Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRESII

Progresii aritmetice
Un şir de numere a1 , a2 , ..., an este ı̂n progresie aritmetică dacă există r 6= 0 (numit
raţie) astfel ı̂ncât:
a2 = a1 + r
a3 = a2 + r = a1 + 2r
a4 = a3 + r = a1 + 3r
... ... ... ... ...
an = an−1 + r = a1 + (n − 1)r
Termenul general al unei progresii aritmetice este de forma ak = a1 + (k − 1)r.

Proprietăţi
ak−1 + ak+1
1. ak =
2
2. a1 + an = a2 + an−1 = a3 + an−2 =

Suma termenilor unei progresii aritmetice Sn = a1 + a2 + ... + an este:

(a1 + an ) · n
Sn = ,
2
an − a1
unde n = + 1 reprezintă numărul termenilor progresiei.
r

Progresii geometrice
Un şir de numere b1 , ab , ..., bn este ı̂n progresie geometică dacă există q 6= {0, 1}
(numit raţie) astfel ı̂ncât:
b2 = b1 q
b3 = b2 q = b1 q 2
b4 = b3 q = b1 q 3
... ... ... ... ...
bn = bn−1 q = b1 q n−1
Termenul general al unei progresii geometice este de forma bk = b1 q k−1 .

Proprietăţi
p
1. bk = bk−1 bk+1

2. b1 bn = b2 bn−1 = b3 bn−2 =

Suma termenilor unei progresii aritmetice Sn = b1 + b2 + ... + bn este:

b1 − bn · q b1 (1 − q n )
Sn = sau Sn =
1−q 1−q