Sunteți pe pagina 1din 11

Instituția de Educație Timpurie nr.

80, sectorul Râșcani

Informație către consiliul pedagogic

Tema: IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ONLINE ÎN ACTIVITATEA


CADRELOR DIDACTICE, COPIIILOR, PĂRINȚILOR

Chișinău 2021
Instituția de Educație Timpurie nr. 80, sectorul Râșcani

Informație către consiliul pedagogic


Tema: Implementarea programelor online în activitatea
cadrelor didactice, copiiilor, părinților

Chișinău
2021
Cuprins

Necesitatea implementarii platformelor online in procesul educational....................................................3


Tipul platformelor online.............................................................................................................................6
Cum organizăm procesul când avem doar e-mail (predarea asincron) sau aplicaţia mobilă Viber........10
Cum utilizăm instrumentele de conferinţă web (predarea sincron)?....................................................11
Efectele invatamintului online...................................................................................................................12
Cadrul legal ce reglementeaza regulile invatamintului online...................................................................15
Necesitatea implementarii platformelor online in procesul educational

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori micșorînd pasul în timp ce se
confruntă cu diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale
ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. Situația de
criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente în
societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest
context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe educabili să devină mai
conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să
includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai
cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși discipolii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel
devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient
multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății. Astfel un rol
semnificativ în înlăturarea dificultăților apărute i-a revenit schimbării canalelor de comunicare în procesul de
educație: și anume în procesul de comunicare dintre copii și cadre didactice (cît și cadre didactice și părinți) și
în procesul de predare al materialului didactic către discipoli și asigurarea continuității procesului educațional.

Studiile realizate pentru a analiza situația în educație în contextul pandemiei Covid 19, au constatat că
în condițiile organizării învățământului de la distanță, majoritatea actorilor educaționali și-au dat bine seama
că nu au prea mare valoare teoriile și dogmele însușite ani în șir, nu contează atât de mult definițiile învățate
pe de rost (de cele mai dese ori în mod mecanic) sau ecuațiile matematice, unde, de regulă, elevii nu le văd
rostul în viață. Și nu de aceea că acestea nu au vreo importanță, dar rămân în mare parte nevalorificate, nu
este valorificată conexiunea directă cu necesitățile actuale ale elevului și viitorul lui. Respondenții au afirmat
că o importanță mai mare au relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grijă față de
persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile, care vor constitui fundamentul noii paradigme ale educației.
Totodată, membrii unei lumi spirituale dezvoltate, trăind într-o lume reală și optimistă, mai puțin vor putea fi
manipulați și nu-și vor permite să fie dominați de frică și nesiguranță în perioade de criză. Astfel, analizând
demersul de organizare a învățării de la distanță și instrumentele digitale de organizare a învățării online, s-a
demonstrat că sistemul educațional tradițional ar trebui resetat radical, fiind în mare parte prea rigid (când
elevii învață în mod forțat de sistemul educațional bazat pe autoritatea cadrelor didactice), este axat
preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Practic nu este valorificată
concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – bază a noii paradigme educaționale promovată la nivel
european. În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării
personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină
centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării
personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în
care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și
utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații speciale sau
imprevizibile.

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a


fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la educatori
cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere
cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată comunicarea
constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea
părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru
conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări,
aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici.
Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume
conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau
curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această
perioadă de izolare. Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu
jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă
superioară ulterioară.

Tipul platformelor online


Cadrele didactice pot stabili la propria decizie căile de comunicare la distanță cu discipolii în procesul
educaţional: Viber, Messenger, E-mail, Google Classroom, Grupe de facebook, Aplicația ZOOM, Google Forms,
Survey Monkey, Kahoot, ProProfs, Hot Potatoes, Quizalize, Triventy, Quizizz, Whatsapp etc.

