Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID CALEDONIU”

Str. Matei Basarab nr. 11, Tecuci MINISTERUL


Tel:„0236811344,
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Fax:0236811322
Ovid Caledoniu” Avizat Director,EDUCAŢIEI
E-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica prof. Trofin Veronica
SI CERCETARII
Calificarea profesionala: Asistent medical de laborator
http://www.gsoc.ro
Modulul I: Managementul calitătii
Nr.de ore/an: 60 h , T: 36, PP 24 Avizat sef catedra,
Nr ore/saptamana: 1 h Munteanu Lilica
Anul II
Profesor: Bejan Dorina
Anexa nr. 5 la OMEdC nr. 2288/28.09.2007
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Nr. Unitatea de Competenţe Săptămâna


Conţinuturi
crt. competenţă specifice T PP T PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Notiuni introductive 1 14-18.09
Manage C. 1. Precizează 1.Principiile de management al calitătii:
mentul principiile orientarea către client, leadership, implicarea 3 6 21-25.09
calitătii de management al personalului, abordarea procesuală, abordarea 28.09-2.10
calitătii sistemului de către management, 05-09.10
Scoala Altfel 1 12.10-16.10 07.10
Imbunătătirea continuă, 1 19-23.10
abordarea concretă in luarea
deciziilor, relatii reciproc avantajoase cu
furnizorii.
2. Functiile managementului calitătii : 4 26-30.10
planificarea calitătii, organizarea activitătilor 2 - 06.11
referitoare la calitate, coordonarea activitătilor 6 9- 13.11
referitoare la calitate, antrenarea personalului 16 - 20.11

1
pentru realizarea obiectivelor calitătii, tinerea
C. 2. Efectuează sub control a calitătii, asigurarea calitătii,
controlul statistic imbunătătirea calitătii. 3 23- 27.11 25.11
3. Elementele controlului statistic: caracteristica 2-4.12
controlată, lot, mărime esantion, reguli de 07-11.12
extragere a esantionului, plan de control, grad
de severitate, nivel de calitate acceptabil
(aql), cifra de acceptare, cifra de respingere.
4. Etape ale controlului statistic: extragerea 4 14-18.12
esantionului, determinarea caracteristicii 11-15.01
conform procedurii specifice, compararea 18-22.01
caracteristicii controlate cu conditiile din 25-29.01
standarde, identificarea defectelor, compararea
numărului de defecte identificate cu cifra de
C. 3. .Actionează acceptare/de respingere.
pentru 5. Măsurile care se impun in urma efectuării 2 6 8-12.02
mentinerea controlului statistic: acceptare/ respingere lot de 15-19.02
sistemului produse trecerea la alt plan de control (alt grad
de asigurarea de severitate, aql).
calitătii 6. Cerintele pentru implementarea unui sistem 2 22-26.02
de asigurarea calitătii: proceduri, manualul 1-5.03
calitătii, satisfacerea clientilor, costuri,
standarde de firmă, legislatie, feed-back, grafice
de documentare.
7. Audit de calitate (intern/ extern dat) pe 3 8-12.03
metode statistice, mentenantă, planificarea 15-19.03
intretinerii, urmărirea parametrilor de 22-26.03
functionare- interpretarea lui.
8. Factori care afectează costurile calitătii: 3 29.03-01.04
rebuturi, reconditionări, reparatii, produse 12-16.04
C. 4. Aplică tehnici neconforme, reclamatii clienti, produse 19-23.04
de returnate, penalizări pentru intarziere,
imbunătătire despăgubiri pentru daune.
continuă 9. Conceptul de imbunătătire continuă a 1 26-29.04

2
a calitătii calitătii..
10. Strategii de imbunătătire a calitătii: strategia 2 10-14.05
Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică- 6 17-21.05
actionează), principiul “zero defecte”.
11. Ghid pentru imbunătătirea calitătii conform 2 24-28.05
standardului ISO 9004-4 si standardelor ISO 31.05-04.06
specifice domeniului de activitate.
12. Instrumente de imbunătătire a calitătii: 2 7-11.06
instrumente ajutătoare (brainstorming, 14-18.06
stratificare, metoda intrebărilor), instrumentele
calitătii (grafice, diagrame, histograme, fise de
control statistic).
Recapitulare 2 21-25.06
28.06-02.07

Intocmit,
Prof. Bejan Dorina