Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA:

FIȘA POSTULUI
IMPORTANTA, CADRU LEGAL, OBLIGATIVITATEA
INTOCMIRII

INTRODUCERE
Fișa postului este un document pe care angajatorul este obligat să-l întocmească și să ți-l
înmâneze în momentul în care semnezi contractul individual de muncă. Este actul prin care
sunt stabilite atribuțiile pe care le ai, raporturile ierarhice cu ceilalți angajați din companie,
precum și criteriile de evaluare a muncii pe care o prestezi.
Prin urmare, este foarte important să cunoști care sunt aspectele legislative referitoare la acest
act, în ce condiții se întocmește, ce informații trebuie să conțină, când pot fi făcute modificări
și, mai ales, care este rolul pe care îl are fișa postului pentru tine, ca angajat, dar și pentru
compania la care lucrezi.
Fișa postului – aspecte legislative generale
Odată ce ai trecut de etapa interviului, te-ai înțeles cu angajatorul asupra salariului și în ceea
ce privește condițiile de muncă și te vezi în fața contractului individual de muncă pe care îl
semnezi, mai este un aspect foarte important la care trebuie să fii atent: fișa postului.
Potrivit Noului Cod al Muncii (Legea 53/2003 cu modificările aduse), fișa postului este un
document pe care angajatorul este obligat să-l atașeze contractului pe care îl încheie cu tine.
Acesta are datoria să te informeze asupra lui și să-ți înmâneze, la angajare, un exemplar pe
care să îl semnezi. Atenție! Documentul nu are nicio valabilitate dacă nu este semnat de
ambele părți care încheie contractul.
Fișa postului diferă în funcție de specificul postului pe care îl ocupi și este un act foarte
important atât pentru tine, ca salariat, cât și pentru compania la care lucrezi. Documentul este
întocmit de Departamentul de Resurse Umane și trebuie:
− să respecte prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale
(GDPR);
− să fie completat corect, potrivit Clasificării Ocupațiilor din România (COR);
− să fie complet, adică să conțină toate informațiile referitoare la condițiile în care îți
desfășori activitatea.
Fișa postului este redactată de Departamentul de Resurse Umane, în urma unei analize
detaliate a ceea ce presupune funcția respectivă și a calificării pe care ar trebui să o aibă
candidatul pentru ocuparea unui astfel de post.
Documentul trebuie semnat de ambele părți (de tine, ca viitor salariat, și de angajator) odată
cu încheierea contractului individual de muncă, la care este atașat. Ulterior, dacă există
modificări în ceea ce privește profilul postului pe care ai fost angajat, se va încheia o nouă
fișă a postului, care trebuie semnată din nou de ambele părți. Angajatorul nu are voie să facă
nicio schimbare în acest act fără să te anunțe, cu excepția situației în care este vorba despre
un caz de forță majoră.
Fișa postului este redactată în dublu exemplar. Pe unul îl primești tu, odată cu un exemplar al
contractului individual de muncă, iar celălalt rămâne la angajator. Atenție! Compania nu are
obligația de a depune acest act la Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar dacă reprezentanții
instituției cer documentul la un control, este necesar ca angajatorul să prezinte documentul.
Prin urmare, fișa postului nu este un act pe care firma la care lucrezi îl întocmește sau nu
după cum consideră, ci este obligatoriu. Conținutul fișei postului este, însă, diferit, în funcție
de specificul postului pe care îl ocupi. Cu toate că există elemente fixe, pe care un astfel de
act trebuie să le conțină, sunt și informații pe care doar angajatorul decide dacă le
menționează sau nu, după
Fișa postului este actul care definește, practic, modul în care angajatorul îți cere să îți
îndeplinești atribuțiile de serviciu, condițiile în care îți desfășori activitatea, raporturile pe