Tehnologiile informaţionale moderne oferă o gamă largă de aplicaţii, resurse educaţionale deschise,
medii virtuale de învăţare, precum şi diferite instrumente oferite de Web 2.0, acestea reprezentând un
potenţial enorm în prestarea educaţiei şi construirea cunoaşterii. Există foarte multe instrumente şi resurse
Web 2.0 care pot fi utilizate în sistemul educaţional, cu scopul de a realiza managementul conţinutului
învăţării în diverse contexte şi de a oferi metode inovatoare în procesul de predare-învăţare.
Mai jos este prezentată o descriere a platformelor/soluţiilor utilizate în procesul de instruire online:

- Soluţia Skype: simplistă în utilizare, permite conversații multiple, administrarea şi managementul


închiderii microfoanelor, managementul înregistrărilor, chat în format text şi în acelaşi timp, partajare
de fişiere, partajare de ecran cu alți participanți. Disponibil pentru diferite sisteme de operare şi
dispozitive.
- Soluţia WebEx: Tutorial video în română de la crearea conturilor până la crearea şi gestionarea sălilor
virtuale: https://cisco.app.box.com/s/47x9iruepz0ivsOmi6svwqxpe3iaoczg. Soluţia respectivă oferă un
plan gratuit cu până la 100 de participanţi per sesiune. WebEx permite de asemenea, partajarea
fişierelor, înregistrarea prezentărilor, planificarea întâlnirilor precum și statistici integrate pe partea de
curs. Soluţia este disponibilă atât pentru mobil cât şi pentru Desktop.
- Soluţia Adobe Connect: conferințe video/audio cu maxim 100 participanți; forum pentru discuţii;
arhiva de fişiere, pentru a putea plasa documente, partajare de fişiere. Utilizată de instituţiile de
învățământ membre a comunității eTwinning Moldova. La acest link în română se poate găsi Ghidul de
utilizare a portalului eTwinning şi a instrumentelor TIC asociate: http://alem.aice.md/alem/wp-
content/uploads/2017/10/Ghid_eTwinningROM-2016_out-FINAL.pdf
- Soluţia studii.md: platforma care uneşte părinţii, elevii şi rii asigurând eficiența şi transparența
procesului de învățământ. Actualmente, sistemul se actualizează cu funcţiile pentru elevi de adăugare a
comentariilor pentru lecţie şi încărcarea temelor pentru acasă realizate, iar profesorii vor putea adăuga
lecţii video și verifica temele realizate de către elevi.
- Soluția WhatsApp sau Viber: este, de asemenea, destul de simplist de utilizat mai ales dacă se ia în
calcul că mulți părinți folosesc deja această soluție, pentru a interacționa cu învățătorii în scopul
verificării temelor copiilor. Poate fi utilizată varianta mobilă cât și Dektop.
- Video offline: în cazul în care comunicarea video în timp real nu este posibilă datorită conexiunilor de
viteză mică la Internet sau întârzierilor în timp, emoțiilor din cauza noutăţii formei de instruire,
profesorii pot alege varianta înregistrării offline a prezentării unei teme sau subiect de la clasă şi apoi
încărcarea acestuia pe platforme dedicate, exemplu Youtube. Sunt foarte multe instrumente pentru
desktop recording, inclusiv se poate face acest lucru cu un simplu telefon mobil. În cazul platformei
Youtube, acesta permite şi crearea de canale şi playlist-uri private, în aşa fel încât distribuirea video să
se realizeze doar pentru elevii din clasa respectivă.
- Kahoot: platforma Kahoot! a fost utilizată de peste un miliard de oameni din lumea întreagă de la
lansarea în mediul online în anul 2013, fiind utilizată atât de către cadrele didactice pentru a preda
conţinuturi noi sau pentru evaluări pe parcursul anului şcolar. Aveţi posibilitatea să creaţi testul şi să-l
faceţi public pentru toţi sau să transmiteţi link-ul, iar copii au nevoie doar să se logheze pe Kahoot.com
ca elevii de la un calculator sau orice dispozitiv mobil şi să acceseze testul dvs, acționând „Play”;
- Google Classroom: dintre soluţiile gratuite la acest moment pe piață, Google Classroom este una
considerată ca eficientă şi rapidă pentru a accede la managementul conținutului educaţional. Fiecare
profesor, folosind un Google Account poate să îşi creeze propria clasă virtuală în mod gratuit folosind
tehnologiile web. Profesorii pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare şi
subiecte de discuţie.
- Google Drive — un instrument util în care puteți adăuga lecţii, fie în format word, ppt şi să le daţi acces
copiilor să le studieze, după care pot rezolva anumite sarcini şi să le adauge tot în același Drive, iar dvs.
aveţi posibilitatea să le verificaţi.
- Cisco Networking Academy: https://www.netacad.com - este un portal dedicat, instructorilor şi
elevilor, care include instrumentele necesare pentru managementul claselor şi utilizatorilor, precum şi
conţinutul cursurilor şi evaluările. Această platformă este utilizată în special de instituţiile de
învățământ din R.Moldova în cadrul cărora au fost formaţi instructori pentru cursurile în domeniulIT:
Cisco IT Essentials, Cisco CCNA Routing & Switching, etc.
- Facebook Live: este un instrument care permite interacționarea cu elevii în timp real într-un mod
imediat, autentic şi interactiv. Predarea poate fi livrată cu opțiunea "screen share”, adică partajare de
ecran, iar profesorul poate ghida elevii cu ajutorul unei prezentări power point, a unui manual în
format pdf, a unui document Word sau a unui website. Elevii audiază profesorul, citesc suportul
partajat şi răspund la întrebările acestuia în opţiunea comentarii, astfel participând la lecţie în timp
real, postând întrebări, sugestii, propuneri direct pe Facebook. Lecţia predată astfel este salvată online,
iar elevii care nu au fost prezenţi la lecţie o vor putea viziona ulterior. Profesorul poate evalua postările
elevilor din comentarii (producere scrisă), deci poate fi şi un instrument de evaluare.

