Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
DATA: 04.02.2020
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:
NIVELUL / GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie Ciupercuțe
TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi pe Pământ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Animalele de la fermă
TEMA ZILEI: Micii fermieri
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
 ADP: Întâlnirea de dimineață ,,La fermă”- lectură după imagini
 ALA:
 Bibliotecă- semne grafice- „Animale domestice”
 Construcţii – cuburi sau piese combi - „Cușca pentru Azorel”
 Joc de masă-Puzzle - „Animalele de la fermă”
 ADE:
 ,,Micii fermieri” (DȘ -joc didactic-activitate matematică)
 „Pictorii de animale” (DEC- pictură)

1
 ALA :
 ,,Scăunelele muzicale”- joc de mişcare
 „Numește animalul”- joc liniștitor

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Dezvoltarea bazei senzoriale de cunoaştere şi de familiarizare cu forme de gândire matematică şi logică în ceea ce priveşte
algoritmul utilizat pentru formarea conceptului de grupă de obiecte și număr natural, prin activitatea concretă a copilului.
Exersarea/consolidarea unor priceperi și deprinderi specific realizării unor produse care să conducă la exprimarea unor trăiri
emoționale, atitudini, comportamente referitoare la animalele domestice.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, în conexiune cu obiecte şi activităţi familiar
Activare și manifestare a potențialului creativ
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării produselor realizate la scopul
pentru care au fost create
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a executa o mișcare
Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.

2
Manifestă creativitate în activități diverse.
Finalizează proiecte simple
Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum.
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:
O1 - Să demonstreze înțelegerea mesajului unui text, ca urmare a audierii acestuia;
O2- Să formeze grupe cu tot atâtea obiecte cât arată cartonașul, asociind cifrele corespunzătoare și menționând algoritmul de lucru în
învățarea conceptului de număr natural;
O3 - Să asocieze numărul la cantitate și cifra la numărul de obiecte pentru grupele nou formate;
O4 - Să picteze animalele domestice conform cerințelor, folosind corect tehnicile și instrumentele de lucru;
O5 - Să respecte regulile jocului și să manifeste spirit de echipă.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: povestea educatoarei, conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, metoda
cubului, turul galeriei
Resurse materiale:prezentare PPT,fișe cu animale domestice, carioci, creioane colorate, cuburi sau piese combi, jetoane, imagini cu
animale domestice, CD, panou pentru punctaje, mascote, cubul, casuțe, steluțe, fișe, cifre, tabla, marker, diplome, canvasuri, acuarele,
pensule.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

3
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educație timpurie 2019
-Educaţia este un orizont, nu o destinaţie- Scrisoarea metodică MEN nr. 42328 din 07.10.2008
- Activităţi matematice în grădiniţă- ghid practic- Magdalena Dumitrana, Editura Compania, Bucureşti, 2002

4
Scenariul activității

Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc, intonând versurile:
Dimineaţa a sosit,
Noi la grădi am venit.
Pe scăunele ne-aşezăm
Şi frumos să ne salutăm.

Educatoarea le transmite un salut, însoţit de o apreciere:,,Bună dimineaţa, copii isteţi și frumoşi! Mă bucur că suntem şi astăzi
împreună!’’Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare:,,Bună dimineaţa, doamna educatoare!’’. Copiii se salută unul pe
altul, de la stânga la dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la celălalt, dându-şi mâna, folosind formula de salut ,,Bună
dimineaţa!’’şi numele colegului pe care îl salută.

Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprijină copiii în evidenţierea noutăţilor
zilei: surprizele pregătite în sala de grupă (pe măsuţe), modificarea aspectului centrului tematic (multe materiale despre animale
domestice), pavoazarea clasei.
Li se cere copiilor să identifice ziua din săptămână în care se găsesc.În continuare, copiii sunt invitaţi să completeze tabela de
prezenţă.
Apare personajul surpriză, fermierul, care le spune copiilor ca în ultima vreme, animalele de la fermă s-au înmulțit și are
nevoie de ajutorul lor. Fermierul aduce copiilor un coș în care se gasesc mai multe plicuri cu sarcini pe care aceștia le vor avea de
îndeplinit. Copiii vor fi invitaţi într-o călătorie imaginară, pentru a-l ajuta pe femier. Fiind ,,invitaţi la drum’’, este important să
cunoască cum este vremea pentru a se pregăti. În acest context, se trece la completarea calendarului naturii: anotimpul, vremea.

