Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.3.

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Elaborați un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea
integrării în școala de masă a copiilor cu CES. Aveți în vedere desfășurarea unor activități cu
părinții,  elevii, cadrele didactice, comunitatea etc.

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală,
socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinți și copii cu dizabilități, și
copiii talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii
minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone
marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ Conferința de
la Salamanca, 1994, p.6).
Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de
sprijin pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost
orientaţi către şcoala specială. Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să
acţionăm asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel
biologic, la nivel psihic, la nivel social. Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie
şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt:
• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării,
educaţiei chiar şi pentru copiii ce au abandonat şcoala;
• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în
transformarea şcolii într-o şcoală integrativă;
• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;
• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de
integrare (ex.: poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);
• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme
şi acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale.

Elevi
Idei de activități: ,, Tradiţii şi obiceiuri de sărbători”
Activitatea se va desfășura în preajma sărbătorilor de iarnă. Elevii vor viziona un
material PPT cu tradiții și obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă ale românilor apoi vor fi
identificate valorile culturale comune sau diferite legate de această sărbătoare. Vor fi apoi
împărțiți aleatoriu în grupe, prin numărare până la 5, în aceste grupe fiind incluși și elevii cu
CES, în vederea desfășurării unei activități practice. Elevii vor prezenta colinde și vor
confecționa: ornamente pentru brad, felicitări, fulgi ornamentali.
Se va organiza o expoziție cu ornamentele realizate de copii. Pentru evaluarea
produselor finale fiecare elev va vizualiza ornamentele expuse și va atașa un fulg autocolant
pe ornamental pe care îl consideră cel mai frumos.
Metode/mijloace de realizare: conversația, demonstrația, explicația, Turul galeriei,
jocul didactic
Resurse: cărți/reviste cu imagini, hârtie colorată, foarfece, lipici, calculator,
videoproiector.
Evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, aprecieri
verbale
 
Părinți
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/
așteptările mele? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu
părintele unui copil cu CES?)
Idei de activități:
a) Dezbatere ”Semne de alarmă care afectează rezultatele copilului în şcoală.
Dificultăți în învățare” în cadrul proiectului educativ ” Părinți în atelierele școlii” sau în
cadrul cursului de ,,Educație parentală”.
Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copilului, cadrele didactice
și toți specialiștii pentru a ajuta copilul.
Idee centrală : ,,Voi vă cunoașteți copilul mai bine ca oricine.”
Ce sunt problemele de învățare?
 nu reușește să se mobilizeze atunci când se simt depășiț de situație;
 nu reușește să își organizeze timpul;
 nu își pot concentra atenția în mod eficient;
 nu știe cum să învețe conținutul materiilor a căror informație este foarte densă;
 amână studiul sau au dificultăți în a termina un proiect/lectie/teme.
Când mă îngrijorez?
Mă îngrijorez dacă copilul meu are:
 probleme senzoriale ( nu vede, nu aude);
 probleme fizice (nu se poate deplasa singur, nu își poate folosi bine mâinile).

Mă îngrijorez dacă educatorul/ profesorul spune despre copilul meu că:


 perturbă orele prin intervenții verbale sau mișcare;
 nu este atent la ore;
 nu face ce i se cere;
 nu face față cerințelor școlare;
 nu reține informația;
 nu poate învăța litere/ cifre;
 nu poate efectua calcule;
 nu poate citi un text;
 se comportă agresiv.

Cum să înțelegi mai bine problemele copilului tău?


Poartă o discuție calmă, deschisă, cu copilul tău, fără a-l critica, fără a-l judeca.
Încearcă să înțelegi ce îl frământă, ce îi place, dar mai ales ce nu îi place la școală. Fă temele
împreună cu el, observă-l cu atenție și încearcă să înțelegi unde greșește.
O discuție cu cadrul didactic poate aduce multă lumină - cere o consultație și pune
întrebări cât mai detaliate pentru a înțelege exact care sunt problemele. Alege-ți o singură
temă pentru discuție, cea mai importantă (de exemplu, performanța scăzută la matematică).
După ce ai strâns toate aceste informații, cere sfatul unui psiholog specializat în
probleme de învățare pentru a te ajuta să construiești planul de intervenție cel mai potrivit
copilului tău. Un plan de intervenție bun trebuie să vizeze problemele specifice pe care le are
copilul prin metode și tehnici ajutătoare de învățare.
Și nu uita: copilul tău are nevoie să fii permanent alături de el, să îl înțelegi și să îl
ajuți. Împreună puteți reuși.
b) ,,Inima uriasă”
Activitatea se va desfășura de 8 martie în perechi, mamă-copil. În această activitate
sunt integrați și copiii cu CES și mămicile acestora. Fiecare copil va colora câte o piesă din
puzzle care formează inima, iar mamicile vor asambla inima, dupa sugestiile copiilor. Elevii
vor desena la ora de arte vizuale și abiltități practice chipul mamei si fiecare mamică va
trebui să se recunoască între desenele copiilor. Elevii vor prezenta apoi un scurt program
artistic închinat mămicilor.
Metode/mijloace de realizare: dezbaterea, conversația, demonstrația, explicația, Turul
galeriei, CD cu cântece.
Resurse: coli de xerox colorate, foarfece, creioane, lipici, coală mare de carton
Evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, aprecieri
verbale.

Cadre didactice
(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor
despre acesta? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl
cunoască și putem colabora pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?)

Idei de activități:
Dezbatere -,,Cum putem integra copiii cu CES în activitățile pe care le vom desfășura
la clasă?”
Fiecare dintre colegi va scrie câte o idee pe un post-it pe care apoi o va prezenta.
Vor fi surprinse următoarele aspecte:
• Încurajați relațiile de prietenie și comunicare între toți copiii din clasă!
• Integrați copiii cu CES și părinții acestora în activități extrașcolare!
• Să ne sprijinim unii pe alții în procesul de proiectare și aplicare al programelor de
integrare!
• Asigurați programe de sprijin individualizat pentru copiii cu CES!
• Încurajați părinții să se implice în viața școlii!

Se stabilește apoi desfășurarea unor activități comune în cadrul proiectului ,,Suflet


pentru suflet”, la care vor participa toți elevii din clasă și cadrele didactice care predau la
clasa respectivă. Elevii împreună cu cadrele didactice vor dărui icoane, alte produse specifice
Sărbătorilor Pascale şi vor desfăşura ateliere de vopsit şi încondeiat ouă alături de bătrânii de
la CAMS Băcești

Metode/mijloace de realizare: conversația, dezbaterea


Resurse:post-it, icoane, ouă
Evaluare: observare sistematică

S-ar putea să vă placă și