Pentru a evita posibile pericole, cadrele didactice şi părinţii/ reprezentanții legali ai copiilor trebuie să
cunoască tehnicile sigure de căutare şi procedurile de apelare a serviciilor specializate: https://siguronline.md ,
https://contenifiltering.info, https://telefonulcopilului.md, https://safeinternet.org, https://onlinesafety.info,
http://lastrada.md, https://mecc.geov.md/ro/content/siguranta , https://www.itu.înt/en/cop .

Biblioteci digitale:

- Moldavica — Biblioteca Nationala Digitala a Moldovei http://Arwrw.moidavica.bnrm.md/,


- Biblioteca virtuală IŞE http://ise.md/biblioteca-virtuala/,
- Biblioteca Nationala http://bnrm.md/web/,
- Biblioteca Pro Didactica online http://prodidactica.md/biblioteca-pro-didactica-on-line/,
- Resurse educaţionale deschise naţionale și internaționale: http://red.prodidactica.md/resursered/red-
nationale/ , http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-internationale/
- Revista Didactica Pro http://Amww.prodidactica.md/revista/ ,
- Biblioteca eLectronica de informatica http://biblioteka.net.ru,
- Biblioteca Digitala Globala https://www.wdl.org/en/,
- Departamentul Informaţional Biblioteconomic http://library.ulim.md/biblioteci-virtuale/

Cum organizăm procesul când avem doar e-mail (predarea asincron) sau aplicaţia mobilă Viber
Acesta este cel mai simplu mod de organizare a activităţii de predare-învăţare-evaluare. Cadrul didactic
poate înregistra lecţiile predate prin intermediul instrumentelor web şi poate expedia înregistrarea (format
video, sau mp4) sau link-ul corespunzător (de exemplu de pe YouTube sau TeacherTube) părinților prin email
sau Viber, împreună cu sarcinile de învăţare.

La rândul lor, părinții vor expedia sarcinile îndeplinite în format digital prin email, pentru a fi evaluați
(Word, PDF, colaje JPEG,etc.). Pentru înregistrarea lecţiilor predate se recomandă instrumentele web gratuite
simple, cum ar fi Screencast-o-Matic, Facebook Live sau extensia Zoom, care înregistrează activitatea de pe
ecranul cadrului didactic, de exemplu când acesta explică o temă în baza unui suport digital simplu: o
prezentare PowerPoint, un document pdf sau Word, o imagine, o hartă conceptuală, etc.

