materialul a fost elaborat pe baza unităţilor de competenţe şi a competenţelor prevăzute în
S.P.P., ţinând cont de conţinuturile tematice din programele şcolare.
Acest modul agregă: Unitatea de competenţe pentru abilităţi cheie: Asigurarea calităţii. Modulul
de pregătire studiat urmăreşte formarea la elevi a unor deprinderi legate de: Clasificarea
sortimentelor de mărfuri alimentare şi nealimentare după criterii date
• Încadrarea sortimentelor de mărfuri
• Calcularea valorii energetice
• Etichetarea mărfurilor alimentare/nealimentare
• Verificarea caracteristicilor organoleptice ale mărfurilor alimentare/nealimentare
• Identificarea defectelor mărfurilor alimentare/nealimentare
• Clasificare serviciilor după criterii date
• Prezentarea caracteristicilor serviciilor 
1. Unitatea / unităţile de competenţe/ rezultate ale învăţării la care se referă modulul:
Calitatea produselor şi serviciilor:
Analiza ofertei de mărfuri alimentare
Analiza ofertei de mărfuri nealimentare
Asigurarea calităţii 
2. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare:
Denumirea Modulului: Studiul calităţii produselor si serviciilor 
Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul Învăţării 1: Prezintă grupele de mărfuri alimentare
Grupele de mărfuri Clasifică sortimentul de mărfuri
Elevul va demonstra că este
alimentare: alimentare capabil să definească termenii
Definirea termenilor –  Încadrează sortimentul de mărfuri studiaţi în contexte diferite prin
marfă, produs, serviciu, alimentare conform clasificării problematizare, studii de caz,
proprietăţi, calitate, merceologice etc.
caracteristici de calitate, Elevul va demonstra că este
sortiment, grupă, subgrupă, capabil să clasifice sortimentul
articol de mărfuri alimentare după
Clasificarea sortimentului de criterii date prin simulare,
mărfuri alimentare: problematizare, studii de caz.
• produse din cereale Elevul va demonstra că este

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 3/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

şi derivate capabil să încadreze


• legume, fructe şi sortimentul de mărfuri
produse alimentare conform clasificării
industrializate merceologice prin probe
• carne şi produse din practice dar şi simulare,

carne problematizare, studii de caz.


• produse zaharoase
• peşte şi produse din
peşte
• produse gustative
• laptele şi produsele
din lapte
• grăsimi alimentare
Clasificarea merceologică a
sortimentului de mărfuri
alimentare
Valoarea alimentară a Analizează valoarea alimentară Elevul va demonstra că este
mărfurilor: capabil să identifice
Definire: proteine, lipide, componentelor valorii
glucide energetice folosind elementele
• energetică de informare de pe ambalaje,
• psiho-senzorială conţinutul în substanţe nutritive
la 100g produs prin probe
practice dar şi simulare/
problematizare/ studii de caz.
Elevul va demonstra că este
capabil să calculeze valoarea
energetică folosind elementele
de informare de pe ambalaje,
conţinutul în substanţe nutritive
la 100g produs prin probe
practice/simulare.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 4/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Marcarea – etichetarea Verifică elementele de Elevul va demonstra că este


mărfurilor: marcare-etichetare  capabil să identifice
• elemente de elementele de informare şi
identificare identificare specifice etichetării
• elemente de mărfurilor 

informare alimentare/nelimentare prin


• elemente de simulare, utilizarea etichetelor 
etichetare specifice de mărfuri, studii de caz.
pe grupe de mărfuri

Rezultatul învăţării 2: Descrie caracteristicile de calitate ale grupelor de mărfuri alimentare


Caracteristicile Identifică caracteristicile Elevul va demonstra că este
organoleptice ale organoleptice ale grupelor de capabil să identifice
mărfurilor alimentare: mărfurilor alimentare caracteristicile organoleptice
• aspect Utilizează normele de calitate în ale mărfurilor alimentare pentru
• culoare activitatea curentă sortimente date prin probe
• miros Relatează cerinţele de calitate practice, simulare,
• consistenţă impuse de normative pentru problematizare.
• gust propriul loc de muncă Elevul va demonstra că este
• grad de prospeţime Verifică organoleptic produsele capabil să verifice
• grad de maturitate  alimentare în conformitate cu caracteristicile organoleptice
documentaţia de specialitate ale produselor alimentare
Identifică normele de calitate pentru sortimente date prin
specifice domeniului propriu de probe practice, simulare, studii
activitate de caz.
Elevul va demonstra că este
capabil să identifice normele
de calitate specifice domeniului
de pregătire prin simulare. 
Rezultatul învăţării 3: Caracterizează grupele de mărfuri nealimentare
Grupe de mărfuri Clasifică grupele de Elevul va demonstra că este
nealimentare - clasificare: mărfuri nealimentare capabil să clasifice sortimentul
• destinaţie de mărfuri nealimentare ţinând
• frecvenţa cererii cont de criteriile date
• complexe de nevoi  (destinaţie, frecvenţa cererii,
complexe de nevoi) prin
simulare, problematizare, etc.
 Încadrare:  Încadrează produse nealimentare Elevul va demonstra că este

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 5/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

• familii utilizând clasificarea merceologică capabil să încadreze un


• grupe produs nealimentar conform
• subgrupe clasificării merceologice prin
• articole probe practice/simulare.
• sorturi
Grupe de mărfuri: Caracterizează grupele de mărfuri
• textile-încălţăminte nealimentare Elevul va demonstra că este
• metalo-chimice capabil să caracterizeze
• cosmetice grupele de mărfuri
nealimentare prin simulare,
• sticlă şi ceramică
problematizare, studii de caz.
• lemn
• tehnico-sanitare
• materiale de

construcţii
• electrotehnice şi
electronice
• autoturisme
• birotică şi papetărie
• sport-voiaj – turism
• bijuterii şi gablonţuri
Rezultatul învăţării 4: Respectarea condiţiilor de calitate pe grupe de produse nealimentare/
Caracteristicile de calitate Verifică caracteristici de Elevul va demonstra că este
pe grupe de mărfuri calitate pe grupe de mărfuri capabil să verifice
nealimentare  nealimentare caracteristicile de calitate pe
• organoleptice Enumeră metodele standardizate grupe de mărfuri nealimentare
• tehnico – funcţionale de prin probe practice, simulare.
specifice grupei de asigurare a calităţii 
mărfuri
Defectele mărfurilor  Identifică defectele mărfurilor  Elevul va demonstra că este
nealimentare: nealimentare capabil să identificarea
• datorate Descrie procedurile specifice defectele mărfurilor 
producătorului metodelor standardizate de nealimentare pe grupe de
• comerciantului  asigurarea calităţii produse prin probe practice,
• transportatorului  Identifică condiţiile de simulare, problematizare.
marcare, ambalare, transport, Elevul va demonstra că este
păstrate, depozitare capabil să identifice defectele
Aplică metode standardizate de mărfurilor nealimentare pe

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 6/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

asigurarea calităţii grupe de produse prin probe


practice, simulare, studii de
caz.
Rezultatul învăţării 5: Caracterizarea serviciilor 
Serviciile
• Definire Clasifică serviciile după criterii Elevul va demonstra că este
• Clasificare (scop, date capabil să clasifice serviciile
mod de obţinere, Caracterizează caracteristicile după criterii date prin simulare,
ISO 9004-2:1994) cantitative ale serviciilor  studii de caz.
• Caracteristici Elevul va demonstra că este
calitative: capabil să prezinte
 forma nematerială caracteristicile cantitative ale
 nestocabilitatea serviciilor prin exemplificare,
 intangibilitatea simulare, problematizare.
 coincidenţa în timp
şi spaţiu a producţiei
şi consumului
 eterogenitatea

După parcurgerea acestui modul:

ştii...


  valoarea
grupele denutritivă
mărfuriacu
alimentelor
toate sortimentele lor
  criteriile specifice de ambalare, marcare, pentru fiecare grupă de
mărfuri

 înŃelegi...

  normele de calitate proprii domeniului de activitate


  modele de etichete şi marcare

poŃi să ...

  aplici cunoştinŃele pentru verificarea organoleptică de a mărfurilor 


   încadrezi produsele alimentare şi nealimentare utilizând criterii de
clasificare 
  Analizezi valoarea energetică
  foloseşti limbajul de specialitate 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 7/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE nr. 1


Factorii nutritivi localizaţi în alimente
Competenţa specifică: Analizează valoarea energetică

Valoarea nutritivă a produselor alimentare  este dată de substanţele nutritive pe care

acestea le furnizează organismului uman, necesare pentru desfăşurarea proceselor metabolice


fundamentale. Aceste substanţe cu rol diferit în organism sunt: apa, substanţe minerale, glucide,
lipide, protide, vitamine, enzime.
Valoarea nutritivă a unui produs alimentar este dată de următoarele elemente:
 Valoare psiho-senzorială (organoleptică şi estetică)

 Valoare energetică

 Valoare biologică (aminoacizi esenţiali, acizi graşi, vitamine, minerale)

 Valoare igienică (raportul dintre substanţe nutritive/substanţe indiferente, absenţa

substanţelor nocive, a impurităţilor).


Compoziţia chimică a produselor alimentare
Proteine
Proteinele (protide) sunt cele mai importante componente structurale şi funcţionale ale
materiei vii (protos = cel dintâi). Ele îndeplinesc în organism rol plastic, participând la formarea şi
reînnoirea ţesuturilor din organism, iau parte la toate reacţiile din organism, apără organismul de
bolile infecţioase. Proteinele conţin 20 – 24 aminoacizi, dintre care 10 sunt consideraţi esenţiali,
prezenţa lor fiind obligatorie în hrana omului (carne, lapte, brânză, ouă).
Proteinele se clasifică în 3 categorii:

Proteine de clasa I (complete) – se regăsesc în alimente ca: lapte, carne,
brânzeturi, ouă
• Proteine de clasa a II-a (parţial complete) – se regăsesc în alimente ca: legume şi
leguminoase uscate, cereale
Proteine de clasa a III-a (incomplete) – se regăsesc în cartilajele oaselor 

 În concluzie, proteinele animale sunt superioare celor vegetale, deoarece conţin toţi
aminoacizii esenţiali necesari zilnic pentru organism.
Glucide
Glucidele deţin ponderea cea mai importantă în nutriţie (50 – 60% din valoarea energetică
a raţiei alimentare trebuie să se obţină pe seama glucidelor). Rolul lor principal este de a furniza
energie. Ele mai au şi rol plastic, asigurând o bună funcţionare şi tonifiere a ficatului, şi rol
fiziologic, asigurând o acţiune detoxifiantă la nivelul intestinului.
Sursele de glucide sunt aproape exclusiv produsele de origine vegetală.
Glucidele se clasifică în 3 categorii:
 Monoglucide – glucoză (miere, fructe şi flori), fructoză (este cel mai dulce glucid –

fructe, miere), galactoză (glucidul din lapte)

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 8/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

 Oligoglucide – zaharoză, maltoză, lactoză


 Poliglucide – amidon (cartofi, cereale), celuloză (fructe, legume, cereale) glicogen
(glucidul din carne).
Lipide
Lipidele îndeplinesc în organism rol energetic şi reprezintă o formă de stocare a energiei.

Ele se regăsesc în majoritatea alimentelor, cele mai importante surse de lipide fiind: laptele,
carnea, ouăle, untura, untul, nucile, uleiurile.
Clasificarea lipidelor se prezintă astfel:
 Simple – gliceride, steride

 Complexe – lecitine (gălbenuş de ou), cefaline

Substanţe minerale
Ele sunt absolut indispensabile vieţii, neputând fi sintetizate de organismul uman. De
aceea, ele trebuie procurate zilnic din alimente.
Calciul are rol în fomarea şi întreţinerea scheletului, stimulează circulaţia sângelui,
combaterea rahitismului la copii. Surse de calciu sunt: lapte, produse lactate, ouă, legume,
cereale.
Fosforul participă alături de calciu la formarea scheletului şi la întreţinerea celulelor 
nervoase. Se găseşte în: carne, peşte, gălbenuş, lapte, cereale, fructe.
Potasiul intervine în echilibrul vieţii la nivel celular, participă la buna funcţionare a creierului
şi inimii, combate oboseala. Surse: legume, fructe (banane, mere, pere, caise, portocale), cartofi,
carne.
Magneziul participă la formarea scheletului, măreşte rezistenţa la oboseală. Surse:

leguminoase uscate, ficat, creier, peşte, mere, nuci.


Fierul este cel mai important transportor de oxigen din organism. Surse: carne, ficat,
gălbenuş, legume verzi, leguminoase.
Iodul este un element indispensabil glandei tiroide. Surse: peşte, nuci.
Vitaminele
Ele au rol catalitic, fiind necesare în cantităţi mici. Organismul nu poate sintetiza vitaminele,
el primindu-le din alimente zilnic.
Vitaminele se clasifică, după solubilitate, astfel:
• Liposolubile: A (betacaroten), D (antirahitică), E (vitamina antisterilităţii), K
(antihemoragică), F
• Hidrosolubile: B1, B2, B6, B12, C (antiscorbutică), P, PP
Alte elemente care fac parte din compoziţia chimică a alimentelor sunt: apa, enzimele,
acizii, pigmenţii, uleiurile eterice, alcaloizii (cafeina, teina, solanina).
 În concluzie, gradul de asimilare a alimentelor este determinat de calitatea substanţelor 
organice existente în acestea şi de capacitatea organismului de a sintetiza unele substanţe.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 9/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE nr. 2


VALOAREA ENERGETICĂ (CALORICĂ) A PRODUSELOR
ALIMENTARE

Valoarea energetică a unui produs alimentar este determinată de trofinele calorigene:


lipide, glucide, proteine. Prin ardere în organism, acestea furnizează energia necesară
organismului în desfăşurarea funcţiilor vitale.
1g lipide = 9,3 kcal
1g glucide = 4,1 kcal
1g proteine= 4,1 kcal
1g alcool etilic = 7 kcal

Valoarea energetică se calculează pornind de la procentul de lipide, glucide, proteine din


alimente, astfel:

V.E. (kcal) = P(g) x 4,1kcal/g + G(g) x 4,1kcal/g + L(g) x 9,3kcal/g

Exemplu:
Calculaţi valoarea calorică a 200ml lapte ştiind că 100 ml conţine:
- 3,5g proteine
- 3,6g lipide
- 4,8g glucide

V.E. (kcal) = 3,5g x 4,1kcal/g + 3,6g x 9,3kcal/g + 4,8g x 4,1kcal/g 


V.E. (kcal) = 14,35 kcal + 33,48 kcal + 19,68 kcal 
V.E. (kcal) = 67,51 kcal 
V.E. la 200 ml lapte va fi: 67,51 kcal x 2 = 135 kcal 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 10/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişă de documentare nr. 3


Competenţa specifică: Verifică elementele de
marcare-etichetare

elementele de identificare a produsului pe care


 În fişa de documentare sunt prezentate
trebuie să le conţină eticheta.

Trebuie să corespundă naturii, proprietăţilor produsului


Denumirea alimentar sau materiilor prime utilizate. Trebuie să conţină
informaţii cu privire la tratamentele la care au fost supuse
produsele (refrigerare, congelare, concentrare, afumare).

- Numele şi adresa fabricantului sau distribuitorului.


 În cazul produselor de import, se înscriu numele şi adresa
Provenienţa importatorului înregistrat în România.

Se poate înscrie în diferite moduri: ca dată limită de


Termenul de valabilitate consum – „data expirării...”, „expiră la data de...”, „a se
consuma până la data de...”; ca limită optimă de consum –
„a se consuma de preferinţă înainte de data...”.

Cantitate netă, condiţii


de depozitare şi folosire, Obligatoriu se trece concentraţia alcoolică pentru băuturile
ingrediente la care aceasta este mai mare de 1,2%. De asemenea,
trebuie trecute instrucţiuni de utilizare când lipsa acestora
poate determina o utilizare necorespunzătoare.

Marcarea produselor alimentare se face cu scopul identificării produselor, informării


consumatorilor, dar şi pentru promovarea produselor pe piaţă.
Forme de marcare a produselor alimentare :
 Etichete
 Etichete litografiate, care cuprind şi imaginea produsului ambalat (la borcane şi cutii
ce conţin produse conservate)
 Banderole litografiate (produse zaharoase)
 Litografiere pe ambalaje de hârtie cerată sau metalizată
 Ştanţare pe ambalaje metalice din sticlă, mase plastice
 Ştanţare şi pirogravare pe lemn
 Ştampilare (carne)

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 11/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de lucru nr. 1


FACTORI NUTRITIVI

Unitate de competenţă: Analiza ofertei de mărfuri alimentare 


Data: 
Timp alocat: 20 minute 
Această activitate vă va ajuta elevii să cunoască noţiuni legate de factorii nutritivi localizaţi
 în alimente.
Prezenta activitate se va desfăşura având la bază Fişa de documentare nr. 1 

A
1
2
3
4
5

67
8
B

1. Elemente indinspensabile vieţii care nu pot fi sintetizate de organismul uman.


2. Monoglucid
3. Factori nutritivi care îndeplinesc în organism rol plastic.
4. Rolul principal al glucidelor în organism este de a furniza
5. Factori nutritivi care degajă prin ardere 9,3Kcal/g.
6. Caracteristica vitaminei D.
7. Cea mai importantă substanţă de rezervă din regnul vegetal.
8. Lipsa acestui mineral din organism determină anemia.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 12/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE LUCRU nr. 2 


Factori nutritivi şi calculul valorii calorice a alimentelor 
Unitate de competenţă: Analiza ofertei de mărfuri alimentare 
Data: 
Timp alocat: 30 minute 
Această activitate vă va ajuta elevii să cunoască noţiuni legate de factorii nutritivi localizaţi
 în alimente şi calculul valorii calorice a alimentelor.
Prezenta activitate se va desfăşura având la bază Fişa de documentare nr. 2  

1.Identificaţi oligoglucidele din enumerarea de mai jos:


a. lactoza şi maltoza; c. Glicogenul şi amidonul;
b. glucoza şi fructoza; d. Celuloza şi galactoza
2.Participă alături de Calciu la formarea şi întreţinerea scheletului:
a. Mg c. Fe
b. P d. I
3.Identificaţi caracteristica principală a vitaminei A:
a. antihemoragică; c. Se regăseşte în alimente sub formă de
caroten
b. influenţează procesul de reproducere; d. Antirahitică
4.Proteinele de clasa a I-a (complete) se regăsesc în alimente ca:
a. carne, ouă; c. Cereale;
b. leguminoase uscate; d. Ulei
5. Adevărat sau Fals? 
a.Aminoacizii se regăsesc în structura glucidelor.
b.Valoarea biologică a alimentelor este dată de valoarea organoleptică şi estetică.  
c.Vitaminele hidrosolubile sunt D, E, C, B.  
d.Cafeina, solanina, nicotina sunt alcaloizii din alimente.
e. Deficitul de fier determină tetania.
f. Celuloza este prezentă în fructe, legume, cereale.
g. Un gram de lipide dă prin ardere 4,1 calorii.
h. Proteinele sunt predominante în regnul vegetal.
i. Vitamina A are un rol determinant în procesul vizual.
 j. Rolul principal al glucidelor în organism este cel plastic. 
6. Enumeraţi elementele ce definesc valoarea nutritivă a unui aliment.
7. Calculaţi valoarea calorică a unei cine formată din:
- 200 g catofi natur 
- 200g grătar vită
- 150 g salată (50g roşii, 100g varză), cunoscând caloriile degajate de 100g produs:
Cartofi: P = 1,7; G= 17,4; L= 0,2
Carne vită: P= 20,4; G= 0; L= 2,2
Roşii: P= 1,3; G= 4,8; L= 0,2
Varză: P= 1,8; G= 5,8; L= 0,2
Transformaţi Kcal în Kjouli.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 13/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE EVALUARE 
Factori nutritivi şi calculul valorii calorice a alimentelor 

I. Identificaţi varianta corectă: 2 puncte

1.
c. Identificaţi
lactoza poliglucidele din enumerarea
şi maltoza; de mai jos:
c. Glicogenul şi amidonul; 0,5p
d. glucoza şi fructoza; d. Celuloza şi galactoza
2. Care din următorii factori nutritivi participă la formarea anticorpilor în organism? 0,5p
a. glucide; c. Proteine;
b. lipide; d. Vitamine
3. Identificaţi caracteristica principală a vitaminei D: 0,5p
c. antihemoragică; c. Se regăseşte în alimente sub formă de
caroten
d. influenţează procesul de reproducere; d. Antirahitică
4. Proteinele de clasa a II-a (parţial complete) se regăsesc în alimente ca: 0,5p
c. carne, ouă; c. Cereale;
d. brânzeturi; d. Ulei
II. Adevărat sau Fals? 2p
a. Aminoacizii se regăsesc în structura lipidelor.
b. Glucidele reprezintă principala sursă de energie din organism. 
c. Vitaminele liposolubile sunt A, D, E, K.  
d. Organismul uman poate sintetiza vitamine şi minerale. 

