Sunteți pe pagina 1din 3

C5

Săptămâna 10. 01- 15.01. 2021 - Română


I. Lecția 1: „Persana- un ghem pufos cu o personalitate încântătoare”
1. Citește textul de la paginile 91-92.
2. Notează ”Impresii după prima lectură”, pagina 92.
3. Rezolvă exercițiile de la „Explorare”, pagina 92.
4. Scrie de la ”Repere”, pagina 92
Temă: 1, 2, 7,8, pagina 93
II. Lecția 2: „Ascultarea activă ”
1. Rezolvă exercițiile de la ”Explorare ”, pagina 98.
2. Scrie de la ”Repere”, pagina 98.
Temă: 1,2,3 , pagina 98 (sus)
III. Lecția 3: Substantivul
1. Rezolvă exercițiile de la „Explorare”, pagina 100 (sus)
2. Scrie de la ”Repere ” , pagina 100.
3. Rezolvă exercițiile de la ”Explorare ” , pagina 100 (jos)
4. Scrie de la „Repere ”, pagina 101.
Temă: 1, 2, 34, pagina 101
IV. Lecția 4: Articolul
1. Scrie de la ”Repere ”, pagina 102.
2. Rezolvă exercițiile de la ”Explorare”, pagina 102 (jos).
3. Scrie de la ”Repere”, pagina 103.
4. Rezolvă 1, 2 , pagina 103.
Temă: 3,4,5 ,pagina 103

Săptămâna 18. 01-22.01.2021 – Română


I. Lecția 1: Posibilitățile combinatorii ale substantivului . Prepoziția
1.Rezolvă exercițiile de la „Explorare”, pagina 104.
2. Scrie de la ”Repere ”, paginile 104-105.
3. Rezovă exercițiile 1,2, pagina 105.
Temă: 3,4, 5, pagina 105
II. Lecția II: Substantivul subiect. Acordul predicatului cu subiectul
1. Rezolvă exercițiile de la „Explorare ”, pagina 106.
2. Scrie de la „Repere ”, pagina 106.
3. Rezolvă exercițiile 1, 2, pagina 107.
Temă: 3, pagina 107.
III. Lecția 3:Descrierea unui obiect
1. Rezolvă exercițiile de la „Explorare”, pagina 108.
2. Scrie de la „Repere ”, pagina 108
Temă: 1, pagina 109
IV. Lecția 4: Recapitulare
Rezolvă recapitularea de la paginile 110-111.

1
C5
Săptămâna 10. 01- 15.01. 2021 – Franceză
1. Lecția 1: Mon sac à dos
a. Citește textul de la pagina 60, din manual. Scrie cuvintele în caiet și învață-le.
b. Tradu textul în scris .
mon sac à dos- rucsacul meu
joli- drăguț livre- carte
rose et gris- roz și gri aussi- de asemenea
et- și nouvelle- nouă
puis- apoi bleu- bleu
avec-cu vert-verde
un grand – un mare qu*est-ce que- ce
petit- mic dedans- înăuntru
poche- buzunar Fais voir! – Arată!
avant- în față, înainte, un cayon- un creion
il y a- este, există un stylo- un stilou
assez- destul des feutres- carioci
de place- de loc une gomme- radieră
pour- pentru Chut!- Super!
mes affaires scolaires- rechizite arriver- a ajunge
regarde- privește
cahiers- caiete

2. Lecția 2: Décrire un objet


a. Scrie „ Décrire un objet”, pagina 61.
b. Rezolvă exercițiile 2 și 3, pagina 61
c. Scrie următoarele cuvinte în caiet și învață-le.
noir- negru ovale- oval
rouge- roșu rectangulaire- dreptunghi
vert- verde grand- mare
jaune- galben petit- mic
bleu- bleu taille- crayon- ascuțitoare
rond- rotund blanc- alb
carré- pătrat
Faire unde demande polie- A face o cerere politicoasă
Je voudrais un cahier , s*il vous plaît- Aș vrea un caiet, vă rog!
Remercier- A mulțumi
Merci!- Mulțumesc!
Merci beaucoup!- Mulțumesc frumos!
Je vous remercie!- Vă mulțumesc!
Repondre aux remerciements- A răspunde mulțumirilor
Volontiers- Cu plăcere.
De rien- pentru nimic
Il n*y a pas de quoi- Nu ai pentru ce.
Pas de quoi- Pentru nimic.

2
C5
Săptămâna 18.01- 22.01. 2021
1. Lecția 1: „Les fournitures scolaires”
a. Rezolvă exercițiile 1,2, pagina 62 și 5, 6, pagina 63.
b. Scrie „Adjectif de couleur” ( pagina 63- chenarul galben)
c. Scrie cuvintele în caiet și învață-le.
la trousse- trusa cantine- cantină
les ciseaux- foarfece feuilles de papier- foi de hârtie
le bâton de colle- lipici comment- cum
la règle- rigla les fleures- glorile
la calculette- calculatorul la mer- marea
le cartable- ghiozdan le soleil- soarele
ordinateur- calculator les enfants- copiii
carte- hartă vélo- bicicletă
bureau- birou voici- iată
pupitres- bănci

Lecția 2: L* article défini. Le présent des verbes en „- ER”.


1. Scrie „l* article défini ”(chenarul galben, pag. 64) și ”le présent des verbes en –ER”
(CHENARELE GALBENE , pagina 65).
2. . Rezolvă exercițiile 2 și 3, pagina 64 și 2, 3, pagina 65 .
3. Scrie cuvintele în caiet și învață-le.
le- articol hotărât pentru masculin, singular
la- articol hotărât pentru feminin, singular
les- articol hotărât, feminin și masculin, plural
article défini- articol hotărât
devant- în fața
sympa- simpatic
horloge- ceas
coche- alege
parler- a vorbi
je parle- eu vorbesc
tu parles- tu vorbești
il/elle parle- el, ea vorbește
nous parlons- noi vorbim
vous parlez- voi vorbiți
ils/ elles parlent- ei, ele vorbesc

habiter- a locui
ranger- a aranja
dessiner- a desena
écouter- a asculta
chanter- a cânta
regarder- a privi
mets- pune
copain-prieten