Sunteți pe pagina 1din 150

Școala Primară Diocheţi / Învăţător: Mihalache Maria

În conformitate cu OMENCS nr. 4577/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.552 din 21.07. 2016

CLASA a III-a
2018-2019

1
Semestrul I: 18 săptămâni
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni din care 1 săptămână „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
Total an şcolar predare-învăţare-evaluare: 34 săptămâni

Manuale:
- Limba şi literatura română- Ars Libri
- Matematică- INTUITEXT
- Ştiinţe- ARTHUR
- Educaţie civică- ARTHUR
- Muzică și mișcare - Ed. Aramis
- Arte vizuale şi abilităţi practice-Ed. CD PRESS

2
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Competenţe generale
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
1.1.Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
1.3.Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
1.4.Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.5.Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1.Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.2.Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
2.3.Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
2.4.Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
2.5.Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
3.1.Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.2.Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
3.3.Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4.Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia

3
3.5.Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
3.6.Aprecierea valorii cărţilor - activităţi la bibliotecă
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
4.1.Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2.Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
4.3.Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin
4.4.Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite
4.5.Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Nr. Unitati de Nr. Continuturi Nr. Sapt Obs
Crt. invatare Comp. ore
SEMESTRUL I
1. 1.1. Text suport: Septembrie, dupa George Cosbuc 10 I- II
FANTEZII DE 1.2. 1. Sunetul şi litera, vocalele, consoanele, silaba, cuvântul. Despărţirea 12.09
TOAMNA - 1.3. în silabe -
Recapitulare 1.4. 2. Cuvântul. Sensul cuvintelor 23.09
1.5. 3. Comunicarea orală. Componentele comunicării dialogate
2.2. 4. Propoziţia. Semnele de punctuaţie
3.5. Text suport: Prepelita si puii ei, dupa Lev N Tolstoi
4.1. 5. Textul literar narativ
4.2 1. Scriem corect într-o/ într-un, dintr-o/ dintr-un, sau/ s-au,
sa/ s-a
Text suport: Toamna, de Octavian Goga
2. Poezia (textul literar liric) .Textul nonliterar
3. Scrierea imaginativă – alcătuirea unor texte după imagini, după benzi
desenate, după un şir de întrebări
4. Evaluare iniţială
Lectura: Rapsodii de toamnă de George Topîrceanu
Lectură: Pisoiul de Lev N Tolstoi
2. MAGIA CĂRŢILOR 1.1. Text suport: Cartea 5 III
- 1.2. 1.Cartea – actualizare. Prezentarea de cărţi 26.09
Evaluare iniţială 1.5. 2. Comunicarea orală. Iniţierea unui schimb verbal-dialogul -
3. Prezentarea de persoane 30.09
4
Lectură: Ghicitori, proverbe şi zicători- şezătoare literară

3. 1.5. Text suport: Nica incepe scoala(fragment din « Amintiri din copilarie ») 20 IV,V,
CARTILE 4.3. dupa Ion Creanga VI,VI
4.4 1. Textul literar narativ – textul, autorul, alineate, personaje, înţelegerea I
4.5 textului 3..10
2. Scriem corect ia/ i-a ……
3. Aşezarea textului în pagina caietului ….
4. Povestirea orală după imagini 28.10

Text suport: Dupa asemanarea lor, dupa Emil Garleanu


1. Formularea de întrebări şi răspunsuri
2. Povestirea orală după un şir de întrebări
Text suport: Prieten devotat, poveste populara araba
3. Înţelegerea textului citit
4. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
Text suport: Rugaciune pentru parinti,din folclorul copiilor
1. Cererea simplă familiară. Cererea politicoasă
2. Scriem corect iau/ i-au
Caietul care plange
1.Comunicarea orală. Planul simplu de idei desprins din ilustraţii
Text support : Amintiri din copilarie(fragment) dupa Ion Creanga
1.Povestirea orală după planul simplu de idei desprins din ilustraţii
Text suport: Cenusareasa, dupa Fratii Grimm
1. Delimitarea textului în fragmente
2. Ordinea întâmplărilor. Povestirea orală a unui fragment
3. Planul simplu de idei al textului
4. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
Text suport: Vrajitorul din Oz( fragment) dupa Frank Baum-
Recapitulare
1. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare : Coridorul ispitei, dupa Voltaire
Lectură: Sărăcuţul de Emil Gârleanu
5
Lectură: Poveste cu tâlc( poveste populară)
Lectură: Cântec de leagăn de Ştefan Octavian Iosif
Lectură: Prieteşugul dintre şoarece şi pisică de Fraţii Grimm
Vacanta (26.09 -05.XI)
4. 1.3. Text suport: Bunica, dupa Barbu Stefanesu Delavrancea 10 VIII-
FAMILIA 3.4. 1. Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele IX
-UNIVERSUL MEU 4.4. 2. Cuvântul. Silaba. Despărţirea în silabe 7.11-
3. Scriem corect la/ l-a 18.11
4. Propoziţia. Delimitarea cuvintelor în propoziţie
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie
Text suport: Creanga de alun, dupa Lev N. Tolstoi
1. Cuvântul – parte de vorbire
Text suport: Camaradul meu, Coretti, dupa Edmondo de Amicis
2. Substantivul
3. Felul substantivelor
Text suport: Rodica, de Vasile Alecsandri
4. Numărul substantivului
5. Genul substantivului
Lectură: Bunicul de Barbu Ştefănescu Delavrancea
Lectură: Leul şi căţeluşa de Lev N. Tolstoi
5. ROMÂNIA 1.1. Text suport: Traian si Dochia, legenda populara 10 X- XI
.ŢARA MEA 1.2. 1. Textul literar. Fragmentul descriptiv 21.11
1.5. 2. Scriem corect neam/ ne-am -
1. Solicitarea de informaţii şi oferirea de informaţii ……
2. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător ….
3. Exerciţii aplicative – fişă de lucru 2.12
Text suport: Craiasa Zapezii(fragment), dupa Hans Christian Andersen-
Recapitulare
1. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare
Lectură: Din viaţa dacilor de Alexandru Vlahuţă
6. ÎN PRAG DE 1.3. Text suport: Pomul de iarna, dupa Ernest Theodor Amadeus Hoffman 10 XII-
SĂRBĂTORI 3.4. 1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text transmise prin XIII
6
4.4. ilustraţii 5.12-
2. Adjectivul 16.12
3. Acordul adjectivului cu substantivul
4. Poziţia adjectivului faţă de substantiv
2. Cuvintele cu sens opus
3. Exerciţii aplicative – fişă de lucru
Lectură: Colinde, colinde de Mihai Eminescu
Lectură: Pisoiul năzdrăvan povestirea orală după benzi desenate
Text suport: Cu uratul(fragment din « Amintiri din copilarie ») dupa
Ion Creanga- Recapitulare
1. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare 5 XIV
AM PLECAT SĂ COLINDĂM 19.12
Activitate artistică. Prezentarea unei activităţi în grup -
Colinde 23.12
Vacanta de iarna(24.XII-8.I)
7. 1.4. Text suport: Iarna, de Vasile Alecsandri 20 XV,
FEERIE DE 4.1 1. Poezia XVI,
IARNA 4.2. 2. Aşezarea poeziei în pagina caietului XVII
4.4 Iarna in padure XVIII
4.5. 3. Povestirea scrisă după un şir de întrebări 9.01
4. Părţile unui text creative ……
Premiul I …
1. Alcătuirea unui text creativ după un şir de ilustraţii 3.02
2. Alcătuirea unui text creativ după benzi desenate..................................................................
3. Scriem corect nea/ ne-a
Text suport: Povestea omului de zapada(poveste populara)
1. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit
2. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor
3. Cartea poştală
4. Afişul. Fluturaşul
Text suport: Vulpea Taia si tigrul Tom- povste populara africana-
Recapitulare
7
1. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare Text suport: Iarna pe ulita, de George Cosbuc
Lectură: Iarna de Barbu Ştefănescu Delavrancea
Lectură : Legenda Crivăţului (din legendele românilor)
Lectură:Cea dintâi ninsoare de Edmondo de Amicis
Vacanta intersemestriala(4.II- 12.II)
SEMESTRUL II
8. 1.1 Text suport: Sarea in bucate, dupa Petre Ispirescu 20 I, II,
TĂRÂMUL 1.2. 1.Descrierea de fiinţe III,
COPILĂRIEI 1.4. 2. Comunicare nonverbală IV
1.5 3. Comunicarea prin imagini
2.1 4. Scriem corect printr-o/ printr-un 13.02
2.2 Text suport: Copii eram noi amandoi, de Mihai Eminescu -
2.3 1. Descrierea unui obiect pe baza unui plan de întrebări ......
2.4 2. Pronumele. Pronumele personal 10.03
2.5 3. Persoana şi numărul pronumelui personal
3.1, Text suport: Balta de lacrimi(fragment) din Alice in Tara Minunilor
3.2, dupa Lewis Carroll
3.3, 4. Pronumele personal de politeţe
3.4, 3.6 1. Pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor
4.1, 2. Textul creativ după un plan de întrebări
4.4, 4.5 3. Exerciţii recapitulative - fişă de lucru
3. Evaluare
Lectura : Fata din dafin, poveste populara
Lectură: Ţapul şi şarpele de Petre Ispirescu
Lectură: La mijloc de codru des de Mihai Eminescu
Lectură: Prin vizuina iepurelui(fragment) din Alice în Ţara Minunilor
de Lewis Carroll
9. 1.1 Text suport: Rapsodii de primavara, de George Toparceanu 15
SALUTARE 1.2. 1. Înţelegerea mesajului poeziei
PRIMĂVARA! 1.4. 2. Semnele de punctuaţie (:) şi (,)
1.5 3. Prezentarea unei teme după un plan

8
2.1 1. Relatarea unei întâmplări trăite
2.2 Text suport: Fructul cel mai valoros(poveste populara) V,
2.3 2. Înţelegerea mesajului textului literar narativ VI,
2.4 3. Scriem corect sa/ s-a, sau/ s-au, nea/ ne-a, ia/ i-a, iau/ i-au, ne-am/ VII,
2.5 neam, la/ l-a 13.
3.1, 1. Exprimarea unei păreri despre personajele povestirii 03
3.2, 2. Formularea unei păreri despre o povestire. Exprimarea acordului/ ......
3.3, dezacordului 31.03
3.4, 3.6 3. Scriem corect nai/ n-ai
4.1, Text suport: Degetica, dupa Hans Christian Andersen
4.4, 4.5 1. Verbul
2. Verbul
3. Numărul verbului
4. Pronunţarea şi scrierea corectă a verbelor
1. Textul creativ după un plan de idei
2. Scriem corect săi/ să-i
Text suport: Colt Alb, dupa Jack London
3. Povestirea scrisă a unui fragment (I)
4. Fişă de lucru
Text suport: Regele Vant si copiii imparatului, poveste populara-
Recapitulare
. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare : Text support : Leul si soricelul, dupa Esop
Lectură: Primăvara, de George Topîrceanu
Lectură: Legenda rândunicii, poveste populară
Lectură: Fetiţa cu chibrituri, de Hans Christian Andersen
Lectură: Rândunica Gureşă, poveste populară chineză
10. 1.1. Text suport: La Pasti, de George Toparceanu 10
LA PAŞTI 1.2. 1. Povestirea scrisă a unui fragment (II) VIII/I
1.3. 2. Felicitarea X
1.4. 3. Textul creativ cu început dat 3.04
1.5. 4. Textul creativ cu sfârşit dat ....

9
2.2. 1. Textul informativ 14.04
3.5. 2. Organizatori grafici
4.1. 3. Scriem corect va/ v-a
4.2. Text suport: Legenda privighetorii, dupa Charles Perault
4. Exerciţii aplicative - fişă de lucru
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare
Lectură: Concertul primăverii, de George Coşbuc
Vacanta de primavara(19.IV-30.IV)
11. 1.4. Text suport: Vizita, dupa Ion Luca Caragiale 15 X,
4.2. 1. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare XI,
4.5. 2. Invitaţia XII
4.1 3. Compunerea unui text creativ în care se introduce dialogul 2.05.
4.4 4. Ortografierea grupurilor verb-pronume ...
Text suport: Heidi, fetita muntilor, dupa Johanna Spyrl 19.05
5. Extragerea unor informaţii de detaliu din textul literar
SIMFONIA 1. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după un plan de idei
FLORILOR 2. Textul creativ în care se introduc expresii şi cuvinte de sprijin
3. Scriem corect cuvintele care conţin grupurile ia, ie, ea, ua, oa, ua
Text suport: Hoinar, dupa Emil Garleanu
4. Textul - actualizare
1. Scriem corect cuvintele care conţin vocale duble
2. Scriem corect cuvintele care conţin consoane duble
3. Scriem corect mai/ m-ai
4. Despărţirea cuvintelor în silabe
2. Exerciţii recapitulative – fişă de lucru
3. Evaluare
Proiect : Simfonia florilor
Lectură:Bubico de Ion Luca Caragiale
Lectură: Zi de vară de George Topîrceanu
Lectură: Musculiţa de Emil Gârleanu

10
12. 4.1 Text suport: Pinochio, dupa Carlo Collodi 5
VARA SI 4.4 1. Personaje preferate XIII
BUCURIILE EI 4.5 2. Personaje preferate 22.05
Text suport: Corbul si vulpea, de La Fontaine -
Fisa de lectura 26.05
3. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după un plan de idei
Lectură: Noapte de vară de George Coşbuc
13. 1.1 Text suport: Copiii din crang, dupa Konstantin D. Usinski- Recapitulare 10
1.2 1. Ne exprimăm corect!
Recapitulare 1.4 2. Textul informativ
1.5 3. Exerciţii recapitulative XV,
3.1 1. Organizatori grafici XVI,
3.2 2. Organizatori grafici 5.06
3.3 Text suport: Vulpea si bursucul, dupa Alexandru Donici ...
3.4 3. Pronunţarea şi scrierea corectă a verbelor 16.
3.6 Text suport: La cirese, dupa Ion Creanga 06
4.2 Lectură: Evaluare finala Text suport: Micul Print, dupaAntoine de Saint
Exupéry
Fişă de lucru
Proiect: Ce sa citesc ?
Lectură: Aleodor Imparat, dupa Petre Ispirescu
Lectura : Copiii cu parul de aur, basm popular
Lectură: Boierul si Pacala, poveste populara romaneasca

