Sunteți pe pagina 1din 22

Subiectul: Metabolismul glucidic.

Glicoliza aerobă. Ciclul


Krebs, etape, enzime, bilanţul
energetic;
Ciclul pentozofosfat

Elena Eni Prof. Biochiomie clinică


Grad didactic superior
Glicoliza aerobă oxidarea glucozei în prezenţa oxigenului

Generalităţi
Randament energetic net superior glicolizei anaerobe

În prezenţa O2 glucoza se oxidează enzimatic până la


acid piruvic.
Acidul piruvic trece în CH3 Co A sub influenţa
compexului polienzimatic “Piruvatdehidrogenaza”
CH3 Co A se oxidează în ciclul Krebs în PMF CO2,
H2O, ATP

Subiectul: Glicoliza aerobă.


Glicoliza aerobă oxidarea glucozei în prezenţa oxigenului

Etape

I. Transformarea glucozei în 2 mol. de piruvat

II. Transformarea piruvatului în Acetil CoA

III. Oxidarea Acetil CoA în ciclul krebs

Subiectul: Glicoliza aerobă.


Glicoliza aerobă oxidarea glucozei în prezenţa oxigenului

Etapa I
I. Transformarea glucozei în 2 mol. de piruvat
Particularităţi:
• reacţii identice cu glicoloza anaerobă;
• deosebire: se formează 3mol. ATP ( la nivel de AFG) .
2mol. trioze x 3 mol. ATP = 6 mol. ATP
2mol. trioze x 1 mol. ATP ( fosforilăre la nivel de substrat)
= 2 mol. ATP
Echilibrul energetic : 8 mol.ATP

Subiectul: Glicoliza aerobă.


Glicoliza aerobă oxidarea glucozei în prezenţa oxigenului

Etapa II
II. Transformarea piruvatului în Acetil CoA
Reacţia este catalizată de complexul polienzimatic
Piruvatdehidrogenazic: format din 3 enzime şi 5
coenzime. Piruvatul se supune procesului de
decarboxilare oxidativă, cu formarea a 2 mol. de Acetil
CoA
2mol. trioze x 3 mol. ATP ( la nivel de Acetil CoA = 6 mol. ATP
Echilibrul energetic : 6 mol.ATP

Subiectul: Glicoliza aerobă.


Ciclul citric, Ciclul acizilor
tricarboxilici)
Descoperit: Hans Krebs şi Fritz
Lipmann
În 1953, pentru descoperirea Ciclului
citric, CoA şi a ciclului ATP-ului,
decernaţi cu premiul Nobel

•Reprezintă o succesiune
de reactii enzimatice
care au drept rezultat
producerea de energie
prin degradarea
glucidelr la nivelul
mitocondriilor.

Subiectul: Ciclul Krebs.


1.Sinteza citratului
CH3
C O Este o condensare
SCoA dintre acetil CoA şi
acetyl CoA acidul bicarboxilic
Ciclul Krebs

CoASH oxaloacetat care


măreşte viteza de
COOH COOH oxidare a acetil CoA.
C O
citrate synthase
CH2 Reactia este
CH2
+HOH HO C COOH catalizată de E
COOH CH2 citratsintaza.
oxaloacetate COOH
citrate
2. Transformarea citratului în isocitrat
COOH
CH2 aconitase
 Se face prin
HO C COOH intermediul
cis-aconitate compusului
CH2
instabil cis-
Ciclul Krebs

COOH aconitat.
aconitase
citrate • În a doua etapă,
COOH prin hidratarea
cis-aconitatului
CH2 rezultă isocitrat.
HC COOH Pentru ambele
HC OH reactii enzima
este aconitaza.
COOH
isocitrate
3. Transformarea izocitratului în
α cetoglutarat (α CG)
COOH
CH2
 Eliberează prima
HC COOH
HC OH
molecula de CO2 a
COOH ciclului.
Ciclul Krebs

isocitrate
 Enzima izocitrat
NAD+
dehi-drogenaza
isocitrate dehydrogenase
CO2 catalizeaza o reactie
NADH2
COOH
în doua etape având
LR CH2 ca intermediar
CH2 instabil oxalo-
+1/2 O2 C O succinatul.
COOH
H2O +3ATP ketoglutarate
(oxo-glutarate)
4. Decarboxilarea oxidativa a α CG
COOH  elibereaza cea de a
doua molecula de
CH2 CO2.
CH2  Catalizator este
complexul
Ciclul Krebs

