Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar : 2020-2021

Sem.ll

L E C Ţ I A Nr.1

Disciplina : Chimie Prof. Anton Ion

Clasa : A-Vlll-a

Data : 2,9.03.2021(săpt.lV-V-a)

Titlul lecţiei : 1) Reacţia de substituţie sau de simplă înlocuire. Aluminotermia.2) Reacţia de schimb sau
dublă înlocuire.Reacţii de formare de precipitat.

SINTEZA LECŢIEI

1) Reacţia de substituţie sau de înlocuire este reacţia chimică în care o substanţă simplă ia locul unui
element dintr-o substanţă compusă. Într-o reacţie de substituţie :
*un reactant este o substanţă simplă,iar celălalt reactant este o substanţă compusă.
*masa reactanţilor este egală cu masa produşilor de reacţie.

a) Acţiunea (reacţia ) fierului (Fe) asupra solu ţiei de sulfat de cupru (CuSO4) :
-Introducem un cui de fier într-o eprubetă cu soluţie de sulfat de cupru (CuSO 4) , aşteptăm câteva
minute şi apoi scoatem cuiul. Vom observa că pe cuiul de fier s-a depus un strat fin,de culoare arămie,de
cupru(Cu).După un timp se observă şi schimbarea soluţiei din albastru în verde,datorită formării FeSO 4 (
sulfat de fier ,culoare verde). Reacţia : Fe +CuSO4 = FeSO4+Cu ↓ .
b)Acţiunea (reacţia)zincului (Zn) asupra soluţiei de acid clorhidric (HCl) :
-Introducem câteva granule de zinc într-o eprubetă uscată ce conţine 2cm3soluţie deacid clorhidric.(HCl).
Vom observa degajarea unui gaz incolor care prin aprindere produce o pocnitură,acesta fiind hidrogenul.
Reacţia: Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2 ↑ . Reacţia reprezintă metoda de obţinere a hidrogenului în laborator.
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 ↑ .Observaţie: Cuprul(Cu) nu poate înlocui hidrogenul .( Cu + HCl- nu reacţion.
c) Reacţia aluminiului(Al)cu oxidul de fier (Fe 2O3 ): 2Al +Fe2O3 = Al2O3 +2 Fe .Reacţia se produce cu mare
degajare de căldură ,fierul se obţine în stare topită.Metoda se foloseşte la lipirea şinelor de tranvai
fisurate. Această metodă de obţinere a metalelor în stare liberă (crom,mangan )se numeşte
aluminotermie.d)Într-o eprubetă ce conţine soluţie de azotat de argint (AgNO 3 ,piatra iadului şi poate
produce arsuri), introducem un fir de cupru(Cu).Vom observa că pe firul de cupru se depune argintul ,iar
soluţia se colorează în albastru ,datorită azotatului de cupru Cu(NO 3)2 care s-a format :
Reacţia: Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag ↓ .

2)Reacţia de schimb sau dublă înlocuire este fenomenul chimic prin care două substanţe compuse îşi
schimbă între ele două elemente chimice . În trei eprubete ce conţin câteva picături de soluţie incoloră
de azotat de argint(AgNO3) ,turnăm apă distilată(H2O2),soluţie de clorură de natriu(NaCl)şi soluţie de acid
clorhidric(HCl). Reacţiile: 1)AgNO3 +H2O2 – nu reacţionează ,2) AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl ↓ , 3)
AgNO3 + HCl = HNO3 + AgCl ↓ . La eprubetele 2)şi 3) s-a format o substanţă solidă de culoare albă. -În
trei eprubete ce conţin câteva picături de soluţie incoloră de clorură de bariu(BaCl 2),turnăm H2O2, soluţie
de sulfat de sodiu(Na2SO4)şi soluţie de acid sulfuric(H2SO4). Reacţiile: 1)BaCl2 +H2O2 – nu reacţionează ,
2)BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl +BaSO4 ↓ ,3) BaCl2 + H2SO4 =2HCl + BaSO4 ↓ .În eprubetele2)şi3) s-a format o
substanţă solidă de culoare albă ,numite precipitate . (clorura de argint AgCl şi sulfat de bariu BaSO 4).
Într-o reacţie de schimb: *atât reactanţii cât şi produşii de reacţie sunt substanţe compuse, *masa
reactanţilor este egală cu masa produşilor de reacţie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și