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Com
Sapt/ Resurse materiale și
Domeniul peten Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare
Data procedurale
țe
Unitatea de invatare:FANTEZII DE TOAMNA- recapitulare
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
I Funcţii ale 1.4 Text suport: Septembrie, dupa - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme a. materiale: fișa de Observarea
12.09 limbii 2.1 George Cosbuc pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte lucru, caiet, planŞe sistematică:
11
(acte de 2.2 1. Intelegerea textului informative sau literare simple a. b. atitudinea
vorbire) 4.1 2. Sunetul, litera, vocale, consoane, - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) procedurale: elevilor faţă de
13.09 silaba, cuvântul. Despărţirea în pe teme de interes pentru clasa de elevi conversaţia, sarcina dată
14.09 silabe - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru explicaţia, exerciţiul,  Listă de
3. Joc de cuvinte Cuvântul. Sensul a audia diferite texte munca independentă verificare (da, nu):
15.09 cuvintelor - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, c. forme de  concentrarea
4. Comunicarea orală. folosind reportofonul, computerul etc. organizare a asupra sarcinii de
Componentele comunicării - identificarea şi numirea unor trăsături ale colectivului: frontală, rezolvat;
16.09 dialogate obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat individuală, evaluare implicarea activă
5. Propoziţia. Semnele de - relatarea după întrebările investigatorului perfect orală Şi scrisă în rezolvarea sarcinii.
punctuaţie (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Lectură: Pisoiul de Lev N Tolstoi Cu ce?)
- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/
clip pentru care nu există subtitrare sau sonor
- interevaluarea textelor scrise
- revizuirea textelor redactate
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor
II 1.4 Text suport: Prepelita si puii ei, - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme a. materiale:  Observarea
19.09 1.5 dupa Lev N Tolstoi pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte imagini,fişa de sistematică:
2.2 1.Întelegerea textului informative sau literare simple lucru,caiet comportamentul de
20.09 2.Joc de cuvinte - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) b. procedurale: ascultător activ
21.09 Scriem corect într-o/ într-un, dintr- pe teme de interes pentru clasa de elevi conversaţia, explicaţia,  Lista de verificare
22.09 o/ dintr-un, sau/ s-au, sa/ s-a - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru munca independentă, (da, nu):
23.09 Lectură: Rapsodii de toamnă de a audia diferite texte exerciţiul  manifestarea
George Topîrceanu - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, c. forme de interesului față de
Text suport: Toamna, de Octavian folosind reportofonul, computerul etc. organizare a mesaje audiate;
Goga - relatarea după întrebările investigatorului perfect colectivului: frontală  concentrare
3. Poezia (textul literar liric) (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? individuală, evaluare asupra sarcinii;
4. Scrierea imaginativă – alcătuirea Cu ce?) orală executarea unor
unor texte după imagini, după - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ sarcini conform
benzi desenate, după un şir de clip pentru care nu există subtitrare sau sonor instrucțiunilor
întrebări - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- primite.
5. Evaluare iniţială ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am
înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”)
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce
înseamnă că ...?”)
- exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de
reascultare a mesajului; folosirea unor coduri
nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/
înţelegerea mesajului
12
Unitatea de invatare:MAGIA CARTILOR - recapitulare
Numar de ore alocat: 5ore / 1 saptamana
III Funcţii ale 1.5 Text suport: Cartea - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- a. materiale:  Observarea
26.09 limbii 3.6 1.Intelegerea textului ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am imagini caiet, fişe de sistematică a
27.09 (acte de 2. Cartea – actualizare. Prezentarea înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) lucru comportamentulu
vorbire) de cărţi - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce b. procedurale: i de ascultător
28.09 3.Joc de cuvinte : Silabe incurcate înseamnă că ...?”) conversaţia, explicaţia, activ:
29.09 Textul 4. Comunicarea orală. Iniţierea - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de demonstraţia,exerciţiul  Lista de
30.09 unui schimb verbal-dialogul reascultare a mesajului; folosirea unor coduri , munca în echipă, verificare (da,
5. Prezentarea de persoane nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ problematizarea, nu):
Lectură: Ghicitori, proverbe înţelegerea mesajului jocul  formularea de
şi zicători- şezătoare literară - activităţi la bibliotecă c. forme de răspunsuri
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă organizare a adecvate la
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată colectivului: întrebări;
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) frontală, activitate  executarea unor
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se individuală/pe sarcini conform
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu echipe,evaluare orală instrucţiunilor
asemenea produse şi scrisă primite.
● Observarea
sistematică a
comportamentului
interacţional
 Listă de control/
verificare:
 cooperarea cu
membrii grupului;
 contribuția cu idei
la realizarea sarcinii.

Unitatea de invatare: CARTILE
Numar de ore alocat: 20 ore / 4 saptamani
IV Funcţii ale 1.5 Text suport: Nica incepe - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- a. materiale:  Observare
3.10 limbii 2.2 scoala(fragment din « Amintiri ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am caiet, fişe de sistematică a
(acte de 3.2 din copilarie ») dupa Ion Creanga înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) lucru,imagini calității actului
4.10 vorbire) 3.6 1. Textul literar narativ – textul, - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce b. procedurale: citirii:
5.10 autorul, alineate, personaje, înseamnă că ...?”) conversaţia, explicaţia,  Lista de control/
Textul înţelegerea textului - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de demonstraţia, verificare:
6.10 2. Scriem corect ia/ reascultare a mesajului; folosirea unor coduri exerciţiul,  citirea textului
i-a nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ problematizarea, folosind tonul
7.10 3. Aşezarea textului în pagina înţelegerea mesajului învăţarea prin adecvat
caietului - relatarea după întrebările investigatorului perfect descoperire, munca mesajului;
13
4. Povestirea orală după imagini (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? independentă  adaptarea
5. Cum se organizeaza un Cu ce?) c. forme de volumului vocii
Portofoliu - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ organizare a şi a ritmului
Lectură: Sărăcuţul de Emil clip pentru care nu există subtitrare sau sonor colectivului: vorbirii la
Gârleanu - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de frontală,individuală,ev atmosfera
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, aluare orală, activitate textului;
schemă, ritm/ melodie etc. în grup/în perechi  citirea cu
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş intonația impusă
simţi/ aş fi ...” de semnele de
- activităţi la bibliotecă punctuație;
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă demonstrarea
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată înțelegerii logicii
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) textului.
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu
asemenea produse
V 1.2 Text suport: Dupa asemanarea - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: caiet,  Observare
10.10 lor, dupa Emil Garleanu pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru,imagini sistematică a
1. Intelegerea textului - explicarea sensului cuvântului prin mijloace b. procedurale: calității actului
11.10 2. Formularea de întrebări şi verbale şi nonverbale pornind de la contextul conversaţia, explicaţia, citirii:
răspunsuri mesajului audiat demonstraţia,  Lista de control/
12.10 3. Povestirea orală după un şir de - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- exerciţiul, verificare:
întrebări ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am problematizarea,  citirea textului
13.10 Text suport: Prieten devotat, înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) învăţarea prin folosind tonul
14.10 poveste populara araba - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce descoperire, munca adecvat
4. Formularea unui răspuns înseamnă că ...?”) independentă mesajului;
emoţional faţă de textul literar citit - relatarea după întrebările investigatorului perfect c. forme de  adaptarea
5. Înţelegerea textului citit Harta (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? organizare a volumului vocii
textului Cu ce?) colectivului: frontală, şi a ritmului
Lectură:Poveste cu tâlc( poveste activitate vorbirii la
populară) individuală/pe atmosfera
echipe,evaluare orală textului;
şi scrisă  citirea cu
intonația impusă
de semnele de
punctuație;
demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
VI 2.2 Text suport: Rugaciune pentru - relatarea după întrebările investigatorului perfect a. materiale: caiet, ● Evaluarea
17.10 2.4 parinti,din folclorul copiilor (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? fişe de lucru,imagini după
14
18.10 3.2 1. Intelegerea mesajului poeziei Cu ce?) b. procedurale: rezolvarea
19.10 3.6 2. Cererea simplă familiară. - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, conversaţia, explicaţia, sarcinilor de învățare
Cererea politicoasă în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic demonstraţia, – formulare de
20.10 3. Scriem corect iau/ i-au Scara - organizarea unui eveniment (de exemplu, o exerciţiul, răspunsuri la întrebari
cuvintelor serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma problematizarea,
Caietul care plange lecturilor) învăţarea prin ●Observarea
21.10 4. Planul simplu de idei desprins - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de descoperire, munca sistematică:
din ilustraţii/ benzi desenate cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, independentă atitudinea elevilor
Text suport : Amintiri din schemă, ritm/ melodie etc. c. forme de faţă de sarcina dată
copilarie(fragment) dupa Ion - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş organizare a  Listă de
Creanga simţi/ aş fi ...” colectivului: frontală, verificare (da, nu):
5. Povestirea orală după planul - activităţi la bibliotecă activitate  concentrare
simplu de idei desprins din - amenajarea unui colţ de lectură în clasă individuală/pe asupra sarcinii de
ilustraţii - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată echipe,evaluare orală rezolvat;
Lectură :Cântec de leagăn de pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) şi scrisă implicare activă
Ştefan Octavian Iosif - derularea de proiecte de lectură în grup, care se în rezolvarea sarcinii.
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu
asemenea produse
VII 3.1 Text suport: Cenusareasa, dupa - lectură activă, cu creionul în mână a. materiale: caiet,  Tema pentru
24.10 3.4 Fratii Grimm - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte fişe de lucru,imagini acasă
1. Intelegerea textului. Delimitarea neînţelese b. procedurale:  Observarea
25.10 textului în fragmente . Ordinea - folosirea jurnalului cu dublă intrare conversaţia, explicaţia, sistematică:
26.10 întâmplărilor. Povestirea orală a - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am demonstraţia, atitudinea elevilor
unui fragment învăţat exerciţiul, faţă de sarcina dată
27.10 2. Planul simplu de idei al - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite problematizarea,  Listă de verificare
textului3. 3.Exerciţii aplicative – procedee (interogare reciprocă, procedeul învăţarea prin (da, nu):
28.10 fişă de lucru recăutării etc.) descoperire, munca  concentrare
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în independentă, jocul asupra sarcinii de
4.Recapitulare- Text suport: perechi/ în echipe c. forme de rezolvat;
Vrajitorul din Oz( fragment) dupa - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între organizare a  implicarea activă
Frank Baum- diferite elemente de structură sau de conţinut colectivului: în rezolvarea
5. Evaluare : Coridorul ispitei, frontală, activitate sarcinii;
dupa Voltaire individuală/pe cooperarea
Lectură: Prieteşugul dintre echipe,evaluare orală pentru realizarea
şoarece şi pisică de Fraţii Grimm şi scrisă sarcinii
Unitatea de invatare:FAMILIA- UNIVERSUL MEU
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
VIII Funcţii ale 3.5 Text suport: Bunica, dupa Barbu - activităţi la bibliotecă a. materiale: caiet,  Tema de lucru în
7.11 limbii 4.1 Stefanesu Delavrancea - amenajarea unui colţ de lectură în clasă fişe de lucru,imagini clasă: alcătuirea de
(acte de 1. Intelegerea textului - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată b. procedurale: propoziții utilizând
8.11 vorbire) 2. Sunetul şi litera. Vocalele şi pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.) conversaţia,
15
consoanele - derularea de proiecte de lectură în grup, care se explicaţia, cuvintele nou învățate
9.11 Textul 3. Cuvântul. Silaba. Despărţirea în finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu demonstraţia, în text
10.11 silabe asemenea produse exerciţiul,
Scriem corect la/ l-a - interevaluarea textelor scrise problematizarea,  Proba orală:
11.11 4. Propoziţia. Delimitarea cuvintelor - revizuirea textelor redactate învăţarea prin formulare de
în propoziţie - discutarea problemelor apărute la despărţirea în descoperire, munca răspunsuri la întrebări
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele silabe independentă, jocul referitoare la
de punctuaţie - completarea semnelor de punctuaţie într-un text c. forme de orga conţinutul textului
Lectură: Bunicul de Barbu fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor nizare a colectivului:
Ştefănescu Delavrancea frontală, activitate
individuală/pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
IX Funcţii ale 1.3 Text suport: Creanga de alun, - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Observare
14.11 limbii 4.1 dupa Lev N. Tolstoi - interevaluarea textelor scrise fişe de lucru,imagini sistematică:
(acte de 1. Intelegerea textului - revizuirea textelor redactate cu diverse obiecte, calitatea actului
15.11 vorbire) 2. Cuvântul – parte de vorbire - discutarea problemelor apărute la despărţirea în mini-cărticele, citirii:
Textul Text suport: Camaradul meu, silabe b. procedurale:  Lista de control/
16.11 Variabilita Coretti, dupa Edmondo de Amicis - completarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia, explicaţia, verificare:
tea limbii 3. Substantivul. Felul fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor demonstraţia, identificarea
17.11 şi a substantivelor exerciţiul, părţilor de vorbire
18.11 comunicăr Text suport: Rodica, de Vasile problematizarea, dintr-un text citit;
ii în Alecsandri învăţarea prin completarea unor
contexte 4. Numărul substantivului. Genul descoperire, munca enunţuri lacunare cu
diferite substantivului independentă, jocul verbe;
5. Recapitulare/ Evaluare- c. forme de utilizarea unor
PROIECT- organizare a ortograme;
Lectură: Leul şi căţeluşa de Lev colectivului: demonstrarea
N. Tolstoi frontală, activitate înțelegerii logicii
individuală, în grup/ textului.
pe echipe,evaluare  Chestionarea
orală şi scrisă orală: formulare de
răspunsuri la întrebări
referitoare la
conţinutul textului
Unitatea de invatare:ROMANIA. TARA MEA
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
X Funcţii ale Text suport: Traian si Dochia, - identificarea şi numirea unor trăsături ale a. materiale: : caiet, Evaluarea după
21.11 limbii legenda populara obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat fişe de lucru,imagini rezolvarea sarcinilor
22.11 (acte de 1. Textul literar. - descrierea frontală, cu sprijin din partea b. procedurale: de învățare:
23.11 vorbire) 2. Fragmentul descriptiv profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de conversaţia, explicaţia, -se aşteaptă
16
24.11 Textul 3. Scriem corect neam/ ne-am la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) demonstraţia, răspunsuri la anumite
25.11 Variabilita 4. Exercitii aplicative - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea exerciţiul, solicitări ale cadrului
tea limbii 5.Jurnalul de lectura : Din viaţa profesorului sau a altui coleg problematizarea, didactic;
şi a dacilor de Alexandru - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot învăţarea prin se lasă elevilor
comunicăr Vlahuţă(Cum se completează o structura un plan simplu descoperire, munca timp de gândire, apoi
ii în pagină din jurnalul de lectură al - lectură activă, cu creionul în mână independentă, jocul pot discuta în perechi
contexte clasei?) - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte c. forme de sau în grupuri mici;
diferite neînţelese organizare a atenţia învățătorului
- folosirea jurnalului cu dublă intrare colectivului: frontală, se poate muta către
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am activitate individuală, anumiţi elevi,
învăţat în grup/ pe oferindu-se şi celor
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite echipe,evaluare orală timizi, tăcuţi sau
procedee (interogare reciprocă, procedeul şi scrisă neîncrezători
recăutării etc.) posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă: completarea
tabelului Ştiu, Vreau
să ştiu Am învăţat
XI 1.2 1. Solicitarea de informaţii şi oferirea - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: caiet, ● Observarea
28.11 de informaţii pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru,imagini sistematică:
29.11 2. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu - explicarea sensului cuvântului prin mijloace b. procedurale: atitudinea elevilor
30.11 sens asemănător verbale şi nonverbale pornind de la contextul conversaţia, explicaţia, faţă de sarcina dată
1.12 3. Recapitulare mesajului audiat demonstraţia,  Listă de
2.12 Textsuport:CraiasaZapezii exerciţiul, verificare (da, nu):
(fragment), dupa Hans Christian problematizarea,  concentrare
Andersen- învăţarea prin asupra sarcinii de
4. Exerciţii aplicative – fişă de descoperire, munca rezolvat;
lucru independentă, jocul  implicare activă
5. Evaluare c. forme de în rezolvarea sarcinii.
organizare a
colectivului: frontală, ● Observarea
activitate individuală, sistematică a
în grup/ pe comportamentului
echipe,evaluare orală interacţional
şi scrisă  Listă de
control/
verificare:
 cooperarea cu
membrii grupului;
participarea
17
activă la realizarea
sarcinilor de grup.
Unitatea de invatare:IN PRAG DE SARBATORI
Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani
XII Funcţii ale 2.3 Text suport: Pomul de iarna, - formulare de răspunsuri la întrebări simple de a. materiale: caiet,  Observarea
5.12 limbii 2.4 dupa Ernest Theodor Amadeus control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi fişe de lucru,imagini sistematică:
(acte de 3.1 Hoffman apoi? Dar în cele din urmă?” cu diverse obiecte, comportamentul de
6.12 vorbire) 3.4 1. Extragerea unor informaţii de - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, planşe ascultător activ
Textul detaliu dintr-un text transmise prin în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic b. procedurale:  Lista de verificare
7.12 Variabilita ilustraţii - organizarea unui eveniment (de exemplu, o conversaţia, explicaţia, (da, nu):
8.12 tea limbii 2. Adjectivul serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma demonstraţia,  manifestarea
9.12 şi a 3. Acordul adjectivului cu lecturilor) exerciţiul, interesului față de
comunicăr substantivul - lectură activă, cu creionul în mână problematizarea, mesaje audiate;
ii în 4. Poziţia adjectivului faţă de - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte învăţarea prin  concentrare
contexte substantiv neînţelese descoperire, munca asupra sarcinii;
diferite 5. Exercitii aplicative - folosirea jurnalului cu dublă intrare independentă, jocul executarea unor
Lectură: Colinde, colinde de Mihai - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am c. forme de sarcini conform
Eminescu învăţat organizare a instrucțiunilor
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite colectivului: frontală, primite.
procedee (interogare reciprocă, procedeul activitate individuală,
recăutării etc.) în grup/ pe
- lectură activă, cu creionul în mână echipe,evaluare orală
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte şi scrisă
neînţelese
- folosirea jurnalului cu dublă intrare
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am
învăţat
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee (interogare reciprocă, procedeul
recăutării etc.)
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în
perechi/ în echipe
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între
diferite elemente de structură sau de conţinut
XIII Funcţi 1.1 Pisoiul nazdravan - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: caiet,  Tema de lucru în
12.12 i ale limbii 1.2 1. Povestirea orală după benzi pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru, imagini clasă: alcătuirea de
13.12 (acte de 2.4 desenate - explicarea sensului cuvântului prin mijloace diverse, propoziții utilizând
vorbire) 2. Cuvintele cu sens opus verbale şi nonverbale pornind de la contextul b. procedurale: cuvintele nou învățate
Textul 3.Text suport: Cu uratul(fragment mesajului audiat conversaţia, explicaţia, în text
14.12 Varia din « Amintiri din copilarie ») - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, demonstraţia,
15.12 bilitatea dupa Ion Creanga- Recapitulare în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic exerciţiul,  Proba orală:
18
16.12 limbii şi a 4. Exerciţii aplicative – fişă de - organizarea unui eveniment (de exemplu, o problematizarea, formulare de
comunicăr lucru serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma învăţarea prin răspunsuri la întrebări
ii în 5. Evaluare lecturilor) descoperire, munca referitoare la
contexte independentă, jocul conţinutul textului
diferite c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe echipe,
evaluare orală şi scrisă
XIV AM PLECAT SĂ COLINDĂM 1.Activitate artistică.
19.12- 2. Prezentarea unei activităţi în grup
23.12 3. Colinde : Florile dalbe
4. Domn, domn sa-naltam
5. Mos Craciun cu plete dalbe
Unitatea de invatare:FEERIE DE IARNA
Numar de ore alocat: 20 ore / 4 saptamani
XV Funcţi 2.3 Text suport: Iarna, de Vasile - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în a. materiale: caiet,  Tema
9.01 i ale limbii 2.4 Alecsandri faza iniţială şi la final fişe de lucru, imagini pentru acasă
(acte de 3.1 1. Poezia - formulare de răspunsuri la întrebări simple de diverse, imagini,  Tema de lucru în
10.01 vorbire) 2. Aşezarea poeziei în pagina control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi planşă clasă: alcătuirea
caietului apoi? Dar în cele din urmă?” b. procedurale: de propoziții utilizând
11.01 Textul Iarna in padure - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, conversaţia, explicaţia, cuvintele nou învățate
12.01 3. Povestirea scrisă după un şir de în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic demonstraţia, în text.
13.01 Varia întrebări - organizarea unui eveniment (de exemplu, o exerciţiul, Proba orală:
bilitatea 4. Părţile unui text creativ serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma problematizarea, formulare de
limbii şi a 5.Exercitii aplicative lecturilor) învăţarea prin răspunsuri la întrebări
comunicăr Lectură: Iarna de Barbu - lectură activă, cu creionul în mână descoperire, munca referitoare la
ii în Ştefănescu Delavrancea - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte independentă, jocul conţinutul textului
contexte neînţelese c. forme de
diferite - folosirea jurnalului cu dublă intrare organizare a
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am colectivului: frontală,
învăţat activitate individuală,
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite în grup/ pe
procedee (interogare reciprocă, procedeul echipe,evaluare orală
recăutării etc.) şi scrisă
XVI 4.1 Premiul I - interevaluarea textelor scrise a. materiale: caiet,  Evaluarea după
16.01 4.3 1. Alcătuirea unui text creativ - revizuirea textelor redactate fişe de lucru, planşă, rezolvarea
17.01 după un şir de ilustraţii - discutarea problemelor apărute la despărţirea în imagini diverse sarcinilor de
18.01 2. Alcătuirea unui text creativ după silabe b. procedurale: învățare:
19.01 benzi desenate - completarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia, explicaţia, - se aşteaptă
19
20.01 3. Pagina de portofoliu :Iarna pe ulita, fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor demonstraţia, răspunsuri la anumite
de George Cosbuc - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte exerciţiul, solicitări ale cadrului
4. Scriem corect nea/ ne-a la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? La ce problematizarea, didactic; se lasă
5.Exercitii aplicative foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”) învăţarea prin elevilor timp de
Lectură: Legenda Crivăţului (din descoperire, munca gândire, apoi pot
legendele românilor) independentă, jocul discuta în perechi sau
c. forme de în grupuri mici;
organizare a atenţia învățătorului
colectivului: frontală, se poate muta către
activitate individuală, anumiţi elevi,
în grup/ pe oferindu-se şi celor
echipe,evaluare orală timizi, tăcuţi sau
şi scrisă neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă: completarea
unei pagini din
jurnalul de lectură al
clasei
XVII 1.1 Text suport: Povestea omului de - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare a. materiale: : caiet,  Observarea
23.01 1.2 zapada(poveste populara) pentru a descoperi semnificaţia cuvintelor fişe de lucru, imagini sistematică:
24.01 2.4 1.Intelegerea textului - explicarea sensului cuvântului prin mijloace diverse, planşe  Lista de verificare
25.01 4.2 2. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens verbale şi nonverbale pornind de la contextul b. procedurale: (da, nu):
26.01 diferit mesajului audiat conversaţia, explicaţia,  manifestarea
27.01 3. Sensurile neobişnuite ale - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, demonstraţia, interesului față
cuvintelor în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic exerciţiul, de mesaje audiate cu
4. Textul functional- Cartea - organizarea unui eveniment (de exemplu, o problematizarea, ajutorul computerului
poştală, e- mailul serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma învăţarea prin concentrarea
5. Afişul. lecturilor) descoperire, munca asupra sarcinii;
Lectură: Cea dintâi ninsoare de - realizarea unui afiş pentru promovarea unei independentă, jocul  formularea de
Edmondo de Amicis serbări/ a unui concurs/ a unui proiect/ a unei c. forme de răspunsuri adecvate
tombole organizare a la întrebări;
- elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea colectivului: frontală,  efectuarea unor
rezultatelor unui proiect activitate individuală, sarcini conform
în grup/ pe comenzilor primite.
echipe,evaluare orală Tema pentru
şi scrisă acasă
XVIII 1.5 1.Textul de informare-Fluturaşul - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce- a. materiale: caiet,  Observarea
30.01 Text suport: Vulpea Taia si tigrul ai spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am fişe de lucru, imagini sistematică:
31.01 2.3 Tom- povste populara africana- înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) b. procedurale: atitudinea elevilor
20
1.02 2.4 Recapitulare - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce conversaţia, faţă de sarcina dată
2.02 3.5 2.Intelegerea textului înseamnă că ...?”) explicaţia,, exerciţiul,  Listă de verificare
3.02 4.1 3. Exerciţii recapitulative – fişă de - formulare de răspunsuri la întrebări simple de munca independentă, (da, nu):
lucru control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi c. forme de  concentrarea
4. Exerciţii recapitulative – fişă de apoi? Dar în cele din urmă?” organizare a asupra sarcinii de
lucru - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, colectivului: frontală, rezolvat
5. Evaluare Text suport: Iarna pe în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic activitate individuală, implicarea activă
ulita, de George Cosbuc - organizarea unui eveniment (de exemplu, o în grup/ pe în rezolvarea sarcinii
serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma echipe,evaluare orală
lecturilor) şi scrisă
- activităţi la bibliotecă
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.)
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu
asemenea produse
- interevaluarea textelor scrise
- revizuirea textelor redactate
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor
Vacanta intersemestriala

Com
Sapt/ Resurse materiale și
Domeniul peten Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare
Data procedurale
țe
Unitatea de invatare:TARAMUL COPILARIEI
Numar de ore alocat: 20 ore / 4 saptamani
I Funcţii ale Text suport: Sarea in bucate, - formulare de răspunsuri la întrebări simple de a. materiale: caiet, Observarea
13.02 limbii (acte 2.3 dupa Petre Ispirescu control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi fişe de lucru,planşe, sistematică:
14.02 de vorbire) 3.2 1.Intelegerea textului apoi? Dar în cele din urmă?” imagini atitudinea elevilor
Textul 2.Descrierea de fiinţe - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de b. procedurale: faţă de sarcina dată
15.02 Variabilita 3.Comunicarea nonverbală cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, conversaţia,  Listă de
tea limbii schemă, ritm/ melodie etc. explicaţia,, exerciţiul, verificare (da, nu):
16.02 şi a 4.Comunicarea prin imagini - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş munca independentă  concentrarea
comunicăr simţi/ aş fi ...” c. forme de asupra sarcinii de
17.02 ii în 5. Scriem corect printr-o/ printr-un organizare a rezolvat;
contexte Lectură: Tapul si sarpele, de Petre colectivului: frontală, implicarea activă în
diferite Ispirescu activitate individuală, rezolvarea sarcinii.
21
în grup/ pe Tema de lucru
echipe,evaluare orală pentru acasă
şi scrisă
II 1.3 Text suport: Copii eram noi - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: : caiet,  Observarea
20.02 4.3 amandoi, de Mihai Eminescu - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte fişe de lucru, planşă , sistematică:
4.5 1.Intelegerea mesajului poeziei la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? La ce imagini diverse, comportamentul de
21.02 2. Descrierea unui obiect pe baza foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”) b. procedurale: ascultător activ
22.02 unui plan de întrebări - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în conversaţia, explicaţia,  Lista de verificare
23.02 3. Pronumele. urma activităţilor demonstraţia, (da, nu):
24.02 4. Pronumele personal - participarea la realizarea unui jurnal al clasei exerciţiul,  manifestarea
5. Persoana şi numărul pronumelui problematizarea, interesului față de
personal învăţarea prin mesaje audiate;
Lectură: La mijloc de codru des, de descoperire, munca concentrare asupra
Mihai Eminescu independentă, jocul sarcinii;
Lectura :Prin vizuina iepurelui- c. forme de executarea unor
fragment din Alice in Tara organizare a sarcini conform
Minunilor, dupa Lewis Carroll colectivului: frontală, instrucțiunilor
activitate individuală, primite.
în grup/ pe Tema de lucru
echipe,evaluare orală pentru acasă
şi scrisă
III 1.3 Text suport: Alice in Tara - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Observarea
27.02 3.2 Minunilor- Balta de lacrimi - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de fişe de lucru, , imagini sistematică a
4.4 (fragment) dupa, Lewis Caroll cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, diverse, poveşti audio, comportamentului de
28.02 1. Intelegerea textului schemă, ritm/ melodie etc. lecturi ilustrate, planşă ascultător activ:
1.03 2. Pronumele personal de politeţe - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş b. procedurale:  Lista de
2.03 3.Genul pronumelui simţi/ aş fi ...” conversaţia, explicaţia, verificare (da, nu):
3.03 4. Pronunţarea şi scrierea corectă a alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei demonstraţia,  formularea de
pronumelor „burse a poveştilor” exerciţiul, răspunsuri adecvate
5. Textul creativ după un plan de - antrenamente de scriere creativă problematizarea, la întrebări;
întrebări - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea învăţarea prin  executarea unor
unei cărţi şi expunerea acesteia/prezentarea descoperire, munca sarcini conform
acesteia) independentă, jocul instrucţiunilor
- scrierea unui paragraf în care se folosesc c. forme de primite.
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă organizare a ● Observarea
colectivului: frontală, sistematică a
activitate individuală, comportamentului
în grup/ pe interacţional
echipe,evaluare orală  Listă de control/
şi scrisă verificare:
 cooperarea cu
22
membrii grupului;
 contribuția cu idei
la realizarea sarcinii.
IV Comunicar 3.2 Ratoiul cel urat, dupa Hans - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de a. materiale:  Observare
e orală 4.1 Christian Andersen cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, caiet, fişe de sistematică a calității
6.03 (ascultare, 4.4 1. Înţelegerea textului schemă, ritm/ melodie etc. lucru,imagini actului citirii:
7.03 vorbire, 2. Prezentarea unei teme după un - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş b. procedurale:  Lista de control/
8.03 interacţiun plan simţi/ aş fi ...” conversaţia, explicaţia, verificare:
9.03 e) 3.Recapitulare - interevaluarea textelor scrise demonstraţia, citirea textului
Citire/ .Exercitii recapitulative- fise de - revizuirea textelor redactate exerciţiul, folosind tonul adecvat
10.03 lectură lucru - discutarea problemelor apărute la despărţirea în problematizarea, mesajului;
Scriere/ 4. Evaluare silabe învăţarea prin adaptarea
redactare 5.Lectura : Fata din dafin, - completarea semnelor de punctuaţie într-un text descoperire, munca volumului vocii şi a
Elemente poveste populara fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor independentă ritmului vorbirii la
de - antrenamente de scriere creativă c. forme de atmosfera textului;
construcţie - scrierea unui paragraf în care se folosesc organizare a citirea cu intonația
a conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă colectivului: impusă de semnele de
comunicăr frontală,individuală,ev punctuație;
ii aluare orală, activitate demonstrarea
în grup/în perechi înțelegerii logicii
textului.
Unitatea de invatare:SALUTARE PRIMAVARA !
Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani
V Funcţii ale 2.5 Text suport: Rapsodii de - dramatizarea unor scene de poveste a. materiale: caiet,  Observare
13.03 limbii (acte 3.1 primavara, de George - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu fişe de lucru,imagini sistematică a calității
de vorbire) 4.4 Toparceanu respectarea regulilor stabilite b. procedurale: actului citirii:
14.03 Textul 1. Înţelegerea mesajului poeziei - lectură activă, cu creionul în mână conversaţia, explicaţia,  Lista de control/
15.03 Variabilita 2. Semnele de punctuaţie (:) şi (,) - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte demonstraţia, verificare:
16.03 tea limbii 3. Prezentarea unei teme dupa un neînţelese exerciţiul,  citirea textului
17.03 şi a plan De la personaje invatam.... - folosirea jurnalului cu dublă intrare problematizarea, folosind tonul adecvat
comunicăr 4. Relatarea unei intamplari traite - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţarea prin mesajului;
ii în 5. Scriem corect sa/ s-a, sau/ s-au, învăţat descoperire, munca  adaptarea
contexte nea/ ne-a, ia/ i-a, iau/ i-au, ne-am/ - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite independentă volumului vocii şi a
diferite neam, la/ l-a procedee (interogare reciprocă, procedeul c. forme de ritmului vorbirii la
Lectură: Primavara, de George recăutării etc.) organizare a atmosfera textului;
Toparceanu - antrenamente de scriere creativă colectivului: frontală,  citirea cu
- proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea activitate intonația impusă de
unei cărţi şi expunerea acesteia/prezentarea individuală/pe semnele de
acesteia) echipe,evaluare orală punctuație;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc şi scrisă demonstrarea
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă înțelegerii logicii
23
textului.
VI 2.4 Text suport: Fructul cel mai - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, a. materiale: caiet, ●Observarea
20.03 4.5 valoros, poveste populara în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic fişe de lucru, imagini sistematică:
21.03 1. Înţelegerea mesajului textului - organizarea unui eveniment (de exemplu, o diverse, atitudinea elevilor
22.03 literar narativ serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma procedurale: faţă de sarcina dată
23.03 2. Formularea unei păreri despre lecturilor) conversaţia, explicaţia,  Listă de
24.03 personajele povestirii - participarea, alături de colegi şi de profesor, la demonstraţia, verificare (da, nu):
3. Formularea unei păreri despre o realizarea programului unei serbări, a scenariului exerciţiul,  concentrare
povestire unei dramatizări problematizarea, asupra sarcinii de
4.Exprimarea acordului/ - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în învăţarea prin rezolvat;
dezacordului fata de actiunile si urma activităţilor descoperire, munca implicare activă în
atitudinile personajelor - participarea la realizarea unui jurnal al clasei independentă rezolvarea sarcinii.
5. Scriem corect nai/ n-ai c. forme de
Lectură: Legenda randunicii, organizare a
poveste populara colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
VII 2.5 Text suport: Degetica, dupa Hans - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Tema pentru
27.03 3.1 Christian Andersen fişe de lucru, imagini acasă
3.2 1.Intelegerea textului - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse,  Observarea
28.03 4.4 2. Verbul diverse situaţii de comunicare cu respectarea procedurale: sistematică:
29.03 3. Numărul verbului regulilor stabilite conversaţia, explicaţia, atitudinea elevilor
30.03 4. Pronunţarea şi scrierea corectă - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale demonstraţia, faţă de sarcina dată
31.03 a verbelor textului – pentru identificarea unor elemente privind exerciţiul,  Listă de verificare
5.Textul creativ după un plan de locul, timpul, spaţiul acţiunii problematizarea, (da, nu):
idei - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de învăţarea prin concentrare asupra
VIII Scriem corect săi/ să-i cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, descoperire, munca sarcinii de rezolvat;
3.04 Text suport: Colt Alb, dupa Jack schemă, ritm/ melodie etc. independentă implicarea activă în
London - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş c. forme de rezolvarea sarcinii;
4.04 1. Povestirea scrisă a unui fragment simţi/ aş fi ...” organizare a cooperarea pentru
(I) - antrenamente de scriere creativă colectivului: frontală, realizarea sarcinii
5.04 2.Recapitulare: Regele Vant si - scrierea unui paragraf în care se folosesc activitate individuală, ● Evaluarea după
copiii imparatului- poveste conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă în grup/ pe rezolvarea sarcinilor
populara echipe,evaluare orală de învățare –
3. Evaluare:Leul si soricelul, dupa şi scrisă formulare de
Esop răspunsuri la întrebari
Lectură: Fetita cu chibrituri, dupa
Hans Christian Andersen
Lectura : Randunica guresa-
24
poveste populara chinezeasca
Unitatea de invatare:LA PASTI
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
VIII Funcţii ale 3.1 Text suport: La Pasti, de George - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale a. materiale: caiet,  Tema de lucru în
6.04 limbii (acte 3.2 Toparceanu textului – pentru identificarea unor elemente privind fişe de lucru, planşă clasă: alcătuirea de
7.04 de vorbire) 3.4 1. Intelegerea mesajului poeziei locul, timpul, spaţiul acţiunii magini diverse, propoziții utilizând
IX Textul 2. Felicitarea - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de imagini cu lecturi, cuvintele nou învățate
10.04 Variabilita 3. Textul creativ cu început dat cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, reguli de ocrotire a în text
tea limbii Textul creativ cu sfârşit dat schemă, ritm/ melodie etc. naturii,
şi a Lectură: Concertul primaverii, de - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş b. procedurale:  Proba orală:
comunicăr George Cosbuc simţi/ aş fi ...” conversaţia, explicaţia, formulare de
ii în - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în demonstraţia,exerciţiul răspunsuri la întrebări
contexte perechi/ în echipe , problematizarea, referitoare la
diferite - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între învăţarea prin conţinutul textului
diferite elemente de structură sau de conţinut descoperire, munca
independentă
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe echipe,
evaluare orală şi scrisă
IX 1.1 1. Textul informativ - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale: : caiet, Tema de lucru în
11.04 1.3 2. Organizatori grafici grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea fişe de lucru, , imagini clasă:
12.04 2.5 Scriem corect va/ v-a audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ diverse, - redactarea unui text
13.04 3.1 3. Recapitulare- Legenda organizatori grafici informaţii din textele audiate b. procedurale: în care se prezintă
14.04 privighetorii, dupa Charles - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) conversaţia, explicaţia, întâmplări posibile în
Perrault - dramatizarea unor scene de poveste demonstraţia, realitate
4. Evaluare- fisa - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu exerciţiul, ●Autoevaluarea, pe
respectarea regulilor stabilite problematizarea, baza unor criterii
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale învăţarea prin date, referitoare la
textului – pentru identificarea unor elemente privind descoperire, munca așezarea corectă a
locul, timpul, spaţiul acţiunii independentă textului în pagină
c. forme de Tema pentru acasă:
organizare a revizuirea textului
colectivului: frontală, redactat în clasă și
activitate individuală, transcrierea formei
în grup/ pe Proba scrisă
echipe,evaluare orală
şi scrisă

25
Unitatea de invatare:SIMFONIA FLORILOR
Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani
X Funcţii ale 1.3 Text suport: Vizita, dupa Ion - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet, Evaluarea după
2.05 limbii (acte 3.1 Luca Caragiale - lectură activă, cu creionul în mână fişe de lucru, planşă rezolvarea sarcinilor
3.05 de vorbire) 3.4 1. Intelegerea textului - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte imagini diverse, de învățare:
Textul 2. Adaptarea vorbirii la diferite neînţelese imagini cu lecturi, -se aşteaptă
4.05 Variab situaţii de comunicare - folosirea jurnalului cu dublă intrare colaje din răspunsuri la anumite
5.05 ilitatea 3. Invitaţia - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am desene,simboluri, solicitări ale cadrului
limbii şi a 4. Compunerea unui text creativ în învăţat cuvinte, planşă, reguli didactic;
comunicăr care se introduce dialogul - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite de comunicare se lasă elevilor timp
ii în Lectură: Bubico, dupa Ion Luca procedee (interogare reciprocă, procedeul eficientă, civilizată, de gândire, apoi pot
contexte Caragiale recăutării etc.) b. procedurale: discuta în perechi sau
diferite - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în conversaţia, explicaţia, în grupuri mici;
perechi/ în echipe demonstraţia, atenţia învățătorului
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între exerciţiul, se poate muta către
diferite elemente de structură sau de conţinut problematizarea, anumiţi elevi,
învăţarea prin oferindu-se şi celor
descoperire, munca timizi, tăcuţi sau
independentă neîncrezători
c. forme de posibilitatea de a se
organizare a exprima.
colectivului: frontală,  Temă de lucru în
activitate individuală, clasă: completarea
în grup/ pe tabelului Ştiu, Vreau
echipe,evaluare orală să ştiu Am învăţat
şi scrisă
XI 2.5 Text suport: Heidi, fetita - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în a. materiale: caiet, ● Observarea
8.05 3.1 muntilor, dupa Johanna Spryl diverse situaţii de comunicare cu respectarea fişe de lucru, planşă sistematică:
9.05 3.3 1. Textul regulilor stabilite imagini diverse, atitudinea elevilor
10.05 4.4 2. Extragerea unor informaţii de - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale b. procedurale: faţă de sarcina dată
detaliu din textul literar textului – pentru identificarea unor elemente privind conversaţia, explicaţia,  Listă de
11.05 3. Povestirea scrisă a unui text de locul, timpul, spaţiul acţiunii demonstraţia, verificare (da, nu):
mică întindere după un plan de idei - exerciţii de exprimare personală pe baza exerciţiul,  concentrare
12.05 4. Textul creativ în care se introduc elementelor din text problematizarea, asupra sarcinii de
expresii şi cuvinte de sprijin - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de învăţarea prin rezolvat;
5. Scriem corect cuvintele care acţiunile, atitudinile unor personaje descoperire, munca  implicare activă
conţin grupurile ia, ie, ea, ua, oa, alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei independentă în rezolvarea sarcinii.
ua „burse a poveştilor” c. forme de ● Observarea
Lectură: Zi de vara, de George - antrenamente de scriere creativă organizare a sistematică a
Toparceanu - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea colectivului: frontală, comportamentului
unei cărţi şi expunerea acesteia/prezentarea activitate individuală, interacţional
26
acesteia) în grup/ pe  Listă de
- scrierea unui paragraf în care se folosesc echipe,evaluare orală control/ verificare:
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă şi scrisă  cooperarea cu
membrii grupului;
participarea
activă la realizarea
sarcinilor de grup.
XII Funcţi 4.1 Text suport: Hoinar, dupa Emil - interevaluarea textelor scrise a. materiale: caiet, Tema pentru acasă:
i ale limbii Garleanu - revizuirea textelor redactate fişe de lucru, planşă b. revizuirea textului
15.05 (acte de 1. Textul literar narativ-actualizare - discutarea problemelor apărute la despărţirea în procedurale: redactat în clasă și
16.05 vorbire) 2. Scriem corect cuvintele care conţin silabe conversaţia, explicaţia, transcrierea formei
17.05 vocale duble - completarea semnelor de punctuaţie într-un text demonstraţia, corecte
Textul 3. Scriem corect cuvintele care fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor exerciţiul,
conţin consoane duble problematizarea,
Variab Scriem corect mai/ m-ai . învăţarea prin
18.05 ilitatea Despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, munca
19.05 limbii şi a 4.Recapitulare independentă
comunicăr 5. Evaluare c. forme de
ii în Proiect: Simfonia florilor organizare a
contexte Lectură: Musculita, dupa Emil colectivului: frontală,
diferite Garleanu activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
Unitatea de invatare:VARA SI BUCURIILE EI
Numar de ore alocat: 5 ore / o saptamana
XIII Funcţi 2.1 Text suport: Pinochio,dupa Carlo - identificarea şi numirea unor trăsături ale a. materiale:caiet,  Tema de lucru în
12.12 i ale limbii 2.5 Collodi obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat fişe de lucru, planşe clasă: alcătuirea de
22.05 (acte de 3.1 1. Intelegerea textului - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din cb. procedurale:, propoziții utilizând
23.05 vorbire) 3.2 2. Personaje preferate partea profesorului sau a altui coleg conversaţia, explicaţia, cuvintele nou învățate
24.05 Textul 3. Povestirea scrisă a unui text de - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot demonstraţia, în text
25.05 Variab mică întindere după un plan de idei structura un plan simplu exerciţiul,
26.05 ilitatea 4.Lectura Corbul si vulpea, de La - dramatizarea unor scene de poveste problematizarea, învă  Proba orală:
limbii şi a Fontaine - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu ţarea prin descoperire, formulare de
comunicăr 5. Fisa de lectura respectarea regulilor stabilite munca independentă răspunsuri la întrebări
ii în Lectură: Noapte de vară de - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale jocul referitoare la
contexte George Cosbuc textului – pentru identificarea unor elemente privind c. forme de conţinutul textului
diferite Lectura : Aleodor Imparat, dupa locul, timpul, spaţiul acţiunii organizare a
Petre Ispirescu - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de colectivului: frontală,
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, activitate individuală,
schemă, ritm/ melodie etc. în grup/ pe
27
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş echipe,evaluare orală
simţi/ aş fi ...” şi scrisă
Unitatea de invatare:RECAPITULARE
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
XV Funcţii ale 1.3 Text suport: Copiii din crang, - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Tema
5.06 limbii (acte 2.5 dupa Konstantin D. Usinski - dramatizarea unor scene de poveste fişe de lucru, planşe pentru acasă
6.06 de vorbire) 3.3 1.Ne exprimăm corect! - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu diverse  Tema de
2.Exercitii respectarea regulilor stabilite b. procedurale: lucru în
Textul Text suport: Vulpea si bursucul, - exerciţii de exprimare personală pe baza conversaţia, explicaţia, clasă: alcătuirea de
7.06 de Alexandru Donici elementelor din text demonstraţia, propoziții utilizând
Variabilita 3. Exersam - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de exerciţiul, cuvintele nou învățate
8.06 tea limbii Text suport: La cirese, dupa Ion acţiunile, atitudinile unor personaje problematizarea, învă în text.
9.06 şi a Creanga ţarea prin descoperire, Proba orală:
comunicăr 4.Exersam munca independentă formulare de
ii în 5.Exercitii jocul răspunsuri la întrebări
contexte Lectură: Legenda Macilor c. forme de referitoare la
diferite Lectură: Copiii cu parul de aur organizare a conţinutul textului
Lectura: Boierul si Pacala- poveste colectivului: frontală,
populara activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
XVI 1.1 Recapitulare finala-Micul Print, - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale: teste, ● Evaluarea după
12.06 1.3 dupa Antoine de Saint- Exupery grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea fişe rezolvarea sarcinilor
13.06 3.1 1. Exercitii audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ b. procedurale: de învățare:
14.06 2. Proiect organizatori grafici informaţii din textele audiate munca independentă,
15.06 2.3 3. De ce sa citesc - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) jocul
16.06 2.5 4. Sugestii pentru lectura de - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale c. forme de
3.6 vacanta textului – pentru identificarea unor elemente privind organizare a
locul, timpul, spaţiul acţiunii colectivului: frontală,
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) activitate individuală,
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de în grup/ pe
control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi echipe,evaluare orală
apoi? Dar în cele din urmă?” şi scrisă
- dramatizarea unor scene de poveste
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu
respectarea regulilor stabilite
- activităţi la bibliotecă
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.)
28
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu
asemenea produse

MATEMATICA
Competenţe generale
1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat
2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare


1. Identificarea unor relaţii/ regularităţi din mediul apropiat
1.1.Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii

29
1.2.Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2. Utilizarea numerelor în calculi
2.1.Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau
egali cu 10
2.2.Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10
2.3.Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10
2.4.Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
2.5.Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
3.1.Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiar
3.2.Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiar
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
4.1.Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete
4.2.Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare
5.1.Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple
5.2.Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian
5.3.Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000
Planificare calendaristică
Unitatea de învăţare Compe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
tențe ore
SEMESTRUL I
I. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 4 I

30
Unitatea de învăţare Compe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
tențe ore
II. Apă, aer, sol 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12 II – IV
Numerele naturale 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
cuprinse între 0 - 10 000 2.1. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
2.2.  Organizarea şi reprezentarea datelor
2.3. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
3.1.
5.2.
III. Povestea unei 2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 16 V – VIII
picături de apă 1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
numerelor naturale în 5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului
concentrul 0 – 10 000, invers, metoda balanţei).
fără trecere și cu trecere  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute (adunare și
peste ordin scădere)

IV. În lumea 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 IX – XI


animalelor 5.1. - înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
naturale în concentrul 0 - (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două cifre);
100 - proprietăţile înmulţirii.
V. În lumea plantelor 2.5.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 16 XII -XV
Împărțirea numerelor 5.1. - împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0
naturale în concentrul 0 – 5.3. (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
100  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
VI. Natura și viața 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute (adunare, 8 XVI -
noastră 5.3. scădere, înmulțire, împărțire) XVII
Probleme cu cele
operații
SEMESTRUL AL II-LEA
VII. Pe urmele  Recapitulare 4 I
vacanței de iarnă
31
Unitatea de învăţare Compe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
tențe ore
VIII. Jocuri, jucării, 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12 II – IV
cărți dragi copiilor 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100;
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;
naturale în concentrul 0 – - înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu
10 000 depăşeşte 10 000.
IX. Corpurile din 1.1.  Localizarea unor obiecte 12 V – VII
jurul nostru 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.
Elemente de geometrie 3.1.  Figuri geometrice
3.2. - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea
unor elemente specifice).
X. Atelier de joc și 2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 12 VIII – X
învățare 2.2. 10
2.3. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări prin
Fracții 2.4. desene;
5.1. - terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
- compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor.
XI. Explorare, 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda 8 XI – XII
experimentare, cercetare 5.2. reprezentării grafice.
Probleme 5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
- date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii.
XII. Pregătiri pentru 4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 XIII –
petrecere 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii; XV
32
Unitatea de învăţare Compe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
tențe ore
Unități de măsură 5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul;
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară.
XIII. Proiecte de  Recapitulare finală 8 XVI -
vacanță XVII
Recapitulare finală

PLANIFICARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Apă, aer, sol
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)
Com
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
pete Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
nțe
33
1. 1.1.  Formarea, citirea - identificarea situațiilor în care întâlnesc numere în viața  Resurse materiale:  Tema de lucru în
2.1. și scrierea cotidiană, (ex.-joc: Călătorie pe Pământ printre numere) (1.1); manualul, numărătoarea de clasă:
numerelor naturale - citirea unui număr şi scrierea numerelor de la 0 la 10 000 cu poziționare, fișe de lucru; formare de numere 0 – 10
0 – 10 000 cifre/ litere (2.1); imagini care ilustrează 000 folosind
- identificarea, într-un număr, a cifrei folosirea numerelor în viața numărătoarea de
unităţilor/zecilor/sutelor/miilor (2.1); cotidian, Caietul elevului poziționare;
- formarea la numărătoare a unor numere date (2.1); pentru clasa a III-a– scrierea numerelor 0 – 10
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de numere (1.1); Matematică, Editura Intuitext 000 cu cifre și cu litere;
- compunerea şi descompunerea numerelor în/din mii, sute, zeci şi  Resurse procedurale: scrierea unor numere,
unităţi (2.1). conversaţia, explicaţia, respectând condiții date
exerciţiul
2. 1.2.  Formarea, citirea - generarea/completarea unor şiruri de de numere folosind o  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
2.1. și scrierea regulă dată (1.2); manualul, numărătoarea de numărare din 1 în 1,
numerelor naturale - numărare crescătoare şi descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2, din poziționare, fișe de lucru, din 2 în 2, din 3 în 3 etc.,
0 – 10 000 3 în 3, cu precizarea limitelor intervalului (de la .... până la ...., mai Caietul elevului pentru clasa în ordine crescătoare şi
mic decât .... dar mai mare decât ....) (2.1); a III-a – Matematică, Editura descrescătoare;
- generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre Intuitext;  aflarea unui
îndeplinesc condiţii date (2.1);  Resurse procedurale: număr/a unor numere,
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de transport și precizarea conversaţia, explicaţia, respectând anumite condiţii
unor numere pe care „le văd” în călătoria lor (2.1). exerciţiul, jocul didactic. date.
3. 2.2. Compararea și - compararea a două numere mai mici decât 10 000 folosind  Resurse materiale:  Evaluarea după
ordonarea numărătoarea poziţională sau reprezentări (2.2); manualul, numărătoarea de rezolvarea sarcinilor de
numerelor naturale - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 utilizând poziționare, jetoane cu învățare:
0 – 10 000 algoritmul de comparare (2.2); numere, fișe de lucru, Caietul Tehnica semaforului: se
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor cu ajutorul elevului pentru clasa a III-a – pune la dispoziţia elevilor
unor exemple concrete şi a unor reprezentări grafice (2.2); Matematică, Editura Intuitext; un set de trei cartonaşe
- completarea unor numere cu cifre potrivite astfel încât relațiile  Resurse procedurale: colorate în culorile
date să fie adevărate (2.2); conversaţia, explicaţia, semaforului, iar la
- selectarea, dintre mai multe numere, a celor care îndeplinesc demonstrația, exerciţiul, solicitarea învățătorului, ei
condiția dată (ex.: mai mici decât ....) (2.2); problematizarea. ridică un cartonaş
- utilizarea algoritmului de comparare pentru a efectua comparații corespunzător: verde dacă
în viața cotidiană: lungimea unor râuri, distanțe rutiere, masa unor înţeleg, galben dacă nu sunt
animale (2.2). siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
4. 2.2. Compararea și - precizarea succesorului şi a predecesorului unui număr (2.3);  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
ordonarea - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai mici sau manualul numărătoare de ordonarea numerelor
2.3. numerelor egale cu 10 000 (2.3); poziționare, fișe de lucru, naturale mai mici decât 10
naturale 0 – 10 - ordonarea unor mijloace de transport pe uscat în funcție de masa Caietul elevului pentru clasa 000 prin scrierea semnului
000 lor (2.3); a III-a– Matematică, Editura de relație <, >, =.
- determinarea unor numere care să respecte condiţii date (mai mic Intuitext;

34
decât ...., mai mare sau egal cu .... etc.) (2.3).  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul.
5. 2.3. Rotunjirea - rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii din viaţa  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
numerelor naturale cotidiană (2.3); jetoane cu numere, fișe de rotunjirea la zeci/sute/mii a
mai mici - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat pe baza regulilor de lucru, Caietul elevului pentru unui număr dat pe baza
decât 10 000 rotunjire (2.3); clasa a III-a– Matematică, regulilor de rotunjire.
- gruparea unor numere date în funcție de numărul la care se Editura Intuitext;
rotunjesc (2.3);  Resurse
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere date (2.3); procedurale:conversaţia
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a compune un euristică, explicaţia,
mesaj accesibil ascultătorilor despre distanțe pe suprafața demonstrația, exerciţiul, jocul
Pământului (2.3). didactic.
6. 2.3. Rotunjirea - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza regulilor de  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
numerelor naturale rotunjire (2.3); manualul, fișe de lucru, rotunjirea la zeci/sute/mii a
mai mici - rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii din viaţa Caietul elevului pentru clasa unui număr dat pe baza
decât 10 000 cotidiană (2.3); a III-a – Matematică, Editura regulilor de rotunjire.
- asocierea unor numere date cu numărul format din zeci/sute/mii Intuitext;
la care se rotunjesc (2.3);  Resurse procedurale:
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a face ca un conversaţia, explicaţia,
mesaj dat să fie ușor de reținut de către receptor(2.3). demonstrația, exerciţiul, jocul
didactic.
7. 3.1. Organizarea și - realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.2. reprezentarea care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); manualul, obiecte diverse: completarea unui text
datelor - stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare grafică nasturi, doape de sticlă, boabe lacunar folosind informațiile
sub formă de reţea (3.1); de porumb, jetoane etc.; fișe dintr-un tabel dat
- extragerea şi sortarea de numere de lucru, imagini cu diverse
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date (5.2); tabele, Caietul elevului
- selectarea şi gruparea unor numere după mai multe criterii date şi pentru clasa a III-a–
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2). Matematică, Editura Intuitext;
 Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul, jocul
didactic, problematizarea
8. 2.1. Formarea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane (I,  Resurse materiale:  Observarea
citirea, scrierea V, X) (2.1); manualul, imagini, Caietul sistematică:atitudinea față
numerelor cu - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu numerele elevului pentru clasa a III-a– de sarcina de învățare
cifrele corespunzătoare scrise cu cifre arabe (2.1); Matematică, Editura Intuitext;  Listă de verificare (da,
romane I, V, X - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: scrierea  Resurse procedurale: nu):
datei) (2.1); conversaţia, exerciţiul, jocul  respectarea
- ex.-joc – Refă operațiile! – efectuarea/refacerea unor calcule în didactic, problematizarea. instrucțiunilor;
35
care numerele sunt scrise cu cifre romane folosind bețișoare.  finalizarea sarcinii.
9. 2.1. Formarea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane I,  Resurse materiale: manual,  Proiectul - Cifrele
citirea, scrierea V, X (2.1); fișe de lucru, imagini în care romane: realizarea unei
numerelor cu - asocierea unor numere scrise cifre romane cu cele apar numere scrise cu cifre colecții de imagini/fotografii
cifrele romane I, V, corespunzătoare lor, scrise cu cifre arabe (2.1); romane, Caietul elevului în care apar cifre romane.
X - identificarea și prezentarea unor imagini în care se regăsesc cifre pentru clasa a III-a–
romane (2.1); Matematică, Editura Intuitext;
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (2.1).  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic.
10. 1.2. Recapitulare - generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în
2.1. îndeplinesc condiţii date (2.1); tipărit/digital, imagini, fișe de clasă:
2.2. - generarea/completarea unor şiruri de de numere folosind o regulă lucru, Caietul elevului pentru  ordonarea crescătoare
2.3. dată (1.2); clasa a III-a – Matematică, sau descrescătoare a
5.2. - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 utilizând Editura Intuitext; numerelor naturale 0 -100;
algoritmul de comparare (2.2);  Resurse procedurale:  identificarea numerelor
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai mici sau conversaţia, exerciţiul, naturale 0 -100, respectând
egale cu 10 000 (2.3); problematizarea, jocul condiții date.
- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane I, didactic.
V, X (2.1);
- extragerea şi sortarea de numere
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date (5.2).
11. 1.2.  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă
2.1. – Scrierea cu cifre/litere a numerelor 0 – 10 000; lucru, Caietul elevului pentru
2.2. – Descoperirea și aplicarea unei reguli pentru continuarea unor clasa a III-a – Matematică,
2.3. modele repetitive; Editura Intuitext;
– Compararea și ordonarea numerelor 0 – 10 000;  Resurse procedurale:
– Rotunjirea numerelor naturale 0 – 10 000; conversaţia, exerciţiul
– Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
12. 1.2.  Ameliorare/Dezv Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după
2.1. oltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
2.2. funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare
2.3. fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a –  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate Matematică, Editura Intuitext;
şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea  Resurse procedurale:
tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare conversația, explicația, jocul
sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Povestea unei picături de apă

