Sunteți pe pagina 1din 9

RECAPITULARE PENTRU “TEZĂ” 11 A

1.Permutări
1 2 3 4
1. Se consideră permutarea      S 4 .
 4 3 1 2
a) Să se determine inversiunile şi signatura permutării  .b)Să se determine  n , n  N * .
c)Să se rezolve ecuaţia x 2   . d)Să se scrie permutarea  ca un produs de transpoziţii.
1 2 5
3 4 1 2 3 4 5
2. Se consideră permutările    ,     .
1 4 5
3 2 5 3 4 1 2
a) Să se rezolve ecuaţia x   . b)Să se rezolve ecuaţia x 2013   2012 .
3.Fie An mulţimea permutărilor pare ale unei mulţimi cu n elemente. Să se determine n, ştiind că An are
( n  2)!
cardinalul
30  3!

2.Matrice
3 4 1 2 1 0
1. Se consideră matricele A   , B    şi I 2   .
2 3 1 1 0 1 
a) Să se calculeze matricea B 2 , unde B 2  B  B.
1  3  4
b) Să se verifice că A   .
 2 3 
c) Să se arate că C 4  6 4  I 2 , unde C  B 2  A 1 şi C 4  C  C  C  C.
1  1  1 0 0
     
2. Se consideră matricele X   2 , Y   2  şi I3  0 1 0 . Definim matricele A  X  Y t şi
 3   3 0 0 1 
    
B (a )  aA  I 3 , unde a  R şi Y t este transpusa matricei Y.
1 2  3
 
a) Să se arate că matricea A   2 4  6 .
3 6  9 

b) Să se calculeze determinantul matricei A.
1 
c) Să se arate că matricea B (a ) este inversabilă, a  R \  .
4
2  6 A  A ... A , n  N * .
n
3. Se consideră matricea A     M 2 ( R ). Se notează
1  3  denori
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se arate că A 2  A 3  O2 .
c) Să se calculeze suma A  2  A 2  ...  10  A10 .
a 9
4. Se consideră matricele X   x y  , A    cu a, x, y  R şi B   0 0 .
1 a 

a) Să se arate că dacă X  A  B , atunci a 2  9 x  0. 
b) Să se determine valorile reale ale numărului a pentru care determinantul matricei A este nenul.
3 x  y  0
c) Să se determine trei soluţii distincte ale sistemului de ecuaţii 
9 x  3 y  0
.

1 1 1 1 0 0 0 1 1
     
5. Se consideră matricele A  0 1 1 , I3  0 1 0 şi B  0 0 1 din M 3 ( R ). Pentru
0 0 1 0 0 1  0 0 0 
  
X  M 3 ( R ) se notează cu X 2  X  X .
a) Să se verifice că A  I 3  B.
b) Să se calculeze suma A 2  B 2 .
c) Să se calculeze inversa matricei A 2 .
5 0
6. Se consideră matricea A     M 2 ( R ).
0 1 
a) Să se calculeze A 2  A, unde A 2  A  A. .
 5n 0 A n  A ... A , să se rezolve ecuaţia det( A n )  2  5 n  125.
b) Ştiind că A n
  , n  N , n  2 şi
 0 1 
 denori

c) Să se determine matricea B  A  A 2  ...  A 2008 .


1 2  4  2 1 0
7. Se consideră matricele A   , B    şi I 2    în M 2 ( R ).
2 4  2 1  0 1 
a) Să se verifice că AB  BA.
b) Să se calculeze A 2  B 2 , unde A 2  A  A. şi B 2  B  B.
c) Să se arate că C 4  5 4  I 2 , unde C  A  B şi C 4  C  C  C  C.
 a  b b  
8. Se consideră mulţimea G   A    a, b  Z , a 2  1.
   b a  b 
1 0 0 0
a) Să se verifice dacă matricele I 2    şi respectiv O2    aparţin mulţimii G.
0 1 0 0 
a  b b 
b) Să se determine matricea B  M 2 ( Z ) astfel încât    aI 2  bB, a, b  Z .
 b a  b 
c) Să se demonstreze că inversa oricărei matrice din G este tot o matrice din G.
3 1 1 0 3 4 1 0 0
     
9. Se consideră matricele A   0 3 1 , B   0 0 3 , I 3   0 1 0  şi funcţia f : M 3 ( R )  M 3 ( R ) ,
0 0 3  0 0 0  0 0 1 
  
f ( X )  X 2  3 X  I 3 , unde X 2  X  X .
a) Să se calculeze det  I 3  B .
b) Să se demonstreze că f ( A)  I 3  B.
c) Să se arate că  f ( A)   I 3  3B  3B 2 , unde  f ( A)  3  f ( A)  f ( A)  f ( A).
3

