Sunteți pe pagina 1din 3

NICOLAE SICHIGEA LAURA VASILESCU

DOREL BERCEANU NICOLETA FLOREA

GESTIUNEA FINANCIARĂ
A FIRMEI

EUC
Editura UNIVERSITARIA
CRAIOVA, 2017
CUPRINS

Cuvânt înainte V
Capitolul 1
GESTIUNEA FINANANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII: CONŢINUT, FUNCŢII, 1
OBIECTIVE
1.1. Concepţii cu privire la noţiunile de finanţe private şi gestiune financiară a 1
întreprinderii
1.2. Componentele gestiunii financiare a întreprinderii 9
1.3. Regulile de bază ale gestiunii financiare a întreprinderii 15
1.4. Întrebări, aplicaţii şi teme de cercetare 16

Capitolul 2
CAPITALUL ÎNTREPRINDERII 19
2.1. Structura capitalului întreprinderii 19
2.2. Modalităţi de formare a capitalului întreprinderii 28
2.2.1. Capitalurile proprii 30
2.2.1.1. Constituirea capitalului social 30
2.2.1.2. Sporirea capitalului social 33
2.2.1.3. Autofinanţarea 38
2.2.2. Îndatorarea 39
2.2.2.1. Îndatorarea pe termen mediu şi lung 40
2.2.2.2. Îndatorarea pe termen scurt 49
2.3. Întrebări, aplicaţii şi teme de cercetare 54

Capitolul 3
EVALUAREA ŞI FINANŢAREA INVESTIŢIILOR ÎN ACTIVE IMOBILIZATE 65
3.1. Procesul investiţional şi documentaţia tehnico-economică a 65
investiţiilor
3.2. Decizia de investiţii în viitor cert 70
3.2.1. Estimarea fluxurilor de lichidităţi 71
3.2.2. Criterii de selecţie a proiectelor de investiţii 74
3.3. Decizia de investiţii în viitor incert şi probabilistic 84
3.4. Finanţarea investiţiilor 88
3.4.1. Surse de finanţare. Fundamentarea planului de 88
finanţare a investiţiilor
3.4.2. Opţiunea între creditul bancar şi leasing în 91
finanţarea investiţiilor
3.5. Întrebări, aplicaţii şi teme de cercetare 93

Capitolul 4
AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE 109
4.1. Noţiuni generale privind amortizarea 109
4.2. Elementele sistemului de amortizare 115
4.3. Tipuri de sisteme de amortizare posibile 123
4.4. Regimuri de amortizare utilizate în România 127
4.5. Întrebări, aplicaţii şi teme de cercetare 129
Capitolul 5
EVALUAREA ŞI FINANŢAREA STOCURILOR DE ACTIVE CIRCULANTE 139
5.1. Trăsături şi particularităţi ale activelor circulante 139
5.2. Optimizarea stocului de activelor circulante 142
5.3. Dimensionarea financiară a stocurilor de active circulante 149
5.3.1. Dimensionarea financiară prin metoda analitică 149
5.3.2. Dimensionarea financiară prin metoda sintetică 150
5.4. Finanţarea stocurilor de active circulante 153
5.5. Eficienţa utilizării activelor circulante 157
5.5.1. Indicatorii de exprimare a eficienţei utilizării activelor circulante 157
5.5.2. Efectele variaţiei vitezei de rotaţie 160
5.6. Întrebări, aplicaţii şi teme de cercetare 162

Capitolul 6
GESTIUNEA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 171
6.1. Rentabilitatea întreprinderii 171
6.2. Profitul 177
6.2.1. Determinarea profitului 177
6.2.2. Profitul contabil - profitul impozabil 180
6.2.3. Impozitul pe profit 188
6.2.4. Repartizarea profitului net 190
6.3. Întrebări, aplicaţii şi teme de cercetare 197

Bibliografie 209

Anexe 213

S-ar putea să vă placă și