36
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 2.4.  Adunarea și scăderea - efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. numerelor naturale 0 – trecere și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000 manualul, numărătoarea de adunarea și scăderea
1000, cu trecere peste (2.4); poziționare, fișe de lucru; numerelor naturale în
ordin. - descompunerea numerelor în concentrul Caietul elevului pentru clasa a concentrul 0-1000;
Proprietățile adunării 0 – 1 000, utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere și cu III-a - Matematică, Editura utilizarea proprietăților
trecere peste ordin (2.4); Intuitext adunării în calcule;
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate,  Resurse procedurale: rezolvarea unor probleme
asociativitate, element neutru) (2.4); conversaţia, explicaţia, de tipul: Află
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența exerciţiul suma/diferența
numerelor ....(5.1); numerelor ....
- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? (efectuarea de
calcule și asocierea rezultatului cu adâncimea bălții, lacului,
râului, mării) (2.4).
2. 2.4.  Adunarea și scăderea - efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
5.1. numerelor naturale 0 – trecere și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000 manualul, numărătoarea de efectuarea unor calcule în
1000, cu trecere peste (2.4); poziționare, fișe de lucru; concetrul
ordin. - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere Caietul elevului pentru clasa a 0-1000 și verificarea prin
(2.4); III-a - Matematică, Editura proba adunării/scăderii
- utilizarea unor procedee de calcul rapid pentru efectuarea Intuitext
adunărilor și scăderilor în concentrul 0-1000 (2.4);  Resurse procedurale:
- exemplu: joc: Pătratul magic (2.4); conversaţia, explicaţia,
- utilizarea unor jetoane cu legume pentru a compune/rezolva exerciţiul, jocul didactic.
probleme (5.1);
- identificarea rolului legumelor în menținerea stării de
sănătate și a rolului apei în dezvoltarea legumelor.
3. 2.4.  Probleme care se - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o  Resurse materiale:  Observarea
5.1. rezolvă prin operații de tematică dată (5.1); manualul, jetoane cu numere, sistematică: atitudinea
adunare și scădere - identificarea expesiilor/cuvintelor care presupun efectuarea fișe de lucru; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
unei operații (5.1); pentru clasa a III-a - dată
- asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită (5.1); Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor  Resurse procedurale: nu):
adunărilor şi/sau scăderilor (2.4); conversaţia, explicaţia,  concentrarea asupra
- formularea de probleme având ca temă apa, pornind de la demonstrația, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
situaţii concrete, imagini, desene (5.1) problematizarea.  implicarea activă în
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre rezolvarea sarcinii
necunoscute pentru rezolvarea unor probleme (5.1).
4. 2.4.  Probleme care se - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
37
5.1. rezolvă prin operații de imagini, expresii numerice, teme date (5.1); manualul, jetoane cu numere,  asocierea unor probleme
5.2. adunare și scădere - asocierea expesiilor/cuvintelor dintr-o problemă cu fișe de lucru; Caietul elevului date cu rezolvarea
operațiile corespunzătoare (5.1); pentru clasa a III-a - corespunzătoare;
- asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită (5.1); Matematică, Editura Intuitext  compunerea și rezolvarea
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4);  Resurse procedurale: unor probleme.
- extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza conversaţia, explicaţia,
unor criterii date (5.2); demonstrația, exerciţiul,
- utilizarea datelor (referitoare la viețuitoare care trăiesc în problematizarea.
apă) din tabele pentru rezolvarea problemelor (5.2).
5. 2.4.  Adunarea fără trecere - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000,  Resurse materiale:  Observarea
5.1. peste ordin a numerelor utilizând adunarea, fără trecere peste ordin (2.4); manualul ,imagini pentru sistematică: atitudinea
naturale mai mici decât - efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu numere în compunerea de probleme; elevilor faţă de sarcina
10 000 concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, jetoane cu numere; Caietul dată
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); elevului pentru clasa a III-a -  Listă de verificare (da,
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4) Matematică, Editura Intuitext nu):
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4); conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat
- ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile de ploaie pentru demonstrația, exerciţiul.  implicarea activă în
a reface calcule date (2.4); rezolvarea sarcinii
- exemplu: joc Traseul alergătorului – alegerea traseului pe
care sunt scrise operații care îndeplinesc condiții date (2.4);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află numărul cu....mai mare
decât ... (5.1).
6. 2.4.  Scăderea fără trecere - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000,  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
5.1. peste ordin a numerelor utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin (2.4); jetoane cu numere pentru a efectuarea de adunări și
5.2. naturale mai mici decât - efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin, cu numere în forma perechi de numere care scăderi în concentrul 0 – 10
10 000 concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, au un rezultat dat, fișe de 000, fără trecere peste ordin
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); lucru, calculator de buzunar;
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile Caietul elevului pentru clasa a
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4); III-a - Matematică, Editura
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Intuitext
adunărilor şi scăderilor (2.4).  Resurse procedurale:
- extragerea unor informații din tabele și rezolvarea de conversaţia euristică,
probleme pe tema alimentației sănătoase (5.2); explicaţia, demonstrația,
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența exerciţiul, jocul didactic.
numerelor (5.1);
7. 2.4.  Adunarea și scăderea - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000,  Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă
5.1. fără trecere peste ordin a utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin (2.4); jetoane cu numere, fișe de  efectuarea de adunări și
numerelor naturale mai - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea lucru, Caietul elevului pentru scăderi în concentrul 0 – 10
mici decât 10 000 numerelor din concentrul 0 – 10 000 (2.4); clasa a III-a - Matematică, 000, fără trecere peste ordin;
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 Editura Intuitext  verificarea calculelor
38
000, fără efectuarea lui (2.4);  Resurse procedurale: prin efecturarea probei.
- efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste ordin, cu conversaţia euristică,
numere în concentrul 0 – 10000, utilizând algoritmi de explicaţia, demonstrația,
calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor exerciţiul, jocul didactic.
(2.4);
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru compararea unor
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1)
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere
(2.4);
- exemplu: joc: Iepurașul sportiv: efectuarea de adunări și
scăderi și asocierea rezultatelor cu sportivii participanți la
întrecere, care au consemnat locul câștigat (2.4).
8. 2.4.  Adunarea numerelor - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în  Resurse materiale:  Observarea
natural 0 – 10 000, cu concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul, jetoane cu numere, sistematică:atitudinea
trecere peste ordin descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); post-it-uri, creioane colorate, elevilor faţă de sarcina
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, calculator de buzunar; Caietul dată
asociativitate, element neutru) (2.4); elevului pentru clasa a III-a -  Listă de verificare (da,
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 Matematică, Editura Intuitext nu):
000, fără efectuarea lui (2.4);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat
adunărilor (2.4); demonstrația, exerciţiul, jocul  implicarea activă în
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile didactic. rezolvarea sarcinii
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4).
9. 2.4.  Adunarea numerelor - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. naturale 0 – 10 000, cu concentrul 0 – 10 000 (2.4); manualul, jetoane cu numere,  efectuarea de adunări în
trecere peste ordin - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea fișe de lucru; Caietul elevului concentrul 0 – 10000, cu
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1) pentru clasa a III-a - trecere peste ordin;
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, Matematică, Editura Intuitext  utilizarea proprietăților
asociativitate, element neutru) (2.4);  Resurse procedurale: adunării în calcule.
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 conversaţia, explicaţia,
000, fără efectuarea lui (2.4); demonstrația, exerciţiul, jocul
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile didactic.
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4);
- exemplu: joc: Mesajul ascuns! (asocierea rezultatului
fiecărui calcul dat cu o literă; descoperirea unui mesaj
privind eliminarea poluării (2.2.)

39
10. 2.4.  Scăderea numerelor - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.1. naturale 0 – 10 000, cu concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul, jetoane cu numere, clasă:efectuarea de adunări
trecere peste ordin descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); fișe de lucru, calculator de și scăderi în concentrul
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 buzunar; Caietul elevului 0 – 10000, cu trecere peste
000, fără efectuarea lui (2.4); pentru clasa a III-a - ordin
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Matematică, Editura Intuitext
scăderilor (2.4);  Resurse procedurale:
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile conversaţia, explicaţia,
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4); demonstrația, exerciţiul, jocul
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor didactic.
operații de scădere (5.1).
- exemplu: joc: Picături de apă pentru flori (asocierea
rezultelor operațiilor cu litere date; descoperirea unui mesaj
ascuns) (2.4).
11. 2.4.  Scăderea numerelor - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
5.1. naturale 0 – 10 000, cu concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul, jetoane cu numere,  efectuarea de adunări și
trecere peste ordin descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); fișe de lucru; Caietul elevului scăderi în concentrul 0 –
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea pentru clasa a III-a - 10000, cu trecere peste
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1); Matematică, Editura Intuitext ordin;
- estimarea rezultatului unui calcul, fără efectuarea lui (2.4);  Resurse procedurale:  verificarea calculelor prin
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere conversaţia, explicaţia, efectuarea probei;
(2.4); demonstrația, exerciţiul, jocul  utilizarea proprietăților
- exemplu: joc: Fiecare picătură ce ploaie cu norul său didactic. adunării, în calcule.
(asocierea fiecărei operații date cu operația ce reprezintă
proba prin operația inversă (2.4).
12. 1.2.  Aflarea numărului - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere  Resurse materiale:  Observarea
2.4. necunoscut (2.4); manualul, imagini, balanța, sistematică:atitudinea
5.1. - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor cuburi; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
adunărilor şi scăderilor (2.4); pentru clasa a III-a - dată
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
necunoscut  Resurse procedurale: nu):
dintr-o relaţie numerică (1.2); conversaţia, exerciţiul, jocul  concentrarea asupra
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei didactic, problematizarea, sarcinii de rezolvat
sau prin efectuarea probei adunării/scăderii (5.1); exerciţiul.  implicarea activă în
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre rezolvarea sarcinii
necunoscute, în diverse contexte (5.1).
- exemplu: joc: Șirul picăturilor de ploaie (continuarea
unor șiruri după regula identificată) (1.2).

40
13. 1.2.  Aflarea numărului - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
2.4. necunoscut (2.4); fișe de lucru, imagini; Caietul aflarea termenului
5.1. - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 elevului pentru clasa a III-a - necunoscut utilizând
000, fără efectuarea lui (2.4); Matematică, Editura Intuitext metoda balanţei sau prin
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr  Resurse procedurale: efectuarea probei adunării/
necunoscut dintr-o relaţie numerică (1.2); conversaţia, exerciţiul, scăderii
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei problematizarea, jocul
sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii (5.1); didactic.
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute, în diverse contexte(5.1).
- exemplu: - joc: Ce urmează în șirul obiectelor sportive?
(identificarea obiectelor pe baza regulii sugerate) (1.2)
14. 2.4.  Recapitulare - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste  Resurse materiale: manual  Observarea
5.1. ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000 (2.4); tipărit/digital, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere lucru; Caietul elevului pentru elevilor faţă de sarcina
(2.4); clasa a III-a - Matematică, dată
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4.); Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
-exemplu: joc: Fructul preferat – aflarea, după efectuarea  Resurse nu):
calculelor, a fructului preferat de un personaj; discuții despre procedurale:conversaţia,  concentrarea asupra
beneficiile consumului de fructe (2.4); exerciţiul, problematizarea, sarcinii de rezolvat
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/difernța ....” jocul didactic.  implicarea activă în
(5.1); rezolvarea sarcinii
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
sau prin efectuarea probei adunării/scăderii (5.1);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1).
15. 2.4.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă
5.1. – Efectuarea de operații de adunare și scădere în concentrul 0 lucru; Caietul elevului pentru
– 10000; clasa a III-a - Matematică,
– Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, Editura Intuitext
asociativitate, element neutru);  Resurse procedurale:
– Utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare și conversaţia, exerciţiul
scădere;
– Aflarea unui termen necunoscut;
– Rezolvarea unei probleme care presupune efectuarea
operațiilor de adunare și scădere