 1 1 1
 
10. Fie matricea A( k )    2 xk x k2 , cu k   0,1,2 , x 0  1 şi x1 , x 2 sunt soluţiile ecuaţiei x 2  x  2  0.
 2 x k2 x k 

a) Să se calculeze determinatul matricei A(0).
b) Să se determine matricea A(1)  A( 2).
c) Să se calculeze suma elementelor matricei A(k) pentru fiecare k   0,1,2 .
0 0 1 0 0 1
11. Se consideră matricele O2    , I 2    şi A    , unde a, b  Z .
0 0 0 1 a b
a) Să se calculeze A 2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se verifice că A 2  aI 2  bA, unde A 2  A  A. .
c) Ştiind că X  M 2 ( Z ) cu AX  XA, să se arate că există m, n  Z astfel încât X  mI 2  nA.
1 1  1  1 0 0
12. Se consideră matricele A   , B    şi O2   .
 1 1  1  1 0 0 
a) Să se calculeze A 2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se verifice că AB  2 B  O2 .
c) Să se determine matricele X  M 2 ( R ) care verifică egalitatea AXB  O2 .
1 0 1  1
13. Se consideră mulţimea M   aI 2  bV | a, b  R , unde I 2    şi V    .
0 1  1  1
a) Să se verifice că I 2  M .
b) Să se determine matricele inversabile din mulţimea M în raport cu operaţia de înmulţire din M 2 ( R ).
c) Ştiind că A, B  M , să se arate că AB  M .
14. În mulţimea M 2 ( R ) notăm cu A t transpusa matricei A.
1 0
a) Să se calculeze I 2  I 2t , unde I 2    .
0 1
b) Să se demonstreze că pentru A  M 2 ( R ) şi m  R are loc relaţia  mA t  mA t .
0 0
c) Să se determine matricele A  M 2 ( R ) pentru care A  A t  O2 , unde O2    .
0 0
  2a  a  
 a  R . Pentru A  M se notează A  A ... A , unde
n
15. Se consideră mulţimea M   A a   
  2a  a   denori

n  N *.
a) Să se arate că  A a    aA a  , a  R.
2

b) Să se arate că dacă X , Y  M , atunci XY  M .


c) Să se determine a  R astfel încât  A a     A a    2 A a .
2 3

  a b   1 0
16. Se consideră mulţimea M   A a, b     a, b  R  şi matricea I 2    .
  b a  b  0 1
a) Să se calculeze determinantul matricei A1;1.
b) Să se demonstreze că dacă A, B  M , atunci A  B  M .
c) Să se arate că det  I 2  A 0, b    0, b  R.
1 0 1 1 a b
   
17. În mulţimea M 3 ( Z ) se consideră matricele F   0 1 0  şi A   0 1 c.
0 0 1  0 0 1 
 
2 3 4
 
a) Să se determine numerele a, b şi c astfel încât A  F   0 2 5 .
0 0 2 

b) Să se arate că a = c=0 şi b= -1 pentru matricea A este inversa matricei F.
1 2 3
 
c) Să se rezolve ecuaţia F  X   4 5 6  , unde X  M 3 ( Z ).
7 8 9 

 a b   1 0
18. Se consideră mulţimea M    a, b, c  R  şi matricea I 2    .
 b c   0 1
a) Să se arate că I 2  M .
b) Ştiind că A, B  M , să se arate că A  B  M .
c) Să se demonstreze că det  AB  BA  0, A, B  M .
1 1  1 0
19. Se consideră matricele A    şi I 2   .
1  1 0 1 
a) Să se verifice că A 2 ,  2 I 2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se determine x  R astfel încât det  A  xI 2   0 .
c) Să se rezolve în M 2 ( R ) ecuaţia AX  XA .
 a b c  0 0 0
    
20. Se consideră mulţimea M   0 a d  a, b, c, d  R  şi matricea O3   0 0 0 .
 0 0 a   0 0 0 
  
a) Să se arate că O3  M .
b) Să se demonstreze că produsul a două matrice din M este o matrice din M.
c) Ştiind că A  M cu det  A  0, să se demonstreze că A  O3 , unde A 3  A  A  A.
3

