Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar: 2020-2021

Sem.ll

FIŞA DE LUCRU

L E C Ţ I A Nr. 1

Elev : ……………………………………………

Clasa : a-V-a

Disciplina : Matematică

*Se acordă 1 punct din oficiu.Folosiţi numai spaţiul de lucru al fişei.Lucraţi cât mai îngrijit după studierea
noţiunilor teoretice şi a exemplelor din sinteza lecţiei şi din manual. Rezultatele se trec după efectuarea
raţionamentelor.

1. Să se efectuieze:

0,50p.a) 4,36 · 2,9 = …………. , 0,50p.b) 6,234 · 102 =………….. , 0,50p.c) 4,53 · 104 = …………… .

2. Să se efectuieze :

0,50p.a) 15 : 2 = ……… , 0,50p.b) 30 : 4 = ……… , 0,50p.c) 124,3 : 102 = ………… , 0,50p.d) 15,12: 104=………..

3. Să se efectuieze:

0,50p.a) 7:3 = ………… , 0,50p.b) 17:6 = …………..,0,50p.c) 23,4: 3 =…………. , 0,50p.d) 14,32 : 0,4 =………….. .

4. Să se transforme în fracţii ordinare următoarele fracţii zecimale periodice :

1p.a) 23,(4) = , 1p. b) 2,3(12) =

5. 1,50p.Să se calculeze media aritmetică a numerelor 8,10,42. m a = ……….. .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Efectuarea raţIonamentelor:

S-ar putea să vă placă și