Sunteți pe pagina 1din 2

GEOMETRIE ANALITICĂ PLANĂ

Fie A(xA , yA ), B(xB , yB ) şi C(xC , yC ).

Distanţa dintre A şi B (sau lungimea segmentului AB) este


p
AB = (xA − xB )2 + (yA − yB )2 .
µ ¶
xA + xB y A + y B
Mijlocul segmentului AB este M ,
2 2
µ ¶
xA + xB + xC yA + yB + yC
Centrul de greutate al triunghiului ABC este G ,
2 2
Aria triunghiului ABC este
¯ ¯
¯ xA yA 1 ¯
1 ¯ ¯
S = |∆|, unde ∆ = ¯¯ xB yB 1 ¯¯
2 ¯ xC yC 1 ¯

Trei puncte sunt coliniare dacă şi numai dacă ∆ = 0.

Ecuaţia dreptei
• Ecuaţia generală a unei drepte este (d) : ax + by + c = 0.

• Ecuaţia dreptei care trece prin punctele A şi B este


¯ ¯
¯ x y 1 ¯
x − xA y − yA ¯ ¯
= sau ∆ = ¯¯ xA yA 1 ¯¯ = 0
xB − xA yB − yA ¯ xB y B 1 ¯

• Ecuaţia dreptei care trece printr-un punct A(xA , yA ) şi are panta m este

y − yA = m(x − xA )

Panta unei drepte


a
• Panta dreptei ax + by + c = 0 este m = − .
b
yA − yB
• Panta dreptei care trece prin punctele A(xA , yA ) şi B(xB , yB ) este m = .
xA − xB

Un punct A(xA , yA ) aparţine unei drepte d (A(xA , yA ) ∈ d) dacă şi numai dacă

a · xA + b · yA + c = 0.

Distanţa de la A la dreapta d este

|a · xA + b · ya + c|
d(A, d) = √
a2 + b2
Poziţiile relative a două drepte
Fie dreptele (d1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0 cu panta m1 şi
(d2 ) : a2 x + b2 y + c2 = 0 cu panta m2

• Drepte perpendiculare

d1 ⊥d2 ⇔ a1 a2 + b1 b2 = 0 sau
d1 ⊥d2 ⇔ m1 m2 = −1

• Drepte paralele
a1 b1 c1
d1 kd2 ⇔ = 6= sau
a2 b2 c2
d1 kd2 ⇔ m1 = m2

• Drepte confundare (coincidente)


a1 b1 c1
d1 = d2 ⇔ = =
a2 b2 c2
a1 a2 + b1 b2
Unghiul dintre dreptele d1 şi d2 este cos α = p p
a21 + b21 · a22 + b22

Punctul care ı̂mparte un segment ı̂ntr-un raport dat


Fie M ∈ AB − {B}. Numărul


 MA
 − M B dacă M ∈ [AB)

k=

 MA

 dacă M ∈ AB − [AB]
MB
se numeşte raportul ı̂n care punctul M ı̂mparte segmentul nenul [A, B]. Atunci
coordonatele lui M sunt
xA − kxB yA − kyB
xM = , yM =
1−k 1−k