Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliu la modulul - CREȘTEREA ANIMALELOR -

 Realizați un portofoliu cu informații din caietul de notițe, cărți, internet (în format
Word, scrisul Times New Roman, nr 12), cu specia aleasă care să cuprindă
următoarea schemă:

1. Descrierea speciei ( Familia din care face parte, strămoș , particularități de specie-
dacă sunt paricopitate, timpul gestației, tipul stomacului, etc) + imagini

2. Importanța productivă a speciei

3. Rasele speciei (căutați tipuri de rase, iar la fiecare rasă o scurtă descriere + imagini)

4. Realizarea contenției și instrumentele de contenție folosite la specia aleasă. (inel


nazal/ iavașa/ gîtar etc. în funcție de specie) + imagini sugestive cu instrumentele

5. Regiunile corporale ale speciei (aveți fișele pe care vi le-am dat la clasă) – descrieți
pe scurt regiunile corporale ale speciei

6. Definiția aplombului și defecte de aplomb întâlnite (la specia aleasă)- aplomburile


membrelor posterioare și cele anterioare, puteți atașa fișa cu aplomburile pe care v-am
dat-o.

7. Conformația și constituția întâlnită la specia aleasă (constituție fină, robustă sau


debilă +imagini sugestive)

8. Culorile întâlnite la specia aleasă (simple, compuse – v-am dat o fișă la școală cu
toate culorile)

9. Lucrările de igienă corporală a speciei +imagini

10. Microclimatul optim și tipul de adăpost specific speciei (grajd/saivan/ puierniță)

11. Furajele recomandate speciei alese

Vă rog să respectați această schemă în ordinea numerotării.

Toate punctele precizate au fost predate în cursul semestrului I.

La portofoliu adăugați toate fișele primite în cursul semestrului, la final.