0 0 a b
21. Se consideră matricele O2    , A    din M 2 ( R ) . Se notează cu A t transpusa matricei A.
 0 0   c d 
a) Ştiind că ad  4 şi bc  3 , să se calculeze det  A .
b) Să se calculeze A  A t .
c) Să se demonstreze că dacă suma elementelor matricei A  A t este egală cu 0, atunci det  A  0 .
1 0 a b
22. Se consideră matricele I 2    şi A    din M 2 ( R ) . Se notează A 2  A  A. .
0 1 c d 
a) Să se calculeze A 2 .
b) Să se verifice că A 2   a  d  A   ad  bc  I 2 .
c) Ştiind că a  d  0 şi M  M 2 ( R ) cu A 2 M  MA 2 , să se demonstreze că AM  MA .
2 1 1 0 0 0
23. Se consideră matricele A   , I 2   , O2    şi mulţimea
4  2  0 1  0 0 
G   M  x; y  | M  x; y   xI 2  yA, x, y  R  M 2 ( R) .
a) Să se verifice că A 2  O2 , unde A 2  A  A. .
b) Să se determine inversa matricei M 1;1 .
c) Să se determine matricele inversabile din mulţimea G.
1 0 0 1 1 1
    X n  X  X  ...
24. Se consideră matricele I 3   0 1 0  şi X   0 1 1 din M 3 ( R ) . Se notează  X pentru
0 0 1  0 0 1
denori
 
n  N * .
a) Să se calculeze X 2 .
b) Să se determine inversa matricei X.
c) Să se determine numărul real r astfel încât X  3 X  rX  I 3 .
3 2

1 a
25. Se consideră matricele de forma M a    , unde a  R .
0 1 
a) Să se calculeze det  M 1  M 2  .
b) Să se calculeze M a , unde M a  M a  M a .
2 2

c) Să se determine matricele X  M 2 ( R ) pentru care M a X  XM a , a  R .


 a b   1 0
26. Se consideră mulţimea M    a, b, c  R  şi matricea I 2    .
 c d   0 1
a) Să se arate că I 2  M .
b) Ştiind că A, B  M , să se arate că A  B  M .
c) Să se demonstreze că det  AB  BA  0 , A, B  M
1 ln a 0
 
27. Se consideră matricea H ( a)   0 1 0  , unde a >0.
0 0 a 

a) Să se calculeze det  H ( a )  , a  0 .
b) Să se arate că H (a )  H (b)  H (a  b) , a, b  0 .
c) Să se calculeze determinantul matricei H (1)  H ( 2)  H (3)  ...  H ( 2012) .
4  6 A n  A ... A ,
28. În mulţimea matricelor pătratice M 2 ( R ) se consideră matricea A    . Se notează
2  3  denori
n N . *

a) Să se arate că A  A 2  2 A .
x 0
b) Să se determine matricele X  M 2 ( R ), X    , astfel încât det  X  A  2 .
0 x 
n(n  1)
c) Ştiind că A n  A, n  N * , să se demonstreze că A  2 A  ...  nA 
2 n
A, n  N * .
2
2 3 
29. Se consideră matricea A   .
1  2 
a) Să se calculeze det  A .
b) Să se demonstreze că A 3  7 A, unde A 3  A  A  A .
c) Să se demonstreze că A  B  A , unde B  A 2  6I 2 şi A 2  A  A. .
1  5 x  2x 
30. În M 2 ( R ) se consideră matricele A( x)   , xR.
 10 x 1  4 x 
a) Să se calculeze A(1)  A( 1) .
 
b) Să se verifice dacă  A x    A  x  1  1 , x  R .
2 2

c) Să se determine inversa matricei A(1).


 1 1 0 1 0 0
   
31. Se consideră matricele A   1 0 0 , I 3   0 1 0 .
 0 1 0 0 0 1 
  
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se calculeze A 2 ştiind că A 2  A  A. .
c) Să se calculeze inversa matricei I 3  A .
0 3 1 0
32. Se consideră matricele A    , I 2    şi mulţimea C  A   X  M 2 ( R ) XA  AX 
1 0 0 1 
0 a
a) Să se determine a, b  R , astfel încât A     I2 .
b 0 
b) Să se demonstreze că A  B  A , unde B  A 2  2I 2 şi A 2  A  A. .
a 3b 
c) Să se arate că dacă X  C ( A) , atunci a, b  R astfel încât X   .
b a 
4 1 1 0
33. În M 2 ( R ) se consideră matricele A   , I 2    şi submulţimea
4 1 0 1
G   X ( a ) a  R; X (a )  I 2  aA .
a) Să se verifice dacă I 2 aparţine mulţimii G.
b) Să se arate că X  a   X  b   X  a  b  5ab  , a, b  R .
1  a 
c) Să se arate că pentru a   inversa matricei X  a  este matricea X  .
5  1  5a 
 1 1 3 1 0 0
   
