Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCŢIA DE GRADUL AL DOILEA

Este o funcţie f : R → R, f (x) = ax2 + bx + c.

Graficul este o parabolă (cu ramurile ı̂n sus sau ı̂n jos, ı̂n funcţie de semnul lui a).

Funcţia admite un punct de extrem, ce se realizează ı̂n vârful parabolei. Coordonatele


vârfului parabolei sunt: 
 xV = − b

2a
 ∆
 yV = −
4a
Axa de simetrie a graficului este dreapta de ecuaţie x = xV .

Dacă a > 0, atunci:


- graficul funcţiei este o parabolă cu ramurile ı̂n sus
- funcţia admite un minim µ ¶
b
- funcţia este descrescătoare pe intervalul ∞, − şi crescătoare pe intervalul
µ ¶ 2a
b
− ,∞
2a
∆>0 ∆=0 ∆<0

graficul intersectează axa OX graficul este tangent axei OX graficul este deasupra
ı̂n 2 puncte axei OX
Dacă a < 0, atunci:
- graficul funcţiei este o parabolă cu ramurile ı̂n jos
- funcţia admite un maxim µ ¶
b
- funcţia este crescătoare pe intervalul ∞, − şi descrescătoare pe intervalul
µ ¶ 2a
b
− ,∞
2a
∆>0 ∆=0 ∆<0

graficul intersectează axa OX graficul este tangent axei OX graficul este sub axa OX
ı̂n 2 puncte
Semnul funcţiei de gradul al doilea
Se rezolvă ecuaţia ax2 +bx+c = 0. În funcţie de semnul lui ∆ avem următoarel cazuri:

• ∆ > 0 (Ecuaţia are două rădacini reale şi distincte)

x x1 x2
f (x) semnul lui a 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a

• ∆ = 0 (Ecuaţia are o rădacină reală dublă)

x x1 = x2
f (x) semnul lui a 0 semnul lui a

• ∆ < 0 (Ecuaţia nu are o rădacini reale)

x
f (x) semnul lui a