Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ........................................

PROFESOR: ........................................
AN ȘCOLAR: 2020 – 2021
DISCIPLINA: Informatică și TIC
CLASA: a VIII-a
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
MANUAL UTILIZAT: Informatică și TIC. Clasa a VIII-a, Autori: Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Benedicth Giurgiulescu, Editura Art Klett

Competențe generale și specifice în conformitate cu Programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017:

COMPETENȚE GENERALE

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor


2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor


1.1. Utilizarea foilor de calcul tabelar în vederea rezolvării unor situații problemă simple
1.2. Utilizarea unui editor dedicat pentru realizarea unor pagini web cu diverse teme

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației


2.1. Identificarea șirurilor de valori în diferite contexte de prelucrare în vederea construirii algoritmilor
2.2. Rezolvarea unor probleme simple prin construirea unor algoritmi de prelucrare a șirurilor de valori

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor
3.1. Elaborarea de produse informatice utilizând aplicaţii de calcul tabelar
3.2. Elaborarea/actualizarea de pagini web conform unor specificaţii date
3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA A VIII-A (ORIENTATIV)

Conform Ordinului MEN Nr. 3125 din 29.01.2020, structura anului şcolar 2020 – 2021 pentru elevii clasei a VIII-a are 33 de săptămâni de cursuri.
 Semestrul I: 17 săptămâni (cursuri: 14.09.2020 – 29.01.2021, cu vacanță intrasemestrială în perioada 23.12.2021 – 10.01.2021) x 1 oră /
săptămână = 17 ore

 Vacanță intersemestrială: 30.01.2021 – 7.02.2021

 Semestrul al II-lea: 17 săptămâni (cursuri: 8.02.2021 – 11.06. 2021 cu vacanțe intersemestriale în perioadele 2.04.2021 – 11.04.2021 și
30.04.2021 – 9.05.2021) x 1 ora / săptămână = 17 ore

În această planificare, programul Școala altfel a fost planificat în semestrul I, dar fiecare școală va alege ce săptămână dorește, în perioada 5.10.2020 –
4.06.2021.

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săptămâna


învăţare specifice
Se Recapitulare   Recapitularea materiei din clasa a VII-a 1 oră S1
1.1 L1: Utilizarea foilor de calcul tabelar
m 1.1 L2: MS Excel – elemente de interfață
1 oră S2

es 1.1, 3.1 L3: Operații principale cu un registru de calcul 1 oră S3


L4: Formatarea unui registru de calcul. Tipuri de date.
tru 1.1, 3.1 Formule
1 oră S4
Calcul tabelar
lI L5: Modalități de utilizare a registrelor de calcul. Calcule
2 ore S5 - S6
1.1, 3.1 tabelare, funcții
1.1., 3.1 L6: Modalități grafice de utilizare a registrelor de calcul 1 oră S7
1.1., 3.1 Recapitulare 1 oră S8
1.1., 3.1 Evaluare 1 oră S9
Aplicații de 1.2 L1: Pagini web – exemple, analiză, structură 1 oră S10

2
L2: Aplicații specializate pentru crearea paginilor web –
1 oră S11
1.2 elemente de interfață și facilități
realizare a 1.2, 3.2 L3: Crearea unei pagini web. Publicarea unui site de o pagină 1 oră S12
paginilor L4: Construirea unui site Internet cu mai multe pagini. Lucrul
2 ore S14
web 1.2, 3.2 colaborativ
1.2, 3.2 Recapitulare 1 oră S15
1.2, 3.2 Evaluare 1 oră S16
  L1: Structura decizională (alternativă) – recapitulare 1 oră S17
  L2: Structura repetitivă – recapitulare 1 oră S18
2.1, 2.2 L3: Șiruri de valori (noțiuni introductive) 1 oră S19
L4: Tablou unidimensional. Operații cu șiruri de valori: citire,
1 oră S20
2.2, 3.3 afişare, parcurgere
L5: Verificarea unor proprietăți ale elementelor unui șir de
1 oră S21
2.2, 3.3 valori
2.1, 2.2, 3.3 L6: Algoritmi de numărare 1 oră S22
Se L7: Operații matematice bazate pe valoarea elementelor
Algoritmi și 1 oră S23
m programare
2.1, 2.2, 3.3 unui șir
L8: Căutarea unui element într-un șir 1 oră
es 2.1, 2.2, 3.3 1 oră la dispoziția profesorului
S24 - S25
tru 2.1, 2.2, 3.3 L9: Sortarea (ordonarea) șirurilor 1 oră S26
l II 2.1, 2.2, 3.3 L10: Inserarea/ștergerea elementelor unui șir de valori * 1 oră la dispoziția profesorului S27
L11: Probleme cu două sau mai multe șiruri 1 oră
S28 - S29
2.1, 2.2, 3.3 1 oră la dispoziția profesorului
3.3. L12: PROIECT – Utilizarea șirurilor de numere în robotică 1 oră S30
2.1, 2.2, 3.3 Recapitulare 1 oră S31
2.1, 2.2, 3.3 Evaluare 1 oră S32
1.1., 1.2, 2.1, Recapitulare finală
Recapitulare
2.2, 3.1, 3.2, 1 oră S33
finală 3.3

3
Pentru orele alocate la dispoziția profesorului, se pot aprofunda și dezvolta conținuturile dorite prin:
• Valorificarea tuturor conținuturilor lecției, incluzând parcurgerea activităților multimedia puse la dispoziție de către manualul digital
• Valorificarea conținuturilor care aprofundează/extind programa școlară marcate cu (*)
• Activități și dezvoltare de programe diverse la alegerea profesorului care să consolideze cunoștințele și abilitățile elevilor

S-ar putea să vă placă și