Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala:

Clasa: a IV-a
Disciplina: GEOGRAFIE
Unitatea: Relieful României
Data:
Învăţător:
FIŞA PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE
LA TEST

OBIECTIVE:
 să completeze un text lacunar despre formele de relief di România(I1);
 să formuleze răspunsuri corecte la întrebări despre diverse forme de relief(I2);
 să descopere varianta corectă(I3, I6, I7 ) ;
 să redacteze un text scurt folosind cuvinte de sprijin(I4);
 să reprezinte pe hartă unităţile de relief corespunzătoare(I5).

ITEMI: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 – ANEXA nr. 1

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
- Completează corect toate - Completează corect trei - Completează corect două
enunţurile ; enunţuri ; enunţuri ;
- Formulează răspunsuri - Formulează răspunsuri - Formulează răspunsuri
corecte la toate întrebările; corecte la cinci întrebări; corecte la trei întrebări;
- Descoperă varianta corectă la - Descoperă varianta corectă la - Descoperă varianta corectă la
toate enunţurile; trei enunţuri; două enunţuri;
-Rezolvă corect şi complet -Rezolvă corect dar incomplet -Rezolvă incomplet sarcina
sarcina itemului. sarcina itemului. itemului.
- Colorează şi scrie corect - Realizează corect două - Realizează corect o sarcină
unităţile de relief. Localizează sarcini din cele trei solicitate. din cele trei solicitate.
corect oraşul natal.
- Descoperă formula de adevăr - Descoperă formula de adevăr - Descoperă formula de adevăr
la toate enunţurile; la şase enunţuri; la patru enunţuri;
-Uneşte corespunzător toate -Uneşte corespunzător patru -Uneşte corespunzător două
localităţile cu formele de relief localităţi cu formele de relief localităţi cu formele de relief
în care se află. în care se află. în care se află.

DISTRIBUŢIA CALIFICATIVELOR

CALIFICATIV FB B S I
ITEMI
NR. DE ELEVI

CALIFICATIV
FB B S I
FINAL
NR. DE ELEVI

GREŞELI FRECVENTE

MĂSURI DE REMEDIERE
Numele elevului……………………………………… Data………………………

TEST DE EVALUARE
Relieful României

1.Răspunde la întrebări:
a) Cum se numesc mntii din tara noastra?
..........................................................................................................................................................
b) Care sunt cele trei ramuri carpatice?
……………………………………………………………………………………………..............
c) Care este diferenţa dintre deal şi podiş?
…………………………………………………………………………………………………….
d) Care sunt campiile din Romania?
..........................................................................................................................................................
e) Ce bogatii se gasesc in subsolul muntilor?
..........................................................................................................................................................
f) Care sunt vecinii Romaniei?
..........................................................................................................................................................
g) Care sunt dealurile si podisurile României?
..........................................................................................................................................................

2.Completeaza:
a)Dupa forma de relief predominanta Romania este o tara...............................................................
b)Muntii Carpati s-au format prin.....................................................................................................
c)Majoritatea muntilor au inaltimi cuprinse intre .......................si.......................m.
d)Dealurile si podisurile au inaltimi.................................dar infatisari.............................................
e)Campiile au sub..................m.

3.Alege varianta corectă:


- Cel mai înalt vârf muntos ( 2544 m) este:
a) Omu
b) Moldoveanu
c) Negoiu

- Gazul metan se extrage din:


a) Depresiunea Maramureşului
b) Dealurile de Vest
c) Depresiunea Transilvaniei

- Între Dunăre şi Marea Neagră se află:


a) Podişul Dobrogei
b) Podişul Moldovei
c) Câmpia Română

4.Alcătuieşte un text scurt despre Delta Dunării, folosind următorii termeni:

lacuri, bălţi, mlaştini, grinduri, stuf, sălcii, nuferi, peşti, păsări, animale, rezervaţie naturală.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................
5.Stabileste legatura prin sageti:
*unitatile de relief si vegetatia caracteristica:
Campia Romana vegetatie de lunca
Carpatii Orientali paduri de stejar
Subcarpati paduri de conifere
Podisul Getic stepa si silvostepa
Delta Dunarii paduri de fag

6.Clasifica muntii scrisi in paranteza pe grupele mari ale Carpatilor:

a) Carpatii Occidentali b) Carpatii Meridionali c) Carpatii Orientali


(Rodna,Ceahlau,Bihor,Buzau,Ciucas,Poiana Rusca,Calimani,Parang,Bistrita,Fagaras,Harghita,
Gutai,Retezat,Semenic,Bucegi)