5
Subliniindu-se faptul că, atunci când se pleacă la drum, este nevoie să se respecte nişte reguli, se vor accentua câteva dintre
acestea, printr-o formulă specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți pe
un ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur şi să îl ajutăm pe fermier”. Călătoria propriu-zisă reprezintă gimnastica de
înviorare, desfăşurată sub formă de exerciţii motrice ușoare (diferite forme de mers, alergare ușoară, mișcări de brațe, întinderi etc.),
unele pe fond muzical.
Copiii vor ajunge în călătoria lor ”La fermă”. Educatoarea le va prezenta un filmuleț PPT cu diferite animale domestice la
fermă. Copiii, ajutați de educatoare, vor descoperi animalele de la fermă, unde locuiesc acestea, cu ce se hrănesc etc.
Educatoarea deschide plicul adus de fermier în care se regăsesc primele probe.
Se trece astfel la ALA, pe centre.
Copiii vor lucra la :
 Bibliotecă- semne grafice- „Animale domestice”
Copiii vor avea ca sarcină să traseze semne grafice ce reprezintă blana diferitelor animale domestice de la fermă. Se va urmari
corectitudinea și acuratețea cu care copiii trasează semnele grafice peste liniile punctate.
 Construcţii – cuburi sau piese combi - „Cușca lui Azorel”
Copiii vor avea ca sarcină să construiască casuțe pentru Azorel, cățelul fermierului. Se va urmări gradul de indeplinire a sarcinii
precum și originalitatea.
 Joc de masă-puzzle - „Animalele de la fermă”
Copiii vor avea ca sarcină să potrivească piesele de puzzle pentru a forma o imagine ce reprezintă animale domestice. Se va urmari
dacă copiii au îndeplinit sarcina.
La finalul activităţii se realizează o expoziţie cu produsele realizate de copii la fiecare centru în parte. Se va pune accent pe
autoevaluarea copiilor.
Copiii, împreună cu educatoarea, vor cânta: „Azi Grivei e mânios!” (tranziție)

6
Fermierul apare cu celelalte probe făcând trecerea la următoarea activitate. În cadrului jocului didactic „Micii fermieri”- DȘ,
folosind metoda cubului, copiii vor rezolva sarcinile scrise pe cartonașele reprezentative fiecărei fețe ale cubului.
Copiii vor fi împarțiți în 6 echipe. Fiecare echipă va desemna un reprezentant care va arunca cubul. Pe fiecare față a cubului
va fi o sarcină și o imagine reprezentativă ( caini, pisici, vacute, oite, cai, purcelusi). Copiii vor rezolva toate sarcinile aflate pe
macheta corespunzătoarei feței de pe cub.
Cu fiecare probă rezolvată cu succes, ei vor fi tot mai aproape să caștige titlul „Micul fermier”.
Tranziție:Un motan cât un pisoi! (cântec)
La urmatoarea probă, „Pictorii de animale” ( DEC), copiii vor primi fiecare canvasuri pe care este reprezentat un animal
domestic. Folosind instrumentele și tehnicile de lucru cerute de educatoare, copiii vor picta fiecare un tablou al unui animal domestic.
La final, picturile vor fi expuse în galeria de artă a fermei.
În cadrul ALA, copiii vor participa la jocul „Scăunelele muzicale”- joc de mişcare ce are ca scop dezvoltarea îndemânării și a
vitezei de execuție. Copiii vor fi așezați pe scaune în semicerc. La pornirea melodiei, ei se vor ridica și vor dansa. Când muzica va fi
oprită de către educatoare, fiecare copil trebuie să găsească scaun. Copilul care va rămâne în picioare va fi eliminat din joc.
Reguli:
1. copiii dansează la semnalul educatoarei;
2. copiii nu se împing și se așează numai cand muzica este oprită;
3. copilul care nu are scaun va fi eliminat din joc.

În cadrul jocului liniștitor „Numește animalul”, copiii se vor așeza în cerc, pe scăunele. Conducătorul jocului aruncă la
întâmplare o minge și pune o întrebare referitoare la un animal domestic (ex: cine are lâna?). Cel care prinde mingea trebuie să
rostească numele animalului, dacă greșește este eliminat. Jocul va fi câștigat de copilul care va rămâne ultimul în joc.

7
Activitatea zilei se încheie cu gruparea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aici, copiii îşi vor aminti activităţile zilei, vor aşeza
jetoanele potrivite pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, completând, astfel, ,,Jurnalul zilei’’. Vor fi solicitaţi să îşi exprime
părerea despre activitatea preferată a zilei sau despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte. La fnalul zilei toti copiii vor primi
diplome „Micul fermier”.

DEMERS DIDACTIC D.Ș.


