Sunteți pe pagina 1din 2

Temă suplimentară- cap.

Genetică

1. Asociați noțiunile din coloana A cu noțiuni corespunzătoare din coloana B: ( 1,20p )

A B

1. codominanță a) tipul de păr( drept, ondulat, creț )

2. semidominanță b) culoarea pielii și culoarea părului

3. poligenie c) tipul de Rh

d) tipul de grupă de sânge în sistemul ABO

A B

1. ovul a) 44 de autozomi și heterozomii XY

2. zigot masculin b) 22 de autozomi și obligatoriu- heterozom X

3. spermatozoid c) 44 de autozomi și heterozomii XX

d) 22 de autozomi și posibil cromozomul Y.

2. Notați părțile componente ale unei nucleotide. Realizați schematic structura acesteia.
( 0,80p )

3. Într-un cuplu ambii părinți sunt sănătoși, dar mama este purtătoare a genei pentru
daltonism. Care este probabilitatea ca un copil al acestui cuplu să aibă daltonism?
Realizați schema . ( 2p )

4. Notați cu ,,A,, sau ,,F,, următoarele afirmații, iar dacă sunt false, corectați
propozițiile. Nu se admite negația. ( 1,50p )

a) După efect, mutațiile pot fi genetice, cromozomiale și genomice.

b) Mutațiile genice pot fi autozomale sau heterozomale.

c) Toate caracteristicile ereditare sunt genetice, dar nu toate cele genetice sunt ereditare.

5. Alegeți răspunsul corect: ( 0,50p )

a) Dintre următoarele componente, cea mai mică este:

1. cromozomul; 2. gena; 3. celula.

b) Sindromul Turner:

1. apare dacă un cromozom al unui părinte este mai mare sau mai mic.

2. apare dacă gameții părinților conțin un nr. anormal de autozomi.

3. apare dacă gameții părinților conțin un nr. anormal de heterozomi.


6. Părinții au grupele de sânge O și AB. Ce grupe de sânge pot avea copiii cuplului?
Reprezintă schema transmiterii ereditare a grupelor de sânge în această familie. ( 2p )

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 45 de minute. Din oficiu: 2p.