Sunteți pe pagina 1din 3

1. Scrie cel mai mic, apoi cel 5.

Află numărul necunoscut:


mai mare număr format din a + 35 = 60 44 + a = 73
zeci și unități, cu suma cifrelor
68 - a = 24 a – 26 = 74
9.
6. Mărește cel mai mic număr impar scris cu
2. Observă regula și continuă
două cifre diferite cu cel mai mare număr
șirul cu încă trei numere:
care are cifra zecilor 7.
 25, 27, 29,....

 55, 50, 45,.... 7. Într-o ladă sunt 45 de mere, iar în alta cu


17 mai puține. Câte mere sunt în total în
3. Scrie răsturnatele
numerelor și apoi cele două lăzi?
ordonează-le crescător:
15, 73, 91, 36, 82, 43. 8. Compune o problemă care să
4. Rotunjește la zeci se rezolve prin exercițiul:
numerele: 57, 21, 92, 43 + 15 + 21 =
46, 37.
1. Calculați:
28 + 56 - 47 +
35 19 34

90 - 73 + 100 - 3. Scrie trei numere


44 18 26 consecutive pare
cuprinse între 15 și 30
2. Calculați și efectuați și află suma lor.
proba prin operația
inversă: 4.Dacă o familie consumă 5 litri
29 + 15 = de apă într-o zi, câți litri de apă
va consuma într-o săptămână?
63 - 27 =
5. Mihai este cu 7 ani mai mare
44 + 38 = decât fratele său. Dacă fratele său
are 9 ani, câți ani are Mihai?
75 - 68 =
6. Ce rol are frunza în viața unei plante?
ADEVĂRAT SAU FALS?
1. Inima controlează mișcările 6. Petrolul este o sursă de
organismului. energie.
2. Rădăcina unei plante 7. Un obiect nu produce sunete
transportă apa către frunze. când vibrează.
3. Când aerul se încălzește, 8. Soarele și apa întrețin viața pe
zăpada se topește. Pământ.
4. Plămânii sunt responsabili cu 9. Măsurând cât lichid încape
respirația. într-un vas, aflăm capacitatea
5. Toate lunile anului au câte 30 vasului.
de zile. 10. Cubul este o figură
geometrică.

S-ar putea să vă placă și