Sunteți pe pagina 1din 17

Tema ”Sisteme de operare”

Interfețele grafice ale


sistemelor de calcul
Orice calculator numeric funcționează
numai atunci cînd în memoria lui sînt
încărcate programele respective.

În absența programelor, echipamentele


calculatorului devin inutile, înrucît
procesorul nu știe secvența de operații
necesare pentru a prelucra informația.

! Numim sistem de calcul ansamblul format


din calculator, echipamente periferice și
programele ce asigură funcționarea lor.
Pe parcursul dezvoltării tehnici de calcul, au fost
elaborate mii de programe pentru rezolvarea
celor mai diverse probleme. Acestea se împart în
două categorii: programe destinate prelucrării
informației și programe care facilitează
exploatarea calculatorului

! Programele destinate prelucrării informației


se numesc programe de aplicații sau, mai
scurt, aplicații.
Paint (Pictează) – program pentru pictorii
începători. Conține diverse instrumente de
desenare (creion, pensulă pulverizator de
vopsea etc.) și modele prestabilite de figuri
(segmente de dreaptă, curbe, dreptunghiuri).

Notepad (Bloc de foi pentru notițe) – un


program destinat introducerii, corectării și
tipăririi textelor mici.

Media Player – program de reproducere a


secvențelor muzicale și a imaginelor în mișcare
Ansamblul de operații ce asigură exploatarea
eficientă a calculatorului se numește sistem de
operare.
 asigură comunicația (dialogul) între utilizator și
sistemul de calcul;
 încarcă în memoria internă și lansează în execuție
programele indicate de utilizator;
 oprește și descarcă din memorie programele
respective;
 scrie, citește și asigură protecția informației pe
suporturile de memorie externă (discuri și benzi
magnetice, discuri optice);
 coordonează funcționarea în comun a
calculatoarelor în rețele.
Una din funcțiile principale ale
sistemului de operare este asigurarea
utilizatorului cu mijloace simple și
eficiente de comunicare cu sistemul de
calcul.

! Totalitatea mijloacelor prin care utilizatorul


poate comunica cu un sistem de calcul se
numește interfață om-mașină.
Primele interfețe om-mașină se
bazau pe folosirea unor linii de text,
care conțineau o singură comandă de
tipul COPIE, SCRIE, CITEȘTE etc.
Răspunsurile calculatorului de
asemenea ocupau cîteva linii de text
afișate pe ecran.

! Interfețele bazate pe utilizarea comenzilor


introduse de la tastatură se numesc
interfețe cu linie de comandă.
Întrucît oamenii recunosc reprezentările grafice
mai repede decît citesc cuvintele și numerele
lungi, specialiștii în informatică au elaborat
interfețe om-mașină bazate pe utilizarea
diferitelor imagini, numite obiecte grafice.
Sistemul de operare Windows interpretează
ecranul vizualizatorului drept o suprafață a unei
mese de lucru pe care se pot afla următoarele
obiecte grafice:
 pictograme (icons);
 ferestre (windows);
 cursorul șoricelului (mouse);
 bara de activități (taskbar);
 meniuri.
Meniuri – liste de opțiuni
(comenzi) pe care utilizatorul
Pictograme (icon) – mici desene sau figuri le poate activa.
însoțite de un text scurt care seamănă cu
obiectele pe care le reprezintă.

Ferestre (windows) – cadre dreptunghiulare


în interiorul cărora se afișează anumite
informații. Există 5 tipuri de ferestre: ferestre
de aplicație, de dialog, de navigare, de
explorare și de document.
Cursorul șoricelului – un
simbol special, de obicei în
forma de săgeată, utilizat
Bara de activități (taskbar) – un dreptunghi pentru indicarea obiectelor
în parte de jos a ecranului ce conține butonul de pe suprafața de lucru.
Start. Acesta permite lansarea rapidă în
execuție a unor programe și deschiderea
documentelor utilizate recent.
Fiecare obiect grafic are o denumire care ne
permite să nu-l confundăm cu alte obiecte și să
ne formă o impresie despre proprietățile lui.

De asemenea, orice obiect grafic se


caracterizează prin operațiile (acțiunile) care
pot fi efectuate asupra sau cu ajutorul lui.
Ferestrele se caracterizează prin următoarele
proprietăți: dimensiuni, poziție pe ecran, culoare
fundalului pe care este afișată denumirea ferestrei.

Asupra ferestrelor
pot fi efectuate
diverse operații:
 deplasarea pe
ecran;
 redimensiunea;
 închiderea.
Selectarea și mutarea obiectelor de pe suprafața de
lucru, activarea comenzilor din meniuri, alte
operații similare se execută cu ajutorul unui
dispozitiv specializat de intrare - șoricelul.

Acesta are două butoane


de comandă și este
proiectat pentru a fi
deplasat pe masă, în
apropierea tastaturii.
Tehnicile de lucru cu șoricelul sînt:
clic-stînga – apăsarea și apoi eliberarea
butonului stîng;
clic-dreapta – apăsarea și apoi eliberarea
butonului drept;
dublu-clic – două clicuri care se succed la un
interval foarte mic de timp;
glisare (drag) – deplasarea șoricelului cu un
buton ținut apăsat;
trage-și-lasă (drag and drop) – poziționarea
cursorului pe un obiect, glisarea lui pînă într-o
anumită poziție și eliberarea butonului
respectiv.
Butonul Start oferă accesul rapid la aplicaţii (programe),
documente, parametri prestabiliți, tematici Help etc.
Lansarea rapidă în execuție a
aplicațiilor frecvent utilizate.
Accesul rapid la informațiile
prelucrate recent.
Configurarea sistemului de calcul.

Căutarea anumitor informații.


Lansare în execuție a sistemului
de asistență.
Lansare în execuție a unei aplicații.
Ieșire din contul de utilizator fără
a închide calculatorul.

S-ar putea să vă placă și