7. Notează cu A ( adevărat) sau F ( fals) următoarele afirmaţii:


a) – Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos. …..
b) – Munţii vulcanici din ţara noastră se află în Carpaţii Occidentali. …..
c) – Din Munţii Hăşmaş izvorăsc Mureşul şi Oltul. …..
d) – Carpaţii Meridionali sunt cei mai înalţi munţi din ţara noastră. …..
e) – Cele mai multe cutremure din ţara noastră se produc în Subcarpaţii Getici. …..
f) – Râul Prut desparte Podişul Moldovei de Republica Moldova. …..
g) – Sulina este singurul braţ al Dunării pe care pot naviga vapoarele mari. …..
h) – Cel mai mare aeroport din ţara noastră se află la Constanţa. …..

8. Uneşte corespunzător denumirea oraselor cu zona geografica in care se gaseste:

Constanţa Câmpia Română


Bucureşti Podişul Moldovei
Iaşi Podişul Dobrogei
Cluj-Napoca Depresiunea Transilvanie

9.Taie raspunsurile necorespunzatoare:

Localitatea mea se afla in zona de:


a) munte
b) deal
c) campie
Baraganul este o parte a:
d) Campiei de Vest
e) Campiei Romane
f) Campiei Transilvaniei
Depresiunea Transilvaniei este situata:
g) in estul tarii
h) in mijlocul arcului carpatic
i) in sudul arcului carpatic
Intre Dunare si Marea Neagra se afla:
a) Podisul Dobrogei
b) Podisul Getic
c) Podisul Moldovei
10.Incercuieste litera/literele corespunzatoare variantei/variantelor corecte:

*Podisul Moldovei este:


a) destul de neted b) traversat de Olt c) o importanta regiune agricola

*Campia de Vest este traversata de raurile:


a) Crisuri b) Arges c) Somes

*La sud de Depresiunea Transilvaniei se afla:


a) Carpatii Orientali b) Carpatii Meridionali c) Carpatii Occidentali

*Podisul Sucevei este parte a:


a) Depresiunii Transilvaniei b) Podisului Getic c) Podisul Moldovei

11.Denumeste unitatile de relief notate cu: A, B, C, D, E, F si scrie vecinii.


BAREM DE NOTARE

OBIECTIVE:
-sa completeze un text lacunar despre formele de relief din Romania(I2);
-sa formuleze raspusuri raspunsuri corecte la intrebari despre diverse forme de relief(I1);
-sa descopere varianta corecta(I3,I6,I7,I8,I9,I12,I15)
-sa redacteze un text folosind cuvinte de sprijin(I4)
-sa redacteze o compunere(I11)
-sa explice o afirmatie geografica despre o anumita forma de relief(I10)

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT
I1 Formuleaza raspunsuri corecte Formuleaza raspunsuri Formuleaza raspunsuri
la toate intrebarile; corecte la cinci intrebari; corecte la trei intrebari;
I2 Completeaza corect toate Ccompleteaza corect trei Completeaza corect doua
enunturile; enunturi; enunturi;
I3 Descopera varianta corecta la Descopera varianta Descopera vaianta corecta
toate enunturile; corecta la doua enunturi; la un enunt;
I4
I10 Rezolva corect si complet Rezolva corect dar Rezolva incomplet sarcina
I11 sarcina itemului; incomplet sarcina itemului;
itemului;
I7 Descopera formula de adevar Descopera formula de Descopera formula de
la toate enunturile; adevar la sase enunturi; adevar la patru enunturi;
I8 Uneste corespunzator toate Uneste corespunzator Uneste corespunzator doua
localitatile cu formele de relief patru localitati cu formele localitati cu formele de
in care se afla; de relief in care se afla; relief in care se afla;
I5 Uneste corespunzator unitatile Uneste corespunzator Uneste corespunzator doua
de relief cu vegetatia patru unitati de relief cu forme de relief cu
caracteristica; vegetatia caracteristica; vegetatia caracteristica;
I6 Formeaza corect cele trei Formeaza corect doua Formeaza corect o grupa
grupe de munti; grupe de munti; de munti;
I9 Descopera varianta corecta la Descopera varianta Descopera varianta corecta
I12 toate enunturile; corecta trei enunturi; la doua enunturi.

DISTRIBUTIA CALIFICATIVELOR
CALIFICATIV FB B S I
ITEMI
NR.DE ELEVI

CALIFICATIV
FINAL FB B S I
NR.DE ELEVI

GRESELI
FRECVENTE.......................................................................................................................................
MASURI DE
PREVENIRE.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................