Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar: 2020-2021

Sem.ll

L E C Ţ I A Nr.1

Disciplina: Chimie Prof. Anton Ion

Clasa : a-Vll-a

Data : 2,9.03.2021(săpt.lV-V-a)

Titlul lecţiei : 1)Tabelul periodic al elementelor.Relaţia dintre structura învelişului de electroni şi


poziţia ocupată de element în tabelul periodic.(manual,pagina 60-61). 2)Metale.Ioni.Formarea ionilor
pozitivi(Na,K, Mg,Ca,Al). Nemetale.Formarea ionilor negativi(F,Cl,O,S).(manual,pagina 70-71).
3)Formarea compuşilor ionici.(man.pagina 72-73) .

SINTEZA LECŢIEI

1) În anul 1869 Dimitri Mendeleev a aranjat cele 63 de elemente cunoscute la acea vreme ,într-un tabel
numit Tabel periodic .El a prevăzut existenţa altor elemente nedescoperite atunci ,aceste previziuni fiind
notate cu semnul întrebării ,majoritatea lor fiind confirmate de descoperirile ulterioare,ajungându-se la
118 elemente ,din care 94 sunt naturale şi 24 artificiale .Ultimul element obţinut pe cale artificială este
tenessiniul ce are numărul atomic Z =117.Acesta a fost preparat după elemental oganesson,care are
Z=118 şi care încheie perioada a -7-a.Elementul chimic care are Z=101 se numeşte mendeleeviu(Md) de
la numele chimistului. Majoritatea elementelor sunt combinate între ele. Prin aşezarea elementelor
chimice în ordinea creşterii masei lor atomice(A),Mendeleev a observant că,trecând de la un element la
altul,proprietăţile chimice se modifică. Na Mg Al Si P S Cl - A observat că proprietăţile
potasiului (K) sunt total diferite de ale clorului (Cl) şi asemănătoare cu cele ale sodiului(Na), apoi
calciul(Ca)se aseamănă cu magneziul(Mg) ş.a.m.d. (vezi tabelul din manual).Pe baza acestui raţionament
elementele cu proprietăţi asemănătoare sunt aşezate unele sub altele în coloane ,formând grupe.
Elementele chimice dispuse pe orizontală o perioadă. La baza elaborării Tabelului periodic stă legea
periodicităţii. Proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor,precum şi ale compuşilor pe care acestea îi
formează,variază periodic în funcţie de numărul atomic (Z).

Li Be B C N O F -perioadă -Ordonarea elementelor pe baza legii periodicităţii


a stat labazaTabelului periodic care conţine perioade(linii oriz.) şi
N Mg Al Si P S Cl grupe (coloanele). Grupele sunt notate cu cifre arabe de la 1→18,
a iar perioadele sunt notate cu cifre arabe de la 1→ 7. Grupele sunt
formate din: 8 grupe principale şi 10 grupe secundare. Elementele
care fac parte din aceeaşi grupă au acelaşi număr de electroni pe
ultimul strat.Elementele care fac parte din aceeaşi perioadă au acelaşi număr de straturi ocupate de
electroni. 2) Atomii elementelor din
grupa 18: grupa gazelor nobile (rare sau inerte),au tendinţă foarte redusă de a se combina cu atomii
altor elemente,deoarece au ultimul strat ocupat complet cu electroni. În cazul atomului de sodiu ,acesta
cedează electronul de pe ultimul strat ,obţinând configuraţia stabilă de octet a neonului şi se transformă
într-o specie chimică numită ion.Un ion pozitiv se formează în procesul de cedare a electronilor de
valenţă,sarcina electrică pozitivă a ionului apare din cauza numărului mai mic de electroni din înveliş faţă
de numărul protonilor din nucleu. Procesul de transformare a unui atom în ion se numeşte ionizare .
Reprezentarea procesului de ionizare a atomului de sodiu este : Na·→Na+ + e- . Elementele chimice cu
proprietatea de a ceda electroni , transformându-se în ioni pozitivi sunt metale, având caracter
electropozitiv .În cazul clorului(Cl)atomul de clor acceptă un electron transformându-se într-un ion
negativ.(notaţia Cl-). Din punct de vedere chimic aceste elemente sunt nemetale ,având caracter
electronegativ. 3) Prin combinarea ionilor +de sodiu cu ionii – de clor (între ei apar forţe de atracţie
puternice) se obţine clorura de sodiu ,care este un compus ionic.

S-ar putea să vă placă și