Sunteți pe pagina 1din 2

VII

Tipuri de forţe

1. Forţa de frecare este o forţă:


a) de acţiune, direct proporţională cu forţa de apăsare normală;
b) de reacţiune, direct proporţională cu forţa de apăsare normală exercitată pe suprafaţa de contact;
c) opusă mişcării şi depinde de felul cum este prelucrată suprafaţa, independentă de forţa normală de
apăsare;
d) de reacţiune, opusă mişcării, direct proporţională cu forţa normală de apăsare exercitată pe
suprafaţa de contact.

2. Forţa elastică este o forţă:


a) de reacţiune, direct proporţională cu deformarea;
b) de acţiune, direct proporţională cu deformarea;
c) de reacţiune, opusă deformării, invers proporţională cu deformarea;
d) de reacţiune, opusă deformării, direct proporţională cu deformarea;

3. Un corp cu masa m = 500g este aşezat pe o masă. Valoarea forţei de reacţiune este:
a) 0 N;
b) 4,9 N;
c) 4900 N;
d) nu se poate calcula;
e) reprezintă forţele.

4. De un resort elastic de constantă elastică k = 50 N/m se suspendă un corp cu masa m =


250g. Forţa de reacţiune şi deformarea resortului au valorile:
a) 25 N, 5 mm;
b) 2,5 N, 5 cm;
c) 0,25 N, 5 cm;
d) 250 N, 50 cm.
5. Un corp este tras uniform, prin intermediul unui resort de constantă elastică k = 200 N/m,
pe o suprafaţă orizontală. Deformarea resortului este ∆l = 3 cm, iar forţa de frecare are valoarea:
a) 6 N;
b) 600 N;
c) 0,6 N;
d) 20 N.
6. Presiunea exercitată de un om cu masa de 72 kg, asupra solului, dacă suprafaţa tălpii
piciorului este de 200 cm2, are valoarea:
a) 35 280 Pa;
b) 3,6 Pa;
c) 17 640 Pa;
d) 360 Pa.

7. Definiţi greutatea corpurilor


8. Ce sens are forţa de frecare :
a.) sens invers sensului de mişcare al corpului
b.) nu depinde de sensul de mişcare
c.) acelaşi sens cu sensul de mişcare al corpului

9.Dacă un om cântăreşte 70kg, greutatea lui este aproximativ : a.) 7N b.) 700N c.)
70N Argumentaţi răspunsul
10. Dacă g=10N/kg şi forţa de tracţiune necesară deplasării unui corp cu masa de
100kg. pe o suprafaţă orizontală cu viteza constantă este de 40N, forţa de frecare
este :
a.) 1000N b.) 40N c.) 400N Argumentaţi răspunsul
Reprezentaţi forţele ce acţionează asupra corpului

11.Dacă un om cântăreşte 50kg, greutatea lui este aproximativ : a.) 50N b.) 5N c.)
500N Argumentaţi răspunsul

12. De un resort elastic de constantă k=1000N/m este suspendat un corp


cu masa de 4 kg. Ştiind că g=10N/kg se cere :
a.) reprezentaţi forţele ce acţionează asupra resortului
b.) care este forţa deformatoare ce acţionează asupra resortului
c.) ce valoare are deformarea

13. Dacă g=10N/kg şi forţa de tracţiune necesară deplasării unui corp cu masa de
100kg. pe o suprafaţă orizontală cu viteza constantă este de 40N, forţa de frecare
este :
a.) 1000N b.) 40N c.) 400N Argumentaţi răspunsul
Reprezentaţi forţele ce acţionează asupra corpului

14. Stabiliţi corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi unităţile lor de


măsură:
Acceleraţia gravitaţională N/m
Viteză N/kg
Forţa N
Constanta elastică m/s

15. Completati spatiile punctate:


a) Instrumentul de masura pentru forta este....
b) Unitatea de masura pentru coeficientul de frecare este .....
c) Reacțiunea normală are sensul ..........
d) Forta de frecare se opune.................
e) Greutatea are punctul de aplicatie situat ....................
f) Tensiunea se opune .....................
g) Un fir tensionat este un fir .....................
h) Greutatea are directia......................
i) Forta elastica se opune......................
j) In urma deformarilor plastice corpurile ..................................

16. Un corp asezat pe orizontală este tras prin intermediul unui fir de o forță F=10N.
Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și plan este µ=0,2.

a) Reprezentați forțele care acționează asupra corpului. Calculați greutatea și


tensiunea din fir.
b) Calculați masa corpului.