2
care le ai cu alți angajați din companie. Iată care sunt elementele obligatorii care nu ar trebui
să lipsească dintr-un astfel de act:
• denumirea oficială a postului – trebuie să corespundă exact denumirii care se
regăsește în Clasificarea Ocupațiilor din România. În acest nomenclator, fiecare
ocupație are un cod. Prin urmare, în document va fi trecut și codul care corespunde
denumirii oficiale a postului tău;
• locul pe care îl ocupi în organigrama companiei – în ce departament lucrezi, cine îți
este supervizorul, cine, subalternul (atenție! Fișa postului nu conține numele acestora,
ci funcția pe care o au. Aceasta pentru că fișa postului nu ți se adresează doar ție, ci
oricărei persoane care ar ocupa la un moment dat în companie postul pe care îl ocupi
tu);
• programul de lucru – menționarea condițiilor de muncă: numărul de ore pe care le stai
la serviciu, câte zile de concediu ai și dacă jobul tău presupune deplasări sau nu;
• cerințele necesare postului – informații despre studii. Atenție! Aceste cerințe nu sunt
precizate în vreun act normativ în sine. Este dreptul angajatorului să definească ce
calități profesionale îți sunt necesare pentru a putea corespunde profilului profesional
pe care el îl caută pentru postul respectiv. De asemenea, în fișa postului vor fi
menționate nivelul de studii, vechimea în muncă și ce abilități tehnice sunt necesare;
• definirea responsabilităților – în document sunt precizate toate atribuțiile care îți
revin. Responsabilitățile sunt specifice fiecărui post în parte și nu sunt definite de o
lege anume. Angajatorul este cel care stabilește ce responsabilități îți revin, în funcție
de nevoile sale. Directorul departamentului în cadrul căruia lucrezi poate preciza și
unele atribuții suplimentare;
• puterea de decizie în cadrul companiei – în momentul în care postul pe care îl ocupi
presupune asumarea unor decizii în ceea ce privește compania, această informație este
obligatoriu să fie precizată în fișa postului;
• indicatorii de performanță – fișa postului este și un instrument cu care angajatorul
evaluează activitatea pe care o ai în cadrul companiei. Prin urmare, precizarea clară a
criteriilor pe baza cărora vei fi evaluat este obligatorie;
• data întocmirii și semnăturile – data trebuie să fie aceeași cu cea a încheierii
contractului individual de muncă, iar actul trebuie să fie semnat atât de tine, ca
salariat, cât și de reprezentantul companiei care te angajează.
• Pe lângă aceste date obligatorii, fișa postului mai poate conține o serie de alte
informații, pe care angajatorul le poate menționa sau nu. Mai jos ai câteva exemple în
acest sens:

3
• condițiile de lucru – precizarea locului de lucru (la birou, pe teren sau nu).
Echipamentul care îți este necesar pentru desfășurarea activității în condiții optime;
• rolul postului pe care îl ocupi – de obicei, este stabilit de directorul departamentului în
care lucrezi. Este vorba despre importanța funcției tale, motivul pentru care există un
astfel de post;
• disciplina muncii – directorul de departament poate preciza în fișa postului tău și
câteva reguli care țin de disciplina muncii, cu trimitere la Regulamentul intern al
companiei;
• securitatea muncii – angajatorul poate menționa în fișa postului tău că ești apt din
punct de vedere medical, făcând trimitere la certificatul primit în urma examenului de
Medicina Muncii făcut la angajare.

Modificarea fișei postului – când și în ce condiții este posibilă


Trăim într-o lume competitivă, dinamică, în care trebuie să fii în permanență pregătit să faci
față schimbărilor. Orice angajator va căuta în permanență să-și optimizeze procedurile de
lucru, astfel încât să aibă performanțe. Prin urmare, este posibil ca, în timp, atribuțiile tale să
se schimbe. Poți primi sarcini în plus, se pot modifica cele deja existente sau raporturile
ierarhice cu ceilalți angajați se pot schimba.
Indiferent de alegerile pe care le face angajatorul, acesta are obligația să te anunțe de fiecare
dată când fișa postului tău se schimbă, cu o singură excepție. Dacă este un caz de forță
majoră, angajatorul îți poate modifica, temporar, fișa postului fără să te înștiințeze și fără să te
întrebe dacă ești de acord sau nu cu decizia sa. În afară de această situație, pe lângă faptul că
trebuie să fii anunțat, este necesară semnătura ambelor părți, prin care este atestat oficial
acordul în ceea ce privește modificările care apar în document.
De regulă, angajatorul nu este obligat să-ți ceară acordul atunci când face aceste
schimbări, însă, dacă acestea modifică radical profilul postului pe care te-a angajat, este
necesar și acordul tău. Cu alte cuvinte, poți accepta sau nu noile condiții de muncă. Noua fișă
a postului va fi atașată la contractul individual de munca.
Fișa postului este foarte importantă atât pentru tine, ca salariat, cât și pentru angajator.
Este un act oficial care poate fi folosit în instanță, de către ambele părți între care există
relație contractuală, în momentul în care nu sunt respectate condițiile menționate în
document.
Practic, este vorba despre drepturi și obligații conținute de un act ce are valoare
juridică, numai dacă este întocmit după regulile pe care le-am precizat mai sus.
Rolul fișei postului pentru angajat

4
Fișa postului este actul prin care știi exact care sunt atribuțiile tale, ce raport ierarhic există
între tine și ceilalți angajați, care sunt criteriile de evaluare și cine te supervizează. În plus,
cunoști care sunt condițiile de lucru, pe lângă cele care sunt scrise în contractul individual de
muncă. Dacă angajatorul nu respectă conținutul acestui document, ai dreptul să-l acționezi în
instanță.
Apoi, este bine să știi care sunt criteriile de evaluare, ca să poți estima singur cât de bine ți-ai
făcut treaba și să te poți apăra în orice moment în cazul unui abuz din partea supervizorului
tău. Prin fișa postului știi exact ce vrea angajatorul de la tine și ce trebuie să faci ca să
corespunzi cerințelor funcției pe care o ai. Reține că poți contesta fișa postului, dar odată ce ai
semnat-o îți asumi tot ce scrie în actul respectiv. Deci, citește cu atenție documentul!
Este foarte important să știi că angajatorul nu îți poate da o sancțiune disciplinară pentru că
nu ai reușit să-ți îndeplinești sarcinile de serviciu. Potrivit legii, o astfel de măsură nu poate fi
aplicată decât dacă ai încălcat regulamentul intern sau prevederile legale, de exemplu. Dacă,
din vina ta, nu mai faci față cerințelor angajatorului, este vorba de necorespundere
profesională. În acest caz, compania la care lucrezi poate cere concedierea, în condițiile
prevăzute de lege.