34. Se consideră matricele A   2 2 6 , I3   0 1 0  şi B  A  I 3 .
3 3 9  0 0 1 
 
a) Să se calculeze determinantul matricei A.
b) Să se calculeze A 2  B 2 , unde A 2  A  A. şi B 2  B  B.
1 1
c) Să se arate inversa matricei B este B  A  I 3 .
9
 1̂ 0̂ 0̂   1̂ 0̂ 0̂   1̂ 0̂ 0̂ 
  
35. În M 3 ( Z 8 ) se consideră matricele A   0̂ 3̂ 0̂  , B   2̂ 3̂ 0̂  I 3   0̂ 1̂ 0̂  . Se notează
     
 0̂ 0̂ 5̂   3̂ 7̂ 5̂   0̂ 0̂ 1̂ 

X 2  X  X , pentru X  M 3  Z 8  .
a) Să se arate că A  I 3 .
2

b) Să se rezolve ecuaţia matriceală A  X  I 3 , unde X  M 3  Z 8  .


c) Să se calculeze  B  A 2 .
4 8 1 0
36. În mulţimea M 2 ( R ) se consideră matricele A    , I 2    şi X  a   I 2  aA , unde a  R .
2 4 0 1 
a) Să se demonstreze că A 2  8 A .
b) Să se calculeze det X  a  .
c) Să se domonstreze că X  a   X  b   X  a  b  8ab  , a, b  R .
2 2 1 0 x y
37. Se consideră matricele A    , I 2    , B    cu x, y  R .
0 2 0 1 0 6 
a) Să se determine numărul real x astfel încât A  B  B  A .
b) Să se verifice că A 2  4 A  I 2  , unde A 2  A  A. .
c) Să se determine numărul real a astfel încât A 3  aA 2  4 A  O2 , unde A 3  A  A  A .
 2 1  1  1 1  1 1 0 0
     
38. Se consideră matricele A    1 2  1 , B   1 1  1 şi I 3   0 1 0 . Se notează
1 1 2   1 1  1 0 0 1 
   
X2  X X .
a) Să se calculeze AB.
b) Să se demonstreze că  A  B  2   A  B  2  A 2  B 2 .
c) Să se calculeze inversa matricei  A  B  2 .
1 2  3
 
39. Fie măricea A  1 2  3  . Pentru a  R fixat, definim B  aA  I 3 .
1 2  3 

a) Să se calculeze det  B  pentru a=1.
b) Să se calculeze A 2 , unde A 2  A  A. .
c) Să se demonstreze că 2 B  B  I 3 şi să se determine B 1 .
2

0 0 a 1 0 0
   
40. În M 3 ( R ) se consideră matricele A  0 a 0 , unde a  R , I3  0 1 0  şi submulţimea
a 0 0  0 0 1 
 
G   X  M 3  R  AX  XA .
a) Să se calculeze det  A .
b) Să se demonstreze că A 2 X  XA 2 , X  M 3 ( R ) , unde A 2  A  A. .
c) Să se arate că dacă a, b  R , atunci matricea aI 3  bA  G .

3. Determinanţi.
1 x ab
1. Se consideră determinatul D  a , b, x   1 a bx , unde a, b şi x sunt numere reale
1 a ax
a) Să se calculeze D 1,1,0  .
b) Să se demonstreze că D a, a, x  nu depinde de numărul real x.
c) Să se rezolve ecuaţia D a, b, x   0 , unde a, b sunt numere reale distincte.
2012  1 1
2. a) Să se calculeze determinantul .
1 2012  1
x1 x2
b) Să se calculeze determinantul , ştiind că x1 şi x 2 sunt soluțiile ecuaţiei x 2  4 x  2  0 .
 x2 x1

a b c
3. Se consideră determinatul d  c a b , unde a, b, c  R .
b c a
a) Să se calculeze determinantul d pentru a=2, b=1, c= - 1.
1
2
 2 2 2

b) Să se verifice dacă d   a  b  c   a  b    b  c    c  a  , a, b, c  R .
2x 3x 5x
c) Să se rezolve în R ecuaţia 5
x
2x 3 x  0.
3x 5x 2x
x1 x2 x3
4. Se consideră determinatul d  x 2 x3 x1 , unde x1 , x 2 , x3  R sunt soluţiile ecuaţiei x 3  2 x  0 .
x3 x1 x2
a) Să se calculeze x1  x 2  x3 .
b) Să se calculez x1  x 2  x3 . .
2 2 2

c) Să se calculeze valoarea determinantului d.


x1 x 2 x3
5. Se consideră determinatul d  x 2 x3 x1 , unde x1 , x 2 , x3  R sunt soluţiile ecuaţiei x 3  3 x  2  0 .
x3 x1 x 2
a) Să se calculeze x1  x 2  x3 .
b) Să se arate că x1  x 2  x3  6 .
3 3 3

c) Să se calculeze valoarea determinantului d.


