Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”


SEGARCEA, Str. Unirii, Nr. 33, Cod poştal 205400
Tel/Fax: 0251/210306; e-mail: gshoriavintila@yahoo.com

ANEXA I
SIMPOZION INTERNAŢIONAL
REDUCING INEQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATION
EDIȚIA a V-a

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele : Ciobanu Elena- Anișoara


Unitatea şcolară: Grădinița cu Program Prelungit NR.8 Slatina- Olt
Funcţia didactică: Profesor învățământ preșcolar
Secţiunea:Secțiunea I
Titlul lucrării: Integrarea copiilor proveniți din medii defavorizate
Mijloace necesare prezentării lucrării: Prezentare Power- Point
Publicare: DA
Participare: online
Adresa: Str. Dorobanți, Nr.13, Bl.13, Sc.B, Ap.8, Et.3, Slatina, Jud. Olt
Telefon: 0769978001
E-mail :anisoara.ancuta@yahoo.com
Adresa la care doriţi să primiţi materialele (în cazul participării indirecte): Str. Dorobanți,
Nr.13, Bl.13, Sc.B, Ap.8, Et.3, Slatina, Jud. Olt

Casa Corpului Didactic


Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”
SEGARCEA, Str. Unirii, Nr. 33, Cod poştal 205400
Tel/Fax: 0251/210306; e-mail: gshoriavintila@yahoo.com

Casa Corpului Didactic


Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6,
200760, Craiova
Tel: +40 (0)251 421 159
Fax: +40 (0)251 595 174
e-mail: ccddolj@gmail.com www.ccddj.ro

S-ar putea să vă placă și