Sunteți pe pagina 1din 2

Relief, hidrografie, vegetaţie

Relieful României se caracterizează printr-o mare diversitate și complexitate.

Din întreaga suprafață a României:-- 28% este ocupată de munți (peste 800 m altitudine),

-- 42% de dealuri și podișuri (200–800 m altitudine)

-- 30% de câmpii (sub 200 m altitudine).

Apele curgătoare (care se scurg pe pantele munţilor şi ale dealurilor şi străbat câmpii):

--pâraie
--râuri
--fluvii

Apele stătătoare (care nu curg, formate prin adunarea apei provenite din ploi, topirea zăpezii sau
revărsarea râurilor):

-- mlaştina

-- balta

-- lacul

Toate apele dintr-un anumit spaţiu formează hidrografía.

Vegetaţia este reprezentată de toate plantele dintr-un anumit spaţiu şi este formată din:

 Arbori
 Arbuşti
 Ierburi

Fauna reprezintă toate animalele sălbatice care trăiesc într-un anumit spaţiu.