III. Enumeraţi elementele ce definesc valoarea nutritivă a unui aliment. 1p

IV. Realizaţi un eseu structurat cu tema: Rolul proteinelor în organism, precizând


următoarele elemente: 2p
a. clasificarea proteinelor 
b. surse de proteine
c. importanţa lor în alimentaţie.
V. Calculaţi valoarea calorică a unui mic dejun format din: 2p 
- 200 ml lapte
- 2 felii pâine graham
- 25 g unt
- 25 g miere
- 50 g caşcaval, cunoscând caloriile degajate de 100g produs:
Lapte: P = 3,5; G = 4,9; L = 1,7
Pâine: P = 9,1; G = 51; L = 1
Unt: L = 82,7
Miere: G = 75
Caşcaval: P = 25; G = 1; L = 19
Transformaţi Kcal în Kjouli.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 14/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitate suplimentară "Trusa cu unelte"

• Denumirea activităţii: ”Cine ştie caştigă”


• Denumirea modulului: Calitatea produselor şi serviciilor 
• Unitate de competenţă: Analiza ofertei de mărfuri alimentare
• Timpul alocat efectuării activităţii: 45 min
• Obiectivul activităţii: această activitate va ajuta elevii să-şi consolideze cunoştinţele
referitoare la factorii nutritivi localizaţi în alimente şi modalitatea de calcul a valorii
calorice a alimentelor.
• Numele elevului:
• Data:

Solicitaţi elevilor să pregătească seturi de întrebări din materia studiată (factori nutritivi,
valoare calorică), la care să răspundă echipa adversă.
Variante:
• întrebări la care grupurile răspund pe rând. Cele la care un grup nu ştie să
răspundă, trec la grupul următor.
• Întrebări individuale (două puncte dacă elevul răspunde singur, un punct dacă se
consultă cu alţi membri ai grupului),
• Întrebări pentru grupuri – se pot primi întrebări suplimentare de la echipa
adversă.(dacă răspund corect li se acordă dublul punctelor, dacă nu, pierd un punct),
• Întrebări dificile la început şi a căror dificultate scade pe parcurs (dar scade şi
numărul de puncte acordate)

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 15/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

LECŢIE RECAPITULATIVĂ
FACTORI NUTRITIVI

Metoda cubului
Modulul I: Calitatea produselor şi serviciilor
Unitatea de învăţare: Valoarea nutritivă a mărfurilor alimentare
Unitatea de competenţă: Analiza ofertei de mărfuri alimentare 

 Activitatea 1
În orele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor despre factorii nutritivi localizaţi în alimente
se poate utiliza cu succes metoda cubului. Elevii vor fi împărţiţi în grupe eterogene, fiecare primind câte un
cub pe feţele căruia vor fi trecute activităţile: descrie, compară, asociază, analizează, argumentează şi aplică.
Elevii, sub îndrumarea conducătorului de grup, prezintă cunoştinţele teoretice referitoare la tema
abordată –  Descrieţi importanţa cunoaşterii valorii nutriive a alimentelor. Cei care întâmpină dificultăţi sunt
ajutaţi de ceilalţi membrii ai grupului şi pot apela la schemele recapitulative întocmite anterior la lecţii.
După ce prima activitate s-a încheiat, conducătorul grupului ridică mâna şi profesorul îi prezintă a
doua faţă a cubului: compară. Elevii găsesc mai multe asemănări şi deosebiri între diferitele aspecte ale temei
discutate – Comparaţi lipidele şi glucidele.
Profesorul prezintă în continuare a 3-a sarcină –  Asociaţi alimentelor prezentate în continuare
(fructe, carne de peşte, ficat, cereale, legume, lapte, ouă, leguminoase uscate) factorii nutritivi localizaţi.
După ce s-a încheiat şi această activitate, profesorul arată a 4-a faţă a cubului –  Analizaţi un meniu
 zilnic: mic dejun, dejun şi cină, din punct de vedere nutritiv.
A 5-a faţă a cubului prezentată de profesor  – Argumentaţi necesitatea combinării optime a factorilor 
nutritivi în alimentaţia zilnică.
Urmează etapa în care cunoştinţele teoretice recapitulative sunt aplicate în practică prin rezolvarea
unor exerciţii, în mod individual –  Calculaţi valoarea energetică a unui mic dejun format din 2 felii pâine,
50 grame unt, un ou, o cană de lapte, cunoscând caloriile la 100 grame produs.

 Activitatea 2 
1.Descrieţi factorii nutritivi localizaţi în alimente.
2.Comparaţi rolul vitaminelor şi mineralelor în organism.
3.Analizaţi compoziţia chimică a alimentelor şi exemplificaţi.
4.Argumentaţi importanţa cunoşaterii valorii nutritive a alimentelor.
5.Asociaţi elementele din cele 2 coloane, dacă între ele există vreo legătură.

Factori nutritivi Exemple


1.Glucide a.gliceride, steride
2.Proteine b.glicogen, celuloză
3.Lipide c.peptide, albumine
4.Vitamine d.A, D, E, K
5.Substanţa minerale e.Fe, Ca, P, Mg
6.Aplicaţi cunoştinţele de la acest capitol calculând valoarea nutritivă şi calorică a unui mic dejun
compus din:
- lapte de vacă integral – 200ml
- unt – 20g
- gem de prune – 25g
- ou fiert moale – 2 buc.
- brânză topită – 25g

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 16/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişă de lucru nr. 3


Elemente de marcare - etichetare a măfurilor alimentare
Unitate de competenţă: Analiza ofertei de mărfuri alimentare
Data: 
Timp alocat: 30 minute 
Această activitate vă va ajuta elevii să cunoască noţiuni legate de
modalităţile de desfăşura
activitate se va marcare şi etichetare
având la bazăaFişa
produselor alimentare.
de documentare nr. 3.Prezenta
 

1.Prezentaţi elementele de identificare a produselor şi de informare a consumatorilor pentru 2


produse alimentare, la alegere.

2. Adevărat sau fals?


a. Termenul de valabilitate se înscrie pe etichete numai ca limită optimă de consum.
b. Tremenul de valabilitate este mai mare decât durabilitatea minimală.
c. Necomestibilitatea produselor alimentare apare după expirarea termenului de valabilitate.
d. Marcarea produselor alimentare se face cu scopul identificării produselor şi promovării acestora
pe piaţă.
3. Completaţi schema de mai jos:

Forme de
marcare a
produselor
alimentare 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 17/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişă de lucru nr. 4


Unitate de competenţă: Analiza ofertei de mărfuri alimentare
Data: 
Timp alocat:
Această 20 minute 
activitate vă va ajuta elevii să cunoască noţiuni legate de modalitatea de etichetare
a mărfurilor alimentare.
Prezenta activitate se va desfăşura având la bază Fişa de documentare nr. 3.

 În fişa de documentare nr. 3 vă sunt prezentate informaţii legate de marcarea şi etichetarea
mărfurilor alimentare.
Pe baza acestei fişe completaţi următoarele grafice, identificând elementele pe care le
conţine eticheta produselor alimentare prezentate mai jos.

Cicolată „Poiana”

Lapte pasteurizat „La Dorna”

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 18/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

2. Clasificarea sortimentului de mărfuri alimentare:


• produse din cereale şi derivate
• legume, fructe şi produse industrializate
• carne şi produse din carne
• produse zaharoase
• peşte şi produse din peşte
• produse gustative
• laptele şi produsele din lapte
• grăsimi alimentare.
Clasificarea merceologică a sortimentului de mărfuri alimentare
I.4. Caracteristicile organoleptice ale mărfurilor alimentare (LT):
• aspect
• culoare

miros
• consistenţă
• gust
• grad de prospeţime
• grad de maturitate

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 19/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 4

Sortimentul mărfurilor alimentare

Sfera de cuprindere a mărfurilor alimentare este foarte largă şi


diversificată.

1. cereale şi derivate

2. legume, fructe şi derivate

3. zahăr şi produse din zahăr 

4. produse gustative

5. lapte şi produse din lapte

6. carne şi produse din carne

7. peşte şi produse din peşte

8. produse gustative

9. grăsimi alimentare. 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 20/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 5
Cereale şi derivate
Produsele din cereale cuprind următoarele:
1. crupe - produse obţinute printr-o prelucrare specială a boabelor de
cereale Sortiment:
a. crupe naturale:
- normale: întregi (orez), fragmentate (mălai, griş)
- laminate: opărite, prăjite (fulgi de porumb)
- expandate: din orez (fulgi de orez), grâu (pufarini), porumb (pufuleţi);
b. artificiale: tapioca, orez artificial
2. făina - sub formă de pulbere fină, obţinută prin măcinarea boabelor de cereale
Sortiment:
- făină albă superioară tip 000 sau tip 480
- făină albă superioară tip 00sau tip 550
- Făină albă tip 700
- Făină semialbă tip 800
- Făină
3. Pastele făinoase neagrădintr-un
– produse tip 1350aluat crud, nefermentat, modelat în forme diferite şi
uscat până la o umiditate de 12 – 13%, cu sau fără adaosuri (ou, spanac, pastă de
tomate).
Sortiment:
a. după formă şi dimensiune:
- lungi (macaroane, spaghete, tăiţei)
- medii (fidea, lazane)
- scurte (melci, spirale, pene, litere, steluţe)
b. după compoziţie:
- simple
- cu adaosuri (ouă, pastă de tomate, pastă de spanac, brânză, miere,
nucuşoară, etc).
4. Produsele de panificaţie: produse obţinute dintr-un aluat dospit preparat din făină, drojdie,
apă, sare şi diverse adaosuri (ouă, grăsimi, zahăr, condimente).
Sortiment:
- pâine simplă (albă, semialbă, neagră)
- pâine dietetică (acalorică, graham, cu calciu, hipoglucidică),
- pâine cu adaos de cartofi
- produse de franzelărie: simple (cornuri, chifle, batoane), cu adaosuri
(batoane cu lapte, împletituri)
5. Produse de patiserie: produse obţinute prin afânarea chimică a unui aluat preparat din
făină, grăsimi, zahăr cu sau fără adaosuri (ouă, miere, unt, arome).
Sortiment:
- biscuiţi (simpli, desert, aperitiv, dietetici, cu cremă, cu unt, cu cremă),
- napolitane (cu cacao, cu vanilie, cu fructe, cu ciocolată),
- fursecuri,
- turtă dulce.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 21/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Caracterisiticile organoleptice
1. Produse de morărit: făina de grâu
Caracterisitici Făină albă Făină semialbă Făină neagră
Aspect Pulbere fină fără Pulbere fină fără impurităţi Pulbere fină fără

impurităţi impurităţi
Culoare Alb – gălbui cu nuanţe Alb – gălbui cu nuanţe Cenuşiu deschis, cu
cenuşiu deschis cenuşiu deschis cu urme particule de tărâţe
de tărâţe
Miros şi gust Specifice, de făină de grâu, fără miros şi gust străin, de mucegai, de închis
Umiditate % 14,5 14,5 14,5
Gluten umed % 26 26 24
Aciditate 2,8 3,2 4

2. Produsele de panificaţie
Pâine albă Pâine semialbă Pâine neagră Pâine dietetică

Condiţii de Format specific Format specific Format specific Format specific


admisibilitate sortimentului, sortimentului, sortimentului, sortimentului,
exterior  neaplatizat  neaplatizat  neaplatizat  neaplatizat 
general
Coajă Rumenă, galben Rumenă, brun- Rumenă, brun Cu
auriu Masă cu pori deschis Masă cu până la brun- asperităţi(rugoasă),
fini, uniformi  pori uniformi  roşcat Neumed la brun roşcat 
palpare
Aspect miez Elastic (după o uşoară apăsare, revine imediat la starea iniţială), fără cocoloaşe
(în secţiune sau urme de făină nefrământată  
Aromă Plăcută, caracteristică pâinii bine coapte, fără miros străin (de mucegai, de rânced
etc)
Gust Plăcut, caracteristic pâinii bine coapte, fără gust acru sau amar, fără scrâşnet
datorat impurităţilor minerale (pământ, nisip etc.) 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 22/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

3. Biscuiţi
Aspect exterior  Suprafaţa superioară netedă, semilucioasă, nearsă, fără băşici, cu
desen specific 
Aspect în secţiune Bine copt, cu porozitate şi stratificare uniformă 

Culoare Galbenă până la galben brună, uniformă Galben aurie până la brună,
uniformă Caracteristică biscuiţilor şi glazurii utilizate Caracteristică
biscuiţilor şi cremei utilizate, în funcţie de sortiment
Consistenţă Crocanţi Fragezi, uşor sfărâmicioşi, în funcţie de sortiment
Miros şi gust Plăcute, caracteristice aromelor utilizate, fără miros şi gust străin

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 23/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 6
LEGUMELE, FURCTELE ŞI DERIVATE

Legumele şi fructele sunt alimente de origine vegetală cu rol deosebit


 în alimentaţie, datorită însuşirilor organoleptice şi elementele nutritive
preţioase pe care le conţin. Ele sunt consumate în stare proaspătă, dar 
şi în diferite preparate culinare, sau în stare conservată, asigurându-se
consumul permanent.
Sortimentul de legume curprinde:
 Legume bulboase: ceapă, praz, usturoi

 Legume cucurbitacee: castravete, dovlecei, pepene,

 Legume Solano-fructoase: ardei, tomate, vinete,

 Legume frunzoase: lobodă, salată, spanac,

 Legume păstăioase: fasole verde, bame, mazăre

 Legume rădăcinoase: morcov, pătrunjel, ridiche, sfeclă roşie, ţelină,

 Legume vărzoase: varză, conopidă, guile

 Legume condimentare: cimbru, hrean, leuştean, mărar, pătrunjel.

Sortimentul de fructe cuprinde:


 Fructe seminţoase: gutui, mere, pere

 Fructe sâmburoase: caise, cireşe, vişine

 Fructele arbuştilor fructiferi: afine, agrişe, căpşune, coacăze, fragi

 Fructe nucifere: alone, nuci, castanet comestibile, migdale


 Fructe subtropicale: lîmâi, mandarine, portocale
 Fructe tropicale: banane, ananas.

Conserve din legume şi fructe


Prin prelucrarea legumelor şi fructelor se obţin conservele şi semiconservele.
Sortimentul conservelor de legume:
 Legume şi fructe conservate prin congelare: mazăre, fasole verde, spanac, ardei,

 Legume conservate prin deshidratare: radăcinoase, ceapă, cartofi, varză,

amestecuri de legume
 Legume conservate prin concentrare: pastă de tomate, de ardei, bulion de tomate,

ardei
 Legume conservate prin murare: castraveţi, varză, gogoşari

 Legume conservate în oţet: castraveţi, gogoşari

 Legume conservate prin sterilizare: vinete, bame, ciuperci, mazăre, castraveţi,

tocană de legume

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 24/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Sortimentul conservelor de fructe:


 Fructe congelate: căpşuni, vişine, zmeură, caise

 Fructe conservate prin sterilizare : creme, nectaruri, compoturi

 Fructe conservate prin concentrare: marmeladă, dulceaţă, gem, siropuri

 Fructe conservate prin deshidratare: prune, struguri, caise, vişine, cireşe


 Fructe conservate prin murare.
Pentru a fi corespunzătoare din punct de vedere organoleptic, conservele din legume şi fructe
trebuie să îndeplinească o serie de proprietăţi organoleptice ale căror condiţii de admisibilitate sunt
precizate în standardul de produs.
Proprietăţile organoleptice ale conservelor de legume
Caracterisitici Descrierea caracterisiticilor 
Recipient de sticlă curat, închis ermetic, cu capacul nebombat.  
Aspect recipient Cutie metalică nebombată, neturtită, fără pete de rugină; se admit
la exterior  uşoare deformări ale capacului cutiei, dar nu la falţ. Etichetă curată,
vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, lipită simetric în
plan, pe recipient.  
Aspect recipient Cutie, capac fără pete de rugină sau exfolieri ale peliculei protectoare.
la interior  Recipient de sticlă curat.
Aspect conţinut Legume întregi, de aceeaşi varietate, apropiate ca mărime, culoare şi
grad de coacere Legume divizate(cuburi, rondele, tăiţei) în funcţie de
varietate sau masă semifluidă în cazul piureurilor Legume întregi, de

aceeaşi varietate, apropiate ca mărime, culoare şi grad de coacere


Legume divizate sau amestec de legume întregi şi divizate
Culoarea Caracteristică legumelor fierte 
legumelor 
Lichidului de Limpede, uşor gălbuie Roşu-deschis până la  roşu-cărămiziu 
acoperire
Consistenţă Legume sau bucăţi de legume bine fierte şi nedestrămate
Gust şi miros Specifice legumelor componente, fără gust şi miros străin

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 25/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 7
CARNEA ŞI PRODUSELE DIN CARNE
Carnea este un produs cu o valoare nutritivă ridicată: proteine 22%,
lipide, săruri minerale,sau
Se consumă vitamine, glucide – înglicogen.
se prelucrează principal carnea obţinută
de la: animalele de măcelărie (bovine, porcine, ovine, caprine,
cabaline), păsări domestice (găini, curci, raţe, gâşte).

Clasificarea produselor din carne

Sortimentul produselor din carne se prezintă extrem de variat si complex, el fiind în funcţie
de materiile prime şi auxiliare folosite, de tehnologiile aplicate şi de metodele de conservare
pretabile (sărarea, uscarea, afumarea, pasteurizarea şi sterilizarea).

