Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCŢIA LOGARITMICĂ ŞI FUNCŢIA

EXPONENŢIALĂ
Funcţia logaritmică
Este o funcţie f : (0, ∞) → R de forma f (x) = loga x, cu a ∈
/ {0, 1} şi
a > 0.

Proprietăţi
Proprietăţile funcţiei logaritmice sunt aceleaşi cu proprietăţile logaritmilor,
şi anume:

loga x + loga y = loga xy


x
loga x − loga y = loga
y
loga xn = n loga x
1
logam x = loga x
m
n
logam xn = loga x
m
1
loga x =
logx a
logb x
loga x =
logb a
loga a = 1, loga 1 = 0

loga x = loga y ⇔ x = y

loga x = logb x ⇔ a = b

Dacă a > 1 atunci loga x ≥ loga y ⇔ x ≥ y

Dacă a < 1 atunci loga x ≥ loga y ⇔ x ≤ y

Notaţii: log10 x = lg x, loge x = ln x.

1
Funcţia exponenţială
Este o funcţie f : R → (0, ∞) de forma f (x) = ax , cu a > 0 şi a 6= 1.

Proprietăţi
Proprietăţile funcţiei exponenţiale sunt aceleaşi cu proprietăţile puterilor, şi
anume:

ax · ay = ax+y

ax : ay = ax−y

(ax )y = axy

ax · bx = (ab)x
a x ³ a ´x
=
bx b
1
a−x = x
a
a0 = 1, ∀a ∈ R

1x = 1, ∀a ∈ R

0x = 0 pentru x 6= 0

ax = bx ⇔ a = b

ax = ay ⇔ x = y

Dacă a > 1 atunci ax ≥ ay ⇔ x ≥ y

Dacă a < 1 atunci ax ≥ ay ⇔ x ≤ y

aloga x = x, 10lg x = x şi eln x = x ½


x ax dacă x este par
Proprietate a puterilor cu bază negativă: (−a) =
−ax dacă x este impar
Relaţia dintre logaritmi şi exponenţiale:

loga x = b ⇔ x = ab