Nr. Etapele activității Conţinut științific Strategii didactice Evaluare/
Crt. Metode și
Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1. Momentul Copiii vor fi așezați în semicerc. Clasa va fi decorată ca o fermă, Mobilierul
organizatoric cu multe animale domestice . grupei
2. Captarea Fermierul le aduce copiilor CUBUL FERMIERULUI și le spune Surpriza
atenţiei că acesta îi va conduce către probele pe care le vor avea de trecut Conversaţia
pentru a obține titlul de Micul fermier.
3. Anunţarea temei şi Educatoarea invită copiii să descopere ce animale se află la fermă.
a obiectivelor Copiii vor avea de trecut probe ce se ascund lângă fiecare figurină. Explicaţia
urmărite Cubul adus de fermier îi va ajuta să descopere ce probă vor avea
fiecare dintre ei de depășit.
4. Reactualizarea Educatoarea descoperă jetoanele aşezate amestecat pe tablă. Ea Jetoane Se va urmari
cunoştinţelor cere copiilor să grupeze jetoanele de același fel. Pe rând vine câte Surpriza utilizarea unui
un copil, formează o grupă şi verbalizează acţiunea. limbaj
Explicaţia matematic
adecvat
5. Prezentarea noului Copiii se împart în șase echipe conform ecusoanelor de pe piept. Panou pentru

8
conținut și dirijarea Explicarea jocului și jocul de probă: Explicaţia punctaje,
învățării Cubul are pe fiecare față câte o imagine reprezentativă ( caini, jetoane, Observarea
pisici, vacute, oite, cai, purcelusi) și o sarcină pentru fiecare Exerciţiul mascote, sistematică a
echipă. Fiecare echipă își va alege un reprezentant care va da cu cubul, steluțe, comportament
cubul. Fața cubului va conduce grupa la mascota reprezentativă Conversaţia fișe, cifre, ului copiilor
imaginii de pe cub, iar copiii din grup vor avea fiecare o sarcină de tabla, marker
rezolvat. Pentru fiecare raspuns corect, copiii vor primi o steluța Problematizarea
pe tabela de marcaj.
Educatoarea exemplifică jocul de probă. Jocul
Desfașurarea jocului propriu- zis:
Copiii vor rezolva sarcinile primite. Se vor oferi explicații
suplimentare dacă va fi necesar.
1. Cățelusii- DESCRIE:
(pe criteriul mărime și culoare)
-ordonează cațelușii de la cel mai mic la cel mai mare
-ordonează cațelușii de la cel mai mare la cel mai mic
-formează grupa cațelușilor mari de aceeași culoare.
-formează grupa cațelușilor mici de aceeași culoare

2. Pisicile-COMPARĂ:
(pe criteriul numeric) Explicaţia
– Compară grupa pisicuțelor și cea a cățelușilor
– Compară grupa oițelor și cea a văcuțelor Exerciţiul Observarea
- Compară grupa căluților și a purcelușilor sistematică a
- Compară grupa pisicuțelor cu cea a văcuțelor Conversaţia comportament
ului copiilor
Metoda cubului
3.Văcuțe- ASOCIAZĂ
(pe criteriul numeric)
–– Asociază cifra cu grupa cu tot atâtea elemente! X 5 Problematizarea

4.Oițe- ANALIZEAZĂ Jocul


– Rezolvă problema ilustrată! X 5

9
5. Cai- APLICĂ
– Împarte cei 5 cai celor două ferme.
– Împarte în alt mod cei 5 cai celor două ferme.
- Împarte cei 6 șoricei celor două pisici.
- Împarte în alt mod cei 6 șoricei celor două pisici
- Împarte cele 4 oase în mod egal celor 2 căței.

6. Purceluși - ARGUMENTEAZĂ
– Adevărat sau fals? Spune de ce! X 5
Complicarea jocului:
Fiecare reprezentant de grupă va trebui să denumeasca grupa din
care face parte, să spună cați membri are, câte fete și câți baieți și
prin ce se deosebește grupa lui de o alta desemnată de educatoare..
Ex: fac parte din grupa Cățelușilor, grupa mea are 5 membri, 2
fete si 3 baieti. Ne deosebim de grupa Pisicuțelor prin faptul că
avem 2 fete , spre deosebire Pisicuțe care nu au nicio fată.
Elemente de joc:
- surprize, aplauze,recompense
Încheierea jocului:
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și recompensate cu steluțe pe
tabela de marcaj. La final, copiii vor număra câte steluțe are
fiecare grupă.
6. Asigurarea retenţiei Educatoarea cere copiilor să denumească jocul pe care l-au Observarea
şi transferului desfăşurat, să facă aprecieri asupra complexităţii probelor (cea Conversaţia sistematică a
mai simplă, cea mai dificilă) şi să argumenteze afirmaţiile făcute. comportamente
Să identifice utilitatea cunoașterii matematicii în viața reală. lor copiilor
7. Obținerea Copiii vor răspunde la întrebări: Observarea
performanţei Câte steluțe a primit fiecare echipă? Cine are mai multe? Dar mai Conversația, Panou și sistematică a
puține? Exercițiul, steluțe comportamente
Copiii apreciază care a fost echipa cea mai descurcareață în funcție Explicația lor copiilor
de numarul stelelor primite.
Educatoarea apreciază fair-play-ul echipelor în stabilirea
câştigătorilor, felul în care echipele au ştiut să îşi susţină

10
reprezentanţii pe tot parcursul concursului şi cunoştinţele variate şi
bogate din domeniul matematicii.

