Sunteți pe pagina 1din 1

Jocul ielelor este prima operă dramatică a lui Camil Petrescu, fiind considerată o dramă psihologică de

idei, ce aparține modernismului interbelic. Textul are ca temă problema adaptării intelectualului la
condițiile mediocre ale societății. Camil Petrescu aduce o noutate în literatura română prin abordarea
unor probleme de actualitate, cum ar fi: căutarea absolutului, inadaptarea la realitatea degradată,
neacceptarea valorilor imorale etc., într-o manieră inedită.