Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebări la examenul de fiziopatologie „Deprinderi practice”

Întrebările sunt alcătuite în conformitate cu practicumul


la Fiziopatologie şi cuprinde materialul expus în:
Filmele didactice demonstrate la lecţiile de laborator
Compendiul „Fiziopatologie. Lucrări practice”
„Fiziopatologie medicală. Culegere de probleme de situaţie”

1. Modelul alterării în focarul inflamator. Patogenia. Consecinţe.


1. Modelul inflamaţiei acute (experienţa Conheim). Patogenia.
2. Diferenţierea diferitor forme de exsudat: seros, fibrinos, hemoragic, purulent.
3. Tipurile de curbe termice în febră.
4. Modelul şocului anafilactic. Patogenia. Consecinţe.
5. Modelul hiperemiei arteriale. Manifesări. Patogenia. Consecinţe.
6. Modelul hperemiei venoase. Manifestările. Patogenia.Consecinţe.
7. Modelul ischemiei. Manifestările. Patogenia. Consecinţe.
8. Modelule emboliei lipidice. Manifesări. Patogenia. Consecinţe.
9. Modelul trombului alb. Patogenie.
10. Modelul trombului roşu. Patogenie.
11. Modelul paraliziei centrale. Manifestări. Patogenia
12. Modelul paraliziei periferice. Manifestări. Patogenie.
13. Modelul şocului algic. Manifestări. Patogenie.
14. Modelul hipocorticismului. Manifestări. Patogenie.
15. Modelul hipotiroidismului. Manifestări. Patogenie.
16. Modelul hipertiroidismului. Manifestări. Patogenie.
17. Modelul hipercatecolaminemiei. Manifestări. Patogenie.
18. Modelul pletorei (hipervolemie). Manifestări. Patogenie.
19. Modelul hemoragie acute. Manifestări. Mecanisme compensatorii.
20. Hemograma la pacientul cu dediferenţierea seriei eritroblastice. Patogenia. Consecinţe.
21. Hemograma la pacientul cu viciu cardic congenital decompensat. Patogenia. Consecinţe.
22. Hemograma la pacientul cu diaree profuză. Patogenia. Consecinţe.
23. Hemograma la pacientul cu hiporegenerare a seriei eritroblastice. Patogenia. Consecinţe.
24. Hemograma la pacientul cu deficit de fier. Patogenia. Consecinţe.
25. Hemograma la pacientul cu deficit de vitamina B12. Patogenia. Consecinţe.
26. Hemograma şi idicii biochimici ai sângelui la pacientul cu hemoliză intracelulară. Patogenia. Consecinţe.
27. Hemograma şi idicii biochimici ai sângelui la pacientul cu hemoliză intravasculară. Patogenia. Consecinţe.
28. Hemograma la pacientul cu dediferenţierea seriei mieloide a măduvei roşii. Patogenia.
29. Hemograma la pacientul cu dediferenţierea seriei limfoide. Patogenia. Consecinţe.
30. Hemograma la pacientul cu infecţie cocică acută. Patogenia. Consecinţe.
31. Hemograma la pacientul cu tuberculoză. Patogenia. Consecinţe.
32. Hemograma la pacientul cu invazie parazitară. Patogenia. Consecinţe.
33. Hemograma pacientului cu agranulocitoză. Patogenia.
34. Modelul hiperfuncţiei cardiace cu volum. Patogenie. Manifestări.
35. Modelul miocarditei toxice. Patogenie. Manifestări.
36. Electrocardiograma pacientului cu tahicardie sinuzală. Patogenie. Consecinţe.
37. Electrocardiograma pacientului cu bradicardie sinuzală. Patogenie. Consecinţe.
38. Electrocardiograma pacientului cu extrasistolie supraventriculară. Patogenie. Consecinţe.
39. Electrocardiograma pacientului cu exrasistolie ventriculară. Patogenie. Consecinţe.
40. Electrocardiograma pacientului cu fibrilaţie atrială. Patogenie. Consecinţe.
41. Electrocardiograma pacientului cu fibrilaţie ventriculară. Patogenie. Consecinţe.
42. Electrocardiograma pacientului cu bloc atrioventicular incomplet gradul I. Patogenie. Consecinţe.
43. Electrocardiograma pacientului cu bloc atrioventicular incomplet gradul II. Patogenie. Consecinţe.
44. Electrocardiograma pacientului cu bloc atrioventicular complet. Patogenie. Consecinţe.
45. Modelul respiraţiei profunde şi accelerate. Patogenia. Consecinţele.
46. Modelul respiraţiei superficiale. Patogenia. Consecinţele.
47. Modelul respiraţiei stenotice. Patogenia. Consecinţele.
48. Modelul reflexului de protecţie Kreichimer. Patogenia.
49. Modelul asfixiei. Patogenia. Manifestări. Consecinţele.
50. Modelul intoxicaţiei gastrointestinale.Patogenie. Consecinţe.
51. Modelul acţiunii toxice a bilei asupra centrului respirator. Patogenie. Manifestări.
52. Modelul acţiunii toxice a bilei asupra cordului. Patogenie. Manifestări.
53. Modelul acţiunii toxice a bilei asupra reflexelor spinale. Patogenie. Manifestări.
54. Modelul glucozuriei. Patogenie. Consecinţe.
55. Modelul sindromului nefritic. Manifestări. Consecinţe.
56. Modelul hidremiei.Patogenie. Consecinţe.
57. Modelul acidozei metabolice. Patogenie. Consecinţe.
58. Modelul alcalozei metabolice. Patogenie. Consecinţe.
59. Modelul hipersecreţiei vasopresinei. Patogenie. Consecinţe.