Sunteți pe pagina 1din 13

SCURT GHID DE ÎNREGISTRARE A

MĂRCILOR
2

Ce este marca?

Definiție
Marca este un semn ce poate fi reprezentat grafic și care permite stabilirea
sursei de proveniență a produselor și serviciilor permițând distingerea
acestora de cele ale altor întreprinderi
Rolul mărcii
• Diferențiază produsele și serviciile și indică originea acestora
• Asigură proprietarului exclusivitate pe piață
• Garantează calitatea produselor
• Protejează consumatorii de a fi induși în eroare
• Principal mijloc de reclamă
3

Caracteristici

Perioada de protecție Reînnoire


O marcă este înregistrată pentru o perioadă de La expirarea perioadei de protecție de 10 ani
10 ani marca trebuie reînnoită pentru o nouă perioadă
de 10 ani. Reînnoirea se poate face nelimitat.

Teritoriu Produse/Servicii
O marcă este protejată doar pe teritoriul O marcă se înregistrează pentru produse și
pentru care a fost înregistrată ce poate fi servicii. Acestea sunt clasificate în 45 de clase: 34
teritoriul unui stat sau uniune de state: de clase de produse și 11 clase de servicii
Uniunea Europeană

Titulari Cesiune/Licență
Marca poate fi înregistrată de orice persoană Marca poate face obiectul une vânzări (cesiune)
fizică sau juridică, română sau din străinătate. sau poate fi închiriată (licență). Marca poate
Coproprietatea asupra unei mărci este posibilă consitui de asemenea garanție reală.
4

Tipuri de mărci

Orice semn ce poate fi reprezentat grafic poate constitui o marcă


• Cuvinte, Litere, Combinații de litere, Slogane

ORANGE - KFK - I’M LOVING IT


• Desene

• Combinatii ale acestora


5

Tipuri de mărci

• Ambalaje 2D, 3D

• Forma produsului

• Forme • Culori
tridimensionale • Combinații de
culori
6
Sisteme de înregistrare
Dreptul asupra unei mărci se obține prin înregistrare după regula „primul venit - primul servit”
În România există 3 sisteme de înregistrare a unei mărci:
Marca națională înregistrată la Marca eurpeană înregistrată la Marca internațională înregistrată la
OSIM EUIPO OMPI

• Oferă protecție pe teritoriul României • Oferă protecție pe întreg teritoriul • Reprezintă un instrument centralizat
• Este recomandată pentru micii Uniunii Europene, inclusiv în România prin care se poate obține protecție
întreprinzători ce acționează la nivel • Este recomandată pentru printr-o singură cerere în aproximativ
local întreprinzătorii ce acționează în mai 80 de state din întreaga lume
• Costurile de înregistrare sunt reduse mult de 4-5 state membre ale Uniunii • Este recomandată pentru
• Protecția se obține mai ușor datorită Europene întreprinzătorii care doresc protejarea
unui număr mai mic de mărci anterioare • Este cea mai eficientă sub aspectul mărcii în mai mult de 5 țări din lume
ce pot constitui opuneri costurilor raportat la protecția • Pentru a se solicita înregistrarea este
teritorială oferită nevoie de existența unei mărci
• Protecția se obține cu mai multă naționale de care marca internațională
dificultate din cauza numărului mare de este dependentă pentru o perioadă de 5
mărci ce pot consitui opuneri ani
• Este eficientă sub aspectul costurilor
pentru companiile ce doresc protecție în
mai multe teritorii
7

Procedura de înregistrare
Marca națională

Depunerea cererii Notificarea de depozit Plata taxei de


cu plata taxei de depunere și a Plata certificatului de
atestă îndeplinirea condițiilor
taxei de publicare de formă
examinare înregistrare

14 zile 3 luni
Marcă
înregistrată
7 zile 2 luni 6 luni

Publicarea cererii Perioada de opoziții Decizia de înregistrare


în buletinul online pe site-ul de către terții interesați atestă înregistrarea mărcii
OSIM
8

Taxe oficiale
Marca națională

Marcă verbală

847 RON
Exista 2 optiuni de inregistrare:

Marcă color

1693 RON

Fiecare optiune include o singura clasa de produse sau


servicii. Pentru fiecare clasa aditionala se percepe o taxa de
223 Ron
9
Produse și Servicii

Protecția mărcii este limitată la produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată

• Produsele și serviciile se grupează în clase stabilite conform unui tratat internațional cunoscut sub numele de Clasificarea de la Nisa.
Există 34 de clase de produse și 11 clase de servicii
• Clasificarea produselor/serviciilor se face în cadrul cererii de marcă
• O marcă poate proteja una sau mai multe clase de produse și servicii Deluxe
• Solicitantul poate opta pentru protejarea rezumatului clasei de interes, pentru protejarea mai multor produse cuprinse în lista
alfabetică a produselor sau pentru redactarea unei liste particularizate cuprinzând produsele de interes