- Preparate crude
- Preparate pasteurizate
- Preparate afumate
CU - Preparate afumate la cald şi pasteurizate
COMPOZITIE - Preparate afumate la cald, pasteurizate şi
TOCATA afumate la rece
- Preparate afumate la cald, pasteurizate,
afumate la rece şi uscate
PREPARATE
DIN CARNE

- Preparate sărate şi afumate


- Preparate pasteurizate
 NETOCATE - Preparate pasteurizate şi afumate
PRODUSE
DIN CARNE 
SEMICON- - Preparate sărate şi afumate
SERVE (PAS- - Preparate pasteurizate
TEURIZATE - Preparate pasteurizate şi afumate
CONSERVE
DIN CARNE - Preparate sărate şi afumate
CONSERVE - Preparate pasteurizate
(STERILI- - Preparate pasteurizate şi afumate
ZATE

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 26/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Criterii de apreciere organoleptică în stabilirea prospeţimii cărnii

Criteriile Proaspătă Relativ proaspătă Alterată


de
apreciere
Aspectul La suprafaţă carnea La suprafaţă carnea Suprafaţa poate fi uscată şi
exterior   prezintă o peliculă
uscată; grăsimea are prezintă
peliculă uneori
uscată,o lipicioasă, deseori grăsimea
pete de mucegai; acoperită are
cu
coloraţia, consistenţa alteori e parţial aspect mat şi coloraţie cenuşie,
şi gustul normale; acoperită cu mucus consistenţă micşorată; miros de
tendoanele sunt lipicios, în cantitate rânced; tendoanele sunt moi,
lucioase, elastice şi mică; uneori se pot cenuşii, umede şi acoperite cu
tari, suprafeţele observa pete de mucus abundent; lichidul sinovial
articulare sunt netede mucegai; grăsimea este tulbure.
şi lucioase; lichidul are aspect mat şi
sinovial este limpede. consistenţa
micşorată;
tendoanele sunt
ceva mai moi, mate
sau chiar cenuşii;
suprafeţele
articulare sunt
acoperite cu mucus;
lichidul sinovial este
tulbure.
Culoarea La suprafaţă carnea La suprafaţă şi în La suprafaţă culoarea este
are culoare roz până secţiune culoarea cenuşie sau verzuie, pe secţiune
la roşu; în secţiune este mată şi mai este umedă şi foarte lipicioasă;
este lucioasă, uşor   închisă în uneori e decolorată, cenuşie sau
umedă, fără a fi comparaţie cu cea verzuie.
lipicioasă, de culoare proaspătă; în
caracteristică speciei secţiune este
şi regiunii musculare umedă, fără a fi
respective; sucul lipicioasă; o hârtie
muscular se obţine cu de filtru aplicată pe
greutate şi este secţiune absoarbe
limpede. multă umiditate;
sucul muscular este
tulbure.
Măduva Umple în întregime Uşor dezlipită de Nu umple tot canalul medular;
oaselor   canalul medular, marginea osului; mai consistenţă mult micşorată;
elastică, de culoare şi moale şi mai închisă culoare cenuşiu-murdar; periostul
consistenţă normală, la culoare decât  închis la culoare, adeseori
 în secţiune este măduva proaspătă; negricios.
lucioasă.  în secţiune este
mată, uneori
cenuşie.
Bulionul Transparent, limpede Tulbure, cu gust Tulbure, murdar, cu flocoane;
după şi plăcut aromat; la puţin plăcut sau miros rânced şi de mucegai; la
fierbere  suprafaţă se separă chiar uşor rânced; la suprafaţă aproape nu se observă
un strat de suprafaţă grăsimea picături de grăsime.
sedimentare şi se separă sub formă
grăsime. de picături mici,
uneori cu gust
rânced.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 27/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Materiile auxiliare specifice produselor din carne sunt: apa potabilă, sarea, azotiţi şi azotaţi,
polifosfaţi (agenţi de hidratare), zahărul, acidul ascorhic, aromatizanţi, condimente, potenţatori de
arome (glutamatul monosodic), fum lichid, membrane (naturale şi sintetice), culturi pure de
microorganisme (bacterii şi mucegaiuri).
Pentru obţinerea preparatelor din carne tocată tip mezeluri sunt folosite două semifabricate:
bratul şi şrotul.
Bratul – este o pastă ce se obţine prin tocarea fină la cutter a cărnii de vită sau porc; iniţial
carnea este mărunţită la cutter sau maşină coloidală. Pentru asigurarea consistenţei pastei se
adaugă apă răcită sau gheaţă; capacitatea de reţinere a apei depinde de adaosurile folosite: sare,
polifosfaţi, plasmă sanguină, cazeinat de sodiu, ovoalbumină, derivaţi de soia, care contribuie şi la
stabilizarea emulsiei.
Şrotul – reprezintă bucăţi de carne de vită sau de porc (de 200-300 g) tratate cu amestec de
sărare (sare, azotat şi azotiţi de sodium etc.), care se menţin în frigider la +4 grade C, timp de 3-4
zile pentru maturare. După maturare, bucăţile se toacă (grosier) la maşina Wolf, cu sita specifică
fiecărui produs (frecvent cu sita de 20 mm).
Pentru a fi corespunzătoare din punct de vedere al proprietăţilor organoleptice, preparatele din
carne trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate precizate în standardul de produs.
Examinarea organoleptică a preparatelor din carne presupune:

. -tipul ambalajului;
Examinarea ambalării
şi marcării  -starea
etc.). în care se află ambalajul (aspect exterior, integritate, curăţenie,
Referitor la marcare se va observa dacă acesta conţine toate
elementele referitoare la identificarea produsului şi producătorului,
precum şi elementele necesare informării consumatorului cu privire la
cantitate, calitate, termen de valabilitate şi condiţii de păstrare
Examinarea
caracteristicilor 
organoleptice
a) Aspectul exterior, La produsele cu membrană se examinează natura membranei, gradul ei
culoarea şi forma de umezire, integritatea, luciul, culoarea şi uniformitatea culorii, precum
şi modul de legare la capete (clipsate sau cu
sfoară). Totodată se observă dacă este curată, netedă şi continuă sau
dacă prezintă
excepţia celordefecte
la careprecum: încreţituri,
se acceptă crăpături,
o pulbere de pete de mucegai
mucegai uscat, (cu
de
exemplu, salamul de Sibiu).
La preparatele fără membrană se urmăreşte integritatea bucăţilor,
modul în care s-a făcut fasonarea, gradul de uscare, starea de
curăţenie, prezenţa mucegaiului, a impurităţilor etc.

b) Aspectul în se examinează atât în secţiune longitudinală cât şi transversală


secţiune apreciindu-se dacă compoziţia este bine legată, compactă şi uniformă.
De asemenea, se urmăreşte: culoarea şi uniformitatea ei în toată masa
sau în alternanţă, conform ingredientelor (caşcaval, măsline), aderenţa
membranei la conţinut, prezenţa golurilor de aer sau a grăsimii topite în
masa compoziţiei sau sub membrană, existenţa pungilor de lichid sau
precipitat
flaxurilor, albuminic,
a bucăţilorprezenţa în masa
de oase, dar şiprodusului a cartilagiilor,
uniformitatea răspândiriia
ingredientelor.
c) Consistenţa se apreciază prin palpare printr-o apăsare uşoară cu degetul observând
dacă este elastică (va reveni la forma iniţială) sau este moale. De
asemenea, se apreciază fermitatea
produsului (acesta trebuind să nu fileze la rupere sau la desfacerea
membranei de compoziţie), gradul de frăgezime, suculenţa şi modul de
comportare la tăiere

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 28/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

d) Mirosul şi gustul se apreciază prin degustare urmărindu-se autenticitatea acestora


(specific sortimentului, condimentelor folosite şi a ingredientelor pe care
le conţine), precum şi prezenţa mirosurilor şi gusturilor străine (rânced,
mucegai, de stătut, acru, de putrefacţie).
 În situaţia în care produsele prezintă început de alterare, încep să se
observe modificări în proprietăţile organoleptice normale. Astfel,
consistenţa produselor scade, masa devine afânată datorită gazelor ce
se formează prin descompunerea substanţelor proteice, iar mirosul şi
gustul devin neplăcute. De asemenea, învelişul pierde aderenţa la
compoziţie.

Semiconserve şi conserve din carne

Semiconservele din carne sunt reprezentate prin sortimentul: semiconserve de şuncă


(cotlet, pulpă, spată); semiconserve din carne de porc tocată (Chopped Pork, Chopped Ham, Piept
afumat – Slab Bacon, Roll Pork, Roll Ham, Luncheon Meat, Mortadela etc); semiconserve de
crenvurşti şi semiconserve de limbă.
La controlul calităţii aceste semiconserve trebuie să îndeplinească condiţiile de gramaj,
prospeţime să nu aibă mai mult de 3,5% NaCl şi max. 7 mg % nitrit.
Conservele de carne se realizează din carne sau carne şi legume.
1.După modul de preparare, conservele de carne sunt:
 conserve de carne în suc propriu;
 conserve de carne tocată;

 conserve de carne sub formă de pastă sau de diverse mâncăruri gătite.

2.Din punct de vedere comercial interesează şi clasificarea:


 conserve sterilizate obişnuite;

 conserve sterilizate pentru alimentaţia copiilor;

 conserve sterilizate dietetice.

Caracteristicile fizico-chimice şi senzoriale ale conservelor de carne sterilizate

Caracteristică Valori 
Carne de vită în suc  Carne de porc în suc propriu 
 propriu 
Carne şi grăsime, % max. 60 65
Grăsime, % max. 12 15
Aspectul conţinutului La rece (10°C) – masă compactă ce conţine bucăţi de
carne în aspic gelifiat, aproape clar; la suprafaţă strat
de grăsime
La cald (40°C) – bucăţi de carne de 20-30 g în suc
opalescent de culoare cenuşie-gălbuie; se admite 10%
firimituri de carne
Culoare Specifică de carne fiartă
Consistenţă Normală de carne fiartă fără fibre musculare distruse
Miros şi gust Plăcute, specifice cărnii fierte şi condimentelor 
adăugate; fără condimentare excesivă, fără miros şi
gust străin; prin încălzire să nu degaje miros neplăcut
Corpuri străine Lipsă

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 29/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Defectele tipice conservelor de carne


 
• Bombajul fizic – considerat un fals bombaj (nu conduce la scoaterea conservelor din
consum) care se datorează supraumplerii cutiilor, neehaustarea, creşterea volumului
bucăţilor de carne prin absorbţie de lichid, supradimensionarea capacelor, utilizarea unei
table subţiri etc. Pentru a preveni bombajul fizic se recomandă ca în recipienţi să se asigure
un vid de 200-300 mm Hg;
 
• Bombajul chimic – mai rar întâlnit la conservele de carne, de obicei însoţeşte fenomenul
de coroziune.
se degajă În urma
hidrogen reacţiilor
care provoacă chimice dintre
arcuirea recipientul metalic şi componenţii produsului
capacelor;
 
• Bombajul microbiologic – are drept cauză activitatea microfibrei reziduale rămasă după
sterilizare (substerilizare), în acest caz are loc alterarea conţinutului, cu formarea în mediu
a unei cantităţi mari de gaze (CO2,H2, H2S) ca urmare a descompunerii proteinelor. De
regulă flora bacteriană este formată din: bacterii termofile, micrococi, bacterii aerobe şi
anaerobe sporulate. Conservele cu bombaj microbiologic sunt toxice şi trebuie scoase din
consum;
 
• Marmorarea – constă în apariţia pe suprafaţa internă a cutiilor, a petelor albăstrui violacee
de sulfură de staniu sau a unor pete cenuşii brune de sulfură de fier. Marmorarea este
rezultatul reacţiei chimice dintre metalele recipientului şi sulful care se eliberează din
proteine în timpul sterilizării, cu predilecţie la conservele de carne de pasăre şi peşte. Acest
defect poate fi evitat prin folosirea unei pelicule de lac sulforezistent şi acidorezistent cu o
aderenţă bună la tablă, prin pasivizarea tablei, prin cromare etc.;
 
•  Îngălbenirea suprafeţei conţinutului – datorită oxidării peliculei de grăsime de sub capac,
defect ce poate fi însoţit şi de râncezire.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 30/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 8
PEŞTELE ŞI PRODUSELE DIN PEŞTE
Sortimentul este foarte diversificat, importanţa acestei grupe fiind
dată de sărurile minerale conţinute, vitamine, proteine, lipidele conţinute.
Sortimentul cuprinde
sărat, peşte peşte
afumat, proaspăt
peşte (diverse
marinat, specii),
pastă de peşte, semiconserve (peşte
salată de icre),
conserve din peşte (în ulei, în sos tomat, în suc propriu).
SORTIMENTUL PRODUSELOR DIN PEŞTE

Nr. Tip de preparat Mod de prezentare


crt.
1. Semiconserve din peşte peşte sărat
peşte afumat;
peşte marinat;
peşte în salată de icre;
pastă de peşte;

2. Conserve sterilizate din peşte peşte marinat cu picant,


în ulei(obişnuit, maioneză
aromatizat cu fum, ulei cu sos
picant);
 în sos tomat
peşte tocat cu adaos de legume şi sos;
organe comestibile (lapţi de hering, cod, ficat de peşte);
peşte cu legume;
peşte în suc propriu.

CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE PEŞTELUI PROASPĂT

Nr. Caracteristica Descrierea caracteristicii


crt.
1. Aspectul general Aspect metalic, strălucitor, culoare normală, specifică
speciei, corp rigid.
2. Aspectul ochilor Limpezi, bombaţi, umplu orbita, corneea transparentă, se
admit şi ochii retraşi la nivelul orbitei şi corneea puţin mată.
3. Aspectul branhiilor Roz-roşii, fără miros, fără mucozităţi.
4. Aspectul pielii şi al solzilor Lucioasă, întinsă, solzi lucioşi, bine fixaţi, care se desprind
greu, cu mucus transparent.
5. Aspectul anusului Retractant (înfundat), albicios
6. Aspectul muşchilor Bine legaţi de oase, elastici
7. Aspectul viscerelor Lucioase, bine individualizate, fără lichid în cavitatea
abdominală, miros caracteristic.
8. pH-ul cărnii 6,2 – 6,4
9. Reacţia Krebs Negativă

Peştele proaspăt, refrigerat sau congelat care prezintă defectele : solzi decoloraşi, care se
desprind uşor, corp acoperit cu mucus rău mirositor, ochi rectractaţi în orbite, corneea opacă,
bronhiile de culoare cenuşie sau brună, mucus abundent, rău mirositor, miros uşor putred, şesut
muscular flasc, miros neplăcut, musculatura se desprinde uşor de pe oase, peretele abdomenului
moale, rupt, viscere înmuiate, cu miros neplăcut, lichid în cavitatea generală, bulionul după
fierbere-tulbure, cu miros neplăcut, nu se admite în consum.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 31/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Conservele din peşte:


Materia primă pentru aceste conserve este peştele proaspăt şi uneori, cel congelat. Peştele este
curăţat, porţionat, parţial deshidratat, realizat prin uscare, aburire, fierbere şi prăjire.
Adaosurile sunt foarte diferite şi se pregătesc separat folosindu-se amestec de legume, sos tomat,
ulei, sos picant.

Sortiment Caracteristici de calitate


Conserve din peşte în ulei • ambalajul trebuie să fie curat, ermetic închis,
nebombat, neruginit, elemente de marcare vizibile
Conserve din peşte în sos tomat • în interior nu prezintă pete negre de sulfură de fier,
• peştele trebuie să fie bucăţi întregi, fără resturi de
Conserve din peşte cu adaos de eviscerare, acoperite cu sos.
legume • Consistenţa cărnii să fie compactă, suculentă, să nu
se sfărâme la scoaterea din cutie.
Conserve din peşte în suc propriu • Gustul, mirosul să fie plăcute, specifice peştelui şi
adaosurilor folosite.

Icrele
Au valoare alimentară întucât conţin: lecitină, substanţe proteice, vitaminele A, D, E, foarte mult
iod, 130 – 280 calorii/100g.
Se comercializează sortimentele următoare:
Icre negre Provin de la sturioni (morun, nisetru, păstrugă).
Se prepară sub formă de icre negre moi
(caviar) cu 4% sare, şi icre negre tescuite cu 5 –
7% sare.
Icre roşii Se recoltează de la peşti de apă dulce. Icrele de
crap şi ştiucă se comercializează cu 8 – 12%
sare, iar cele de la alte specii, sub formă de icre
de „Tarama” 14% sare.
Icrele trebuie să fie uniforme ca aspect şi mărime, consistenţă elastică, să nu fie umede sau
lipicioase, gustul şi mirosul să fie plăcute, caracteristice, fără gust sau miros străin.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 32/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 9
PRODUSE GUSTATIVE
Produsele gustative includ în mod convenţional următoarele categorii:

Nr. Conţinut Produse Mod de obţinere


crt.
1. Stimulente (conţine Cafea Cafea boabe.
cofeină - un alcaloid cu Cafea boabe prăjită.
efect stimulativ asupra Cafea măcinată.
sistemului nervos, cardiac, Cafea decofeinizată.
cu rol diuretic; abuzul de Extracte de cafea naturală (cafea instant sau
astfel de produse este nesscafe)
dăunător sănătăţii) Ceai verde.
Ceai Ceai negru.
2. Condimente (sunt produse Condimente naturale. Din flori şi muguri florali: capere, şofran,
alimentare de origine cuişoare.
vegetală sau minerală, Din fructe: chimen, coriandru, enibahar, piper,
care se adaugă în anason, ienupăr, chimion, vanilie.
preparatele culinare Din seminţe: muştar, nucşoară.
pentru a le da un gust Din scoarţă: scoţişoară.
deosebit-acru, Din frunze : dafin.
sărat,picant,aromat).
Produse Pastă de muştar.
condimentare Muştar pulbere.
industriale. Boia de ardei.
Sosuri condimentate.
Condimente sintetice.

Acid acetic (oţetul alimentar).


Condimente acide Acid lactic.
(acizii condimentari). Acid citric.
Acid tartric (sarea de lămâie).
Minerale saline (sarea
de bucătărie).
3. Băuturi alcoolice. Distilate. Alcool etilic.
Rachiuri, ţuica sau rachiul de prune, ţuica
bătrână, şliboviţa, rachiuri de fructe (caise,
cireşe, pere), rachiu de drojdie, de ţescovină, de
vin, rom natural, whisky, gin.
Rachiuri industriale :
-simple, obţinute prin diluarea alcoolului rafinat
din cereale cu apă distilată, rachiu alb, votcă;
- aromatizate cu extracte de fructe, plante,
coloranţichimion,
alimentari, zahăr, rachiu
portocale, de mentă, de
brad, vişine.
- rom industrial.
Băuturi speciale.

Berea blondă, brună, specialitate (slab alcoolică,


caramel, fără alcool, dietetică, nutritivă).
Nedistilate Vinul, cidrul, hidromelul.

Berea este băutura naturală obţinută prin zaharificarea plămezii de orz germinat (malţ), fierberea
cu hamei şi fermantarea alcoolică a mustului obţinut.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 33/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE BERII

Nr.crt. Caracteristici Descrierea caracteristicilor 


1. Aspect Lichid limpede, fără sediment, fără impurităţi. Prezenţa
tulburelii sau depunerea de sediment indică procesul de
alterare pentru berea blondă, brună. Pentru berea caramel –
lichid brun închis, opalescent.
2. Miros Caracteristic fiecărui tip, plăcut, cu aromă de hamei, fără miros
străin de acru, mucegai.
3. Gust Caracteristic, amărui, plăcut, fără gust străin. Pentru berea
caramel – dulce amărui.
4. Spumă Turnată în pahare, berea trebuie să formeze o spumă
compactă, bogată, fină, persistentă, bulele de dioxid de
carbon să se degaje lent. Spuma trebuie să aibă înălţimea de
30-40 mm şi să dispară în timp de 3 minute.

CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE VINULUI

Nr.crt. Caracteristici Descrierea caracteristicilor 


1. Culoarea Corespunzătoare soiului, schimbarea culorii arată casarea
vinului.
2. Limpiditatea Vinul trebuie să fie limpede, cristalin, strălucitor, prezenţa
tulburelii indică boli ale vinului.
3. Aroma (buchetul) Trebuie să fie specifică tipului, bine pronunţată, fără miros
de mucegai, pământ, doagă, sau de hidrogen sulfurat.
4. Concentraţia alcoolică 16% la vinuri tari;
13-16% la vinuri simple;
8-10% la vinuri uşoare.
5. Aciditate totală (g acid 4 – 4,9 la vinuri de calitate.
tartric/l)
6. Conţinutul în zahăr Variabil în funcţie de tip :
-vinuri seci max. 4g/l; vinuri demiseci 4-12 g/l; vinurile
demidulci 12-50 g/l, vinuri dulci peste 50 g/l; vinurile
licoroase min.80 g/l.
7. Aciditate volatilă 0,75 – 1,25 % la vinurile de calitate.
Bolile vinurile sunt provocate de microorganisme, şi anume :
-  Floarea vinului  este provocată de drojdii. Vinul are gust fad, apos, se tulbură, capătă
miros străin şi se formează o pânză alburie la suprafaţa vinului;
-  Oţetirea vinului  este provocată de bacteriile acetice, care transformă alcoolul în acid
acetic. Se modifică gustul (devine acru) şi mirosul;
-  Băloşirea vinului  vinul are aspectul unui lichid vâscos, care se întinde la curgere şi
are miros respingător;
Băloşirea (manitarea
-   Amăreala vinului)
apare la vinurile vinul
roşii, are gust acru,
îmbuteliate. Vinuldulceag
are gustrespingător şi este culoarea
amar, înţepător, tulbure;
 închisă (neagră-albăstruie) şi se tulbură;
-  Casarea este produsă de enzime, care schimbă culoarea , gustul, mirosul, vinul se
tulbură şi depune sediment.
Bolile apar la vinurile cu o concentraţie alcoolică redusă – sub 10o - , păstrate la temperaturi mari
peste 15oc, în vase umplute parţial.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 34/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 10
ZAHÃRUL ŞI PRODUSELE ZAHAROASE

Produsele zaharoase sunt caracterizate prin valoare energeticã


ridicatã şi proprietãți psihosenzoriale superioare. Materiile prime
zaharoase sunt: zahãrul, glucoza, mierea.
Produsele zaharoase sunt produse alimentare apreciate de cumpărători datorită
proprietăţilor psihosenzoriale de gust, aromă, culoare, aspect, formă. Ele au o valoare energetică
ridicată datorită conţinutului ridicat în glucide ( zaharoză, glucoză, amidon, fructoză etc.)
Consumate în cantităţi moderate, produsele zaharoase au acţiune favorabilă asupra
organismului:

se digeră şi se asimilează uşor şi înlesnesc digestia altor alimente;
• completează necesarul caloric zilnic al organismului;
sunt indicate în special în activităţi fizice grele, în hrana

sportivilor.
Consumate în exces, au urmări negative asupra sănătăţii, determinând:
• instalarea obezităţii;
• suprasolicitarea pancreasului;
• apariţia diabetului;
• creşterea colesterolului, a tensiunii arteriale;
• formarea cariilor dentare;
La fabricarea produselor zaharoase se folosesc:
MATERII PRIME DE BAZĂ: zahărul;
glucoza;
zahărul invertit;
laptele
concentrat;
mierea;

amidonul;
MATERII AUXILIARE: grăsimile (unt de vacă, unt de
cacao, margarina, plantolul).
fructele (sub formă de gemuri sau paste de
fructe pentru umpluturi, fructe confiate, fructe în
alcool);
sâmburi graşi ai unor fructe (sâmburi de nucă,

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 35/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

alune, arahide, caise);


seminţe oleaginoase (de floarea-soarelui, de
susan);
lecitina;
acizii alimentari (citric, tartric);

arome( naturale sau sintetice);


agar-agar;
coloranţi alimentari (naturali, sintetici).

SORTIMENTUL PRODUSELOR ZAHAROASE


Nr. Tip produs Mod de prezentare
crt.
1. Produsele de caramelaj Bomboane sticloase neumplute (formate din masã de caramel
simplu sau cu adaosuri) dropsuri , roxuri, rolsuri
Bomboane sticloase umplute (formate din înveliş de caramel
70-80% şi umpluturã 20-30% ;umplutura poate fi : pastã de
fructe , miere , fondant , siropuri , cafea , ciocolatã)
2. Drajeuri Simple, cu cacao , cu aromã de mentã , cu gemuri , cu aromã
de lãmâie, de ciocolatã , cu nucleu de alune şi înveliş de
ciocolatã
3. Caramele Cu lapte ,cu lapte şi rom , cu fructe, cacao, cu mentã
4. Produse de laborator Bomboane fondante , jeleuri, bomboane spumoase , şerbet,
cremoze
5. Ciocolatã şi produse Neumplutã Simplã :amãruie, cu vanilie , cuverturã, menaj 
din ciocolatã Cu adaosuri : cu lapte, cu cafea , alune, stafide,
arahide,fructe confiate
Ciocolatã Cu fondant simplu aromat , cu fondant în amestec
umplutã cu fructe , cu marțipan, praline, cu lichior, coniac,
whisky, cu creme de ciocolatã, sâmburi graşi, cu
nuga

6. Halvaua Simplã : din pastã de semințe de floarea soarelui sau susan şi


halvițã
Cu adaosuri : cacao , cafea , ciocolatã, alune, fructe, nuci
7. Rahatul Simplu: produs gelificat preparat prin fierberea unui amestec
de zahãr, glucozã, amidon , cu adaos de arome şi coloranți
Cu adaos de cacao , fructe, nuci , suc de mere

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 36/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE CIOCOLATEI


Nr. crt. Caracteristici Descrierea caracteristicii
1. Aspect exterior Suprafaţă lucioasã , netedã, nestratificată, fără pete sau bule de aer ;
se admit mici zgârieturi pe partea inferioarã a tabletei ; fără brumã de
zahãr şi brumã de grăsime(albirea grasã)
2. Aspect în secţiune Masã omogenã, matã , fãrã bule de aer 
3. Culoarea Uniformă , în funcţie de compoziţie : de la maron deschis până la
maron închis
4. Consistența Tare, casantã la rupere la 16-180C
5. Miros şi gust Plăcute, cu aroma caracteristicã tipului de ciocolatã , fără senzația de
asprime la gust
6. Conținutul în apã max. 2%

7. Conținutul în zahãr În funcție de sortiment , între 40-60%

CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE ZAHÃRULUI

Nr. crt. Caracteristici Descrierea caracteristicii


1. Aspectul -zahãrul cristal : cristale uscate , nelipicioase,fãrã aglomerãri
-zahãrul bucãți :bucãți curate, fãrã pete
-zahãrul pudrã :aspect de fãinã finã , uscatã, nelipicioasã, fãrã
aglomerãri
2. Culoarea -zahãrul cristal :alb-lucios
-zahãrul bucãți şi pudrã : alb-mat
3. Miros şi gust -dulce , fãrã miros şi gust strain
4. Grãsime -lipsã
5. -0,05-0,10%
6. Conținutul în -99,75-99,60%
zaharozã
7. Conținutul în cenuşã -max. 0,1%
8. Solubilitatea în apã -soluția de 10% zahãr trebuie sã fie clarã, fãrã sediment

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 37/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 11
LAPTELE ŞI PRODUSELE DIN LAPTE

Lapte şi produsele din lapte


Laptele este un produs cu valoare nutritivă ridicată,
determinată în principal de substanţele proteice şi de conţinutul în calciu şi fosfor care favorizează
creşterea, dezvoltarea şi funcţionarea organismului. Laptele conţine 3,5% proteine, lipide 3,6% ,
glucide 4,8%.
Sortimentul de lapte:
 Lapte normalizat: cu conţinut de grăsime de 3,6%, 3%, 2%;

 Lapte smântânit, cu conţinut de grăsime de 0,1%,


Lapte cu compoziţie modificată: hipoproteic (5,4% proteine), fluorizat (3% fluoruri de
sodiu), vitaminizat (cu D2, C),
 Conserve din lapte: lapte sterilizat, lapte concentrat (8% apă), lapte praf.

Sortimentul produselor din lapte:


 Produse lactate dietetice: iaurt, lapte bătut, chefir,

 Produse de smântânire: smântână (dulce pentru frişcă 32%, pentru cafea 10 – 12%,), unt

(unt superior 80%, unt extra 74%, unt de masă 65%)


 Brânzeturi:

- după felul laptelui: de vacă, lapte de oaie, lapte de bivoliţă;


-
după conţinutul de grăsime: dietetice, cu maximum 10% grăsime, grase,
forate grase, creme, creme duble.
- După calitate: superioare, calitatea I, calitatea a II-a
- După procesul tehnologic: brânzeturi topite, proaspete, frământate, opărite
(caşcavaluri), maturate şi fermentate în saramură, fermentate şi maturate
(moi cu mucegaiuri, semitari, tari).
Pentru a fi corespunzătoare din punct de vedere al proprietăţilor organoleptice, produsele
lactate trebuie să îndeplinească, conform standardelor de produs, anumite condiţii de
admisibilitate. Exemplificăm acest aspect prin precizarea proprietăţilor organoleptice la unt, brânză
telemea, brânzeturi cu pastă opărită (caşcavaluri).

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 38/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

APRECIEREA ORGANOLEPTICĂ A CALITĂŢII


LAPTELUI

LAPTELE  este un aliment cu valoare biologică mare, deosebit de importantă în alimentaţia


omului, indiferent de vârstă. Datorită substanţelor nutritive pe care le conţine, laptele asigură
dezvoltarea normală a organismului tânăr în primele luni de viaţă. 
Pentru stabilirea calităţii laptelui prezintă importanţă caracteristicile organoleptice: aspectul,
culoarea, consistenţa, mirosul şi gustul.
 Aspectul .
Se urmăreşte prin trecerea laptelui dintr-un vas în altul; laptele normalizat trebuie să se
prezinte sub forma unui lichid omogen, fără impurităţi vizibile şi fără sedimente.
Culoarea.
Se examinează într-un cilindru de sticlă incoloră la lumina zilei. Laptele are coloarea albă,
cu nuanţă uşor gălbuie, uniformă în toată masa. Laptele smântânit are culoarea albă, cu nuanţă
uşor albăstruie..
Consistenţa.
Se observă scurgerea laptelui. Un produs de calitate este fluid şi nu formează la scurgere
un şuvoi gros continuu.
Mirosul şi gustul.
Gustul se apreciază la temperatura camerei, iar mirosul se stabileşte asupra unei probe de
lapte încălzit la 50........60oC. Un lapte normal prezintă un miros şi gust plăcut, dulceag,
caracteristic laptelui, fără gust şi miros străin. Laptele pasteurizat prezintă uneori un uşor gust fiert.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 39/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişă de calitate
Laptele de consum

Nr. crt. Caracteristici Descrierea caracteristicii


1. Aspectul Lichid omogen, fără impurităţi , fără consistenţă fluidă
2. Culoarea Albã , alb-gălbuie , uniformã în toatã masa
3. Miros şi gust Plăcut , dulceag , caracteristic de lapte proaspăt ; se admite un uşor gust
de fiert
4. Grăsime 3,6% ; 3% ; 2% pentru lapte normalizat şi 0,1% pentru lapte smântânit
5. Aciditate(0T) 15-200 T
6. Proteine % min. 3,2 la lapte normalizat ; 3,3 la laptele smântânit
7. Reacţia de control Negativã
a pasteurizării

Proprietăţile organoleptice ale untului


Caracteristici Unt de masă Unt extra Unt superior 

Culoare De la alb-gălbuie până la galben deschis, uniformă în Albă sau galbenă, cu luciu
toată masa, cu luciu caracteristic la suprafaţă şi în slab sau mată 
secţiune
Aspect în Suprafaţă continuă, Cu rare picături de apă limpede, Cu picături mici şi rare de
secţiune fără  picături vizibile goluri de aer mici, accidentale, apă tulbure, repartizate
de apă,  goluri de aer  fără impurităţi  satisfăcător, cu goluri de aer 
sau impurităţi mici şi rare
Consistenţa la . mai puţin omogenă, Masă mai puţin onctuoasă, Masa onctuoasă, compactă,
temperatura puţin unsuroasă, suficient de compactă, în omogenă, nesfărâmicioasă
de 10...120C nesfărâmicioasă secţiune
Miros Cu aromă specifică, Cu aromă satisfăcătoare, fără Plăcut, cu aromă bine
mai puţin pronunţată, nuanţe străine de aromă exprimată, fără nuanţe
fără nuanţe străine străine de aromă
de aromă
Gust Slab aromat, specific Satisfăcător, specific de unt, Plăcut, aromat, specific de
de unt, fără nuanţe suficient de aromat, fără gust unt proaspăt, fără gust străin
străine străin

Proprietăţile organoleptice ale brânzei telemea

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 40/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Caracteristici Descrierea caracterisiticilor 


-bucăţi întregi, cu suprafaţa curată, pe care pot apare seminţe de negrilică
Aspect
(se admit urme de sedilă);
-nu se admit bucăţi cu suprafaţa mucegăită, mucilaginoasă (mâzguită),
• exterior   înroşită, îngălbenită sau cu urme de impurităţi
-pastă omogenă, curată, uniformă, poate prezenta seminţe de negrilică;
-se admit rare goluri de presare şi foarte rare ochiuri de fermentaţie;
-în
-nuruptură prezintă
se admite aspect
pastă porţelănos;
neomogenă, cu impurităţi, roşcată, galbenă sau cu
• în secţiune mucegai şi nici aspect buretos.

-masă compactă, legată, de consistenţă uniformă, potrivit de tare, se rupe


Consistenţă
uşor fără a se sfărâma;
-la telemea de vacă, consistenţa este fină, moale, uşor elastică,
asemănătoare caşului prospăt.
Culoare -albă, uniformă în toată masa la telemea de oaie;
-albă, până la albă cu nuanţă uşor gălbuie, uniformă în toată masa la
telemea de vacă şi de bivoliţă.
Miros şi gust -plăcut, specific sortimentului, uşor sărat, acrişor;
-nu se admit
butirică), gusturi
de furaje, şi mirosuri
de rânced, străin: demetalic.
de chimicale, amar, de fermentaţie (de ex.

Proprietăţile organoleptice ale brânzeturilor cu pastă opărită (caşcavaluri)


Caracterisitici Descrierea caracterisiticilor 
Coajă sau suprafaţă netedă, curată, fără cute sau goluri, fără pete
Aspect exterior  sau crăpături,
bucăţile de culoarecualbă
pot fi acoperite până laprotectoare
o peliculă cenuşiu-gălbuie. Roţile
uniformă, sau
avizată
conform dispoziţiilor sanitare în vigoare. Se admit roţi sau bucăţi cu
uşoare denivelări, cu uşoare urme de răzuire şi crăpături la
suprafaţă, cu urme şi/sau pete mici de mucegai de culoare verde, la
un număr de max. 5% din lot.
Aspect în secţiune Pastă curată, compactă, omogenă, fără urme de mucegai, cu rare şi
mici ochiuri de fermentare. Se admit rare goluri alungite de formare
şi presare, incluziuni de grăsime.
Culoare De la albă la galbenă deschis, uniformă în toată masa. Se admite
intensificarea culorii galbene către marginile roţilor şi bucăţilor, în
special pentru brânzeturile afumate; cele condimentate prezintă
pigmentaţie specifică produsului de condimentare folosit.
Consistenţă Pastă fină, onctuoasă, uşor elastică, la rupere se desface în fâşii.
Miros Plăcut, caracteristic brânzeturilor cu pastă opărită provenite din
lapte de oaie, lapte de vacă sau lapte în amestec, fără miros străin.
Brânzeturile afumate prezintă miros specific de fum
Gust Plăcut, cu aromă specifică brânzeturilor cu pastă opărită provenite
din lapte de oaie, lapte de vacă sau lapte în amestec, potrivit de
sărat, fără gust străin. Brânzeturile afumate prezintă gust uşor de
fum. Se admite gust uşor picant.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 41/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.12


GRĂSIMI ALIMENTARE

Grăsimile sunt alimente importante din punct de vedere

energetic deoarece, prin consumarea unor cantităţi relative mici,


organismul beneficiază de un număr mare de calorii în
comparaţie cu alte elemente.
Grăsimile se obţin din seminţele plantelor oleaginoase, din anumite fructe (nuci, arahide
etc.), din ţesuturile animalelor şi din lapte.

•  Valoarea alimentară a grăsimilor rezultă din compoziţia lor chimică. 


•  Abuzul de grăsimi duce la îmbolnăviri (obezitate), iar un conţinut redus duce la
subalimentaţie. 
•  Un gram de grăsime dezvoltă în organism 9,3 kcal.  
•  Alimentaţia bogată în grăsimi tari (de bovine, ovine) face să crească
concentraţia de colesterol din sânge, iar regimul în care predomină acizi graşi nesaturaţi( uleiul
de floarea-soarelui, uleiul de porumb) are efect de reducere a colesterolului. 

Clasificarea grăsimilor 

Ulei de floarea Ulei de soia


soarelui

Unt Ulei de
Grăsimi măsline
alimentare
vegetale şi
animale 

Untură de Margarină
 porc şi pasăre

Unt de cacao
şi palmier 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 42/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Prezentarea comparativă a caracteristicilor de calitate ale grăsimilor 

 În tabelul sunt prezentate comparativ caracteristicile organoleptic e ale


uleiului şi ale margarinei.
Caracteristici   Ulei  Margarină 

Aspect Limpede, fără suspensii •  lucios, uscat în


La 15 grade C pentru şi fără sediment  secţiunea proaspăt tăiată. 
uleiul neîmbuteliat  
Culoare   În funcţie de tip: galben, Specifică tipului de margarină. 
galben-roşcat sau verzui  La margarina albă se vede o
 închidere a culorii la suprafaţă
Miros şi gust  Plăcut, fără miros şi gust pe o aâncime de 1-2 mm. 
străin 

Consistenţă la 19 Plăcut, aromat, fără gust amar,


grade C 
  rânced. 
Masa onctuoasă compactă. 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 43/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞA DE LUCRU
Produse de morărit şi panificaţie

1. Asociaţi termenii:
A B
1. Făină A. se obţin din aluat crud, nedospit,
modelat în diferite forme şi uscate.

2. Pastele făinoase B. se obţin prin prelucrarea specială a


boabelor de cereale
3. Produse de panificaţie C. se obţine prin măcinarea boabelor de
grâu şi cernere
4. Crupele D. produse obţinute dintr-un aluat dospit
preparat din făină, drojdie, apă, sare şi
diverse adaosuri (ouă, grăsimi, zahăr,
condimente).
5. Produse de patiserie E. produse obţinute prin afânarea chimică
a unui aluat preparat din făină, grăsimi,
zahăr cu sau fără adaosuri (ouă, miere,
unt, arome)

2. Completaţi schema

Produse de
morărit şi
panificaţie

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 44/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 1 
Fişă de lucru

1. Identificaţi grupa şi subgrupa de mărfuri din care fac parte produsele prezentate:
Imaginea produsului Grupa de Subgrupa de Exemple de produse din
mărfuri mărfuri aceeaşi subgrupă

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 45/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE LUCRU
LEGUME, FRUCTE ŞI DERIVATE

1. Daţi patru exemple de semiconserve din legume şi patru exemple de semiconserve din fructe. 
 ________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
2. Precizaţi sortimentul fructelor:

 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

3. Verificaţi organoleptic un produs la alegere din subgrupa conserve din fructe, completând
tabelul:
Denumire produs: ____________________ 
Subgrupă:___________________________ 

Nr. Caracteristici Descrierea caracteristicii conf. Constatări


crt. Standard
1.
Aspect recipient la
exterior 
2. Aspect recipient la
interior 
3. Aspect conţinut
4. Culoarea legumelor 
5. Lichidului de
acoperire

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 46/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fisă de lucru
Carnea şi produsele din carne

Completaţi schema de mai jos:

PREPARATE
DIN CARNE

PRODUSE
DIN CARNE 
-

CONSERVE
DIN CARNE

2. Descrieţi aspectul exterior al cărnii proaspete şi alterate şi aspectul măduvei oaselor.


 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
3. Prezentaţi condiţiile de calitate ale conservelor de carne în suc propriu.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 47/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

4. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 8 tipuri de carne, în funcţie de provenienţa
lor.
Găsiţi-le şi încercuiţi-le!