1 1 1
6. Se consideră determinatul D ( a )  1 3 9 unde a este număr real.
1 a a2
a) Să se calculeze valoarea determinantului D (9).
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia D ( a )  0.
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia D (3 x )  0.
a b c
7. Se consideră determinatul   c a b cu a, b, c  R .
b c a
a) Ştiind că a  1, b  0 şi c  1, să se calculeze determinantul .

b) Să se arate că    a  b  c  a 2  b 2  c 2  ab  ac  bc , a, b, c  R. 
x
2 1 1
c) Să se rezolve ecuaţia 1 2x 1  0, x  R .
1 1 2x
1 1 a
8. Se consideră determinatul D(a)  1 a 1 unde a este număr real.
a 1 1
a) Să se calculeze determinantul pentru a = -1.
b) Să se demonstreze că D( a)   a  1 2  a  2 , pentru orice a număr real.
c) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia D ( a )  4 .
1 1 0 0 0 0
   
d) Fie matricele A  1 0 0  şi O3   0 0 0  . Să se arate că A 3  A 2  A  O3 , unde A 2  A  A.
 0 0 0  0 0 0 
 
şi A 3  A 2  A.

LIMITE DE ȘIRURI
1. Să se calculeze limitele şirurilor următoare:

lim(3n5  4n3  1) 3n3  2n  1 2n  3n


a) n b) lim c) lim
n  1  n3 n 4n  5n

n
 n 1

1 ( n 1)!
 n 1   2n  f) a  b  g)
n
 1  n !  2 n 1
lim n  1 e) lim n  ln   lim   lim 
d)  n2   2n  3  n  2 

n n 
 
n 
 n! 

2.Determinaţi a  R astfel încât: lim


 2a  16 n 2  3n  2
3
` 24
n  ( a  2) n 2  2 n  3
1  4  4  ....  4 3n
2
3. a) Calculaţi: lim
n  1  8  8 2  ...  8 2 n

x1 x 2  x 2 x3  ...  x n x n 1
b)Dacă  x n  este o progresie aritmetică cu x1  1 şi raţia r  0 , să se calculeze lim
n  n1  2  3  ...  n 
2 n   3a 2  4a  să fie număr real nenul.
n
c)Determinaţi a  R astfel încât lim
n 3n  2 2n
 1 n  1  2 n   n 1 1 
 n  1   
4.Se dă şirul  a n  ,
 ... , n, par
 1  n 2  1 n  1
an  

 1 n  2 n  1   n 1 
   ...  , n, impar
 n
 1  n  1 2   1 n 

a)Să se calculeze a1 , a 2 , a 3 b)Să se calculeze lim


n
an
1
5. Să se determine parametrii a, b R ştiind că lim( n  an  1  bn) 
2
n  2
30.Se consideră şirul (xn)n>0 , se cunoaşte x1= a, a ( 0, 1 ) şi xn+1 = xn(2- xn). Să se studieze monotonia şi mărginirea
şirului şi dacă e posibil să se calculeze limita sa.
1  a  2 n 4  n 2  1
6.Să se determine parametrul real a astfel încât: lim
n  an 2
2

1 1
7.Să se arate că şirul  x n  definit prin x1  3, x n  x n 1  , n  2 este a) strict descrescător b) mărginit
3 2
3
c) convergent cu lim x
n 
n 
4
8.Se dă şirul:
.Să se calculeze
9.Se dă şirul:

,n

a)Demonstraţi monotonia şirului b)Verificaţi mărginirea şirului c)Calculaţi limita sa.

