Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar: 2020-2021

Sem.ll

L E C Ţ I A Nr. 1

Disciplina : Fizică Prof. Anton Ion

Clasa : a-Vl-a

Data : 1,3,8,10.03.2021(săpt.lV-V-a)

*Titlul lecţiei : 1)Inerţia .Proprietate generală a corpurilor.2)Masa.Măsură a inerţiei.Unitatăţi de


măsură.Măsurarea directă a masei corpurilor.Cântărirea.(manul,pagina 51-52). 3) Densitatea
corpurilor.Unitate de măsură.Determinarea densităţiicorpurilor.Exemple valorice pentru densitate.
(manual,pagina 53-54).4)Interacţiunea.Efectele interacţiunii. 5)Forţa,măsură a interacţiunii.Unitate de
măsură pentru forţă.Dinamometrul. Exemple de forţe.(manual,pagina 57-62).

SINTEZA LECŢIEI

1) Inerţia este proprietatea generală a corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de
mişcare rectilinie şi uniformă.Corpurile nu îşi schimbă singure starea de repaus sau de mişcare,valoarea
vitezei,traiectoria,ci numai atunci când asupra lor acţionează alte corpuri. Corpurile se comportă diferit
la schimbarea stării de repaus în funcţie de masa lui. Dacă masa corpului este mai mareeste mai greu de
pus în mişcare ,deci inerţia lui este mai mare.2)Masa (m) este o măsură a inerţiei corpului.Masa este o
mărime fizică fundamentală iar unitatea de măsură (kilogramul-Kg)este o unitate de măsură fundamen-
tală.Masa unui corp se determină direct prin cântărire.Dispozitivul cu ajutorul căruia se măsoară masa
corpurilor se numeşte balanţă(sau cântar).Masele marcate sunt folosite pentru a echilibra balanţa în
timpul cântăririi.
3) Densitatea (ρ-ro) a unui corp este mărimea fizică egală cu raportul dintre masa corpului (m) şi
m
volumul (V ) corpului. ρ = . Densitatea unui corp este mărimea fizică numeric egală cu masa unui
V
metru cub(m3) de substanţă.Densitatea este o caracteristică a substanţei din care este făcut corpul ,fiind
o constantă de material. ex. Ρaer =1,29 Kg/m3 , ρapă = 1000 Kg/m3 , ρgheaţă = 900Kg/m3,ρplumb =11300Kg/m3.
4)Interacţiunea este acţiunea reciprocă dintre două corpuri.Interacţiunea este o proprietate generală a
corpurilor şi se poate realiza : a)prin contactul direct dintre corpuri , b) de la distanţă prin intermediul
câmpurilor (gravitaţional,magnetic,electric).Fenomenele care apar în urma interacţiunii se numesc
efectele interacţiunii şi sunt : a)efecte dinamice : constau în schimbarea stării de mişcare a corpurilor(se
schimbă viteza, traiectoria), b) efecte statice : ce contau în deformarea elastică sau plastică a corpurilor.
5) Forţa(F) este o măsură a interacţiunii corpurilor.Unitatea de măsură în Sistemul Internaţional (SI) este
newtonul (N). Efectul unei forţe depinde de mărimea ei , de direcţia după care acţionează , de sensul pe
care îl are şi de punctul de aplicaţie.Forţa se reprezintă printr-un segment de dreaptă mărginită de un
punct şi o săgeată . ( ∙ ). Exemple de forţe :
*Greutatea (G) –este forţa de atracţie exercitată de Pământ asupre unui corp. Caracteristici : are direcţia
verticală(direcţia firului de plumb), sensul este în jos, mărimea greutăţii se calculează cu relaţia : G=m·g ,
G
unde m este masa corpului iar g este acceleraţia gravitaţională , g = , g = 9,81N/Kg .
m
*Forţa de frecare (Ff) – este forţa care apare la suprafaţa de contact dintre două corpuri şi se opune
mişcării unui corp faţă de celălalt.Caracteristici : are direcţia suprafeţei de contact dintre cele două
corpuri,sensul este opus vitezei corpului (deplasării corpului), mărimea ei creşte odată cu apăsarea
corpului pe suprafaţa de contact şi depinde şi de natura suprafeţei de contact.
*Forţa elastică(Fe) – este forţa ce apare în interiorul unui corp deformat elastic şi readuce corpul la
forma iniţială.Caracteristici : are direcţia resortului ,are sensul spre poziţia de resort nedeformat (în sens
contrar deformării resortului ,mărimea ei se calculează din relaţia : Fe = k· ∆l, unde k este constanta
elastică a resortului ,iar ∆l este deformarea resortului. F e apare la ambele capete ale resortului.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și