M Ş ł G D C K A B L R U J X B O V I N E
A C B N P O R C I N E S T ł Z Y X D F G
M X A V U T ł O V I N E S Ş C D F E Z C
X
C V
D TI ŞE S
P M
U LR CI A
D PE RC IA N
S EĂ A
S JX Z
O CM J
N KT 
D E V Â N A T S Ş T I Z U A C E M O S X
S T ł V D E P A S Ă R E M V X F G H O A
N D A X F C V T X Z S T ł D E P E Ş T E
S X A C R U S T A C E E K L H O P R X Z
V M M O L U Ş T E D F H G I J L M R R S
U V B V X A D F G S B A T R A C I E N I

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 48/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ DE LUCRU
PESTELE ŞI PRODUSELE DIN PEŞTE

1. Notaţi cu A (adevărat) şi F (fals) următoarele enunţuri:


a.
b. Peştele
Peştele sărat
afumat este o semiconservă.
la cald este o conservă sterilizată.
c. Icrele roşii se obţin de la peşti precum păstrugă, nisetru.
2. Pentru un produs la alegere din grupa „Peşte şi produsele din peşte”, completează urătorul
tabel:

Elemente de informare Observaţii


Denumirea firmei producătoare
Denumire produs
Conţinut
Termen de păstrare
Cantitatea ambalată
Data fabricaţiei
Termenul de valabilitate
Concluzii privind observarea

3.Clasificaţi sortimentul produselor din peşte.


4. Rezolvaţi rebusul:  

P
E
S
T
E

1. Peştele conţine ..................


2. Se folosesc ca adaos pentru obţinerea conservelor de peşte.
3. ...................şi semiconserve de peşte.
4. Icrele conţin ...................A, D, E.
5. ..........pot fi negre şi roşii.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 49/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fisă de lucru
Sortimentul produselor gustative

Identificaţi sortimentul de produse gustative completând schema


de mai jos.

Produse
gustative

II. Asociaţi termenii din cele două coloane:


Bolile vinurile Descriere
Floarea vinului este provocată de bacteriile acetice, care
transformă alcoolul în acid acetic. Se modifică
gustul (devine acru) şi mirosul
Oţetirea vinului apare la vinurile roşii, îmbuteliate. Vinul are gust
amar, înţepător, culoarea închisă (neagră-
albăstruie) şi se tulbură;
Băloşirea vinului vinul este provocată de drojdii. Vinul are gust fad,
apos, se tulbură, capătă miros străin şi se
formează o pânză alburie la suprafaţa vinului;
Băloşirea (manitarea vinului) are aspectul unui lichid vâscos, care se întinde
la curgere şi are miros respingător;
Amăreala vinul are gust acru, dulceag respingător şi este
tulbure;
Casarea este produsă de enzime, care schimbă culoarea,
gustul, mirosul, vinul se tulbură şi depune sediment 

III. Enumeraţi sortimentul de condimente naturale:


 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 50/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fisă de lucru nr. 5


Sortimentul produselor zaharoase

Identificaţi sortimentul de produse zaharoase completând schema de


mai jos.

 Produse
 zaharoase

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 51/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞÃ DE LUCRU NR. 6

Unitate de competenţă:
Data: 
Timp alocat: 50 minute 
Această activitate vă va ajuta elevii să cunoască noţiuni legate de
mărfurile alimentare: produse zaharoase, lapte şi produse lactate.

1. Completaţi schema de mai jos cu elementele necesare:

Lapte şi produse lactate -

2. Produsele de caramelaj sunt urmãtoarele :


a) caramele ;
b) drajeuri ;
c) bomboane fondante ;
d) bomboane sticloase neumplute ;
e) bomboane sticloase umplute ;
3. Aspectul exterior al ciocolatei se caracterizeazã prin :
a) suprafața netedã , lucioasã ;
b) suprafața netedã , matã ;
c) fãrã brumã de grãsime şi brumã de zahãr ;
d) suprafațã fãrã pete sau bule de aer.
4. Produsele lactate dietetice sunt urmãtoarele
a) iaurtul ;

b) laptele bãtut ;
c) smântâna ;
d) laptele praf ;
e) chefirul.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 52/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞA DE LUCRU NR. 7

I. Încercuiţi varianta corectă:


1. Untul este un produs de smântânire cu un conţinut de grăsime de:
a) 10-12% b) 80%, 74% c) 20-40% d) 30%
2. Identificaţi produsul lactat dietetic:
a) smântâna c) untul
b) brânza a la creme d) iaurtul
3. Una din următoarele variante conţine sortimentul de lapte normalizat:
a) 0,1% grăsime b) 3,6% grăsime, 3% grăsime, 2% grăsime
c) 5,4% grăsime d) 6,1% grăsime
4. Identificaţi tipul de ambalaj al laptelui de consum:
a) butelie de sticlă c) folie de aluminiu
b) hârtie pergament d) folie metalizată

II Apreciaţi cu adevărat sau fals următoarele afirmaţii:


a) Laptele, ca aliment de bază, prin componentele nutritive, are o valoare calorică
redusă.
b) Iaurtul nu este un produs dietetic.
c) Untul de masă se ambalează în hârtie pergament vegetal sau în hârtie pergaminată şi

folie de aluminiu.
d) Depozitarea produselor din lapte se face în camere frigorifice igienizate, la temperaturi
de 9-12 grade Celsius.

II. Pentru un produs din grupa Lapte şi produse din lapte, completează următorul tabel:

Elemente de informare Observaţii


Denumirea firmei producătoare
Denumirea produsului, tipul de lapte
Conţinutul de grăsime , în %
Procedeul de tratament termic
Temperatura de păstrare
Cantitatea, în ml
Data fabricaţiei
Termenul de valabilitate
Concluzii

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 53/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea
Temă

1. După studierea fiecărei grupe de mărfuri elaboraţi o fişă de lucru, după


modelul de mai jos, în care lipiţi sau desenaţi imaginea sau ambalajul ori
eticheta produselor cuprinse în grupa respectivă având grijă să le sortaţi pe
subgrupe.
denumirea. Dacă nu găsiţi imagini pentru anumite produse scrieţi numai

Fişă pentru grupa de mărfuri _______________

Subgrupa de mărfuri Imaginea produsului


(denumirea)

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 54/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Test de evaluare

1. Realizaţi o schemă de clasificare a grăsimilor, după origine şi după starea


fizică.
2. Prezentaţi comparativ caracteristicile organoleptice ale uleiului şi ale margarinei.
3. Marcarea cuprine :
a. data fabricaţiei
b. calitatea
c. masa netă
d. condiţii de păstrare
e. STAS
f. Termenul de garanţie

 Încercuiţi răspunsurile corecte.


4. Notaţi cu adevărat sau fals următoarele enunţuri:
a.Etalarea grăsimilor se face pe grupe de produse.
b.Transportul grăsimilor alimentare se face la temperatura de 4-10 grade Celsius.
c.Margarina face parte din grupa grăsimilor animale solide.
d.Uleiul de peşte face parte din grupa grăsimilor vegetale solide.
e. Untura de porc face parte din grupa grăsimilor solide.

5. Completaţi spaţiile punctate:

a) Transportul grăsimilor alimentare se face în vehicule.., curate, uscate, fără miros


străin, la temperatura de  .
b) Depozitarea grăsimilor se face în încăperi lipsite de  .., curate, uscate,
aerisite, la o temperatură de 4-10 grade Celsius.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 55/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

FIŞĂ RECAPITULATIVĂ 
SORTIMENTUL DE MĂRFURI ALIMENTARE 

1. Marfuri de morărit şi panificaţie.


- Importanţa alimentară. 
- Criterii de clasificare a mărfurilor de morărit şi panificaţie şi caracterizarea acestora. 
a. Făina: albă (0 – 30%); semialbă (0 – 75%); intermediară (0 – 85%); neagră (0 – 90%)
b. Crupele: mălai, griş, arpacaş, pufuleţi, pufarin, orez, fulgi de ovăz) 
c. Pastele făinoase: obişnuite, extra, super  
d. Produsele de panificaţie: pâine, cornuri, chifle, batoane 
e. Produse de patiserie: biscuiţi, napolitane. 
- condiţii de calitate

2. Legume, fructe şi produse industrializate din legume şi fructe.


- importanţa alimentară
- clasificarea fructelor şi legumelor  
- metode de conservare a fructelor şi legumelor: congelare, deshidratare, zdrobire şi
strecurare, fierberea cu zahăr, sărare, sterilizare 
-  
condiţii de calitate
3. Produse zaharoase.
- Importanţa şi rolul produselor zaharoase în consumul alimentar al populaţiei
- Materii prime zaharoase: zahăr, glucoza, zahăr invertit, lapte concentrat, mierea, amidonul,
unt, unt de cacao, plantol 
- Materii auxiliare: fructe, sâmburi de fructe, seminţe oleaginoase, lecitina, arome, acizi
alimentari, agar-agar, coloranţi alimentari. 
- Clasificarea produselor zaharoase: produse de caramelaj, drajeuri, produse de laborator 
(fondante, jeleuri, şerbet), produse de ciocolată, produse orientale (halvaua, rahatul). 
- Condiţii de calitate. 

4. Produse gustative.
a. Băuturi alcoolice şi nealcoolice
-  băuturile alcoolice sunt produse alimentare obţinute prin fermentaţia alcoolică a
substanţelor dulci din materii prime vegetale (fructe, cereale) cu ajutorul drojdiilor.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 56/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

nedistilate (berea, vinul)


distilate (rachiuri naturale, rachiuri industriale)
-  băuturile nealcoolice sunt acele băuturi care nu conţin alcool fiind consumate pentru
caracteristicile lor gustative, valoarea alimentară şi terapeutică.
ape minerale, apa gazoasă (sifonul), sucuri de fructe, siropuri de fructe,

băuturi răcoritoare
b. Stimulente şi condimente
- importanţa alimentară
- stimulente: cafea, ceai, cacao
- condimente: acide (oţet, sare de lămâie, acid citric)
Picante (piper, muştar, boia de ardei)
Aromate (vanilia, scorţişoara, cuiţoare, foi de dafin, enibahar)
Saline (sare de bucătărie)
5. Grăsimi alimentare
- Importanţa alimentară
- Grăsimi vegetale: lichide (ulei de floarea soarelui, soia, măsline, porumb); solide
(margarina, unt de cacao, unt de palmier)
- Grăsimi animale: lichide (ulei de peşte); solide (untura de porc, untura de pasăre, seu de
bovine, unt)

6. Laptele şi produsele industrializate din lapte


- importanţa alimentară

- pasteurizarea, normalizarea laptelui


-  Produse lactate:
Conserve din lapte (lapte praf, lapte sterilizat, lapte concentrat)
Produse lactate acide (iaurt, lapte bătut, sana, chefir)
Produse obţinute prin smântânirea laptelui (unt, smântâna)
Brânzeturi: proaspete (din lapte de vacă, urda); fermentate şi maturate în saramură
(telemea, Fetta); fermentate şi maturate (brânza cu mucegai); frământate (burduf); opărite
(caşcavalul), topite

7. Ouăle
- Importanţa alimentară
- Clasificare (ouă foarte proaspete, proaspete, conservate)
- Criterii de apreciere a propseţimii ouălor (camera de aer, albuşul, gălbenuşul, aspectul cojii)

8. Carnea şi produsele din carne


- Importanţa alimentară

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 57/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

- Tipuri de carne: bovine, porcine, ovine, pasăre


- Condiţii de calitate
- Produse din carne: preparate tip salamuri (de vară, de porc, Victoria, cabanos, Sibiu),
specialităţi din carne (şunca fiartă şi presată, muşchi ţigănesc, pastramă), preparate din
carne (cârnaţi, leber, caltaboş, tobă, parizer, crenvurşti), semipreparate din carne

(cârnăciorii de bere), semiconserve din carne, produse dietetice şi pentru copii, conserve
din carne (pateu de ficat)

9. Peştele şi produsele industrializate din peşte


- Valoarea alimentară a peştelui proaspăt
- Condiţii de calitate
- Grupe de produse din peşte: semiconserve din peşte (peşte afumat, sărat, marinat, pastă
de peşte); conserve de peşte (în ulei, în sos tomat, în suc propriu); icrele (negre, roşii)

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 58/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

TEST DE EVALUARE

1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.1a.Din grupa
uleiul grăsimilor
de floarea vegetaleb.face
soarelui ulei parte:
de măsline c. ulei de soia d. ulei solidificat.
1.2 Untul este un produs de smântânire care cuprinde:
a. unt superior 80% grăsime b. unt de masă 74% grăsime c. unt cu 65% grăsime d. unt
cu 32%grăsime
1.3 Produsele gustative includ în mod convenţional:
a. stimulente b. condimente c. băuturi d. minerale
1.4 Alegeţi varianta care conţine un concept referitor la marfă :
a. schimbul b. calitatea c. clasificarea mărfurilor 
1.5 Obiectul clasificării mărfurilor îl reprezintă:
a. grupa b. sortimentul de produse c. sortul
2. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:
2.1.
2.2. Margarina face parte
Peştele afumat la calddin grupa
este grăsimilor
o conservă alimentare solide.
sterilizată.
2.3 Peştele este un aliment valoros, datorită calităţilor gustative, a gradului de asimilare şi a
conţinutului nutritiv diminuat.
2.4. Laptele şi produsele din lapte au o valoare biologică scăzută, fiind o grupă de alimente
deosebit în alimentaţia omului.
3. În coloana A sunt enumerate sortimentul de produse, iar în coloana B – componentele
acestora. Asociaţi cifrele din coloana A şi literele din coloana B.

A. Sortimentul produselor gustative B. Componentele 


1. stimulente a. sarea extra fună, fină, măruntă, uruială, bulgări

2. condimente acide b. pasta de muştar, muştar pulbere, boia de ardei,


sosuri
3. condimente industriale c. condimente sintetice, scorţişoara
4. condimente minerale saline d. din fructe, frunze, seminţe, scoarţă, flori şi muguri,
rizomi
5. condimente naturale e. oţetul de fermentaţie, oţetul de distilaţie
f. cafea, ceai

A. Produse din carne B. Sortimentul produselor din carne


1. preparate tip prospături a. parizer, cârnat trandafir 
2. preparate afumate la cald, la rece, pasteurizate b. şuncă presată, rulade, muşchI ţigănesc
3. preparate afumate la cald c. salam de Sibiu
4. preparate-
5. preparate crude care suferă tratament special
specialităţi d. salam
e. cârnaţide
devară
porc
f. cârnaţi, caltaboş, crenvuşti

A. Sortimentul de lapte şi produse din lapte B. Componentele


1. lapte normalizat a. smântâna, untul
2. lapte smântânit b. lapte sterilizat, lapte concentrat, lapte praf 
3. lapte cu compoziţie modificată c. hipoproteic, fluorizat, vitamizat
4. conserve din lapte d. conţinut de grăsime de 0,1%
5. produse de smântânire e. conţinut de grăsime de 3,6%, 3%, 2%
f. conţinut de grăsine de 5,4%, 3%, 2%

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 59/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

A. Produse din cereale B


Componentele_______________________________ 
1. după modul de prelucrare crupele a. simple, cu adaos
2. după materia primă crupele b. pâine simplă, cu adaos de cartofi, dietetică
3. după formă şi dimensiuni pastele c. naturale , artificiale
făinoase
4. după compoziţia pastelor făinoase d. semialbă, albă, neagră
5. după materia primă şi auxiliară a pâinii e. arpacaş, griş, fulgi, orez expandat
f. lungi, medii, scurte

4. Definiţi noţiunea de: grăsimi alimentare


 ________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5. Daţi patru exemple de conserve sterilizate din peşte.
 ________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
6. Precizaţi sortimentul brânzeturilor:
 ______________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
7. Enumeraţi sortimentul băuturilor alcoolice:
 ______________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
8. Precizaţi sortimentul grăsimilor:
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
9. Enumeraţi sortimentul de condimente naturale:
 ______________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
10. Daţi patru exemple de semiconserve din peşte.
 ______________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
11. Daţi patru exemple de conserve de fructe.
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
12. Precizaţi sortimentul de făină de grâu şi paste făinoase:
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
13. Enumeraţi sortimentul de legume:
 ________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 60/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 1
Sortimentul mărfurilor nealimentare

Sfera de cuprindere a mărfurilor nealimentare este foarte largă şi diversificată. În


continuare este prezentată o clasificare a principalelor grupe de mărfuri nealimentare, clasificare
realizată în concordanţă
profilul: Servicii, cu curriculum-ul
domeniul pregătirii : Comerţ,pentru clasa a IX-a ciclul inferior - liceu tehnologic,
Economic.

Grupe de mărfuri:

•  textile-încălţăminte
•  metalo-chimice
•  cosmetice
•  sticlă şi ceramică
•  lemn

•  tehnico-sanitare
materiale de construcţii
•  electrotehnice şi electronice
•  autoturisme
•  birotică şi papetărie
•  sport-voiaj – turism
•  bijuterii şi gablonţuri

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 61/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 2
Mărfurile textile
Este o grupă ce cuprinde un număr foarte mare de articole cuprinse în subgrupe diferite:
- fibre textile;
- fire textile;
- ţesături;
- tricoturi;
- confecţii.

