Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar: 2020-2021

Sem.ll

L E C Ţ I A Nr. 1

Disciplina : Fizică

Clasa : a-Vlll-a

Data : 1,3,8,10.03.2021(săpt.lV-V-a)

Titlul lecţiei : *Extindere : Transferul de putere într-un circuit electric simplu de curent continuu.
(manual, pagina 80-81) . Activităţi de învăţare şi autoevaluare.

*Vom considera un rezistor de rezistenţă R ,conectat la bornele unui generator de t.e.m. E şi rezistenţă

E E2
internă r . Puterea totală (Pt) dezvoltată de sursă este : Pt = E·I = E· => Pt = . (1)
R +r R +r

E E2
( )
*Puterea utilă transferată circuitului exterior este : Pext = P = U· I = R·I·I = R·I2 = R·
R+r
2
= R·
( R +r )2
.

(2)

-Prelucrând egalitatea (2) vom obţine o ecuaţie de gradul al ll-lea cu necunoscuta R de forma :

P·R2+(2P·r-E2)· R +P·r2 = 0 şi din condiţia ca discriminantul ecuaţiei ∆≥0 ,avem : ∆ = (2·P·r – E2)-4·P2·r2≥0,
E2 E2
obţinem : E2≥ 4·P·r => P ≤ . De aici deducem că puterea are valoare maximă când : P ext = .(3)
4r 4·r
-Comparând relaţiile 2) cu 3) constatăm că puterea consumatorului (P ext) este maximă atunci când R = r .

*Concluzie: Puterea furnizată de un generator electric circuitului exterior este maximă atunci când

rezistenţa circuitului exterior (R) este egală cu rezistenţa internă a sursei (generatorului ) r şi are

E2
valoarea : Pext = . Atunci când un generator transferă unui circuit puterea maximă, randamentul
4·r
circuitului este 50% (η = 50% ) .

Problema 1 : Un generator cu t.e.m. E = 75 V furnizează unui circuit un curent maxim I max = 12,4A .Care
este puterea maximă ce poate fi dezvoltată într-un rezistor ?

Rezolvare : Vom folosi formula : Pt = Pmax = E·Imax => Pmax = 75V·12,4A => Pmax = 930VA => Pmax = 930W .

Problema 2 : Pe o porţiune de circuit intensitatea curentului l = 2A ,dacă tensiunea aplicată la capetele


porţiunii U=50V. a) Care va fi tensiunea electrică atunci când intensitatea curentului electric care
străbate porţiunea este l = 1,2A ? b)Ce rezistenţă are porţiunea de circuit ?
Rezolvare : a) Vom pune condiţia ca raportul tensiunilor din porţiunea de circuit să fie egal cu raportul
50V 2A 50V· 1,2 A
intensităţilor corespunzătoare pe porţiunea de circuit şi vom obţine : = => x =
xV 1,2 A 2A
=>

60V·A
x= => x = 30 V ( după efectuarea simplificărilor u.m şi cu 2) .
2A
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și