Clasa 29 – lista Clasa 29 – lista


Clasa 29 rezumat
alfabetică personalizată

Carne, pește, păsări și vânat; Sunca; bulion; unt; mezeluri; Carne feliata; cremă de
Extracte din carne; Fructe și margarina; pate de ficat; brânză cu verdeață; cremă de
legume conservate, brânză; iaurt; frișcă bătută; unt dietetic; iaurt cu fructe cu
congelate, uscate și fierte; cipsuri de cartofi; fructe aromă de vișine și caise; frișcă
Jeleuri, dulcețuri, compoturi; confiate; gemuri; fulgi de lichidă; cipsuri de legume;
Ouă; Lapte și produse cartofi; legume conservate; croissante cu unt; amestecuri
lactate; Uleiuri și grăsimi muraturi; stafide; ulei de de seminte; ulei de susan;
comestibile. rapita alimentar; foietaje; etc. lapte ecologic; etc.
10

Motive absolute de refuz


Vor fi refuzate la înregistrare mărcile ce constau din semne care nu au capacitatea de a distinge produsele/serviciile fie pentru că sunt descriptive,
laudative, uzuale, fie pentru că indică specia, calitatea, cantitatea, originea geografică, sunt deceptive cu privire la natura, tipul sau proveniența
produselor/serviciilor, sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, includ numele sau imaginea unor persoane care se bucură de renume,
includ denumiri sau însemne oficiale, heraldice, ecusoane, blazoane.
Câteva exemple:
ROMARHIVA Z PLAST
Refuzată pentru servicii de
arhivă electronică deoarece Refuzată pentru că preia
este descriptivă. însemnele Uniunii Europene

EARLYPAY DE PUTA MADRE


Refuzată pentru servicii de
Refuzată pentru produsele de
plată online pentru că indică o
îmbrăcăminte pentru că este
calitate a serviciilor
contrară bunelor moravuri.

CADEAU Switch on
Refuzată pentru că este uzual Refuzată pentru că include
folosită pentru produsele: simbolul de închis-deschis ce
ciocolată și bomboane de este uzual pentru produsele
ciocolată. electronice
11

Motive relative de refuz


Sunt reprezentate de drepturile anterior înregistrate de terțe persoane ce pot consta fie din mărci anterior înregistrate, fie din alte drepturi
de proprietate intelectuală: drept de autor, desene industriale, nume comerciale. Motivele relative de refuz vor fi invocate prin procedura
opoziției, procedură administrativă ce se depune la OSIM în termen de 2 luni de la publicarea cererii de marcă.
Câteva exemple:

Mărci considerate similare de OSIM Marci considerate diferite de OSIM


PURE LAND vs PURLAND SMART FIT vs SMART POCKET
GIRO vs GERO CANAL + vs CANAL 33
POWER LEAF vs POWER –LIFE K CLASSIC BOUTIQUE vs BOWTIQUE
CLARITI vs CLARIO AGRARIA vs AGRA EXPO TRANSILVANIA
LUX vs TECHNOLUX CANZENO vs NOZENO
ZALANDO vs SAVANDO
PRICORON vs PRIGODON
EVONYK vs EVONYL
PORTOFINO vs BELLADONA PORTOFINO
12

Operatiuni post-inregistrare
Marca poate face obiectul unei cesiuni, licente, si poate fi obiect al unui
garantii reale

Cesiune Licenta
Marca poate fi comercializata ca orice alta proprietate. Marca poate fi inchiriata unuia sau mai multor terti
Vanzarea marcii cunoscuta drept cesiune trebuie facuta in pentru a fi folosita. Inchirierea marcii se numeste
forma scrisa si sub semnatura partilor contractante. licentiere. Licenta poate fi facuta cu privire la unele
Cesiunea poate afecta doar parte din produsele/serviciile produse sau la toate produsele, pentru intreg teritoriul
protejate sau toate produsele/serviciile. Cesiunea nu Romaniei sau doar pentru o parte a acestuia. Pentru a fi
poate limita teritorial folosirea marcii. Pentru a fi opozabile tertilor licentele se inregistreaza la OSIM.
opozabila tertilor cesiunea se inregistreaza la OSIM.

Gaj Modificari in situatia juridica


Marca poate fi utilizata ca si garantie reala. Pentru a fi Orice modificare in situatia juridica a titularului: nume,
opozabil tertilor gajul se inregistreaza la OSIM. Contractul adresa, stare legala trebuie sa se reflecte in registrul
de gaj trebuie redactat in forma scrisa iar in vederea OSIM. Doar prin actualizarea constata a detaliilor
inscrierii se cere de obicei un extras din registrul de titularului pe masura ce intervin modificari se garanteaza
garantii reale. impunerea cu utilitate a drepturilor asupra marcii.
Pentru mai multe detalii va rugăm să ne contactați

0212300990

www.patents.ro

pop@patents.ro
www.website.com
www.website.com
Bulevardul Aviatorilor, nr. 57
www.website.com
Sector 1 Bucuresti