Sortimentul fibrelor textile


Fibrele textile reprezintă materia primă de bază folosită la obţinerea celorlalte mărfuri
textile. După proveninţa fibrelor textile acestea se clasifică astfel:
1. Fibre textile naturale
a) vegetale (celulozice)
- monocelulare (ex. bumbac)
- policelulare (liberiene) : *din tulpini: in, cânepă, iută
*din frunze: manila, sisal
* de pe fructe: cocos
b) animale (proteice) 
- cu structură celulară: lâna, păr de cămilă, păr de capră, etc.
- fără structură celulară: mătase
c ) minerale: fibra de azbest

2. Fibre textile chimice


a) din polimeri naturali 
- celulozice: * hidratcelulozice: vâscoza, cupru
* estercelulozice: acetat
- proteice: din cazeina,
hidrocarburi: soia, zeina
fibra de cauciuc
b) din polimeri sintetici 
- obţinute prin polimerizare: poliacrilonitrilice, polietilenice, polipropilenice, etc.
- obţinute prin policondensare: poliamidice, poliesterice, etc.
- obţinute prin poliadiţie: poliuretanice, poliuretanice elastomere
3. Alte fibre industrializate: fibre de sticlă, fibre de zgură, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 62/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 3

Sortimentul şi caracteristici de calitate ale firelor textile

Firele textile sunt obţinute prin reunirea mai multor fibre scurte sau continue consolidate
prin torsionare. Ele se folosesc pentru obţinerea ţesăturilor, tricoturilor şi a altor produse textile.
Clasificarea firelor textile:
1. După materia primă şi sistemul de obţinere:
a) fire obişnuite – fire din bumbac şi tip bumbac;
- fire din fibre liberiene;
- fire din lână şi tip lână;
- fire din mătase naturală;
- fire din fibre chimice.
b) fire texturate;
c) fire de efect: fire cu îngroşări, fire buclate, fire vopsite, etc.
2.
a) După destinaţie
fire pentru :
ţesături;
b) fire pentru tricoturi; 
c) fire pentru aţe de cusut şi brodat;
d) fire pentru perdele;
e) fire pentru textile neţesute etc.
3. După fineţe:
a) fire fine;
b) fire de fineţe medie;
c) fire groase.
4. După structură:
a) fire simple; 
b) fire răsucite;
c) fire cablate.
Caracteristici de calitate ale firelor textile
Nr.
Caracteristici Descrierea caracteristicilor 
crt.
1. Fineţea (densitatea Exprimă gradul de subţirime a firelor şi este influenţată de fineţea
de lungime) fibrelor şi de procedeul de filare aplicat. La rândul ei influenţează
anumite proprietăţi ale produselor textile finite, cum ar fi:
greutatea, destinaţia în consum.
2. Torsiunea Se exprimă prin numărul de torsiuni (la firele simple) sau
numărul de răsuciri (la firele multiple) pe care le are firul pe
unitatea
dreapta (îndeZ);lungime. Se poate
spre stânga (în S). efectua în două sensuri: spre
3. Rezistenţa la rupere Depinde de natura fibrelor utilizate, de torsiunea şi grosimea
firelor etc. Se măsoară prin forţa sau greutatea la care rezistă
firul până la rupere.
4. Alungirea la rupere Se măsoară prin gradul de întindere a firului până când se rupe
şi depinde de natura fibrelor şi de structura firelor.
5. Uniformitatea Se referă la aspectul exterior, cât şi la uniformitatea grosimii
firelor.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 63/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 4
Ţesăturile şi tricoturile
Sortimentul de ţesături

Ţesăturile sunt produse obţinute prin încrucişarea perpendiculară într-o anumită ordine,
stabilită iniţial, a două sisteme de fire: urzeală şi bătătură.
Clasificarea ţesăturilor:
1. După materia primă:
a) ţesături din bumbac şi tip bumbac;
b) ţesături din in şi tip in, tip cânepă, tip iută; 
c) ţesături din lână şi tip lână;
d) ţesături din mătase şi tip mătase.
2. După sistemul de filare al firelor utilizate
a) ţesături din fire cardate;
b) ţesături din fire pieptănate;
c) ţesături din fire semipieptănate;
d) ţesături din fire vigonie;
e)
3. ţesături
După din fire filamantare.
compoziţia fibroasă:
a) ţesături omogene;
b) ţesături neomogene; 
c) ţesături pure.
4. După caracterul finisării 
a) ţesături crude;
b) ţesături albite;
c) ţesături vopsite;
d) ţesături mercerizate;
e) ţesături imprimate.
5. După destinaţie:
a) ţesături pentru îmbrăcăminte;
b)
c) ţesături
ţesături pentru
pentru uz casnic şi decorativ;
ambalaje;
d) ţesături pentru furnituri de croitorie;
e) ţesături pentru uz industrial etc..

Sortimentul de tricotaje

Tricotajele materiale textile formate din ochiuri legate elastic între ele prin buclarea unuia
sau mai multor fire într-o anumită ordine în funcţie de textură.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 64/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Clasificarea tricoturilor:
1. După felul materiei prime:
a) tricoturi din bumbac şi tip bumbac;
b) tricoturi din lână şi tip lână;
c) tricoturi din fire chimice.
2. După numărul, poziţionarea şi 
mărimea defectelor:
a) clasa I de calitate;
b) clasa a II-a de calitate;
c) clasa a III-a de calitate.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 65/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 5
Sortimentul de confecţii

Confecţiile sunt produse textile folosite exclusiv ca articole de îmbrăcăminte şi se obţin în


principal din ţesături şi tricoturi.

Clasificarea sortimentului de confecţii :


1. Din punct de vedere al calităţii materiilor prime şi auxiliare, al calităţii execuţiei şi al comlexităţii 
 produsului: 
a) confecţii „De masă”;
b) confecţii de calitate „ Superioară”; 
c) Confecţii de calitate „Extra”;
d) confecţii de calitate”Lux”.
2. Din punct de vedere al frecvenţei cererii:
a) confecţii cu vânzare sezonieră;
b) confecţii cu vânzare în tot timpul anului.
3. După materia primă:
a) confecţii din ţesături: - ţesături din bumbac şi tip bumbac;
- ţesături din in şi tip in, tip cânepă, tip iută;
- ţesături din lână şi tip lână;
- ţesături din mătase şi tip mătase.
b) confecţii din tricoturi (tricotaje): - tricoturi tip bumbac;
- tricoturi tip lână;
- tricoturi tip mătase;
- tricoturi din fire PNA.
c) confecţii din textile neţesute;
d) confecţii din materiale textile impregnate şi apoi acoperite cu materiale plastice.

4a)
 ) După pentru :copii şi adolescenţi;
destinaţie
confecţii
b) confecţii pentru femei;
c) confecţii pentru bărbaţi.
Observaţie: În fiecare din aceste grupe se regăsesc articole precum:
 îmbrăcăminte exterioară (paltoane pardesie etc.);
 costume, taioare, rochii, fuste, pantaloni, etc.;
 lenjerie de corp: pijamale, halate, etc.;
 lenjerie de pat: cearceafuri, feţe de perne, etc.;
 articole pentru acoperirea capului: şepci, pălării, căciuli, etc.;
 diverse confecţii: prosoape, etc.

Fişa de documentare 6

Caracteristicile de calitate şi defectele confecţiilor 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 66/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Confecţiile trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate:


1. Condiţii estetice, care se referă la următoarele aspecte:
 modelul confecţiei: aceasta are o influenţă mare în declanşarea deciziei de
cumpărare;
 aspectul exterior al confecţiei: este dat de tuşeu, luciu, capacitatea de drapare,
culoare, desen etc.;
 capacitatea de păstrare a formei confecţiei.
2. Condiţiile de durabilitate care se referă la rezistenţa confecţiilor la acţiunea diferiţilor agenţi
fizico-mecanici şi chimici (rezistenţa la frecare, la cusut, la îndoiri repetate, rezistenţa la intemperii
etc.)
3. Condiţii fiziologice şi de confort care se referă la următoarele aspecte:
 comoditatea în purtare – este determinată de masa confecţiei, higroscopicitate,
capacitatea de izolare termică, permeabilitatea la aer etc.;
 uşurinţa în întreţinere-este determinată de curăţenia şi călcarea uşoară.

Abaterile de la calitatea confecţiilor duc la apariţia defectelor.


Defecte cauzate de materiile prime şi auxiliare pot fi:
 noduri, fire duble în urzeală;


dungi de la
diferenţă
 deimprimare;
tuşeu;
scămoşare neuniformă etc.

Defecte cauzate de procesul tehnologic pot fi:
 croirea necorespunzătoare a pieselor;
 cusături strâmbe, paşi săriţi;
 piese cu deformări cauzate de montarea incorectă a căptuşelilor;
 luciu pronunţat sau pete de apă de la călcat;
 nesimetria buzunarelor sau altor elemente componente;
 butoniere amplasate diferit faşă de model sau la distanţe inegale între ele, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 67/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 7
Articolele de încălţăminte 

Articolele de încălţăminte sunt produse ce îndeplinesc pe lângă funcţia de protecţie a


picioarelor şi o funcţie ortopedică şi igienică.

Sortimentul articolelor de încălţăminte cuprinde.


1. După natura feţelor : încălţăminte cu feţe din piele, cu feţe din înlocuitori şi din
cauciuc.
2. După destinaţie: încălţăminte pentru copii, pentru adolescenţi, pentru femei, pentru
bărbaţi.
3. După tipul de piele folosit : bizon, năbuc, lac, velur, etc.
4. După felul tălpii : piei de bovină, talpă oglindă, duroflex,etc.
După felul încălţămintei : papuci, pantofi, sandale, ghete, cizme, etc.
5. După sistemul de confecţionare: încălţăminte cusută prin branţ, cusută pe ramă,
lipită, vulcanizată, etc.

Condiţiile de calitate ale articolelor de încălţăminte se referă la:


1. Comportarea în utilizare – care presupune menţinerea la nivelul piciorului a unui
microclimat optim.
2. Comoditatea şi confortul – care sunt asigurate de dimensiunile, greutatea şi modelul
 încălţămintei precum şi materialele folosite la confecţionarea ei.
3. Durata de exploatare – care este influenţată de materia primă folosită, de modul de
executare a procesului tehnologic, precum şi de condiţiile de purtare şi întreţinere.
4. Caracteristici estetice – care se referă la forma, modelul, culoarea încălţămintei.

Defectele articolelor de încălţăminte pot fi cauzate de materiile prime şi auxiliare folosite,


precum şi de procesele de proiectare şi confecţionare a încălţămintei.
1. Defecte cauzate de materiile prime şi auxiliare – se referă la: rezistenţa mică la apă, la
uzură, feţe pătate, zgâriate, diferenţe de nuanţă, etc. 
2. Defectele cauzate de proiectare –  se referă la incomoditatea la încălţat şi descălţat,
poziţia incorectă a accesoriilor, etc.
3. Defectele cauzate de procesul de confecţionare – includ: piese asimetrice,
desprinderea tălpilor şi a tocurilor, cusături strâmbe, pete de vopsea, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 68/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 8
Mărfurile metalo-chimice

Mărfurile metalice se clasifică după următoarele criterii:

1.
a) După
mărfurimetalul întrebuinţat:
din aliaje feroase;  
b) mărfuri din aliaje neferoase;
c) mărfuri din metale neferoase.
2. După prelucrare:
a) mărfuri turnate; 
b) mărfuri laminate (profile, benzi, etc.);
c) mărfuri trefilate (sârme, lanţuri), etc.;
d) mărfuri pentru asamblare, (şuruburi, nituri, piuliţe,etc.).
3. După întrebuinţare:
a) articole din metal pentru construcţii;
b) scule şi unelte de mână(cleşti, ciocane, burghie, chei metalice, etc.);
c) lacăte, încuietori, feronerie (balamale, broaşte, cârlige, zăvoare, etc.); 
d) articole de măsurat (metru, rulete, şubler, etc.);
e) unelte de grădinărit/gospodărie (sape, lopeţi, greble, furci, etc.);
f) articole pentru apicultură (stupi, daltă apicolă, cuţit apicol, etc. );
g) articole de menaj (cratiţe, oale, tăvi, etc.);
h) articole diverse pentru uz gospodăresc (foarfece, inele pentru perdele, cuiere de pereţi, etc.).
Notă: Verificarea calităţii produselor metalice se face organoleptic şi prin măsurători, în
funcţie de caracteristicile urmărite pentru fiecare tip de articol metalic, şi de prevederile din
standarde.

 
Mărfurile chimice sunt produse utilizate pentru consumul casnic şi pentru consumul
industrial.
Clasificarea mărfurilor chimice se face în funcţie de importanţa şi rolul acestora astfel:

1. Produse chimice de bază: acizi, săruri, baze.


Ex. acid clorhidric, acid azotic, soda caustică, amoniacul, clorura de var, etc.
2. Îngrăşăminte chimice: a) naturale şi chimice
b) simple şi complexe
Ex. crisalide de viermi de mătase, făină de peşte, făină de oase, turte de rapiţă, azot, etc.
3. Insecticide şi raticide 
4. Mărfuri chimice de uz casnic pentru spălat şi curăţat 
a) produse chimice pentru spălarea şi curăţarea rufelor : săpun de rufe, detergenţi, produse pentru
apretare, produse pentru emoliere şi condiţionare, produse pentru scoaterea petelor şi albire,
produse
b) pentru
 produse dedurizarea
chimice apei. obiecte de uz casnic : pentru veselă, faianţă, gresie, instalaţii
pentru curăţat
sanitare, tâmplărie, geamuri,etc.
c)  produse chimice cu utilizări diverse: produse pentru curăţat mobila, pentru curăţat mochete şi
covoare, produse dezinfectante, produse pentru parfumarea spaţiilor, etc

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 69/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 9

Mărfurile cosmetice
Produsele cosmetice au un rol important în asigurarea sănătăţii şi frumuseţii corpului
omenesc, în întârzierea procesului de îmbătrânire.
Sortimentul mărfurilor cosmetice include:
1.
a)Produse detoaletă
săpun de igienă: standard, superior, fin şi extrafin, pentru copii, medicinal;
b)  produse pentru bărbierit : creme de ras, loţiuni preras electric, loţiuni după bărbierit;
c)  produse pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor : pasta de dinţi, apă de gură, produse pentru curăţat
proteze dentare.
2. Produse cosmetice propriu-zise 
a)  produse pentru îngrijirea feţei : creme cosmetice, loţiuni pentru faţă, produse pentru curăţat faţa
(demachiante), pudre cosmetice, produse pentru machiaj (fond de ten, farduri, etc.), măşti
cosmetice, produse contra petelor (emulsii, măşti, etc.);
b)  produse pentru îngrijirea părului : produse pentru curăţare (şampoane), produse pentru
condiţionare (balsamuri, uleiuri, etc.), produse pentru vopsire (nuanţatoare, decolorante,
vopsele, etc.), produse pentru coafare (fixative, spume, etc.)
c)  produse pentru îngrijirea mâinilor şi a unghiilor: loţiuni, emulsii, creme, pudre, lacuri pentru
unghii, etc.
d)  produse pentru îngrijirea corpului : produse deodorante şi antiperspirante, produse pentru
epilare, produse antisolare şi pentru bronzare, produse pentru şi după baie, produse contra
celulitei, etc.
3. Produse de parfumerie: ape de colonie,  ape de parfum, parfumuri, esenţe de parfum.
4.  Articole de toaletă: articole pentru bărbierit (aparat de ras, lame, etc.), articole pentru îngrijirea
gurii (periuţe de dinţi) articole pentru îngrijirea părului (ondulator, uscător, agrafe, perii, etc.),
articole pentru îngrijirea feţei (bureţi, pensule, etc.), articole pentru îngrijirea mâinilor, unghiilor şi
corpului (truse de manichiură, perii de corp, etc.).

Caracteristici de calitate ale cremelor cosmetice


Nr.
crt. Caracteristici Descrierea caracteristicilor 
1. Aspectul şi consistenţa Moale, onctuoasă, omogenă, fără separarea uleiului de
apă, fără aglomerări.
2. Culoarea Uniformă, pe toată suprafaţa.
3. Mirosul Parfumat, corespunzător substanţelor odorante folosite,
nu se admite miros de rânced.
4. Acţiunea asupra pielii Cremele grase să fie emoliente şi să pătrundă uşor în
piele;
Cremele uscate să nu lase urme lucioase sau lipicioase
pe piele.

Principalele defecte care se pot întâlni la cremele cosmetice sunt:


  modificarea consistenţei;
  apariţia mirosului de rânced;
  separarea uleiului de apă;
  apariţia de aglomerări.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 70/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 10

Sortimentul mărfurilor din sticlă şi ceramică

Mărfurile din sticlă prezintă o importanţă deosebită pentru diferite domenii de


utilizare: articole de menaj, ambalaje, geamuri, optică, etc. care nu pot fi înlocuite cu alte mărfuri.
Mărfurile din sticlă se clasifică în mărfuri din sticlă pentru construcţii (pentru geamuri şi specială-
izolantă termic şi fonic) şi mărfuri din sticlă pentru menaj.
Sortimentul mărfurilor din sticlă pentru menaj include:
1. Articole de menaj 
a) după destinaţie: - piese detaşate: pahare,  căni, platouri, etc.
- servicii: de apă, lichior, vin, etc.
b) după compoziţia chimică a sticlei: - articole din sticlă comună;
- articole din sticlă cristal;
2. Articole decorative
a) după destinaţie: vaze, scrumiere, bomboniere, etc.
b) după compoziţia chimică a sticlei: - articole din sticlă comună;
- articole din sticlă cristal;
3. Articole întrebuinţate ca ambalaje: butelii, borcane, damigene, etc.
4. Articole din sticlă termorezistentă: căni şi farfurii de ceai, cafea, ibrice,etc.
5. Diverse articole de menaj : storcător de fructe, răzătoare de fructe, etc.

Mărfurile ceramice sunt articole fasonate din argilă amestecată cu alte substanţe
ajutătoare şi arse apoi la temperaturi ridicate, unele având suprafaţa acoperită cu un strat de
glazură.
Sortimentul mărfurilor ceramice include:  
1. Mărfuri ceramice pentru menaj;
a) din porţelan: - piese detaşate: căni, farfurii, platouri, etc.;
- piese care compun servicii complete: de ceai, cafea, de masă, etc.;
b) din faianţă: - piese separate: căni, farfurii, etc.
- piese care compun servicii complete: de ceai, cafea, etc.;
2.
a) Mărfuri ceramice
din porţelan: decorative
bibelouri, ;
statuete, etc. 
b) din faianţă: vaze, bomboniere,etc.
c) articole din ceramică populară: ceramică roşie, neagră, comună termorezistentă.
3. Mărfuri ceramice pentru construcţii;
a) produse pentru zidărie: cărămizi, ţigle;
b) placaje ceramice: faianţă, gresie;
c) obiecte ceramice sanitare;
d) tuburi din gresie ceramică; 
4. Mărfuri ceramice pentru uz industrial 
a) recipiente pentru industria chimică;
b) produse pentru aşchiere şi abraziune;
c) produse pentru diferite ramuri industriale: electronică, electrotehnică, textilă, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 71/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 11

Defectele articolelor din sticlă şi ceramică

Defectele articolelor din sticlă pentru menaj provin de la diferite etape ale
procesului tehnologic, precum şi de la procesul de manipulare şi depozitare.
1. Defecte de topitură:
 incluziuni de sticlă cauzate de neomogenitatea masei sticloase: se prezintă sub
formă de aţe, picături, perle etc.
 incluziuni de gaze în sticlă cauzate de limpezirea incompletă: se prezintă sub
formă de goluri de aer;
 incluziuni de corpuri străine;
 defecte de culoare. 
2. Defecte de fasonare:
 defecte de formă: conicitate, abateri de la verticalitatea produsului, etc.
 defecte de integrare: zgârieturi, fisuri, crăpături, etc.
3. Defecte de recoacere:
 deformarea produsului;
 modificarea nuanţei.
4. Defecte de finisare:
 perete străpuns din cauza şlefuirii prea adânci;
 asimetria semnelor de decorare;
 scurgeri de colorant,etc.
5. Defecte de manipulare, transport, depozitare:
 crăpare, fisurare, spargeri;
 voalarea suprafeţei din cauza umezelii, etc.

