Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar 2020-2021

Sem.ll

L E C Ţ I A Nr.1

Disciplina : Fizică Prof. Anton Ion

Clasa : a-Vll-a

Data : 1,3,8,10.03.2021(săpt.lV-V-a)

Titlul lecţiei : *Extindere.Energia potenţială elastică.(manual,pagina 66-67) .

SINTEZA LECŢIEI

*Energia potenţială elastică (Epe) –este energia pe care o are un corp elastic deformat,care datorită
deformării ,poate produce lucru mecanic. Această energie caracterizează capacitatea corpului de a
k· ∆ l 2
efectua lucru mecanic şi are formula de calcul : E pe = . Starea de referinţă ,căreia i se atribuie
2
energia potenţială elastică nulă (Epe = 0),este starea nedeformată a corpului elastic.

*Lucrul mecanic efectuat de forţe ce deformează resortul ,din starea nedeformată până în starea cu
F· ∆ l k· ∆ l· ∆ l k· ∆ l 2
deformarea ∆l , este dat de formula : LF = = => LF = ·
2 2 2
*Lucrul mecanic efectuat de forţa elastică(Fe) pe parcursul alungirii resortului(de la 0 la ∆l),este egal cu
lucrul mecanic al forţei deformatoare cu semnul (-) deoarece forţa elastică se opune deformării
k· ∆ l 2
resortului . Are formula de calcul : LFe = - ·
2
*Lucrul mecanic efectuat de forţa elastică (Fe) în timpul revenirii resortului din starea deformată cu ∆l,
la starea nedeformată , este egal ca valoare cu lucrul mecanic al forţei elastice(F e) în timpul deformării
(alungirii) resortului ,dar este(+) ,deoarece în acest caz forţa elastic acţionează în sensul revenirii
k· ∆ l 2
resortului. Are formula de calcul : LFe = + ·
2
*Teorema de variaţie a energiei potenţiale elastice . Variaţia energiei potenţiale elastice( ∆Epe ) a unui
corp elastic este egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa elastic(L Fe) , considerat cu semnul(-).Forţa
elastică este o forţă conservativă , deoarece lucrul său mecanic nu depinde de drumul parcurs ,ci doar
de starea iniţială şi de starea finală a corpului elastic. Are formula de calcul : ∆Epe = - LFe ·

Problemă : Un resort are constanta de elasticitate k = 150N/m . Asupra resortului acţionează o forţă care
îi produce o deformare ∆l =20 cm. Ce valoare are energia potenţială elastică a resortului (E pe) ?

Rezolvare: Avem datele problemei : k= 150N/m şi ∆l = 20 cm = 0,20m=0,2m. Aplicăm frmula de calcul


k· ∆ l 2 150 N /m·0,22 m 2 N
pentru Epe = şi obţinem : Epe = => Epe = 75 · 0,04m2=> Epe = 75·0,04Nm=> Epe =
2 2 m
3Nm .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și