Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul de examen: LICEUL TEHNOLOGIC ”SIMION BĂRNUȚIU” CAREI

Operatorul economic partener:

Avizat
CJEC

Lista temelor selectate din lista națională pentru proba practică în vederea certificării
sesiunea iulie 2019

Domeniul: Mecanic
Calificarea: Mecanic Auto
Nr. candidați estimat: 12

Nr Nr. tema Titlul temei pentru proba practică


. din lista
crt național
ă
1 1. Înlocuirea uleiului uzat din motorși a filtrului deulei

2 2. Înlocuireaplăcuțelorde frână, la frâna cu disc

Demontarea asamblării transmisiei cu motorul la un grupmotopropulsor de


3 4. autoturism

4 6. Întreținereainstalației de răcireamotoruluiunui autoturism

5 8. Reglareajocului termicla supapele mecanismuluidedistribuție

6 10. Demontarea arborilorplanetari la autoturisme cu tracțiune față

7 12. Înlocuirea rulmenților lao roată spate nemotoarede autoturism

8 20. Înlocuireaarcuriloramortizoaredela punteaspatenemotoareaunuiautoturism

9 23. Înlocuireagarniturii de chiulasă

10 32. Verificareașiînlocuireabujiilorincandescentelaunmotorcuaprindereprin compresie

11 34. Diagnosticareabateriei de acumulatoare

12 45. Înlocuireasegmențilorpepistonulunuimotortermic

13 46. Înlocuireaperiilor colectoare ale electromotoruluidepornire

14 47. Înlocuirea filtrelor de combustibil

15 49. Înlocuireabujiilorla un motor cu aprindereprin scânteie

Director,
Numele și prenumele: GINDELE EMERIC
Semnătura
LS