Rolul fișei postului pentru companie


Principalul rol pe care îl joacă fișa postului pentru angajator este că documentul stă la baza
evaluării modului în care îți îndeplinești sarcinile de serviciu. Evaluarea este importantă
pentru că, în funcție de ea, poți fi promovat, poți beneficia de programe de formare sau de
dezvoltare profesională sau poți fi concediat.
Fișa postului este, de asemenea, primul criteriu în recrutarea personalului. Posibilii candidați
pot corespunde sau nu cerințelor menționate în acest document. Mai mult, este un instrument
util în stabilirea organigramei companiei și reprezintă un reper pentru modul în care pot fi
recompensați salariații.
Nu în ultimul rând, poate fi folosită în instanță, în cazul în care salariatul nu respectă
conținutul documentului pe care acesta nu l-a contestat înainte de a-l semna, indiferent dacă
este vorba despre fișa postului inițială sau despre un act modificat ulterior, în funcție de
nevoile companiei. Permite, practic, stabilirea unor prejudicii de către angajator, care vor fi
sau nu confirmate de instanță, în cazul în care se ajunge aici.
Așadar, fișa postului este un document a cărui importanță nu trebuie minimalizată pentru că
are valoare juridică și poate fi folosit în instanță, dacă prevederile pe care le conține nu sunt
respectate de una dintre părți. Actul nu poate fi întocmit decât în anumite condiții și este
obligatoriu, nu o decizie aleatorie a angajatorului. Conținutul fișei postului diferă în funcție
de nevoile companiei și de specificul funcției respective.

5
6
FIȘĂ DE POST
Inspector resurse umane

1. Denumirea compartimentului: Resurse umane


2. Denumirea postului: Inspector resurse umane
3.Nnumele si prenumele salariatului: nume si prenume salariat
4. Se subordoneaza: manager resurse umane sau titulatura unui alt post ierarhic superior
5. Numele sefului ierarhic: nume si prenume sef ierarhic
6. Subordoneaza: numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:
intern:
extern:
8. Relatii functionale: personalul arhivelor statului, personalul inspectoratului teritorial de
munca si/sau alte posturi cu care exista relatii de colaborare
9. Pregatirea si experienta: - cel putin studii medii;
- instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului
muncii;
- cunostinte de operare pe calculator;
- cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.
la acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un candidat
pentru a putea ocupa acest post, conditii care sunt stabilite in functie de specificul fiecarei
organizatii in parte.
10. Autoritate si libertate organizatorica: daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini: atributii si responsabilitati:
− intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de
munca, fisa cu datele personale,etc.) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa
medicala eliberata de medicul de medicina muncii, repartitie de la somaj si toate
celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat;
− intocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispozitie de
desfacere a contractului individual de munca, nota de lichidare);
− inregistrarea contractului individual de munca, deciziei de desfacere a contractului
individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de munca al
angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor, in carnetul de munca si la
inspectoratul teritorial de munca;

7
− in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca, la dispozitia
conducerii, intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificarile
care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract individual de munca), conform
codului muncii;
− inregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariatilor a tututror
schimbarilor survenite in situatia angajatilor conform legilor si instructiunilor in
vigoare;
− evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal;
− arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile si a
altor documente care se creeaza in cadrul biroului;
− intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii
societatii care solicita aceasta;
− eliberarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte
motive;
− eliberarea de adeverinte pentru grupa de munca si sporuri pentru fostii angajati ai
societatii precum si pentru cei plecati in strainatate in conformitate cu datele extrase
din dosarele personale si conturile existente in arhiva;
− intocmirea pe calculator si redactarea de adeverinte, formulare si alte acte specifice
biroului;
− organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe sectii, sectoare, ani, luni;
− tinerea inventarului arhivei la zi;
− primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea
16/1996 si 358/2002 copertat, numerotat, snuruit si sigilat);
− legarea dosarelor care s-au deteriorat, desfacut;
− tinerea la zi a registrului de evidenta curenta al arhivei;
− convocarea comisiei de selectionare a documentelor care au depasit termenul de
pastrare conform nomenclatorului arhivistic, numita de conducerea societatii;
− selectionarea, scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au
depasit termenul de pastrare cu aprobarea comisiei de selectionare prin proces verbal;
− tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor;
− tinerea legaturii cu arhivele statului;
− executarea altor lucrari privind evidenta de personal, la solicitarea superiorului direct.
12. sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: daca este cazul
13. semnaturi:
14. data semnarii: