Sunteți pe pagina 1din 13

Program de masterat "Administrarea Afacerilor"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

AA 171 1. Dezvoltarea personală 150/40/5 Solcan A., 29.01.18-09.02.18 12.02.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
2. Sisteme de management al 150/40/5 Țurcan Gh., 13.02.18-26.02.18 28.02.18
calităţii conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Managementul operațiunilor 150/40/5 Melnic I., 01.03.18- 15.03.18 19.03.18
logistice conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
4. Evaluarea performanțelor și 150/40/5 Bîrcă A., 22.03.18-04.04.18 06.04.17
dezvoltarea resurselor umane conf. univ. Aud.________ 17.30 Aud.______
5. Analize și prognoze în afaceri 150/40/5 Hârbu E., 17.04.18-30.05.18 03.05.17
conf. univ., Aud.________ 17.30 Aud.______
6. Managementul proiectelor 150/40/5 Șavga Gh., 07.05.18-21.05.18 23.05.18
conf. univ., Aud.________ 17.30 Aud.______
Program de masterat "Managementul marketingului"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

MM 171 1. Marketingul și managementul 150/40/5 Ioniță I., 29.01.18-09.02.18 12.02.18


evenimentelor lector, dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____
2. Tehnici de negocieri în afaceri 150/36/5 Stihi L., 13.02.18-23.02.18 26.02.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Managementul proiectelor 150/36/5 Șavga Gh., 27.02.18-12.03.18 14.03.18
conf. univ.,dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____

4. Cercetări avansate de marketing 150/60/5 Golovco V., 15.03.18-04.04.18 06.04.18


lector univ. Aud.________ 17.30 Aud.______

5. Managementul mărcii şi 17.04.18-27.04.18 30.04.18


dezvoltării noilor produse Golubciuc- Aud.____ 17.30 Aud. _____
150/40/5 Speianu A.

Diagnostic financiar şi analiza Chirilov N. 17.04.18-27.04.18 30.04.18


costurilor Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Marketing direct 150/36/5 Răilean E., 07.05.18-18.05.18 21.05.18


lector univ., dr. Aud.____ 17.30 Aud.____
MM 172 1. Marketing direct 150/36/5 Răilean E., 29.01.18-08.02.18 12.02.18
lector univ., dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____

2. Managementul proiectelor 150/36/5 Șavga Gh., 13.02.18-23.02.18 26.02.18


conf. univ.,dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Tehnici de negocieri în afaceri 150/36/5 Oboroceanu I. 27.02.18-12.03.18 14.03.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
4. Cercetări avansate de marketing 150/60/5 Zgherea G., 15.03.18-04.04.18 06.04.18
conf.univ. Aud.________ 17.30 Aud.______
5. Marketingul și managementul 150/40/5 Kovaliova E. 20.04.18-04.05.18 07.05.18
evenimentelor Aud.____ 17.30 Aud.______

6. Managementul mărcii şi Golubciuc- 10.05.18-22.05.18 24.05.18


dezvoltării noilor produse 150/40/5 Speianu A. Aud.____ 17.30 Aud.____
Program de masterat "Reclama și Relații Publice"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

REC 171 1. Creație publicitară 150/40/5 Faina I. 29.01.18-09.02.18 12.02.18


Aud.____ 17.30 Aud. _____
2. Tehnici de negocieri în afaceri 150/36/5 Stihi L., 13.02.18-23.02.18 26.02.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Managementul proiectelor 150/36/5 Șavga Gh., 27.02.18-12.03.18 14.03.18
conf. univ.,dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____
4. Cercetări avansate de marketing 150/60/5 Golovco V., 15.03.18-04.04.18 06.04.18
lector univ. Aud.________ 17.30 Aud.______

5. Strategii publicitare 150/40/5 Gaugaș T. 17.04.18-30.04.18 03.05.18


lector univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Marketing direct 150/36/5 Răilean E., 07.05.18-18.05.18 21.05.18


lector univ., dr. Aud.____ 17.30 Aud.____
Program de masterat "Managementul resurselor umane"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

MRU 1. Economia resurselor umane 150/32/5 Vaculovschi D., 29.01.18-07.02.18 09.02.18


171 conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

2. Managementul strategic 150/44/5 Portarescu S., 12.02.18-26.02.18 28.02.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Migraţie şi dezvoltare 150/44/5 Vaculovschi D., 01.03.18- 16.03.18 19.03.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
4. Dezvoltarea profesională a 150/32/5 Bîrcă A., 22.03.18-02.04.18 05.04.18
personalului conf. univ. Aud.________ 17.30 Aud.______

5. Managementul recompenselor 150/44/5 Bîrcă A., 17.04.18-02.05.18 04.05.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Coatching 150/32/5 Abramihin C., 07.05.18-17.05.18 21.05.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud.____
Program de masterat "Management în administrația publică"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

MAP 1. Managementul proiectelor 150/32/5 Șavga Gh., 29.01.18-07.02.18 09.02.18


171 conf. univ.,dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____

2. Managementul strategic 150/32/5 Portarescu S., 12.02.18-21.02.18 23.02.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Migraţie şi dezvoltare 150/44/5 Vaculovschi D., 01.03.18- 16.03.18 19.03.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
4. Economie socială 150/44/5 Vaculovschi D., 20.03.18-03.04.18 05.04.18
conf. univ. Aud.________ 17.30 Aud.______

5. Politici de ocupare a forţei de 150/32/5 Vaculovschi D., 17.04.18-26.05.18 30.05.18


muncă conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Geopolitică 150/44/5 Grozav A., 18.05.18-04.06.18 06.06.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud.____
Program de masterat "Gestiunea și dezvoltarea turismului"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

GET 171 1. Managementul resurselor 150/32/5 Baieșu M., 29.01.18-07.02.18 09.02.18


umane în industria turismului conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
2. Managementul strategic 150/32/5 Portarescu S., 12.02.18-21.02.18 23.02.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Psihologia comunicării 150/32/5 Vicol L., 26.02.18-07.03.18 12.03.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
4. Turism cultural 150/48/5 Turcov E., 13.03.18-28.03.18 02.04.18
conf.univ. Aud.________ 17.30 Aud.______

5. Turism balnear 150/48/5 Maxim V., 17.04.18-03.05.18 07.05.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Gestiunea întreprinderilor din 150/48/5 Maxim V., 08.05.18-24.05.18 28.05.18


industria turismului conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud.____
Program de masterat "Drept financiar fiscal "(nejuriști)

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

DFFn 1. Raporturi juridice vamale 150/48/5 Sîrghi V., 29.01.18-13.02.18 17.02.18


171 conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____

2. Raporturi juridice fiscale 150/48/5 Armeanic A., 14.02.18-01.03.18 03.03.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
3. Raporturi juridice financiare 150/48/5 Armeanic A., 05.03.18-21.03.18 24.03.18
conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
4. Regimuri vamale 150/48/5 Sîrghi V., 22.03.18-06.04.18 07.04.18
conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
5. Managementul strategic 150/44/5 Portarescu S., 17.04.18-02.05.18 04.05.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Drept tarifar vamal 150/48/5 Sîrghi V., 07.05.18-23.05.18 26.05.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud.____
Program de masterat " Drept şi proceduri vamale "(nejuriști)

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

DPVn 1. Raporturi juridice vamale 150/48/5 Sîrghi V., 29.01.18-13.02.18 17.02.18


171 conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____

2. Raporturi juridice fiscale 150/48/5 Armeanic A., 14.02.18-01.03.18 03.03.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
3. Calificarea infracțiunilor 150/48/5 Nastas A., 05.03.18-21.03.18 24.03.18
economice lector univ.,dr. Aud.________ 10.00 Aud.______
4. Dreptul contenciosului 150/48/5 Cojocaru V., 22.03.18-06.04.18 07.04.18
administrativ conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
5. Managementul strategic 150/44/5 Portarescu S., 17.04.18-02.05.18 04.05.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Drept tarifar vamal 150/48/5 Sîrghi V., 07.05.18-23.05.18 26.05.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud.____
Program de masterat "Dreptul în afaceri "(nejuriști)

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

DAn 171 1. Dreptul insolvabilităţii 150/44/5 Țurcan R., 29.01.18-12.02.18 17.02.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
2. Dreptul contenciosului 150/38/5 Țaranu L., 13.02.18-26.02.18 27.02.18
administrativ Lector univ. dr. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Dreptul societăţilor comerciale 150/44/5 Țurcan R., 28.02.18-15.03.18 16.03.18
aprofundat conf. univ. Aud.________ 17.30 Aud.______
4. Contracte comerciale interne şi 150/48/5 Băieșu A., 19.03.18-03.04.18 05.04.18
internaţionale conf.univ. Aud.________ 17.30 Aud.______
5. Drept social european 150/38/5 Donos E., 17.04.18-30.04.18 03.05.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Dreptul concurenţei comerciale 150/44/5 Donos E., 07.05.18-22.05.18 24.05.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud.____
Program de masterat "Drept financiar fiscal"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

DFF 171 1. Drept european al contractelor 150/48/5 Cojocaru V., 29.01.18-13.02.18 17.02.18
conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
2. Raporturi juridice internaţional- 150/48/5 Rotaru-Maslo L., 14.02.18-01.03.18 03.03.18
private conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
3. Managementul resurselor 150/48/5 Bârcă A., 05.03.18-21.03.18 24.03.18
umane în sectorul public conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
4. Drept fiscal internaţional 150/48/5 Armeanic A., 22.03.18-06.04.18 07.04.18
conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
5. Managementul strategic 150/44/5 Portarescu S., 17.04.18-02.05.18 04.05.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Drept tarifar vamal 150/48/5 Sîrghi V., 07.05.18-23.05.18 26.05.18


conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud.____
Program de masterat " Drept şi proceduri vamale "

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

DPV 171 1. Drept european al contractelor 150/48/5 Cojocaru V., 29.01.18-13.02.18 17.02.18
conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
2. Raporturi juridice internaţional- 150/48/5 Rotaru-Maslo L., 14.02.18-01.03.18 03.03.18
private conf. univ. Aud.____ 10.00 Aud. _____
3. Managementul resurselor 150/48/5 Bârcă A., 05.03.18-21.03.18 24.03.18
umane în sectorul public conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
4. Regimuri vamale 150/48/5 Sîrghi V., 22.03.18-06.04.18 07.04.18
conf. univ. Aud.________ 10.00 Aud.______
5. Managementul strategic 150/44/5 Portarescu S., 17.04.18-02.05.18 04.05.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____

6. Drept vamal european 150/48/5 Sîrghi V., 24.05.18-11.06.18 13.06.18


conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud.____
Program de masterat " Drept economic"

Grupa N. Disciplina Ore / Profesor Perioada lecţiilor Examen


P.C. începutul orelor 17.30 ora

DE 171 1. Diagnosticul economico- 150/40/5 Țiriulnicova N. 29.01.18-09.02.18 12.02.18


financiar al firmei conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
2. Tranzacţii internaţionale 150/40/5 Lobanov N. 13.02.18-26.02.18 28.02.18
conf. univ. Aud.____ 17.30 Aud. _____
3. Garanţii civile şi comerciale 150/52/5 Volcinschi V., 01.03.18-20.03.18 22.03.18
prof. univ. Aud.________ 17.30 Aud.______
4. Mijloace alternative de 150/48/5 Muntean I., 23.03.18-07.04.18 18.04.18
soluţionare a litigiilor lector univ.,dr. Aud.________ 17.30 Aud.______
5. Dreptul protecţiei 150/40/5 Plotnic O., 23.04.18-07.05.18 10.05.18
consumatorilor conf. univ. Aud.________ 17.30 Aud.______
6. Dreptul comerţului electronic 150/48/5 Muntean I., 14.05.18-29.05.18 31.05.18
lector univ.,dr. Aud.____ 17.30 Aud.____