Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de activități Grupa Mare “Broscuțelor”

Tema anuala de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?


Tema săptămânală: “A sosit pe dealuri toamna”
Săptămâna 02-06.11.2020

ZIUA ACTIVITATI DE ACTIVITATI LIBER ACTIVITATI PE


DEZVOLTARE ALESE DOMENII
PERSONALA (ADP) (ALA) EXPERIMENTALE
ADE
LUNI Intalnirea de dimineata
“Toamna este….” JALA 1 –
Rutine JR: “La piață” ADE – DȘ 1
“Haine potrivite pentru C: “ Coșuri pentru fructe” (Cunoasterea mediului):
anotimpul A: “Zâna toamnă”- “De vorbă cu Zâna
rece”(deprinderea de a se pictură Toamnă”- conversație
îmbrăca cu haine JALA 2 – “Din cerc în
corespunzătoare vremii) cerc” (joc distractiv)
Tranzitii
“Bate vântul frunzele”
MARTI Intalnirea de dimineata
“Bogăția toamnei în culori” JALA 1 – B: “Litera T”- ADE – DLC: “Povestea
Rutine predare toamnei” lectura
“Haine potrivite pentru Ș:”Schimbări din natură” educatoarei
anotimpul – convorbire DEC 1: “Zâna toamnă”
rece”(deprinderea de a se JR:”De-a gospodinele” (pictură)
îmbrăca cu haine JALA 2 – “Mărul
corespunzătoare vremii) prieteniei” joc distractiv
Tranzitii
“Prietenele mele, fructele”
MIECUR Intalnirea de dimineata JALA 1 – B:”Litera T” –
I “De ce îmi place anotimpul exercițiu grafic DS 2(Matematica):
toamna?” JM:”Alege și grupează” “Formăm mulțimi de
Rutine C: “Coșuri pentru frunze” obiecte de același ” – fișă
“Haine potrivite pentru JALA 2 : “Deget, palmă, de activitate
anotimpul cot” – joc zenzorial DEC 2: “Bate vântul
rece”(deprinderea de a se frunzele“ – cântec
îmbrăca cu haine
corespunzătoare vremii)
Tranzitii
“Prin ogradă, prin cămară”

JOI Intalnirea de dimineata


“Ce mi-a povestit o
frunză?” JALA 1-B:”Castanelor” ADE - DPM: “Prada
Rutine A:”Tablou de toamnă”- furnicilor” (forme de mers)
“Haine potrivite pentru colaj ADE-DOS 1: “Toamnă, ai
anotimpul C:”Rafturi pentru lădițe” sosit!”- convorbire
rece”(deprinderea de a se JALA 2:”Statuie” (joc
îmbrăca cu haine imitativ)
corespunzătoare vremii)
Tranzitii
“Piticii la plimbare” (joc
imitativ)
VINERI Intalnirea de dimineata JALA 1-A: „Covor de
“Ghici toamnă, ghici!” frunze”- amprentare
Rutine Ș:”Unde pleacă păsările ADE-DOS 2: “Tablou de
“Haine potrivite pentru călătoare?” convorbire toamnă“ – colaj
anotimpul B:”Frunza” de Emil
rece”(deprinderea de a se Gârleanu
îmbrăca cu haine JALA 2:”Puișor, vino în
corespunzătoare vremii) cuibușor” joc distractiv
Tranzitii
“Vine ploaia!”

S-ar putea să vă placă și