C O
multienzimatic a-
COOH cetoglutarat-DH,
ketoglutarate
similar complexului
(oxo-glutarate)
Pyr-DH. Acest
COOH complex este format
din urmatoarele
CH2 NAD+ subunitati enzimatice:
CoASH
CH2 a-cetoglutarat
dehidrogenaza (E1),
C O NADH 2 dihidrolipoil
transsuccinaza (E2) si
SCoA LR dihidrolipoil
CO2
succinyl CoA dehidrogenaza (E3).
+1/2 O2
ketoglutarate dehydrogenase
H2O +3ATP
5.Conversia succinil-CoA în succinat.
COOH COOH
CH2 CoASH CH2
CH2 CH2
Ciclul Krebs

COOH C O
succinate SCoA
GTP
ATP GDP,
ADP P+ iP
succinyl CoA

succinyl CoA synthetase


6.Dehidrogenarea succinatului
COOH
Reacţia este
CH
+2ATP catalizată de
CH succinat
Realizarea sensului

H2O
dehidrogenaza, o
COOH
+1/2 O2 enzimă FAD
fumarate dependentă (B2).
LR Succinat-DH
este singura
COOH enzimă a ciclului
FADH
2
Krebs localizată
CH2 în membrana
CH2 internă
FAD mitocondrială
COOH
succinate dehydrogenase
succinate
7.Hidratarea fumaratului cu formare de
COOH malat
CHOH
CH2
 Reacţia este catalizată de
COOH
E fumaraza
Realizarea sensului

malate  Fumaraza are


specificitate absolută,
adică ea catalizează
+ H2O hidratarea fumaratului
fumarase
nu şi a malatului.
COOH
CH
CH
COOH
fumarate
8. Oxidarea L-malatului cu refacerea
+3ATP
oxalacetatului (OA)
H2 O

+1/2 O2
COOH Reacţia este
Realizarea sensului

NADH2
LR catalizată de
C O
malat
NAD+ malate CH2
dehydrogenase dehidrogenaza,
COOH
enzimă NAD
oxaloacetate
dependentă
( vit.PP)
COOH
CHOH
CH2
COOH
malate
III. Ciclul Krebs
( echilibrul energetic)
În ciclul Krebs are loc
oxidarea Acetil CoA
pînă la
2 mol. CO2 + H2O + 12
ATP (3+3+1+2+3).
2 x 12 ATP = 24mol. ATP
 Echilibrul energetic total
( oxidarea aerobă)

 I.etapă 8mol. ATP;


 II.etapă 6mol.ATP;
 III. Etapă 24 mol. ATP
 8 + 6 + 24 = 38 ATP
Ciclul
pentozofosfat-
altă cale de
biodegradare a
monoglucidelor
În acest ciclu
Ciclul pentozofosfat

are loc oxidarea


glucozo-6-
fosfatului pînă
la acid 6-
fosfogluconic,
în prezenţa
enzimei
glucozo-6-
fosfatdehidroge
naza.
Acidul 6-
fosfogluconic
format suferă o
decarboxilare la
nivelul C1,
concomitent cu o
Ciclul pentozofosfat

nouă oxidare cu
participarea
NADP-ului,
rezultatul reacţiei
fiind ribulozo-5-
fosfatul, care
ulterior se
izomerizează în
ribozo - 5 fosfat.
NADPP NADPH2
Ciclul pentozofosfat

Glucozo-6 fosfatul este oxidat la acid-6


fosfogluconic.
NADPH2
NADP
Ciclul pentozofosfat

Acidul 6-fosfogluconic format suferă o decarboxilare la


nivelul C1, concomitent cu o nouă oxidare cu participarea
NADP-ului, rezultatul reacţiei fiind ribulozo-5-fosfatul,
care ulterior se izomerizează în ribozo - 5 fosfat.
1.Din hexoze se
sintetizează
Ciclul pentozo-fosfat. Rolul biologic

pentoze necesare
pentru:
-sinteza
nucleotidelor
libere;
-sinteza
coenzimelor
NAD, FAD;
-sinteza acizilor
nucleici ADN,
ARN
2.În acest ciclu se
obţine CoNADPH2
care nu transmite
H+ în LR
Ciclul pentozo-fosfat. Rolul biologic

menţinîndu-i
pentru procesul de
sinteză cu consum
de H2:
- sinteza AGS
saturaţi;
-sinteza
colesterolului;
-sinteza
hormonilor steroizi
( sexuali,
corticosteroizi).
Bibliografie
Literatură științifică
E.A. Stroev
N.A. Nicolaev
T.T.Berezov
N.A. Lîsăi
Biblioteca electronică
USMF N. Testemițanu

Adrese internet
Metabolism - Wikipedia
ro.wikipedia.org/wiki/
Metabolismul energetic
for Fiziologia generala
ro.scribd.com/doc/69323993/73/
METABOLISMUL ENERGETIC
for microbiologi
www.scribd.com/doc/23775857/6/

S-ar putea să vă placă și