Sunteți pe pagina 1din 20

Managementul Proiectelor

Universitatea „Gheorghe Asachi”, Iași


Facultatea Construcții de Mașini si Management Industrial

Reducerea consumerismului in aria designului


de interior
„FIRFREE”

Managementul Proiectelor
Prof. Coordonator Romeo-Mihai Ciobanu

Grupa 4406
 Ciobanu Malina
 Mutu Stefan-Cornel
 Cercelariu Mugurel-Alexandru

2020-2021
1
Managementul Proiectelor

2
Managementul Proiectelor

CUPRINS

1. Descriptorii proiectului
1.1. Titlul proiectului
1.2. Localizarea proiectului
1.3. Relevanţa proiectului
1.4. Beneficiarii proiectului
1.4. Obiectivele proiectului
1.6. Rezultatele preconizate
1.7. Surse de finanţare a proiectului
2. Organizatia de proiect
2.1. Managerul de proiect
2.2. Părţi implicate în proiect
2.3. Parteneri si subcontractanti
2.4. Echipa de proiect
2.5. Structura organizaţională a proiectului
3. Activitatile proiectului
4. Managementul riscurilor
5. Planificarea proiectului
6. Bugetul proiectului

3
Managementul Proiectelor

CAPITOLUL 1: Prezentarea generala a proiectului

1.1 Tipul proiectului


Restaurarea pieselor de mobila si decor interior, „FIRFREE”

1.2 Locul derulării


Hlincea, Iasi, Romania

1.3 Relevanta
Proiectul este util pentru reducerea consumerismului in materie de decor interior prin
conceperea unui aspect nou pentru piesele de interior care nu mai sunt pe plac proprietarior
primind de la acestia sugestii sau proiecte de renovare complete.

1.4 Obiective
 Obiectiv general: Reducerea consumerismului in materie de decor interior

 Obiective specifice:
- Constientizarea populatiei cu privire la importanta proiectului
- asigurarea resurselor financiare
- conștientizarea resurselor financiare
1.5 Beneficiari
 Indirecți:
- Potentialii clienti

 Direcți:
- Primaria Municipiului Iasi
- Leroy Merlin

1.6 Rezultate preconizate


 Rezultate cantitative:
- Cantitate mobila reciclata in primul an (280 unitati/an)
- Constientizarea consumerismului (mai ales in cuplurile tinere unde bugetul
scazut starneste curiozitatea deci este mai usor sa ajungem la ei)

 Rezultate calitative:
- Restaurarea calitatii functiilor pentru piesele de mobilier deteriorate.
1.7 Surse de finantare
 Leroy Merlin (va sponsoriza material proiectul cu materia prima necesara
activitatilor de restaurare)
 Primaria Municipiului Iasi (ne va asigura un loc de desfasurare in parteneriat
cu primaria Hlincea astfel implicandu-se in promovarea unui stil de viata
sustenabil)
 Mamma Mia (asigura protocolul prin servicii de catering)
 Kreativshop (materiale de mercerie pictura si crafting)

4
Managementul Proiectelor

Malina CAPITOLUL 2: Organizatia de proiect


Ciobanu
DATA NAȘTERII:
26/01/1998
2.1 Managerul de proiect

Managerul de proiect are obligația de a alege membrii echipei,


CONTACT conduce echipa proiectului și reprezintă proiectul în raport cu terții.
Cetățenie: română Un manager de proiect trebuie să facă tot ce-i stă in putință pentru ca
proiectul să aibă un real succes iar pentru aceasta trebuie:
Gen: Feminin
 să aibă cunoștințe solide de specialitate și experiență în
Prof.Ion Inculeț nr 18, 700220 domeniu
Iași (Romania) 700720 Iași,  să aibă capacitatea de a conduce o echipă si de a-și asuma
România riscuri
 să aibă aptitudini și abilități de comunicare interumană
malinaciobanu01@gmail.com
 își asuma lucrurile pe care le face si se implica in realizarea lor
(+40) 757274922  are o judecata sănătoasă
 poate sa dea dovada de creativitate
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/malinaciobanu
-260198uti/ Unui manager de proiect i se cere experiență in:
Whatsapp Messenger: whatsapp  metode de planificare
 organizarea muncii
DESPRE MINE
 tehnici de conducere
Sunt o persoana determinata, imi place sa
vad lucrurile duse la bun sfarsit, sa lucrez  tehnici de negociere
eficient, in echipa sau individual, sunt
saritoare in masura in care pot ajuta si-mi
place sa invat din experiente. Activitățile pe care trebuie sa le realizeze managerul sunt:
 stabilirea resurselor
 estimarea resurselor
 planificarea
 asigurarea resurselor
 managementul contractelor
 alegerea echipei
 implementarea proiectului

Iași, România
5
Managementul Proiectelor

07/2015 – 08/2015

Simularea funcției de manager în cadrul unei firme


Tabăra Competițională din cadrul Proiectului POSDRU "DATA=Dezvoltare Activă prin
Tranzacție Activă"

Iasi, România

07/2015 – 11/2015

Simularea funcției de manager în cadrul unei firme


Concursul "Firma de Exercițiu"- Practică pentru Viitor in cadrul Proiectului POSDRU
"DATA=Dezvoltar

Iași, România

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
11/2015 – 09/2016

responsabil departament de jurnalistică


Inspectorul Școlar Județean Iași,Iași (România) - Voluntar Iasi,
România

09/2014 – ÎN CURS

Voluntar
Biblioteca Județeană "Gheorghe Asachi" , Iași

Iași, România

20/08/2017 – 05/09/2017

Voluntar
Mitropolia Moldovei si Bucovinei

-Responsabil participanți

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ


2013 – 2017 – Iași, România

6
Managementul Proiectelor

Diploma de bacalaureat seria Ac nr.0088083/2017 Colegiul Național Emil


Racovița Competențe generale:
-biologie
-chimie
-fizică
-matematică
-limba si literatura româna
-limba franceză -limba engleză

Nivelul 5 CEC

2017 – ÎN CURS – Iași, România

Student
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Facultatea de Construcții de Mașini si
Management Industria
Copetențe generale
-matematică
-fizică
-mecanică teoretică
-toleranțe si contrul dimensional
-mecanisme
-rezistența materialelor
Competente pe specializare
-contabilitate
-managementul calității
-managementul marketingului
-management general
-controlul calității Nivelul 6 CEC

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română engleză

Comprehensiune Citit Exprimare scrisă Conversație Scris orală B2 B1 B1 B2


B2

7
Managementul Proiectelor

franceză
Comprehensiune Citit Exprimare scrisă Conversație Scris orală B1 B1 B1 B1
B1

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
-abilități de lider dovedite în cadrul organizării si coordonării trupei de teatru a facultății
- abilități manageriale și organizaționale dovedite în cadrul proiectului DATA si in timpul
organizării festivalului STEM sub tutela Inspectoratului ȘCOLAR Județean -capacitatea
de analiză și sinteză

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE


Competențe de comunicare și interpersonale
-bune abilități de comunicare dobândite in cadrul activităților de coluntariat la care am
participat
-abilitățide lucru in echipa
-ascultare activă,adaptare comportamentală in funcție de atitudinea interlocutorului
-capabilă de adaptare la situații noi
-capacitate de asimilare a informațiilor si abilitaților noi
-disponibilitatede implicare in activitați conexe activității de bază

ALTE COMPETENŢE
Alte competenţe
Certificări: Certificat de utilizare a programului de grafică asistată Fusion 360 Autodesk
cu numărulde serie: wkkuG-22WK obținut in data de 07.06.2018

8
Managementul Proiectelor

2.2 Parți implicate in proiect

PĂRŢI INTERESATE (STAKEHOLDERS)

Denumirea proiectului:FIRFREE

Manager de proiect: Ciobanu Malina

Nr Cod NUME sau Locaţie Tel. fax. Inte Ex Responsabil


. DENUMIRE rn ter de
e-mail.
cr n
contact din
t:
partea echipei
de proiect
1. 001 Leroy Merlin Iasi 07405689 Cercelariu
23 Mugurel
2. 002 Kreativ Brasov 07586524 Mutu Stefan
89
3. 003 Primaria Iasi Iasi 07752652 Ciobanu
89 Malina
4. 004 Primaria Hlincea Hlincea, 07425683 Ciobanu
Iasi 21 Malina
5. 005 Mamma Mia Iasi 075389541 Mutu Stefan
0

Data
Întocmit (Ciobanu Malina): Actualizat (numele şi prenumele)

Data:
13.12.2020

9
Managementul Proiectelor

2.3 Parteneri si subcontractori

 Scoala pentru copii cu handicap "Ion Holban" Iasi, in vederea asigurarii unui loc de munca
persoanelor defavorizate.
 Caminul de batrani Bucium, Camin T21 Campus Tudor Vladimirescu, in vederea restaurarii
mobilierului deja existent.
2.4 Echipa de proiect
 Denumire
FIRFREE
 Slogan
Don't rebuy yourself. RETHINK yourself.

ECHIPA DE PROIECT

Denumirea proiectului:

Manager de proiect:

Tel.
Nume şi prenume Fax e-mail
Nr Atribuţii în Departament Manageru
. proiect l
crt (funcţie, rol) direct
.
1 Manager de
Ciobanu Malina
proiect
2 Manager de M.P.
Mutu Stefan-Cornel Logistica
logistica
3 Manager resurse M.P.
Ciobanu Malina Resurse umane
umane
4 Cercelariu Mugurel- M.P.
Manager juridic Juridic
Alexandru
5 General Investigator Elaborare M.P.
Investigations resurse proiect

10
Managementul Proiectelor

Note:

Distribuit la:
Leroy Merlin Finantator Caminul de Batrani Bucium Partener
Primaria Iasi Sponsor Universitatea Gh. Asachi Partener
Scoala Ion Holban Partener
Mamma Mia Sponsor

2.5 Structura organizatorica a proiectului

În selecţia echipei de proiect, un manager urmareşte în general ca membrii echipei sa mai fi lucrat
împreună anterior, să existe în cadrul echipei un set echilibrat de abilităţi, sa aibă etică profesională şi
să fie flexibili.
In desfăşurarea managementului de proiect se va opta pentru o structură organizaţională funcţională.
Dintre avantajele utilizării unei structuri funcţionale utilizate în managementul proiectelor se remarcă
următoarele:
 folosirea cu eficienţă a capacităţii şi a experienţei plasând oamenii în poziţiile adecvate unde
pot da cel mai bun randament
 oamenii se pot susţine reciproc din punct de vedere tehnic şi psihic evitându-se izolarea sau
pierderea legăturilor
 se asigură o carieră ascendentă in care indivizii pot promova pe măsură ce dobândesc
experienţă şi capacităţi

Manager proiect

Asistent proiect

Manager Manager Manager Manager Manager


resurse umane financiar contabil juridic tehnic marketing

11
CAPITOLUL 3: Activitățile proiectului
Durata
Nr. Denumirea Locul estimat Resursele Costul Responsabil din
Scurta descriere Riscuri specifice
crt. activitatii desfasurarii a necesare estimativ partea EP
[…]
contract intre nu se ating
Încheierea unui
Primaria sediul Primaria Membrii obiectivele Cercelariu Mugurel-
1 contract cu Primaria 3 zile 3000
Municipiului Iasi si Iasi proiectului sociale ale Alexandru
Iasi
membrii echipei proiectului.
contract intre firma se depaseste suma
Încheierea unui Iași, firma SC
SC Leroy Merlin Membrii estimata la Cercelariu Mugurel-
2 contract cu firma SC Leroy Merlin 1 zi 10 000
SRL si membrii proiectului inceputul Alexandru
Leroy Merlin SRL SRL
echipei proiectului
se vor tine activitati
de constientizare a Scoala Ion
Activitati de
impactului acestui Holban, Flyere si nu se gaseste tot
promovare a
3 proiect si a Caminul de 30 zile materiale ce e necesar de la 1000 Ciobanu Malina
proiectului in cadrul
posibilitatii batrani informative prima achizitie
institutiilor partenere
implicarii in cadrul Bucium,
acestuia
se vor achizitiona
Achiziționarea Iași, firma SC
ustensile si unelte de întârzierea
4 materialelor si Leroy Merlin 10 zile Ustensile 2000 Mutu Stefan-Cornel
prelucrare a comenzii
materiei prime SRL
lemnului
se vor achiziționa
Achiziționarea balamale butoni de Iași, firma SC materialele pot
5 consumabilelor cu rol usi sau sertare Leroy Merlin 7 zile Consumabile veni usor 2000 Mutu Stefan-Cornel
"tehnic" vopsea de lemn SRL deteriorate
smirghel etc.
6 Achiziționarea se vor achiziona Iași, firma SC 10 zile Consumabile întârzierea 2000 Mutu Stefan-Cornel
consumabilelor cu rol vopseluri acrilice Kreativ SRL comenzii
"estetic" pentru lemn, foaie de
transfer pentru
modele pe lemn praf
pentru "patina
timpului" smirghel
etc.
Se va inchiria un
spatiu din cele puse
Materiale neacordarea
Inchirierea spatiului la dispozitie de
7 Hlincea, Iasi 14 zile pentru atenției de către 3000
de lucru primarie in vederea
amenajare personal
desfasurarii
activitatii
fiecare angajat isi va
Amenajarea spatiului amenaja spatiul de incarcarea
8 Hlincea, atelier 14 zile Resurse umane 100 : Ciobanu Malina
de lucru lucru astfel incat sa spatiului de lucru
nu fie incarcat
Se va prezenta oferta
de munca in cadrul
Angajarea de Hlincea, firma lipsa prezentei la
9 activitatii de 10 zile Resurse umane : 6000 Ciobanu Malina
personal FIRFREE interviu
promovare si vor
avea loc interviuri
responsabilul va face
o prezentare fiecarui neacordarea
Instruirea Hlincea, firma
10 angajat a mediului in 3 zile Resurse umane atenției de către 150 Ciobanu Malina
personalului FIRFREE
care acesta isi va personal
desfasura activitatea
atingerea telului de
280 de unitati pentru nerespectarea
demonstrarea Hlincea, atelier Materiale si termenului
11 Lucrari de restaurare 12 luni 20 000 Ciobanu Malina
importantei de renovare resurse umane prevazut in
continuarii contract
proiectului
Demonstrarea
Concluzionarea necesitatii Membrii Impotrivirea Membrii organizatori
12 Primaria Iasi 1 zi 0
proiectului continuarii echipei autoritatilor ai proiectului
independente
4 Managementul riscurilor

RISCURI POTENŢIALE

Denumirea proiectului:
Manager de proiect:
Codul Înreg. în Gradul de
activit Impac risc
formular
. t
?
Ris Descrierea Data/ Proba
în
c b M-mare Da Nu M M m
care riscului perioad d
nr: apare a 1…9 Md-mediu
riscul m-mic
previz.
a
apariţie
i
RISCURI EXTERNE
1 Lipsa de
001 9 Md x
experiența
2 Neatribuirea
002 corecta a 4 m x
sarcinilor
3 Accident de
003 8 M x
munca
4 Dificultăți
004 întâlnite in 5 Md x
aprobări
5 Erori de
005 3 m x
proiectare
RISCURI INTERNE
6 Întârzierea
006 6 Md x
livrărilor
7 Constatarea
007 neconformitățilo 5 M x
r
8 Alegerea greșită
008 6 Md x
a partenerilor
9 009 Poluarea fonica 8 M x
Întocmit (Ciobanu Malina): Actualizat (numele si prenumele)
Data

