Sunteți pe pagina 1din 3

Substantivul 

este o parte de vorbire flexibilă care denumește nume de obiecte (ființe,


lucruri, fenomene ale naturii, însușiri, sentimente, stări sufletești, acțiuni, relații
dintre oameni).
mașină, pădure, copil, telefon, carte, frate, mamă, ninsoare, iubire, ură, îngrijorare

Reguli de recunoaștere a substantivelor


Deoarece orice obiect poate avea o însușire, orice substantiv poate primi
un adjectiv. Aceasta este un mijloc de a distinge un substantiv de un
adjectiv, verb.
plecarea  grabnică, roșul închis
Clasificarea substantivelor
Substantivele sunt de două feluri: substantive
comune( casa,masa,copil,masina,) și substantive proprii
(Andrei,Maria,Bucuresti,Suceava,Muntii Carpati,Arges)
Genurile substantivelor
În limba română, după gen, substantivele se împart în: substantive la genul
masculin, substantive la genul feminin, substantive la genul neutru.
masculin (un-doi): un băiat – doi băieți;
feminin (o – două): o fată – două fete;
Substantivele care prezintă aceeași formă pentru a indica ambele sexe se
numesc substantive epicene și în general reprezintă nume de animale.

veveriță, elefant, fluture, dihor, rechin, bâtlan, privighetoare, papagal

Există și câteva substantive epicene care nu numesc animale. De regulă acestea


denumesc nume de meserii.

pilot, chirurg

Substantivele care formează femininul de la forma de masculin urs-ursoaică sau


cele care formează masculinul de la forma de feminin vulpe-vulpoi se
numesc substantive mobile.
Numărul substantivelor
Substantivele, prin formele pe care le iau, arată numărul obiectelor – un singur
obiect sau mai multe obiecte. Se împart în substantive la numărul singular și
substantive la numărul plural. În mod normal substantivele au o formă pentru
singular, atunci când exprimă un singur obiect și o formă pentru plural, în cazul
în care arată mai multe obiecte.
frate (singular) – frați (plural)
masă (singular) – mese (plural)
vânt (singular) – vânturi (plural)

Există și substantive care nu au forme pentru ambele numere, acestea se


numesc substantive defective de număr.(ochi,miere)
……………………………… ……………………….
………………………………
FIŞĂ DE LUCRU
SUBSTANTIVUL

1.Subliniază substantivele din următoarea enumerare: stejar, roşu, plânge, băiat, fluture,

Bucureşti, bunătate, drum, minciună.

2.Dă exemple de câte două substantive pentru fiecare gen, apoi trece-le la plural.

3.Scrie substantive care pot fi formate din următoarele verbe:


a săpa-
a pleca-
a scrie-
a munci-

4. Completează propoziţiile şi pune substantivele aflate în paranteză la numărul potrivit!


( Eleva) …………………… merg în excursie.

( Iepuraşii) ………………………… doarme sub o tufă.

Am fost în (clasele) .....................................lui Ionel.

5. Încercuieşte formele corecte!


Iarna facem bulgări de nea/ne-a.

Marcel nea/ne-a lăsat acolo.

Mătuşa este neam/ne-am cu mama.

Ne-am/neam notat în caiete exerciţiile.


6. Bifează cu X în tabel:

Substantivul Felul Genul Numărul


comun propri M F N sing. pl.
u
Gheorghe
caiete
şcolar
carte
flori

7. Găseşte substantive cu același sens:

zăpadă pădure

teamă cadou

8. Găseşte substantive cu sens opus pentru:

hărnicie prietenie

tinerețe dragoste

9. Înlocuieşte substantivele subliniate cu substantive proprii şi transcrie propoziţiile:


Băiatul ascultă povestea.

Vecinul meu se plimbă cu căţelul.

În ţară sunt oameni harnici.