Cum utilizăm instrumentele de conferinţă web (predarea sincron)?


Acesta este cel mai interactiv mod de organizare activităţii de predare-învăţare-evaluare. Pentru predarea
sincron se recomandă instrumente gratuite de „web conferencing”(conferinţe web), cum ar fi: Google
Hangout, Zoom, Skype, Cisco Webex Cart, Messenger sau Facebook Live.

Astfel, cadrul didactic poate preda interactiv împreună cu toţi discipolii, în cadrul unei lecţii online. Cadrul
didactic va putea audia discipolii, va putea pune și răspunde la întrebări, va putea înregistra producerea orală
şi scrisă a discipolilor, îi va putea implica direct în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Cadrul didactic poate utiliza, în același moment, platformele web pentru a putea explica/ evalua practic
cursul predat.

În cazul acestei opțiuni există posibilitatea de a înregistra interacţiunea reală dintre cadru didactic și
discipoli în format video (mp4), pentru a fi expediată ulterior discipolilor care nu au putut fi prezenţi la lecţie
sau pentru a evalua producerea orală a acestora.
Efectele invatamintului online

ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ – INEFICIENTĂ, FĂRĂ CONTACTUL DIRECT ÎNTRE PROFESOR - ELEV ȘI ELEV - ELEV.
Așa cum învățarea este un proces complex, copiii au nevoie zilnic de o comunicare autentică, de
învățare reciprocă. Copiii au nevoie să adreseze întrebări la necesitate profesorului sau colegilor și să fie
încurajați și apreciați sistematic pentru efortul depus. De exemplu, în situația actuală de organizare a
învățământului de la distanță 25% din elevi nu au îndeplinit de loc sarcinile propuse de profesori (o parte nu
le-au înțeles, o parte n-au dorit), 35% au îndeplinit sarcinile doar parțial și nu au avut posibilitate să se
consulte sau să ceară ajutor în situații când nu înțelegeau sarcinile. Școala are condiții de învățare, clase
dotate, laboratoare, săli sportive, profesori cu care poți interacționa la necesitate. Toate acestea nu sunt
posibil de utilizat în cadrul învățării de la distanță.

COMPETENȚE SLABE ÎN DOMENIUL DIGITAL.

30% din elevi, 45% din cadrele didactice și 75% din părinți nu cunosc sau au doar cunoștințe generale
despre instrumentele digitale. Aceasta a provocat surmenaj pentru elevi, părinți și profesori, stres și tensiuni
suplimentare la cele provocate de pandemie. Multitudinea de platforme care au încercat să fie utilizate de
profesori și elevi, o sumedenie de sarcini expediate de profesori, fără a le explica amănunțit, a creat haos și
oboseală pentru toți implicați în învățarea online. De asemenea, părinții nu au pregătire pedagogică și de
specialitate ca să poată acorda suport copiilor lor la necesitate.

CONDIȚIILE TEHNICE NU AR TREBUI SĂ DICTEZE REZULTATELE EDUCAȚIEI.

Mulți elevi și părinți au confirmat faptul că acasă nu dispun de condiții tehnice eficiente: calculator
performant (doar 38%), viteza internetului slabă (40%), este dificil atunci când sunt mai mulți elevi în familie,
părinții tot lucrau de acasă. Rezultatele educației depind mult de comunicarea zilnică dintre actorii
educațional, de învățarea temelor și rezolvarea sarcinilor în grupuri în mod interactiv, de posibilitățile de a
învăța di greșeli și eșecuri.

ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ - CEA MAI BUNA ALTERNATIVĂ, ÎN SITUAȚII DE CRIZA.

Este o modalitate de a prelungi procesul de învățare, fără a afecta sistemul educațional. Perioada
pandemiei Covid 19, este o un exemplu elocvent pentru a confirma argumentul dat. Copiii nu vor trebui să
prelungească anul școlar din contul vacanței sau zilelor de sâmbătă. Dacă elevii erau pur și simplu trimiși
acasă, fără a fi conectați la învățământul online ar fi apărut multe probleme: neîndeplinirea programei,
plictiseala, conflicte în familie etc.
ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ - CONTRIBUIE LA SCHIMBAREA RADICALĂ A ÎNVĂȚĂRII TRADIȚIONALE.

