Sunteți pe pagina 1din 2

ELEMENTE DE COMBINATORICĂ

Permutări
Numărul mulţimilor ordonate care se formează cu cele n elemente ale unei mulţimi cu
n elemente reprezintă permutări de n (Pn , n ∈ N)

Pn = n!, unde n! = 1 · 2 · 3 · ... · n

Numărul funcţiilor bijective f : A → B, unde A şi B sunt mulţimi cu câte n


elemente este egal cu Pn .

Proprietăţi ale lui n!


n! = n · (n − 1) · ... · 1
n! = n · (n − 1)!
0! = 1

Aranjamente
Numărul submulţimilor ordonate cu câte k elemente ale unei mulţimi cu n elemente
reprezintă aranjamente de n luate câte k (Akn , k, n ∈ N, k ≤ n)

n!
Akn = sau Akn = n(n − 1)...(n − k + 1)
(n − k)!

Numărul funcţiilor injective f : A → B, unde A este o mulţime cu m elemente şi


B este o mulţime cu n elemente (m ≤ n) este egal cu Am
n.

Combinări
Numărul submulţimilor cu câte de k elemente ale unei mulţimi cu n elemente reprezintă
aranjamente de n luate câte k (Cnk , k, n ∈ N, k ≤ n)

n! n(n − 1)...(n − k + 1) Ak
Cnk = sau Cnk = sau Cnk = n
k!(n − k)! k! Pk

Numărul funcţiilor strict monotone f : A → B, unde A este o mulţime cu m


elemente şi B este o mulţime cu n elemente (m ≤ n) este egal cu 2Cnm .
Numărul funcţiilor strict crescătoare=Numărul funcţiilor strict descrescătoare
f : A → B, unde A este o mulţime cu m elemente şi B este o mulţime cu n elemente
(m ≤ n) este egal cu Cnm .

Proprietăţi
Cnk = Cnn−k

k−1
Cnk = Cnk−1 + Cn−1

Cn0 + Cn1 + Cn2 + ... + Cnn = 2n

Cn0 + Cn2 + Cn4 + ... = Cn1 + Cn3 + Cn5 + ... = 2n−1

C 0 = 1, C 1 = n, C n = 1
Binomul lui Newton

(a + b)n = Cn0 an + Cn1 an−1 b + Cn2 an−2 b2 + ... + Cnk an−k bk + ... + Cnn bn
(a − b)n = Cn0 an − Cn1 an−1 b + Cn2 an−2 b2 − ... + (−1)k Cnk an−k bk + ... + (−1)n Cnn bn

Cazuri particulare
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a − b)2 = a2 − 2ab + b2

(a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3 (a − b)3 = a3 − 3a2 b + 3ab2 − b3

Termenul general (al k + 1-lea termen) este de forma Tk+1 = Cnk an−k bk .

Expresia (a + b)n are n + 1 termeni.