Sunteți pe pagina 1din 1

AFIŞAT ÎN DATA DE 11.03.

2021

REZULTATE INIŢIALE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ


susţinută în perioada 02.03.2021 - 03.03.2021

în cadrul concursului de ocupare din sursă externă a unui post vacant de agent (bucătar) la Penitenciarul
Tulcea

Unitatea: PENITENCIARUL TULCEA

NR.CRT IDENTIFICATOR UNIC AVIZ PSIHOLOGIC


1 PTTL_AB_001 ABSENT
2 PTTL_AB_002 INAPT

Candidaţii pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la
data afişării (până la data de 15.03.2021 ora 15.00); contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse
umane din cadrul Penitenciarului Tulcea, str. Babadag, nr.142

Pentru respectarea termenului prevăzut de legislaţie şi pentru evitarea supraaglomerării la cabinetul


medical, candidaţii declaraţi "apt" psihologic se pot prezenta la cabinetul medical al unităţii cu adeverinţa
medicală (tipizat conform http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/09/Adeverin%C8%9B%C4%83-
medical%C4%83-1.pdf) completată de medicul de familie, în vederea deschiderii/eliberării fişei medicale de
luni până vineri în intervalul orar 09 - 11 şi 13 - 14.30

*Fişa medicală va fi concluzionată/închisă şi depusă în perioada de 7 zile lucrătoare de la data afişării


rezultatelor finale la testarea psihologică.