Defectele articolelor ceramice

1. Defecte de aspect: 
 scurgeri de glazură, băşici, fisuri, scurgeri de colorant, decor ars, decor 
asimetric, pete, exfolieri sau lipsa glazurii, etc.
2. Defecte de formă şi dimensiuni :
 deformarea marginilor faţă de o suprafaţă plană, abateri de la formă şi
dimensiunile corespunzătoare ale obiectului, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 72/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 12

Sortimentul mărfurilor din lemn

Lemnul constituie o importantă materie primă pentru o serie de ramuri ale economiei
naţionale, datorită avantajelor pe care le prezintă, respectiv: rezistenţă mecanică bună, masă
specifică redusă, se prelucrează cu uşurinţă, se regenerează prin creştere.
Produsele obţinute din lemn se clasifică astfel:
1. Semifabricate din lemn
a) semifabricate din lemn obişnuit : cherestea, furnire, parchet, semifabricate folosite în
construcţii (duşumele, şipci, etc.);
b) semifabricate din lemn ameliorat : placaj, panel, plăci celulare, lemn diversificat, lemn
stratificat, plăci din aşchii de lemn (PAL), plăci din fibre de lemn (PFL);
c) semifabricate din lemn înnobilat : produse melaminate, produse înnobilate prin emailare,
produse înnobilate prin imprimare şi lăcuire.
2. Mobilă
a) După natura materiei prime: - mobilier din lemn masiv;
- mobilier din PAL, PFL;
- mobilier din materiale lemnoase combinate;
- mobilier din placaj;
b) După modul de asamblare: - mobilier demontabil;
- mobilier fix;
- mobilier mixt;
c) După modul de finisare: - mobilier cu suprafaţă şlefuită;
- mobilier cu suprafaţă ceruită;
- mobilier cu suprafaţă băiţuită;
- mobilier cu suprafaţă naturală;
- mobilier cu suprafaţă lăcuită,etc.,
d) După criteriul constructiv: - mobilier pe schelet;
- mobilier pe rame; 
- mobilier din panouri;
- mobilier curbat, etc.;
e) După destinaţie: - mobilier pentru locuinţe;
- mobilier pentru instituţii publice;
- mobilier pentru învăţământ;
- mobilier comercial, etc.;
f) După modul de aranjare în încăperi: - mobilier aparent;
- mobilier camuflat;
- mobilier modulat;
- mobilier pliant, etc.
g) După stil: - mobilier clasic;
- mobilier rustic;
- mobilier contemporan, etc.;
h) După felul ornamentelor: - mobilier sculptat;
- mobilier încrustat;
gravat;
- mobilier pictat, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 73/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 13

Mărfurile tehnico-sanitare
Sortimentul mărfurilor tehnico-sanitare include:
1. Mărfuri sanitare din ceramică (porţelan sanitar, semiporţelan) – lavoare, bideuri,
2. vase şi sanitare
Mărfuri rezervoare din pentru wc; etc.;: căzi de baie, etc.
fontă emailată
3.  Armături (robinete, baterii, racorduri, etc.)
4. Fitinguri (piese de legătură, de asamblare a ţevilor);
5. Ţevi şi tuburi : - ţevi din oţel;
- ţevi din plumb;
- ţevi din PVC;
- tuburi şi piese de legătură din fontă.

Caracteristici de calitate ale ţevilor din PVC


Ţevile din PVC trebuie să respecte următoarele condiţii de calitate:
 să fie drepte;
 să aibă lungimea corespunzătoare ;
 pereţii să aibă grosime uniformă;
 diametrul să fie uniform;
 să nu prezinte crăpături, fisuri, deformări;
 să corespundă marcării;
 culorile materialului să fie în concordanţă cu presiunea pentru care au fost
realizate: pentru presiune medie până la 6 atmosfere – tip M – de culoare crem
şi pentru presiune de până la 10 atmosfere - tip G - de culoare cenuşie opacă.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 74/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 14

Materiale de construcţii

Clasificarea materialelor de construcţii după destinaţia acestora:

1. Materiale de zidărie
a) naturale: piatră brută, blocuri de piatră şi calcar, granit, gresie;
b) artificiale: cărămidă, etc.

2. Lianţi: var, ciment, ipsos, argilă, bitumuri, răşini, etc.  

3. Agregate
a) naturale: calcar, nisip, piatra ponce, pietriş, azbest, etc.
b) artificiale: zgura, rocile arse, etc.

4. Materiale hidroizolante 
a) materiale în rulouri: carton, hârtie, etc.
b) materiale hidroizolante protectoare: cartonul asfaltat, etc. 

5. Materiale termoizolante 
a) dure: beton celular, perlită, sticlă spongioasă,etc.
b) flexibile: vata minerală, pâsla, etc.

6. Materiale fonoizolante: vata minerală, plăci fibro-lemnoase, panouri prefabricate,etc.

7. Materiale de finisare: mortare, lacuri, vopsele, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 75/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 15

Sortimentul mărfurilor electrotehnice şi electronice

Mărfurile electrotehnice sunt necesare pentru producerea, transportarea, distribuţia şi


utilizarea energiei
Aceste electric.
produse se pot clasifica astfel:
1. Surse electrochimice de curent electric 
a) pile şi baterii electrice: pentru autovehicule, lanterne,
aparate foto şi de filmat, etc.
b) acumulatoare electrice: acide şi alcaline.; 
2. Articole pentru instalaţii electrice
a) conductori electrici : neizolaţi şi izolaţi;
b) articole electroizolante: tuburi de izolare şi protecţie, izolatoare de susţinere şi trecere, alte
articole izolatoare(benzi, lacuri, răşini, etc.);
c) aparataj electric de joasă tensiune: aparataj de conectare, comutare şi întrerupere
(comutatoare, prize, fişe), aparataj de protecţie (tablouri, siguranţe,etc.), aparataj de semnalizare
(semnalizator acustic, buton de sonerie,etc.);
3. Articole de iluminat 
a) surse electrice de iluminat : lămpi electrice cu incandescenţă
(becuri); lămpi electrice cu fluorescenţă; 
b) corpuri de iluminat : lanterne, lustre, pendule, plafoniere, aplice, etc.

Mărfurile electronice se grupează după destinaţie astfel:


1.  Aparate electronice: amplificatoare, stabilizatoare de tensiune, combine, CD-playere,
receptoare TV, aparate videofonice, etc.; 
2.  Accesorii şi instrumente pentru aparatele electrice: antene radio şi TV, cabluri, microfoane,
difuzoare, relee, etc.;
3. Piese şi subansambluri (componente) pentru aparatele electrice:
a) active: tranzistore, diode;
b) pasive: rezistoare, condensatoare, bobine şi transformatoare;
c) circuite integrate obţinute din piese active şi pasive asamblate în module.

Bobine 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 76/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 16

Caracteristici de calitate ale autoturismelor 

1. Caracteristici ergonomice, care se referă la:


 asigurarea confortului general maxim posibil în habitaclu;
 accesibilitatea optimă a comenzilor acţionate de conducătorul auto şi de
pasagerii autoturismului;
 funcţionarea instrumentelor de bord; 
 asigurarea unor servicii suplimentare, cum ar fi: casetofon, brichetă, dezaburire,
acţionarea geamurilor şi a uşilor, etc.;

2. Caracteristici referitoare la dimensiuni şi masă, care se referă la:


 lungimea, lăţimea, şi înălţimea maxime;
 masa proprie sau specifică în stare echipată; 
 masa portantă sau utilă,
 masa motorului;
 masa repartizată pe perechile de punţi,etc.;

3. Caracteristici dinamice, care vizează comportarea în mers a autoturismului:


 viteza maximă;
 vitezele maxime şi minime pe trepte de viteză;
 autonomia de mers (capacitatea rezervorului şi de consum);
 stabilitatea în mers;
 distanţa minimă de frânare, etc.;

4. Caracteristici economice care se referă la cheltuielile generate de exploatarea unui


autoturism.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 77/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 17

Sortimentul şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor birotice


Mărfurile birotice includ aparatele, maşinile, instalaţiile cu care sunt echipate birourile,
materialele, accesoriile, piesele de schimb necesare într-un birou. Ele contribuie la creşterea
calităţii şi eficienţei muncii.
Clasificarea mărfurilor
1. maşini birotice
de scris :
electronice;
2. copiatoare,
3. telefoane; 
4. roboţi telefonici;
5. aparate telefax;
6. pagere;
7. dictafoane, reportofoane;
8. accesorii, materiale, piese de schimb.
Copiatoarele  – realizează reproducerea textelor sau a imaginilor de pe un original pe
hârtie. 
Clasificarea copiatoarelor:
1.
2. După
După manevrabilitate: - staţionare
principiul de funcţionare: şi portabile;
termice, cu cerneală, electrostatice;
3. După culoarea copiei: alb-negru şi color;
4. După operaţiile realizate: simple (numai copiere) şi complexe (copiere, sortare, legare);
5. După posibilitatea de mărire sau micşorare: fără posibilităţi de mărire-micşorare sau cu
scară reglabilă;
6. după formatul maxim al originalului:A5, A4, A3, sau formate mai mari.

Caracteristici tehnico-funcţionale ale copiatoarelor 


  viteza de lucru: 5-120 copii/minut;
  dimensiunile maxime ale originalului (în cm sau mm sau formatul standard

  al hârtiei);
factorul de mărire/micşorare şi pasul minim de reglare: 20-400% cu pasul
de 1%;
  modul de alimentare cu hârtie: manual sau automat;
  puterea absorbită (W).

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 78/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 18

Articole pentru sport-voiaj-turism

1. Articole pentru sport: 


a) pentru sporturi de iarnă: schiuri, patine, crose pentru hochei, etc.;
b) pentru gimnastică: trambulina, inele, bârna, cercul, măciuca, etc.;
c) pentru atletism: discul, greutatea, ciocanul, suliţa,etc.;
d) pentru box, lupte, haltere: mănuşi, saltele, etc.;
e) mingi pentru jocuri sportive: handbal, fotbal, tenis, baschet, etc.;
f) pentru sporturi de apă: ambarcaţiuni,etc.;
g) pentru tir şi vânătoare: arcul, săgeţi, arma, etc.;
h) pentru pescuit sportiv: lansete, mulinete, cârlige şi fir de pescuit, plute,etc.;

2. Echipament sportiv: îmbrăcăminte şi încălţăminte tip sport

3. Articole pentru turism şi voiaj


a) echipamente pentru voiaj şi turism: corturi, saltele, saci de dormit, etc.;
b) articole pentru transportul echipamentelor şi a altor produse: geamantane, trolere, truse,
sacoşe, rucsac, etc.;
c) articole pentru păstrarea şi pregătirea hranei: termos, cutii pentru alimente, etc.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 79/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 19

Bijuterii şi gablonţuri

1. Bijuterii  – inel, lănţişor, brăţări, etc. din metale şi pietre preţioase şi semipreţioase; 

2. Gablonţuri – cercei, inel, brăţări, etc. in diverse materiale.

Aprecierea calităţii se realizează organoleptic urmându-se următoarele cerinţe de calitate:

 Calitatea/titlul marcat al materialului de bază;


 Operaţiile de execuţie şi finisare;

 Sistemul de prindere, modelul, formatul şi valoarea estetică a


produsului finit.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 80/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 1
Lucru pe grupe

Cine ştie câştigă – joc de întrebări şi răspunsuri, orchestrat de obicei ca o


competiţie între grupuri; grupurile îşi construiesc seturi de întrebări pentru celelalte
grupuri, pe o temă dată cu modele de răspuns.
Exemplu – Tema: Clasificarea mărfurilor nealimentare
Se pun întrebări legate de:
• clasificarea mărfurilor nealimentare după destinaţie
• clasificarea mărfurilor nealimentare după frecvenţa cererii
• clasificarea mărfurilor nealimentare după nevoi
Grupa cu cele mai multe răspunsuri corecte câştigă.

Activitatea 2
Lucru în perechi

Miniproiect
 Întocmiţi un miniproiect care sa cuprindă o colecţie de mostre de ţesături şi tricoturi.
Pentru fiecare mostră, specificaţi :
 natura materiei prime;
 domenii de utilizare;
 consultând pliante, reviste, pagini web, desenaţi sau ataşaţi prin decupaj articole
care au ca material de bază mostrele voastre.
1. Miniproiectul trebuie să reflecte:
- capacitatea voastră de a sistematiza şi sintetiza cunoştinţele specifice;
- inventivitatea;

2. Miniproiectul cuprinde:
- tema miniproiectului (ataşată la începutul acestuia);
- cuprins;
- conţinutul propriu-zis (structurat pe cele trei cerinţe menţionate);
- mostre de ţesături şi tricoturi;
3. Dispoziţii finale:
- termenul de predare: o săptămână de la data primirii temei;
- miniproiectul va fi întocmit si elaborat de către perechea de elevi;
-  miniproiectul va fi ataşat într-un dosar . 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 81/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 3

Discutaţi cu colegii de clasă despre caracteristicile de calitate ale articolelor de


 încălţăminte prezentate mai jos .

Confort în utilizare Caracteristici estetice

Durata de exploatare
Caracterictici
de calitate

Comoditate în confort

“ Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:
•  Au identificat subiectul discuţiei;
•  S-au pregătit pentru intervenţia în discuţie consultându-şi notiţele;
•  Intervenţia lor a fost simplă şi civilizată;
•  Şi-au evaluat propria intervenţie. “

Profesor: Data:

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 82/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 4

Turul galeriilor   Lucru pe echipe

Tema:

Caracteristicile organoleptice
Elevii sunt împărţiţi în grupe. ale mărfurilor nealimentare
• Fiecare echipă primeşte câte o fişă, care are scris în centrul ei, într-un oval, Caracteristici 
organoleptice 
• Fiecare echipă primeşte un produs nealimentar din grupa de mărfuri chimice.
• Elevii transpun fişa de lucru pe foi de flipchart şi trasează săgeţi din acel oval, scriind
caracteristicile organoleptice ale mărfurilor nealimentare primite.
• După ce au finalizat, cei care au fost desemnaţi raportori, vin la tabla şi prezintă întregii
clase, caracteristicile organoleptice, pe care a reuşit să le găsească.
Notă: Toate foile de flipchart vor fi lipite pe tablă realizându-se turul galeriilor. 

Activitatea 5

Fişă de lucru
1. Completaţi căsuţele libere cu exemple de produse din grupa specificată.
2. Umpleţi căsuţele cu culoarea potrivită, în funcţie de subgrupa din care fac parte, după
exemplul dat.

3. Adăugaţi fişa la portofoliu.

săpun

Produse cosmetice

Produse de Cosmetice Produse de Articole de


igienă propriu-zise parfumerie toaletă

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 83/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 6

Temă individuală
După studierea fiecărei grupe de mărfuri nealimentare sticlă şi ceramică elaboraţi câte o fişă de
lucru, după modelul de mai jos, în care lipiţi sau desenaţi imaginea produselor nealimentare cuprinse
 în grupa respectivă având grijă să le sortaţi pe subgrupe. Dacă nu găsiţi imagini pentru anumite
produse scrieţi numai denumirea.

Ex: Fişă pentru grupa de mărfuri din sticlă

Subgrupa de Imaginea produsului


mărfuri (denumirea)
Articole de menaj

Piese detaşate: pahare 

Articole decorative

 Articole din sticlă cristal  

 ..

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 84/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 7

Test de evaluare
Tema: Sortimentul şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor din lemn

oficiu 1p
I. Folosind săgeţi asociaţi produsul din prima coloană cu subgrupa din care face parte
aferentă coloanei doi:
1 p 
1 2
a) Semifabricate din lemn obişnuit 1. plăci celulare
b) Semifabricate din lemn ameliorat 2. parchet
c) Semifabricate din lemn înnobilat 3. produse melaminate

II. Notaţi cu A pentru adevărat şi cu F pentru fals: 2 p 


a) Produsele din lemn se clasifică în semifabricate din lemn şi mobilă.
b) Lemnul stratificat face parte din categoria semifabricatelor din lemn înnobilat.
c) În categoria semifabricatelor folosite în construcţii se includ: duşumele, şipci, tâmplărie
pentru uşi şi ferestre.
d) Calitatea mobilierului se datorează doar calităţii materiilor prime şi materialelor cu rol
estetic şi funcţional.

III. Completaţi spaţiile libere cu informaţiile potrivite: 3p 


a) La aprecierea calităţii mobilierului se au în vedere (1). şi ..(2).
b) Semifabricatele din lemn obişnuit includ: Semifabricate folosite în construcţii,
.(3)., furnire, ..(4)..
c) După modul de asamblare mobilierul se clasifică în: ..(5)., .(6)..,
mobilier mixt.

4. Realizaţi un eseu liber cu tema „ Aprecierea calităţii mobilei ”. 3p 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 85/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 8

Fişă de lucru individuală

Efectuaţi studiul grupei de mărfuri tehnico-sanitare şi completaţi tabelul de mai jos. Adunaţi
informaţii descoperite în unităţile comerciale.

Exemple Marcarea
Nr.
Grupa Subgrupa de
crt. Elemente de Elemente de Elemente de
articole
informare identificare etichetare

Pentru un singur articol– nota 5


Pentru 3 articole – nota 8
Pentru 5 articole – nota 10

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 86/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 9
Lucru individual

Fişă de lucru

Tema: Materiale de construcţii


Identificaţi grupa şi subgrupa de mărfuri din care fac parte produsele prezentate:
Grupa de Subgrupa de Exemple de produse din
Imaginea produsului
mărfuri mărfuri aceeaşi subgrupă

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 87/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 10

Test de evaluare

Tema: Mărfuri electrotehnice şi electronice

I. Încercuiţi varianta corectă: 1p 

1. Articolele pentru instalaţii electrice sunt:


a) pile şi baterii electrice;
b) acumulatoare electrice;
c) surse electrice de lumină;
d) conductori electrici, articole electroizolante, aparataj electric de joasă tensiune.

2. Caracteristicile tehnico-funcţionale ale radioreceptoarelor se referă la:


a) sensibilitate, fidelitate, selectivitate;
b) fiabilitate, mentenabilitate;
c) gamele de lungime, principiile constructive.

II. Răspundeţi cu adevărat sau fals la următoarele afirmaţii: 1p 


a) Corpurile de iluminat fac parte din categoria surselor electrochimice de curent electric.
b) Caracteristicile de calitate ale televizoarelor se pot grupa în caracteristici constructive,
tehnico-funcţionale, de disponibilitate şi estetice.

III. Asociaţi noţiunile din cele două coloane dacă între ele există o legătură: 2p

1. aparataj de semnalizare a) surse electrochimice de curent electric


2. acumulatoare b) aparate electronice
3. radioreceptoare c) articole pentru instalaţii electrice
4. surse electrice de iluminat d) articole de iluminat

IV. Răspundeţi la următoarele cerinţe: 


1. Clasificaţi mărfurile electronice. 3p 
2. Enumeraţi condiţiile tehnice de calitate ale lămpilor electrice de iluminat. 1p
Oficiu 2p

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 88/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 11

Tema: Autoturisme

Realizaţi un referat cu tema: 

“Marcarea sortimentului de autoturisme”

Surse de informare:
  Vizitaţi dealerii auto oraşul vostru.
  Cărţi de specialitate, manuale, reviste de specialitate.
  Internet.
Probleme de urmărit:
  Produsele auto distribuite în cadrul societăţii respective.
  Caracteristici ale autoturismelor.
   În funcţie de tipurile de produse, elementele de informare şi
identificare privind marcarea acestora.
  Semnele folosite ca mărci
 

 Timpul recomandat pentru realizarea referatului – 1 săptămână.


 La termenul stabilit discutaţi, la nivelul clasei, despre tema studiată.
Notaţi concluziile.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 89/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 12
Lucrul în echipă

Tema: Mărfuri birotice şi papetărie


Descrierea activităţii:
Se împarte clasa pe grupe de 5-6 elevi care primesc ca temă de lucru: „Realizarea unui 
catalog cu mărfuri nealimentare din grupa Birotice şi papetărie.
Elevii vor întocmi raportul de lucru pe echipe şi fişa de autoevaluare pentru lucrul în
echipă prezentate mai jos. Fiecare din aceste fişe se realizează pe o foaie.

RAPORT DE LUCRU
(LUCRUL ÎN ECHIPĂ)

1. Tema (sarcina) de lucru


2. Asumarea de roluri în echipă

3.
4. Aspecte
Dificultăţiprivind comunicarea în echipă
întâmpinate
5. Probleme rămase nerezolvate
6. Rezultatul temei de lucru

FIŞA DE AUTOEVALUARE

Data:
Nume:
Tema:
Grupul:
 În timpul rezolvării temei date mi-am asumat următoarele componente:
DA NU
1. Am reflectat înainte de a interveni    

2. Am întrerupt intervenţiile celorlalţi     


3. Am adus o contribuţie importantă la rezolvarea temei      

4. Am ascultat punctele de vedere ale celorlalţi      

5. Am preluat rolul de lider de opinie      

6. Am acceptat rezultatul la care s-a ajuns     

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 90/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 13

Fişă de lucru

Tema: Sport-voiaj – turism

1. Completaţi căsuţele libere cu exemple de produse din grupa sport-voiaj turism.


2. Umpleţi căsuţele cu culoarea potrivită, în funcţie de subgrupa din care fac parte, după
exemplul dat.
3. Adăugaţi fişa la portofoliu.

Echipamente
sportive

Grupa
sport-voiaj-turism

Sport Turism
Voiaj

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 91/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 14

Metoda mozaicului  Lucru pe echipe

Tema: Defectele mărfurilor nealimentare – bijuterii şi gablonţuri


• Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru.
• Fiecare primeşte un număr 1; 2; 3; şi câte o fişă de lucru individuală (fiecare fişă conţine
după caz următoarele –produs/marfă, defecte posibile, identificare, cauze).
• Elevii se regrupează după numărul pe care l-au primit, de exemplu toţi elevii care au grupa
numărul 1 formează o grupă, toţi elevii care au numărul 2..., toţi elevii care au numărul 3...,
• Astfel grupaţi ei lucrează în grupul lor, se consultă acolo unde nu ştiu sau au nelămuriri,

dacă este cazul sunt ajutaţi de profesor.


• După ce au finalizat fişa de lucru, elevii se regrupează ca la început şi devin EXPERŢI în
grupul lor. Le prezintă şi colegilor conţinutul fişei, le dau lămuririle necesare acolo unde
este cazul.
• Profesorul monitorizează activitatea elevilor.

Exemplu de fişă de lucru individuală


Completaţi următorul tabel cu trei tipuri de produse nealimentare din grupa de mărfuri bijuterii şi
gablonţuri identificând defectele posibile ale produselor alese precum şi cauzele care generează
defectele.
Nr.
Produs nealimentar Defecte posibile Cauze
crt.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 92/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 15
Test final de evaluare
Tema: Mărfurile nealimentare

I.  Încercuiţi varianta corectă: 1p


1. Condiţiile estetice ale confecţiilor se referă la:
a) rezistenţa la acţiunea agenţilor fizico-mecanici şi chimici;
b) model;
c) comoditate în purtare;
d) tuşeu, luciu, culoare, design.
2. După felul încălţămintei acestea se clasifică în:
a) încălţăminte pentru copii, femei şi bărbaţi;
b) papuci, pantofi, ghete;
c) încălţăminte din cauciuc, cu feţe din piele şi înlocuitori.
3. Articolele pentru instalaţii electrice sunt:
a) pile şi baterii electrice;
b) acumulatori electrici;
c) surse electrice de lumină;
d) conductori electrici, articole electroizolante.
4. La aprecierea calităţii mobilierului se au în vedere:
a) aspectul şi calitatea execuţiei;
b) durata de exploatare;
c) comportarea în utilizare.
II. Asociaţi noţiunile din cele două coloane dacă între ele există o legătură: 1p 

1. comoditate şi confort a. materia primă şi procesul tehnologic


2. durata de exploatare b. dimensiunea şi modelul încălţămintei
3. comoditate în utilizare c. formă, model, culoare
4. caracteristici estetice d. permeabilitate la vapori de apă şi aer 

III. Răspundeţi
a) Ţesăturile sunt cu adevărat
produse sau fals
obţinute prinla încrucişarea
următoarele afirmaţii: de  fire:
perpendiculară a două sisteme 2p
bătătură şi urzeală.
b) Defectele produselor ceramice pot fi: de topitură, de fasonare, de recoacere şi finisare.
c) Cremele cosmetice fac parte din grupa produselor de igienă.
d) Ovalitatea mărfurilor din sticlă se exprimă prin măsurarea distanţei dintre diametrele
perpendiculare ale produsului.
IV. Prezentaţi sortimentul mărfurilor chimice. 2p 
V. Realizaţi un eseu cu tema “ Marcarea mărfurilor nealimentare” evidenţiind elementele
de informare, de identificare şi de etichetare ale mărfurilor nealimentare.
3p
of. 1p

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 93/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 16

Portofoliu

Portofoliul cuprinde un ansamblu de documente elaborate de către elev,


produse ale acestuia: probleme, eseuri, contribuţii mai mult sau mai puţin
reuşite.

Tema: Grupele de mărfuri nealimentare


Pe parcursul capitolului II elevul demonstrează că este capabil să recunoască
grupele de mărfuri nealimentare întocmind un portofoliu personal care să cuprindă:
• Definirea mărfurilor nealimentare
• Criteriile de clasificare ale mărfurilor nealimentare
• Clasificarea merceologică a mărfurilor nealimentare
• Marcarea mărfurilor nealimentare
• Defectele mărfurilor nealimentare

Notă: Nu trebuie să lipsească exemplificările pe sortimente diferite de mărfuri


nealimentare  

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 94/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Soluţii pentru testele de evaluare 

Activitatea 7
Test de evaluare
Tema: Sortimentul
I. a-2; şi caracteristicile
b-1; c-3. de calitate ale mărfurilor din lemn
II. a-A; b-F; c-A; d-F.
III. (1) aspectul; (2) calitatea execuţiei; (3) cherestea, (4) parchet; (5) demontabil; (6) fix.

Activitatea 10
Test de evaluare
Tema: Mărfuri electrotehnice şi electronice
I. 1: d, 2: a.
II. a- F; b- A;

III. 1-c; 2-a; 3-b; 4-d.

IV 1. Mărfurile electrotehnice sunt necesare pentru producerea, transportarea,


distribuţia şi utilizarea energiei electric.
Aceste produse se pot clasifica astfel:
1. Surse electrochimice de curent electric 
a) pile şi baterii electrice: pentru autovehicule, lanterne, aparate foto şi de filmat, etc.
b) acumulatoare electrice: acide şi alcaline.; 
2. Articole pentru instalaţii electrice
a) conductori electrici : neizolaţi şi izolaţi;
b) articole electroizolante: tuburi de izolare şi protecţie, izolatoare de susţinere şi trecere, alte
articole izolatoare(benzi, lacuri, răşini, etc.);
c) aparataj electric de joasă tensiune: aparataj de conectare, comutare şi întrerupere
(comutatoare, prize, fişe), aparataj de protecţie (tablouri, siguranţe,etc.), aparataj de semnalizare
(semnalizator acustic, buton de sonerie,etc.);
3. Articole de iluminat 
a) surse electrice de iluminat : lămpi electrice cu incandescenţă (becuri); lămpi electrice cu
fluorescenţă; 
b) corpuri de iluminat : lanterne, lustre, pendule, plafoniere, aplice, etc. 
2. Caracteristicile de calitate ale lămpilor de iluminat se pot grupa astfel: Aspectul, dimensiunile, durata de
funcţionare, eficacitatea luminoasă, tensiunea de alimentare, tipul soclului.

Activitatea 15
Test final de evaluare
Tema: Mărfurile nealimentare
I. 1: d; 2: b; 3: d; 4: a.
II. 1-b; 2-a; 3-b; 4-c.
III. a-A; b-F; c-F; d-A.
IV a) Mărfurile chimice  sunt produse utilizate pentru consumul casnic şi pentru
consumul industrial.
Clasificarea mărfurilor chimice se face în funcţie de importanţa şi rolul acestora astfel:

1. Produse chimice de bază: acizi, săruri, baze.


2. Îngrăşăminte chimice: a) naturale şi chimice
b) simple şi complexe
3. Insecticide şi raticide 
4. Mărfuri chimice de uz casnic pentru spălat şi curăţat 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 95/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

a) produse chimice pentru spălarea şi curăţarea rufelor : săpun de rufe, detergenţi, produse pentru
apretare, produse pentru emoliere şi condiţionare, produse pentru scoaterea petelor şi albire,
produse pentru dedurizarea apei.
b)  produse chimice pentru curăţat obiecte de uz casnic : pentru veselă, faianţă, gresie, instalaţii
sanitare, tâmplărie, geamuri,etc.
c) produse chimice cu utilizări diverse: produse pentru curăţat mobila, pentru curăţat mochete şi
covoare, produse dezinfectante, produse pentru parfumarea spaţiilor, etc. 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 96/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 1
Serviciile – definire

Cele mai multe definiţii surprind faptul că serviciile sunt activităţi al căror rezultate este
imaterial, adică nu se concretizează într-un produs.
Standardul ISO SR EN 9000 : 2001 – Sisteme de management al calităţii. Principii 
fundamentale şi vocabular  – defineşte serviciul astfel:

„rezultatul a cel puţin unei activităţi necesare, realizată la interfaţa dintre furnizor şi client;

este în general intangibil şi imaterial.”

Prestarea unui serviciu poate implica:

o activitate desfăşurată asupra unui livrarea unui produs imaterial (ex:


produs material furnizat de client (ex: livrarea de informaţii)
repararea unui autoturism)

o activitate desfăşurată asupra unui


crearea ambianţei pentru client (ex:
produs imaterial furnizat de client (ex:
 în hoteluri şi restaurante )
declaraţia de venit care necesită pregătirea
unui metode de impozitare)

Stiaţi că...
Sectorul serviciilor mai este numit în economia naţionale şi sector terţiar.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 97/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 2 
Clasificarea serviciilor 

Serviciile sunt clasificate după mai multe criterii astfel:


1.După sursele de procurare:
a. servicii marfă – procurate prin actul de vânzare-cumpărare, în cadrul pieţei
b. servicii ne-marfă – servicii publice, poliţia, învăţământ, sănătate etc. 

2.După natura nevoilor satisfăcute:


a. servicii private – satisfac nevoi materiale ale indivizilor sau ale familiei – furnizate de
organizaţii private;

b. servicii publice – activităţi organizate şi autorizate de o autoritate administrativă


centrală sau locală pentru satisfacerea unor nevoi sociale de interes public ;

3. În funcţie de beneficiarul (utilizatorul) serviciilor:


a. servicii intermediare – activităţi utile pentru producerea altor produse sau servicii;
b. servicii finale: satisfac nevoi de consum a populaţiei

4. După funcţiile economice îndeplinite:


a. servicii de distribuţie: transport, comunicaţii, comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul
b. servicii de producţie: bancare, de asigurare, contabile, de publicitate
c. servicii sociale: sănătate, educaţie, servicii publice non-profit.
d. servicii personale: hoteluri şi restaurante, reparaţii, îngrijire personală, etc.

5 După natura efectelor activităţilor de servicii:


a. materiale: sunt servicii încorporate în bunuri şi cele care vizează în mod direct producţia
de bunuri (de exemplu transportul, distribuţia)
b. nemateriale: nu se concretizează în bunuri materiale; asigură satisfacerea nevoilor 
spirituale, sociale, colective ale consumatorilor.

6. În funcţie de modalităţile de comercializare:


a. servicii transferabile (comercializabile) – pot fi schimbate la distanţă, încorporate în
bunuri materiale sau cu ajutorul unui suport (electronic sau de alt gen)
b. servicii transferabile (necomercializabile)

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 98/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

7. După modalităţile de furnizare:

a. servicii care necesită deplasarea producătorului;


b. servicii care presupun deplasarea consumatorului la locul ofertei ;(turiştii)

8. După raportul capital-muncă în procesul de producţie a serviciilor:

a. servicii care se bazează pe personal – rolul principal revine forţei de muncă;


b. servicii bazate pe echipamente - rolul principal revine echipamentelor.

9. În funcţie de prezenţa clientului în timpul prestării serviciului:

a. servicii care necesită prezenţa consumatorului în timpul prestării 


b. servicii care nu necesită prezenţa consumatorului în timpul prestării 

10. În funcţie de forma de proprietate şi modul de organizare a prestatorului de


servicii:
a. sectorul public: şcoli, spitale, tribunale
b. sectorul asociativ: biserici, muzee
c. sectorul privat: organismele finaciar-bancare, asigurări.

11. După momentul apariţiei şi dezvoltării:

a. servicii tradiţionale: medicină, comerţ, servicii bancare


b. servicii moderne: de informatică, cărţi de credit, internet

Comentariu 
 Această clasificare este relativă, deoarece serviciile tradiţionale sunt 
îmbunătăţite ţi modernizate, perfecţionate.
O dată cu dezvoltarea şi diversificarea serviciilor, clasificările naţionale şi 
internaţionale ale acestora au devenit complexe şi s-a pus problema
armonizării lor.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 99/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 3
Caracteristicile serviciilor 

Serviciile prezintă o serie de trasaturi caracteristice care permit, pe de o parte, identificarea


lor, iar pe de alta parte, se pot constitui în criterii de delimitare fata de celelalte domenii ale
activităţii economico - sociale.

1.FORMA NEMATERIALĂ

Majoritatea serviciilor nu se concretizează în bunuri materiale, ci îmbracă forma unor 


activităţi sau faze ale unor procese economico-sociale.

2. INTANGIBILITATEA SERVICIILOR  

Exprimă faptul ca ele nu pot fi percepute sau evaluate cu ajutorul simturilor omenesti (auz,
miros, vaz, gust etc.) înainte de a fi cumparate sau chiar consumate.
De exemplu, spectatorul unui film artistic nu stie în momentul în care cumpara biletul în ce
masura prestatia actorilor îl satisface; un pacient nu stie daca tratamentul medicului îl va vindeca
etc.
3. INSEPARABILITATEA ÎN TIMP SI SPAŢIU A SERVICIILOR  
Producerea (prestarea) si consumul serviciilor au loc simultan. Serviciul nu poate exista
separat de prestatorul sau si implicit, calitatea serviciului este inseparabilă de calitatea
prestatorului.

4.NESTOCABILITATEA
Pentru că nu au formă materială, serviciile nu pot fi stocate pentru a fi consumate
ulterior.
5.ETEROGENITATEA SAU VARIABILITATEA SERVICIILOR  
Serviciile sunt activităţi cu conţinut diferit. Fiecare serviciu depinde de specificul
prestatorului sau utilizatorului, deci diferă de la o prestaţie la alta.

Stiaţi că... .
Imaterialitatea serviciilor face ca, în literatura de specialitate, acestea sa fie cunoscute
sub denumirea de invizibile, iar comertul cu servicii de acest gen este cunoscut sub denumirea de
comert invizibil.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 100/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Fişa de documentare 4
Caracteristici calitative pe tipuri 
de servicii  

Sunt apreciate după:


timpul de aşteptare,
atenţia care se acordă solicitantului,
politeţea funcţionarilor,
Servicii bancare competenţa de a răspunde cererilor,
condiţii financiare oferite,
informaţii despre serviciile bancare care se oferă,
punctualitatea,
siguranţa operaţiilor,
timpul de răspuns la cererea de credit.

Sunt apreciate după:

Servicii de preţul
viteza asigurării,
de plată,
asi urare transparenţa operaţiilor,
siguranţa asigurărilor,
accesul la asigurare,
credibilitatea.

Sunt apreciate după:


Ambianţa locului;
Servicii  Atitudinea personalului;
comerciale Atmosfera existentă;
Punctualitate, promtitudine;
Atenţie, gentileţe, onestitate;
Sfaturile de utilizare oferite;
Atenţia acordată părerii clientului
Reacţia la reclamaţii

Sunt apreciate după:


Comodităţile oferite;
Servicii  Relaţiile stabilite cu personalul (prin comunicare vizuală,
hoteliere verbală, gestică)

Sunt apreciate după:


Punctualitate, promtitudine;
Servicii de
transport  Tariful folosit
Siguranţa oferită
Accesul la serviciul oferit
Ambianţa locului;
Atitudinea ersonalului

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 101/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 1
Fişă de lucru

1. Încadraţi următoarele servicii în clasificarea lor după criteriile de mai jos,


completând următorul tabel:

SERVICII SERVICII SERVICII SERVICII SERVICII


TURISTICE COMERCIALE PUBLICE BANCARE
CRITERII
1.După sursele de
procurare:
2.După natura nevoilor 
satisfăcute:
3. În funcţie de beneficiarul
(utilizatorul) serviciilor:
4. După funcţiile economice
 îndeplinite:  
5 După natura efectelor 
activităţilor de servicii: 
6. În funcţie de modalităţile
de comercializare:
7. După modalităţile de
furnizare:
8. După raportul capital-
muncă în procesul de
producţie a serviciilor:
9. În funcţie de prezenţa
clientului în timpul prestării
serviciului:
10. În funcţie de forma de
proprietate şi modul de
organizare a prestatorului
de servicii:
11. După momentul
apariţiei şi dezvoltării 

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 102/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 2
Temă individuală

Discutaţi cu colegii de clasă despre caracteristicile generale ale serviciilor .

Aplicaţi apoi cunoştinţele referitoare la caracteristicile serviciilor în explicarea


următoarelor consecinţe:
- existenţa unui contact direct cu utilizatorul serviciului;
- existenţa riscului pierderii serviciilor neutilizate;
- preluarea de către consumator a unor servicii în sarcina lor.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 103/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Activitatea 3
Lucru pe grupe

Organizaţi-vă pe grupuri de 6 elevi şi analizaţi un serviciu de care aţi beneficiat.


Caracterizaţi-l pe scurt.
Faceţi aprecieri privind calitatea acestuia, evidenţiind aspectele pozitive şi negative.
 Încercaţi să identificaţi modalităţi de îmbunătăţire a calităţii acestuia.
Precizaţi oral concluziile la care aţi ajuns.

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 104/105
7/18/2019 71182883 Calitatea Produselor Si Serviciilor Auxiliar Curricular

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 

Bibliografie
www.archive.tvet.ro 
www.dedeman.ro 
Curriculum pentru clasa a IX a, ciclul inferior - liceu tehnologic, profilul: Servicii,
domeniul pregătirii : Comerţ, Economic

Tănţica Petre, Gabriele Iordache – Studiul calităţii produselor şi serviciilor  - manual 


 pentru clasa a XI a, Ed. Niculescu ABC, Bucureşti, 2001
Luiza Modreanu, Cătălina Ileana Postovei, Ştefania Verdeş, Denisa Vişan, Rodica Matei –
Manual pentru cultura de specialitate Comerţ, Clasa a IX a, Ed. Oscar Print, Bucureşti,
2005
Cristina Tanislav, Elena Stan, Suzana Ilie, Roxana Georgescu, Rodica Albu – Manual 
 pentru Şcoala
Bucureşti, 2005de arte şi meserii, Clasa a X a, Modulul Studiul mărfurilor , Ed. Oscar Print,

http://slidepdf.com/reader/full/71182883-calitatea-produselor-si-serviciilor-auxiliar-curricular-56d702c6f28db 105/105