Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar : 2020-2021

Sem.ll

L E C Ţ I A Nr. 1.

Disciplina : Matematică Prof.Anton Ion

Clasa: a-V-a

Data: 1,3,8,10.03.2021(săpt.lV-V-a)

Titlul lecţiei : 1)Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit dr zecimale nenule.2)Împărţirea a două
numere naturale cu rezultat fracţie zecimală.Media aritmetică a două sau mai multe numere naturale.
Transformarea unei fracţii ordinare în fracţie zecimală.Periodicitate.3)Împărţirea unei fracţii zecimale
cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural.4)Împărţirea a două fracţii zecimale cu un
număr finit de zecimale nenule.5)Transformarea unei fracţii zecimale periodice într-o fracţie ordinară.
(manual ,pagina 144-145,148-149,150-151,152-153,154,156-157)

SINTEZA LECŢIEI

1)La înmulţirea a două fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule , sau la înmulţirea unei fracţii
zecimale cu un număr finit de zecimale nenule cu un număr natural efectuăm înmulţirile ca în cazul
numerelor naturale,iar virgula o punem ţinând cont de numărul de zecimale ale fracţiilor zecimale, la
rezultat după atâtea cifre câte zecimale avem ,numărate de la dreapta la stânga.(vezi ex.din manual).
Când înmulţim o fracţie zecimală finită cu o putere a lui 10 ,virgula se mută spre dreapta peste atâtea cifre
cât este exponentul puterii lui 10. Dacă nu avem cifre suficiente se completează cu zerouri.
Exemple: a) 7,1342 · 103 = 7134,2 , b) 2,43 · 104 = 24300
2)Dacă împărţirea a două numere natural e nu se face exact (se obţine un rest diferit de 0 )se continuă
împărţirea şi rezultatul obţinut poate fi o fracţie zecimală finită(sau infinită).
Exemple: a) 13 : 2 =6,5 , b) 25 : 4 =6,25 , c) 4 : 3 = 1,3333… , d) 17 : 9 = 1,8888…
*Media aritmetică (ma) a două sau mai multor numere naturale este suma numerelor împărţită la nr.lor.
7+9+17 33
Exemplu: Să se afle media aritmetică a numerelor 7,9,17. ma = = => ma = 11 .
3 3
O fracţie zecimală în care după virgulă avem o cifră sau un grup de cifre care se repetă la nesfârşit se
numeşte fracţie zecimală periodică. Cifra sau grupul de cifre care se repetă după virgulă se numeşte
perioadă ,iar fracţia se numeşte fracţie zecimală periodică simplă. ex. 2,131313… =2,(13) .
În situaţia când după virgulă avem o cifră sau un grup de cifre care apar o singură dată şi apoi perioada
avem o fracţie zecimală periodică mixtă. ex. 3,23141414… = 3,23(14), unde 23 se numeşte neperioada.
Când împărţim o fracţie zecimală finită cu o putere a lui 10 ,virgula se mută spre stânga peste atâtea cifre
cât este exponentul puterii lui 10. Dacă nu avem cifre suficiente se completează cu zerouri.
Exemple: a) 235,27 : 102 = 2,3527 , b) 17,53 : 104 = 0,001753 .
3)La împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural ,procedăm ca la împărţirea numerelor
naturale,dar înainte de a coborî prima cifră după aflată după virgulă se trece virgula la rezultat(cât).
Se poate şi prin amplificarea împărţitorului şi a deâmpărţitului cu o putere a lui 10 egală cu numărul de
zecimale al deâmpărţitului ,efectuând apoi împărţirea a două numere naturale.
Exemplu: 16, 42 : 2 = 8,21 sau prin amplificare cu 10 2 ,obţinem 1642 : 200 = 8,21 .
4) Pentru a împărţi două fracţii zecimale finite vom amplifica deâmpărţitul căt şi împărţitorul cu o putere a
lui 10 în mod corespunzător pentru a obţine împărţirea a două numere naturale.ex.1,24:0,2=124:20=6, 2 .
223−2 221 2312−23 2289 763
5) Transformări : ex. a) 2,(23) = = , b) 2,3(12)= = = (după
99 99 990 990 330
simplificare cu 3 ).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și