Învățarea de la distanță a scos în evidență lacunele sistemului educațional actual, având un caracter
autoritar, accent punându-se preponderent pe acumularea de cunoștințe și rezolvarea de teste și mai puțin pe
inteligențele și necesitățile vitale ale copilului. Astfel, învățarea online a deschis căi de reformare a sistemului
educațional, de valorificare a competențelor și deprinderilor pentru viață.

ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ O SOLUȚIE PENTRU AUTOÎNVĂȚARE CREATIVĂ.

Învățarea online trebuie să fie o parte componentă a învățământului tradițional, astfel vor putea fi
valorificate toate posibilitățile pentru o educație de calitate. Elevii învață să utilizeze surse Internet deseori mai
eficiente decât cele pe care le oferă profesorul sau manualele. De exemplu, cursurile de pregătire pentru SAT
din Khan Academy sunt printre cele mai eficiente. De asemenea se dezvoltă abilitățile de autoorganizare,
autodisciplină, crearea unui regim al zilei și respectarea lui, responsabilizarea învățării pentru sine. Totodată s-
a implicat mai activ familia în procesul de învățare, au fost consolidate parteneriatele între profesori și părinți.

Cadrul legal ce reglementeaza regulile invatamintului online


Chiar de la începutul organizării învățământului de la distanță, provocat de pandemia Covid 19,
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) a elaborat mai multe documente
normative, precum ”Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condițiile de
carantină, pentru instituțiile de învățământ...” (aprobată prin ordinul nr. 351, din 19.03.2020), conform căreia
cadrele didactice au posibilitate să utilizeze resursele și platformele educaționale disponibile, adaptându-se la
condițiile concrete de învățare de la distanță, în funcție de condițiile reale. Metodologia aprobată de MECC
stabilește obligativitatea desfășurării cursurilor la distanță prin intermediul diferitelor instrumente și platforme
online.

Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educaţional în condiții de carantină, pentru


instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal (în continuare — Metodologie) este elaborată în temeiul:

- Codului Educaţiei al Republicii Moldova,nr. 152/2014,art. 27, 209, 35 şi 157;


- Standardelor minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC, aprobate prin
Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 581/2015;
- Standardelor de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general, aprobate prin
Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 862/2015;
- Standardelor de competenţe digitale ale elevilordin ciclul primar, gimnazial şi liceal, aprobate prin
Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 862/2015;
- Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general,
aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1124/2018;
- Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate
prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1124/2018;
- Hotărârii Guvernului nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei
pe Interneta copiilor şi adolescenților pentru anii 2017-2020;
- Hotărârii Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale nr. 21/2005 cu privire la aprobarea şi
implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igienainstituţiilor de
învăţământ primar, gimnazialşi liceal”;
- Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2019-2020, aprobatprin
Ordinul MECC nr. 321 din 29.03.2019;
- Curricula disciplinare în vigoare pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal;
- Instrucțiunii privind reglementarea managementului temelor pentru acasă în învățământul primar,
gimnazial şiliceal, aprobată prin Ordinul MECC nr. 1249 din 22.08.2018;
- Instrucțiunii privind organizarea învăţământului la distanță pentru copiii cu dizabilități aprobat prin
Ordinul MECC nr. 1934 din 28.12.2018;
- Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV, aprobată
prin Ordinul MECC nr.1468 din 13.11.2019;
- Regulamentului de evaluare şi notare a rezultatelor învățării, promovare și absolvire în învățământul
primar, gimnazial şi liceal, aprobat prin Ordinul MECC nr. 70 din 31.01.2020;
- Ordinului MECC nr. 292 din 10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educaţional în instituțiile
de învățământ;
- Circularei MECC nr. 03/1-09/1663 din 11.03.2020.

S-ar putea să vă placă și