Data:13.12.2020
DESCRIPTORII RISCULUI MAJOR INTERN
Denumirea proiectului:
FIRFREE
Manager de proiect:
Ciobanu Malina
Denumirea riscului:
Accident de munca
Descriere:
-accident de munca in faza de renovare
-accident de munca in faza de instalare a atelierului de lucru etc
Frecventa de apariție: Probabilitate: mica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mare
Durata de manifestare: Mica
Impact: Mare Mediu Mic
Semnale referitoare la apariția riscului:
Cazuri precedente de accidente de munca in domeniul de activitate
Domeniile din proiect afectate de risc:
Întârzierea renovării pieselor de mobilier;
Nefuncționarea mașinilor
Consecințe asupra proiectului: Neterminarea la termen
Acțiuni propuse: Responsabil din partea echipei:
- angajarea unei firme pentru instalarea
atelierului Ciobanu Malina
- instruirea riguroasa a participantilor la proiect

Întocmit: Data:
Ciobanu Malina 21.12.2020

DESCRIPTORII RISCULUI MAJOR EXTERN


Denumirea proiectului:
FIRFREE
Manager de proiect:
Ciobanu Malina
Denumirea riscului:
Intarzierea comenzilor
Descriere:
-cererea de comanda nu a fost inregistrata din cauza unei probleme de retea
-livrarea nu a putut fi onorata din cauza lipsei stocului
Frecventa de apariție: Probabilitate: mica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mare
Durata de manifestare: Mica
Impact: Mare Mediu Mic
Semnale referitoare la apariția riscului:
Cazuri precedente de amanare a livrarilor in domeniul de activitate
Domeniile din proiect afectate de risc:
Întârzierea renovării pieselor de mobilier;
Consecințe asupra proiectului: Neterminarea la termen
Acțiuni propuse: Responsabil din partea echipei:
- "progrmarea" urmatoarelor comenzi in avans
pe baza cerintelor anterioare ale clientilor
Ciobanu Malina
- confirmarea primirii comenzii de catre
livratori la momentul receptionarii acesteia

Întocmit: Data:
Ciobanu Malina 21.12.2020
5.Planificarea proiectului

33 A4 43
34 10 44
0 A1 3
0 3 3

3 A3 33 33 A5 40 61 A9 71 71 A1 74 74 A1 374
0 1
4 30 34 34 7 41 62 10 72
72 3 75 75 300 375
0 A2 3
3 1 4 33 A6 43 374 A1 375
2
34 10 44
375 1 376

33 A7 47 47 A8 61
34 14 48 48 14 62
6. Proiectul Bugetului
Unitatea Nr. de Costul Costul
Categoria de cheltuieli de unitati unitar total
masura [lei/u.m.] [lei]
[u.m.]
1. Resurse umane
1. Salarii brute Pe luna 12 1200 14400
2. Manager de proiect Pe luna 12 2500 30000
3. Responsabil/Manager tehnic Pe luna 12 2000 24000
4. Responsabil promovare proiect Pe luna 12 2000 24000
5. Responsabil furnizori Pe luna 12 2000 24000
Total cheltuieli resurse umane 116.400
2. Echipamente si bunuri
1. Laptop Buc. 3 2500 7500
2. Echipament de protective pentru aschii Buc. 8 83 664
3. Ochelari de protectie Buc. 8 27 216
Total cheltuieli echipamente 8.380
3. Echipamente si bunuri
1. Fierastrau electric Buc. 1 2500 2500
2. Ciocan Buc. 4 125 500
3. Dalta Buc. 6 38.3 230
4. Consumabile Buc. 100 50 5000
5. Materiale cu efect estetic Buc. 20 500 1000
6. Masina de smirgheluit Buc. 1 1800 1800
Total cheltuieli echipamente 11.030
4. Sevicii
4.1. Servicii de livrare Pe livrare 2500 15 37500
Total cheltuieli servicii 37.500
5. Alte cheltuieli
5.1. Pliante Buc 10000 0.89 8900
Total alte cheltuieli 8.900
TOTAL CHELTUIELI PROIECT 144.710