8. Încheierea Se va face apreciri asupra activității. Diplome Observarea


activităţii Tranziție: Un motan cât un pisoi! (cântec). Micul fermier sistematică a
comportamente
lor copiilor

11
DEMERS DIDACTIC D.E.C.

Nr. Etapele activității Conţinut științific Strategii Evaluare/


Crt. didactice Metode
Metode Mijloace de și
și învățământ indicatori
procedee
1. Momentul Pe măsuţă, fiecare copil are în coşuleţ elementele necesare pentru Mobilierul
organizatoric desfașurarea activității. Materialul demonstrativ este acoperit şi grupei
pregătit în faţa copiilor.
2. Captarea atenţiei Educatoarea prezintă copiilor invitatul surpriză, Fermierul, care le Surpriza
aduce copiilor o nouă sarcină. Acesta le spune că astăzi copiii se Conversaţia
vor transforma în pictori de animale pentru a decora ferma.
3. Anunţarea temei şi Educatoarea anunță copiii că în cadrul activitatii DEC, copiii vor
a obiectivelor primi pânze pe care vor picta animale domestice, respectând Explicaţia
urmărite coloristica acesora din natură și instrumentele și tehnicile de lucru
corespunzătoare.
4. Reactualizarea Educatoarea roagă copiii să își amintească ce culori pot avea
cunoştinţelor animalele domestice pe care urmează să le picteze. Conversaţia

5. Prezentarea noului Prezentarea lucrării model


conținut și dirijarea Educatoarea va prezenta preșcolarilor lucrarea model Conversatia
învățării Analiza lucrării model
Canvasuri,
Copiii, cu ajutorul educatoarei, vor analiza lucrarea model.
acuarele, Observarea
Explicarea modului de lucru Explicaţia pensule sistematică a
Educatoarea va prezenta etapele de lucru, verbalizând fiecare comportamente
etapă, apoi, spre a se asigura că au înțeles, vor descrie și ei modul Demonstratia lor copiilor
de lucru.
Intuirea materialului de pe măsuțe
Copiii vor intui materialele descoperite și după ce urmăresc
demonstrarea tehnicii de lucru, vor începe realizarea sarcinii.

12
Se repetă sarcina de lucru, apoi invită 1-2 copii să o repete și ei.
Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor
Eu am un gărduleţ ( mâna stangă cu degetele desfăcute)
Şi vine pisica miaunica: ( de la mana dreaptă arătătorul şi
mijlociul merg pe gard) Observarea
Miau, miau, miau.miau,miau, (mieunat languros, merge pe gard) sistematică a
Dar iată vine-un şoricel: chiţ,chiţ,chiţ,chiţ,chiţ,(trece repede, pe comportamente
gard). Dar iată vine-un uriaş : Bum, bum, bum, bum, bum (fiecare lor copiilor
deget se închide când trece uriaşul)
Şi dăramă gărduleţul!
Dar iată vine-un piticuţ, (arătătorul de la mana dreaptă, desenat
chipul)
C-un ciocănel atâta de micuţ (îndoi arătătorul de la mâna
dreaptă) Cioc, cioc, cioc, cioc, cioc (ciocănesc fiecare deget, care
se ridică) Şi repară garduleţul
Executarea lucrării de către copii
Se va da semnalul de începere a lucrului. Educatoarea va urmări
poziția corectă la masa de lucru, modul de realizare a lucrării, dând
indicații generale sau individuale, cand este cazul.
Cu două minute înainte de epuizarea timpului de lucru educatoarea
va da semnalul prevestitor, apoi cel de încetarea a lucrului.
Copiii vor lucra pe fundal muzical .
6. Asigurarea retenţiei Analiza lucrărilor Observarea
şi transferului Lucrările vor fi așezate pe o masuță unde vor putea fi analizate de Conversaţia sistematică a
copii. Turul galeriei comportamente
lor copiilor
Se vor alege 2-3 lucrări și se vor analiza împreună cu copiii după
criteriile: acuratețe și grija în finalizarea lucrării.
7. Obținerea Copiii vor răspunde la o serie de întrebări: Observarea
performanţei -ce au lucrat ? Conversația sistematică a
- dacă li s-a părut greu/ușor comportamente
13
- ce animal de companie le-a plăcea să aibă. lor copiilor
8. Încheierea Copiii sunt recompensați pentru activitatea desfășurată. Observarea
activităţii Tranziție:Iepuraș drăgălaș. sistematică a
comportamente
lor copiilor

14
15

S-ar putea să vă placă și