41
16. 2.4.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
5.1. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a -  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea animalelor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 2.5.  Operația de înmulțire. - identificarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.1. Proprietățile înmulțirii sugerează operația de înmulțire; utilizarea cuvintelor pentru a manualul, jetoane cu animale, clasă:
crea propoziții/fraze/cvintet (2.5); fișe de lucru; Caietul elevului efecturarea de înmulțiri
- efectuarea de înmulțiri folosind adunarea repetată (2.5); pentru clasa a III-a - folosind adunarea
- utilizarea unor jetoane cu animale pentru a efectua înmulțiri Matematică, Editura Intuitext repetată;
prin adunare repetată (2.5);  Resurse procedurale: utilizarea proprietăților
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); conversaţia, explicaţia, înmulțirii în calcule.
- transformarea unor adunări repetate în înmulțiri și invers (2.5); exerciţiul
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1).
- exemplu: joc: Ferma de animale - alegerea jetoanelor cu
animale domestice; gruparea jetoanelor care conțin operații cu
același rezultat: adunări repetate și înmulțiri (2.5).
2. 2.5.  Înmulțirea când un - gruparea unor jetoane/imagini cu animale câte 2/câte 4/câte 8  Resurse materiale:  Evaluarea
5.1. factor este 2, 4, 8 în funcție de mediul lor de viață (2.5); manualul, jetoane cu animale, după rezolvarea
- asocierea adunărilor repetate cu înmulțirile corespunzătoare cartonașe colorate (roșu, sarcinilor de învățare:
(2.4); verde, galben), Caietul Tehnica semaforului: se
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5); elevului pentru clasa a III-a - pune la dispoziţia
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine Matematică, Editura Intuitext elevilor un set de trei
diferite (2.5);  Resurse procedurale: cartonaşe colorate în
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire (5.1); conversaţia, explicaţia, culorile semaforului, iar
- exemplu: joc: Copacul prieteniei – ordonarea rezultatelor unor exerciţiul, jocul didactic. la solicitarea
înmulțiri date după un criteriu dat pentru a obține numele unei învățătorului, ei ridică un
persoane; discuții despre prieteni și prietenie (2.4). cartonaş: verde dacă
înţeleg, galben dacă nu
sunt siguri şi roşu dacă

42
nu înţeleg.
3. 2.5.  Înmulțirea când un - asocierea adunărilor repetate cu înmulțirile corespunzătoare  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.1. factor este 3, 6, 9 (2.4); manualul, jetoane cu numere, rezolvarea sarcinilor de
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5); fișe de lucru; Caietul elevului învățare:
- scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.) pentru clasa a III-a - Tehnica „Fără mâini
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine Matematică, Editura Intuitext ridicate” - se aşteaptă
diferite având ca temă animalele (2.5);  Resurse procedurale: răspunsuri la anumite
- utilizarea unor tehnici de calcul rapid (5.1); conversaţia, explicaţia, solicitări ale cadrului
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire (5.1); demonstrația, exerciţiul, didactic; se lasă elevilor
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii problematizarea, jocul timp de gândire, apoi pot
care sugerează operații (5.1.); didactic. discuta în perechi sau în
- exemplu: oc: Numărul de pe tricou – identificarea a doi factori grupuri mici; atenţia
când se cunoaște produsul lor; prezentarea/crearea unor jocuri învățătorului se poate
la care elevii pot participa grupați câte 2, câte 3, câte 4 (2.4). muta către anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în forţele
proprii posibilitatea de a
se exprima.
4. 2.5.  Înmulțirea când un - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.1. factor este 5 sau 10. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.) manualul, jetoane cu numere, clasă:
Înmulțirea cu 7 - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de ordine fișe de lucru; Caietul elevului  rezolvarea de
diferite (2.5); pentru clasa a III-a - exerciţii folosind tabla
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire (5.1); Matematică, Editura Intuitext înmulţirii;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii  Resurse procedurale:  formularea şi
care sugerează operația de înmulțire (5.1.); conversaţia, explicaţia, rezolvarea unor probleme
- exemplu:joc: Prietenii mei - asocierea înmulțirii cu mai mulți demonstrația, exerciţiul, pornind de la expresii
factori cu produsele corespunzătoare scrise pe jetoane cu problematizarea. care sugerează operația
animale; prezentarea, în grup a animalului preferat, dintre cele de înmulțire.
de pe jetoane date.
5. 2.5.  Înmulţirea a două - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale:  Tema pentru
5.1. numere de o cifră (tabla - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.) manualul,imagini pentru acasă
5.3. înmulţirii) - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine compunerea de probleme; rezolvarea de
diferite (2.5); jetoane cu numere; Caietul exerciţii folosind tabla
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire (5.1); elevului pentru clasa a III-a - înmulţirii;
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor Matematică, Editura Intuitext  formularea şi
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1);  Resurse procedurale: rezolvarea unor
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor conversaţia, explicaţia, probleme pornind de la
care sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exerciţiul. expresii care sugerează
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3). operația de înmulțire.

43
6. 2.5.  Înmulțirea când unul - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în
5.3. dintre factori este o sumă - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre factori este o sumă, în imagini, Caietul elevului clasă: efectuarea de
două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - înmulțiri, când unul
- ex – joc – Prietenii animalelor – asocierea imaginilor unor Matematică, Editura Intuitext dintre factori este o
animale cu hrana potrivită unind exerciții date cu rezultatul  Resurse procedurale: sumă, în două moduri.
corespunzător (2.5); conversaţia euristică,
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode (5.3); explicaţia, demonstrația,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică exerciţiul, jocul didactic.
dată (5.3).
-exemplu:joc: Fiecare animal la căsuța sa - alegerea traseului
fiecărui animal, asociind înmulțirea unei sume cu un număr și
rezultatul potrivit (2.5).
7. 2.5.  Înmulțirea când unul - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă
5.3. dintre factori este o sumă - efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă, în puzzle, Caietul elevului efectuarea de înmulțiri,
două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - când unul dintre factori
- exemplu:joc – Puzzle cu animale - crearea și rezolvarea de Matematică, Editura Intuitext este o sumă, în două
probleme pornind de la jocuri de puzzle (2.5);  Resurse procedurale: moduri
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); conversaţia euristică,
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode (5.3); explicaţia, demonstrația,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată (5.3). exerciţiul, jocul didactic.
8. 2.5.  Înmulțirea unui - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre şi  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.3. număr de două cifre cu numere formate cu o cifră (2.5); manualul, post-it-uri, rezolvarea sarcinilor de
un număr de o cifră în - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine calculator de buzunar; Caietul învățare:
concentrul diferite (2.5); elevului pentru clasa a III-a - Tehnica „răspunsului la
0 – 100 - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără Matematică, Editura Intuitext minut” la întrebări
efectuarea acestuia (exemplu:19 x 2 va fi mai mic decât 20 x 2)  Resurse procedurale: precise, clare, ce se
(2.5); conversaţia, explicaţia, adresează fiecărui elev,
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor demonstrația, exerciţiul, jocul convenind cu elevii că
operaţii de înmulţire (2.5); didactic. răspunsurile la aceste
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor întrebări nu se comentează
care sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3); sau corectează, permiţând
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3). cadrului didactic să
- exemplu: joc: Ferma de animale: selectarea jetoanelor cu sesizeze ce parte din temă
animale care trăiesc în fermă; asocierea fiecărui rezultat cu o trebuie reluată sau
literă dată, ordonarea crescătoare a rezultatelor și așezarea clarificată
literelor corespunzătoare pentru obținerea unui cuvânt
(Prietenie)(2.5).
9. 2.5.  Înmulțirea unui - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre şi  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în
5.1. număr de două cifre cu numere formate cu o cifră (2.5); fișe de lucru, imagini; Caietul clasă: efectuarea de
5.3. un număr de o cifră în - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine elevului pentru clasa a III-a - înmulţiri între numere
diferite (2.5);
44
concentrul - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor Matematică, Editura Intuitext formate cu două cifre şi
0 – 100 operaţii de înmulţire (2.5);  Resurse procedurale: numere formate cu o
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire (5.1); conversaţia, exerciţiul, cifră
- exemplu: joc Drumul pinguinului – alegerea operațiilor care problematizarea, jocul
respectă condiții date pentru a găsi traseul pinguinului către iglu didactic.
(2.5);
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate (5.3).
10. 2.5.  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale: manual,  Observarea
5.1. - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre factori este o sumă, în imagini, fișe de lucru; Caietul sistematică:atitudinea
5.3. două moduri (2.5.); elevului pentru clasa a III-a - elevilor faţă de sarcina
- efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre şi Matematică, Editura Intuitext dată
numere formate cu o cifră (2.5);  Resurse procedurale:  Listă de verificare
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); conversaţia, exerciţiul, (da, nu):
- scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5); problematizarea, jocul  concentrarea asupra
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor didactic. sarcinii de rezolvat
care sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3);  implicarea activă în
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate (5.3); rezolvarea sarcinii
- exemplu: joc Prietenii mei, fluturașii! - asocierea unui jeton
cu fluturaș cu un jeton ce conține o floare de aceeași culoare;
scrierea pe fiecare dintre acestea a unei înmulțiri cu rezultate
identice (2.5).
11. 2.5.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: Caietul  Proba scrisă
5.1. – rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii; elevului pentru clasa a III-a -
5.3. – utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; Matematică, Editura Intuitext
– identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile  Resurse procedurale:
problemelor care sugerează operaţii aritmetice studiate; conversaţia, exerciţiul
– efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă;
– rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
12. 2.5.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
5.1. Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
5.3. funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a -  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de conversația, explicația, jocul
evaluare sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:În lumea plantelor


PERIOADA: 4 săptămâni (S 12 – 13 – 14 – 15)
Nr. Com Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data

45
pete
crt. procedurale
nțe
1. 2.5.  Operația de împărțire - identificarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. sugerează operația de împărțire; utilizarea cuvintelor pentru manualul, jetoane cu animale, efecturarea de împărțiri
a crea propoziții/fraze/cvintet (2.5); fișe de lucru; Caietul elevului folosind scăderea repetată
- efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată (2.5); pentru clasa a III-a - și/sau legătura cu
- transformarea unor scăderi repetate în împărțiri și invers Matematică, Editura Intuitext înmulțirea.
(2.5);  Resurse procedurale:
- utilizarea unor jetoane cu plante pentru a efectua împărțiri conversaţia, explicaţia,
prin scădere repetată (2.5). exerciţiul
2. 2.5.  Legătura dintre - efectuarea unor împărțiri prin utilizarea legăturii cu  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. înmulțire și împărțire înmulțirea (2.5); manualul, jetoane cu animale, efecturarea de împărțiri
- efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire (2.5); fișe de lucru; Caietul elevului folosind scăderea repetată
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor pentru clasa a III-a - și/sau legătura cu
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1). Matematică, Editura Intuitext înmulțirea.
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul
3. 2.5.  Împărțirea la 2, 4, 8 - împărțirea unor mulțimi de flori/frunze câte 2/câte 4/câte 8  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.1. (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor de
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii și legătura flori/frunze, flori, frunze învățare:
cu înmulțirea (2.5); Caietul elevului pentru clasa a Tehnica „Fără mâini
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de III-a - Matematică, Editura ridicate” - se aşteaptă
ordine diferite (2.5); Intuitext răspunsuri la anumite
- utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
(5.1); conversaţia, explicaţia, didactic; atenţia
- rezolvarea de probleme pornind de la expresii care exerciţiul, jocul didactic. învățătorului se poate muta
sugerează operații (5.1); către anumiţi elevi,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la oferindu-se şi celor timizi,
imagini cu plante (5.1); tăcuţi sau neîncrezători în
- exemplu: joc: Jetoane perechi - asocierea unor jetoane cu forţele proprii posibilitatea
plante, care conțin împărțiri cu același rezultat (2.5). de a se exprima.
4. 2.5.  Împărțirea la 3, 6, 9 - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii (2.5);  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.1. - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de manualul, jetoane cu numere, rezolvarea sarcinilor de
ordine diferite având ca temă plantele (2.5); fișe de lucru; cartonașe învățare:
- utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire colorate (roșu, verde, galben), Tehnica semaforului: se
(5.1); Caietul elevului pentru clasa a pune la dispoziţia elevilor
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la III-a - Matematică, Editura un set de trei cartonaşe
expresii care sugerează operații de împărțire (5.1.); Intuitext colorate în culorile
- exemplu:-joc: Drumul spre copac - labirint cu împărțiri  Resurse procedurale: semaforului, iar la