10.Aflaţi parametrii reali a , b şi c, dacă:lim

11. Se dă șirul  an  nN  , an 


 p  3 p  2  n  5n  1 ,
2 2
pR
 2 p  3 p  1n  n  5
2 2

a)Pentru p  1 , să se calculeze nlim an b) Să se determine p  R , astfel încât lim an  1


 n 5
bn
 2an  3 
12. Se consider șirul  xn  nN  , xn   2  , a, b  R . a) Pentru a  3, b  1 , să se calculeze nlim

xn b) Să
 a n5

se determine a, b  R , astfel încât nlim xn  e 4




4. LIMITE DE FUNCȚII

I. Să se calculeze limitele de funcţii:

 2 x 2  3x  5 3x 2  2 x  1 8x 2  7 x  1 8x 2  7 x  1
1) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x   4x 2  1 x   6 x 2  x  1 x    4 x 2  x  1 x   4 x 2  x  1

| x 1| x2 | x 3| x2


2) a) lim ; b) xlim ; c) lim ; d) xlim .
x  x  1   | x2| x x  3   | x2|

2x  1 3x  1 4x  1 5x  1
3) a) xlim
 
; b) lim
x 
; c) xlim
 
; d) lim
x 
.
x x4
2
x x2
2
x  2x  1
2
x  3x  2
2

x2 1 x2  4 x2  9 x 2  16
4) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x  1 x 2  3 x  2 x2 x2  x  2 x  3 x 2  x  6 x 4 x 2  x  12

2 x  4  3x 3x  4  5x 6  4x  4  2x 5x  4  6x
5) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x  2  3 x  3  2 x x  4  3 x  2  5 x x  5  2 x  3  4 x x  2  6 x  3  5 x

6) a) lim 
x 

x 2  x  1  x  1 ; b) lim
x 
 x2  x  1  x  2 ; 
c) lim  x2  x  1  x  3 ; d) lim  x2  x  1  x  4 .
x  x 

sin 5 x  sin x sin 7 x  sin x sin 9 x  sin x sin 11 x  sin x


7) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x 0 sin 4 x  sin 2 x x 0 sin 5 x  sin 3 x x  0 sin 6 x  sin 4 x x  0 sin 8 x  sin 4 x
x x x x
 2x  3   3x  1   4x  3   5x  3 
8) a) lim  ; b) lim  ; c) lim  ; d) lim  .
x  2 x  5 x  3 x  4 x  4 x  1 x  5 x  1
       

x x x x
 x 2  3x  1   x 2  2x  2   x 2  4x  3   x 2  6x  4 
9) a) lim 2  ; b) lim 2  ; c) lim 2  ; d) lim 2  .
x0 x  2 x  1 x 0 x  3 x  2
    x0
 x  x3  x 0
 x x4 

3 x 1 1 4 x 1 1 6 x 1 1 8 x 1 1
10) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x 0 9
x 1  1 x 0 6
x 1  1 x 0 3
x 1  1 x 0 4
x 1  1

ln ( 1  sin 2 x ) ln ( 1  tg 3 x ) ln ( 1  arctg 8 x ) ln ( 1  5 x )
11) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x 0 arcsin 4 x x  0 arctg 6 x x  0 sin 4 x x  0 arcsin 10 x

e 4x  e 2x e 6 x  e3x e8 x  e 4 x e6x  e2x


12) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x 0 2x x 0 3x x 0 4x x 0 4x

1  cos 4 x 1  cos 6 x 1  cos 8 x 1  cos10 x


13) a) lim ; b) lim ; c) lim ; d) lim .
x 0 2x 2 x 0 3x 2 x 0 4x 2 x 0 5x 2

2. Să se determine valorile parametrilor reali a şi b, astfel încat:


a) lim
x 
 x 2  2 x  3  ax  b  0 ;  b) lim
x 
 x 2  x  2  ax  b  0 ; 
c) lim  x 2  x  1  ax  b  0 ;  d) lim  x 2  4 x  1  ax  b  0 . 
x  x 

 x2  x 1 
e) lim   ax   3  b
x   x2 
f  x
3.Fie f:R  R, f(x)= 1  x 2  mx, m  R .Să se determine m astfel încât lim  3.
x  x
a  2
x  ax, x  1
4. Să se determine parametrul real pentru care funcţia f : R  R, f ( x )  

x
2
 a2 , x  1 are limită în
x0  1 .

în punctul x o  0

1  x , pentru x  0

5. Studiaţi existenţa limitei funcţiei a) f : R  R ,


f ( x )  

e
x
, pentru x  0

1 x
  e  1, x  1
f ( x )  e 
 ln x , x  1 f : R  R
b)f:IR→IR, definită prin în x0 din R; c) . f(x) = sin x, pentru x0= 0 și x0=

S-ar putea să vă placă și