Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a X-a C 05.05.

2020
Subiectul orei: Apoziția
Evocarea: Analiza sintactică a unor enunțuri:
Atunci în față i se ridică deodată casa, locuința
stăpânului grădinii.- dezvoltata, izolata de virgule.
Apoi dă, bade Ipate, unde-i vorbă, nu-i mânie.- simpla
Realizarea sensului:
Definim noțiunea de apoziție:
Apoziția este atributul substantival pus în cazul nominativ, indiferent de cazul
substantivului determinat.
Tipuri de apoziții:
De identificare De explicare
Sarcină de lucru 1: Identificați apozițiile și clasificați-le conform tipurilor specificate:
Iar acești doi ofițeri sunt hatmanii-subst.) Iablonovski și Potoțki. (C. Negruzzi)
Ei- subst,) Sobieski, fala leșilor, eroul creștinătății, mântuitorul Vienei, să fie nevoit pentru a doua
oară a da pas turcilor. ( C. Negruzzi)
Ion Bughea, ciobanul- (atribut,apozitie), venea nepăsător. C. N
C. N- identifica
Aducea un caș (pentru cumnatu- cuv princip.)-său, popa Eftimie. C.
Ac. C. N. C. N - identifica
Un grec o ținea pe fata (unui fost domn,-cuv.princip, c.genitiv)
Alexandru Bogdan. C. G C. N. C. N.
După structură: Apoziția
Simplă Dezvoltată
Sarcină de lucru 2: Identificați apozițiile și clasificați-le conform tipurilor specificate:
Cumnată-mea Candachia socoate că nu-i pe lumea asta viteaz mai
falnic decât bădița Cristea. (M. Sadoveanu)- de
identificare,simple,exprimate prin subst.proprii la cazul nominativ
Se plimba visătoare Fatma, frumoasa fată a marelui Ben- Omar,
califul din Bagdad. (G. Coșbuc). -de

Mărcile apoziției:
Pauza, intonația Semnele de punctuație: două puncte, virgula/ linia
de pauză

Elemente de relație:
Adverbe relative: unde, când, cum pronume și adjective pronominale relative Conj.
subordonatoare
Să fiți atenți la un moment: că timpul e ireversibil.
Masa este bună, ceea ce corespunde dorinței mele.
Să pui cartea neapărat pe masă: unde se afla și înainte.

Topica: Apozițiile stau, de regulă, după cuvântul determinat, uneori, când vorbitorul urmărește
anumite scopuri stilistice, apoziția poate sta înaintea cuvântului determinat.
Ex. Medicul, un vechi prieten al familiei, mi-a pus mâna pe creștet. ( L.
Blaga)
Prieten plin de afecțiune cu cei care-i prețuia, Alecsandri, este cam
în această vreme pus în fericita ocazie de a descoperi câteva manuscrise
necunoscute ale lui Alecu Russo. (G. Nicolăescu)
Reflecție:
Apoziția intră și în conturarea unor figuri de stil.
Realizăm exercițiul 17, pagina 70. Precizăm ce figură de stil reprezintă apoziția.

O, tu, umbră pieritoare, dulci îs ochii umbrei tale. M. Eminescu


Extindere:
De studiat tema, de perezentat tipurile de apoziții, cum pot fi introduse în contexte.