46
pentru descoperirea drumului vulpii spre copacul în care se conversaţia, explicaţia, solicitarea învățătorului, ei
află corbul (2.5). demonstrația, exerciţiul, ridică un cartonaş: verde
problematizarea, jocul dacă înţeleg, galben dacă nu
didactic. sunt siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
5. 2.5.  Împărțirea la 5 sau la - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii (2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. 10. Împărțirea la 7 - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de manualul, jetoane cu numere,  rezolvarea de exerciţii
ordine diferite (2.5); fișe de lucru; Caietul elevului folosind tabla împărțirii;
- utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire pentru clasa a III-a -  rezolvarea unor probleme
(5.1); Matematică, Editura Intuitext pornind de la expresii care
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la  Resurse procedurale: sugerează operația de
expresii care sugerează operația de împărțire (5.1.); conversaţia, explicaţia, împărțire
- completarea unui rebus matematic și utilizarea definițiilor demonstrația, exerciţiul,
pentru a crea ghicitori (5.1); problematizarea.
- realizarea unor flori din materiale reciclabile și crearea de
aranjamentee utilizând câte 3/câte 6/câte 9 flori (5.1).
6. 2.5.  Ordinea efectuării -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.1. operațiilor ordinea efectuării operaţiilor (2.5); manualul, jetoane cu numere; clasă: rezolvarea de
5.3. - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile Caietul elevului pentru clasa a exerciţii respectând ordinea
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate III-a - Matematică, Editura efectuării operațiilor.
(5.3); Intuitext
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate  Resurse procedurale:
(5.3); conversaţia, explicaţia,
- completarea unor exerciții cu semnele corespunzătoare demonstrația, exerciţiul.
operațiilor matematice astfel încât egalitățile date să fie
adevărate (2.5);
- joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor numere și
semne matematice date pentru a compune exerciții (5.3).
7. 2.5.  Ordinea efectuării -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.1. operațiilor ordinea efectuării operaţiilor (2.5); manualul, jetoane cu numere; clasă: rezolvarea de
5.3. - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea Caietul elevului pentru clasa a exerciţii respectând ordinea
rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1); III-a - Matematică, Editura efectuării operațiilor;
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile Intuitext
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate  Resurse procedurale:
(5.3); conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate demonstrația, exerciţiul.
(5.3);
- completarea unor exerciții cu semnele corespunzătoare
operațiilor matematice astfel încât egalitățile date să fie
adevărate (2.5).
8. 2.5.  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și tabla  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
47
5.1. parantezelor rotunde împărțirii(2.5); imagini, Caietul elevului efectuarea de exerciții în
5.3. - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând pentru clasa a III-a - care apar paranteze rotunde
ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Matematică, Editura Intuitext
rotunde (2.5);  Resurse procedurale:
- identificarea rolului parantezelor rotunde asupra conversaţia euristică,
rezultatului final al unui exerciţiu (5.1); explicaţia, demonstrația,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică exerciţiul, jocul didactic.
dată (5.3).
9. 2.5.  Folosirea - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
5.1. parantezelor rotunde ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor imagini, Caietul elevului efectuarea de exerciții în
5.3. rotunde (2.5); pentru clasa a III-a - care apar paranteze rotunde
- identificarea rolului parantezelor rotunde asupra Matematică, Editura Intuitext
rezultatului final al unui exerciţiu (5.1);  Resurse procedurale:
- utilizarea semnelor matematice și a parantezelor pentru a conversaţia euristică,
face ca relații date să fie adevărate (2.5); explicaţia, demonstrația,
- asocierea rezolvării unei probleme ilustrate (plante) cu o exerciţiul, jocul didactic.
expresie numerică dată (5.3).
10. 2.5.  Împărțirea unei sume - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii(2.5);  Resurse materiale: manual,  Autoevaluare:
5.3. la un număr. Cazuri - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire (2.5); imagini, Caietul elevului - efectuarea de împărțiri
speciale de împărțire - efectuarea de activități practice cu jetoane (plante) pentru pentru clasa a III-a - când deîmpărțitul este o
deducerea algoritmului de calcul al împărțirii unei sume la Matematică, Editura Intuitext sumă și verificarea
un număr (2.5);  Resurse procedurale: calculelor folosind
- efectuarea, în două moduri a împărțirii unei sume la un conversaţia euristică, calculatorul
număr (2.5); explicaţia, demonstrația,
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode (5.3); exerciţiul, jocul didactic.
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată (5.3).
11. 2.5.  Împărțirea unui - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două  Resurse materiale:  Autoevaluare
5.3. număr de două cifre la cifre la un număr de o cifră cu rest zero (2.5); manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
un număr de o cifră, cu - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de calculator de buzunar; Caietul rezultate după un model de
rest zero ordine diferite (2.5); elevului pentru clasa a III-a - rezolvare dat.
- estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul Matematică, Editura Intuitext
fără efectuarea acestuia (de exemplu, 96 : 2 va fi mai mare  Resurse procedurale:
decât 96: 4) (2.5); conversaţia, explicaţia,
- efectuarea unor exerciții de calcul rapid (2.5); demonstrația, exerciţiul, jocul
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile didactic.
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate
(5.3);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
(5.3).
12. 2.5.  Împărțirea unui - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două  Resurse materiale:  Autoevaluare
5.3. număr de două cifre la cifre la un număr de o cifră cu rest zero (2.5); manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
48
un număr de o cifră, cu - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de calculator de buzunar; Caietul rezultate după un model de
rest zero ordine diferite (2.5); elevului pentru clasa a III-a - rezolvaree dat.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile Matematică, Editura Intuitext
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate  Resurse procedurale:
(5.3); conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate demonstrația, exerciţiul, jocul
(5.3); didactic.
- exemplu: joc Flori în ghiveci – efectuarea unor exerciții cu
mai multe operații pentru a descoperi numărul de flori din
ghivece (2.5).
13. 2.5.  Aflarea factorului - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
5.1. necunoscut produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” (5.1); fișe de lucru, imagini; Caietul - efectuarea de înmulţiri
5.3. - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei elevului pentru clasa a III-a - între numere formate cu
sau prin efectuarea probei (5.1); Matematică, Editura Intuitext două cifre şi numere
-efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire (2.5);  Resurse procedurale: formate cu o cifră
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor conversaţia, exerciţiul,
operaţii de înmulţire şi împărţire (2.5); problematizarea, jocul
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în didactic.
limbaj matematic (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme (5.3).
14. 2.5.  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii (2.5);  Resurse materiale: manual,  Observarea
5.1. - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două imagini, fișe de lucru; Caietul sistematică:atitudinea
5.3. cifre la un număr de o cifră cu rest zero(2.5); elevului pentru clasa a III-a - elevilor faţă de sarcina
- aflarea unui număr necunoscut (5.1); Matematică, Editura Intuitext dată
-rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând  Resurse  Listă de verificare (da,
ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor procedurale:conversaţia, nu):
rotunde (2.5); exerciţiul, problematizarea,  concentrarea asupra
- utilizarea semnelor matematice și a parantezelor pentru a jocul didactic. sarcinii de rezolvat
face ca relații date să fie adevărate (2.5);  implicarea activă în
- identificarea cuvintelor/sintagmelor care sugerează rezolvarea sarcinii
operaţiile aritmetice studiate (5.3);
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate (5.3).
15. 2.5.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: Caietul  Proba scrisă
5.1. – rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii; elevului pentru clasa a III-a -
5.3. – utilizarea corectă a terminologiei matematice în exerciții și Matematică, Editura Intuitext
probleme care presupun efectuarea unor operații de  Resurse procedurale:
împărțire; conversaţia, exerciţiul
– aflarea unui număr necunoscut;
– rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând
ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor
49
rotunde;
– rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
16. 2.5.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
5.1. Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
5.3. stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a -  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Natura și viața noastră


PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 5.1.  Probleme: date - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme  Resurse materiale: Observarea sistematică a
5.3. inutile, date care lipsesc, (5.3); manualul, jetoane cu expresii atitudinii elevilor faţă de
rezolvare - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile și cuvinte care sugerează sarcina dată
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate operații aritmetice, Caietul  Listă de verificare(da, nu):
(5.3); elevului pentru clasa a III-a–  concentrarea asupra
- identificarea datelor inutile pentru rezolvarea unei Matematică, Editura Intuitext sarcinii de rezolvat,
probleme (5.3);  Resurse procedurale:  implicarea activă în
- selectarea, dintre mai multe informații date, a datelor utile conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
pentru rezolvarea unei probleme (5.3); exerciţiul, problematizarea
- formularea de probleme pornind de la situaţii concrete
(5.1);
- ex. – joc Legături matematice – „legarea” unor numere
date prin semne matematice potrivite astfel încât relații date
să fie adevărate; compunerea unor probleme care să se
rezolve prin exercițiile obținute (5.3).
2. 5.1.  Probleme: date - identificarea situațiilor în care informațiile sunt insuficiente  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.3. inutile, date care lipsesc, pentru rezolvarea unei probleme (5.3); manualul, Caietul elevului rezolvarea sarcinilor de
rezolvare - selectarea, dintre mai multe întrebări date, a celor utile pentru clasa a III-a– învățare:
pentru rezolvarea unei probleme (5.1); Matematică, Editura Intuitext Tehnica „Fără mâini
- formularea unor probleme în care să se utilizeze expresii  Resurse procedurale: ridicate” - se aşteaptă
matematice date, având ca temă protejarea mediului conversaţia, explicaţia, răspunsuri la anumite
înconjurător (5.1); exerciţiul, jocul didactic. solicitări ale cadrului

50
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică didactic; atenţia
dată (5.3); învățătorului se poate muta
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în către anumiţi elevi,
limbaj matematic (5.3); oferindu-se şi celor timizi,
- adăugarea unor date/eliminarea unor date pentru a răspunde tăcuţi sau neîncrezători în
întrebărilor unor probleme (5.3). forţele proprii posibilitatea
de a se exprima.
3. 5.1.  Probleme: - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.3. transformare, rezolvare datelor numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor manualul, jetoane cu expresii clasă: transformarea unor
care sugerează operaţia (5.1); și cuvinte, fișe de lucru, probleme de adunare în
- transformarea problemelor de adunare în probleme de Caietul elevului pentru clasa probleme de scădere
scădere, a problemelor de înmulţire în probleme de împărţire a III-a– Matematică, Editura
(5.1); Intuitext
- formularea întrebării unei probleme astfel încât să  Resurse procedurale:
corespundă unei rezolvări date (5.1); conversaţia, explicaţia,
- formularea unor probleme în care să se utilizeze cuvintele: demonstrația, exerciţiul,
au plantat/a plouat/vor sădi/verde (5.1); problematizarea, jocul
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se utilizeze pentru didactic.
rezolvare toate datele problemei (5.3);
- ex. – joc Puzzle cu operații – ordonarea unor exerciții date
pentru a reface rezolvarea unei probleme (5.3).
4. 5.1.  Probleme: formulare, - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.3. rezolvare (5.3); manualul, jetoane cu expresii clasă: identificarea
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile și cuvinte; Caietul elevului cuvintelor/sintagmelor în
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate pentru clasa a III-a– enunţurile problemelor care
(5.3); Matematică, Editura Intuitext sugerează operaţiile
- rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri,  Resurse procedurale: aritmetice studiate și
numere sau reprezentări grafice (5.3); conversaţia, explicaţia, rezolvarea problemelor.
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen sau cu o demonstrația, exerciţiul.
expresie numerică dată (5.3).
5. 5.1.  Probleme: formulare, - asocierea unor probleme cu imagini corespunzătoare și  Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă:
5.3. rezolvare rezolvarea lor (5.3); imagini, Caietul elevului identificarea
- completarea unor probleme cu date potrivite și rezolvarea pentru clasa a III-a– cuvintelor/sintagmelor în
lor (5.3); Matematică, Editura Intuitext enunţurile problemelor care
- compunerea de probleme care să se rezolve printr-o  Resurse procedurale: sugerează operaţiile
operație de înmulțire/ împărțire/adunare/scădere; conversaţia euristică, aritmetice studiate și
- formularea de probleme după expresii numerice date explicaţia, demonstrația, rezolvarea problemelor.
respectând tema Natura (5.3); exerciţiul, jocul didactic.
- prezentarea unor informații de tipul Știați că... pe tema
Natura și utilizarea lor în compunerea de probleme (5.3).
6. 5.1.  Recapitulare - ordonarea unor enunțuri pentru a reface textul unei  Resurse materiale: manual,  Observarea
51
5.3. probleme (5.1); imagini, fișe de lucru; Caietul sistematică: atitudinea
- selectarea, dintre mai multe informații date, a datelor utile elevului pentru clasa a III-a – elevilor faţă de sarcina
pentru rezolvarea unei probleme (5.3); Matematică, Editura Intuitext dată
- selectarea unor informații utile pentru rezolvarea unei  Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
probleme (5.3); conversaţia, exerciţiul, nu):
- transformarea unei probleme rezolvate prin prin înlocuirea problematizarea, jocul  concentrarea asupra
cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea unei didactic. sarcinii de rezolvat
întrebări (5.1);  implicarea activă în
- compunerea unei probleme după o expresie numerică dată rezolvarea sarcinii
(5.3).
7. 5.1.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:Caietul  Proba scrisă
5.3. – selectarea informațiilor utile pentru rezolvarea unei elevului pentru clasa a III-a–
probleme și rezolvrea ei; Matematică, Editura Intuitext
– transformarea unor probleme prin înlocuirea  Resurse procedurale:
datelor/expresiilor/adăugarea unei întebări și rezolvarea lor; conversaţia, exerciţiul
– compunerea unor probleme după o imagine dată/ un tabel/
o expresie numerică.
8. 5.1.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după rezolvarea
5.3. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de sarcinilor de ameliorare/
stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a–  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și jucării – Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 2.5.  Înmulțirea unui - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10 (2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. număr cu 10 sau 100 - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 100(2.5); manualul, imagini pentru  efecturarea de înmulțiri
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule(2.5); formularea de probleme, fișe folosind adunarea repetată;
- descompunerea unui număr format din două sau trei cifre de lucru,Caietul elevului  utilizarea proprietăților
într-o sumă de produse în care unul dintre factori este 10, pentru clasa a III-a– înmulțirii în calcule;
respectiv 100 (2.5); Matematică, Editura Intuitext
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire  Resurse procedurale:
(5.1); conversaţia, explicaţia,
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru compararea unor exerciţiul
numere sau/ și expresii numerice în care apar înmulțiri cu 10

52
și 100 (5.1);
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire
(2.5);
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
expresii care sugerează operații de înmulțire cu 10 sau/ și
100 (5.1.).
2. 2.5.  Înmulțirea unui - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.1. număr de două cifre cu efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de două cifre cu un manualul, Caietul elevului rezolvarea sarcinilor de
un număr de o cifră număr de o cifră, cu rezultatul mai mare decât 100 (2.5); pentru clasa a III-a– învățare:
- scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și efectuarea Matematică, Editura Intuitext Tehnica semaforului: se
înmulțirii cu un număr de o cifră (2.5);  Resurse procedurale: pune la dispoziţia elevilor
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai conversaţia, explicaţia, un set de trei cartonaşe
mulți factori, pentru rezolvare rapidă (2.5); exerciţiul, rezolvarea de colorate în culorile
- compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri ale probleme semaforului, iar la
unui număr de două cifre cu un număr de o cifră (2.5); solicitarea învățătorului, ei
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de ridică un cartonaş: verde
ordine diferite pe teme ce corespund preocupărilor dacă înţeleg, galben dacă nu
copiilor(2.5). sunt siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
3. 2.5.  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui număr de  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.1. număr de două cifre cu două cifre cu un număr de o cifră (2.5); manualul, imagini pentru rezolvarea sarcinilor de
un număr de o cifră - utilizarea terminologiei matematice (dublu, jumătate, de … formularea de probleme, învățare:
ori mai mare în scrierea operațiilor de înmulțire și jetoane cu litere, fișe de Tehnica „Fără mâini
rezolvarea acestora (5.1); lucru,Caietul elevului pentru ridicate” - se aşteaptă
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, respectând clasa a III-a –Matematică, răspunsuri la anumite
ordinea efectuării Editura Intuitext solicitări ale cadrului
operațiilor și semnificația parantezelor rotunde (2.5);  Resurse procedurale: didactic; se lasă elevilor
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire conversaţia, explicaţia, timp de gândire, apoi pot
(2.5); demonstrația, exerciţiul, discuta în perechi sau în
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la Gândiți, lucrați în perechi, grupuri mici; atenţia
expresii care sugerează operații de înmulțire (5.1.); comunicați problematizarea, învățătorului se poate muta
- jocuri de asociere a rezultatelor unor înmulțiri cu litere jocul didactic către anumiţi elevi,
date și ordonarea acestora după o regulă îndicată (2.5). oferindu-se şi celor timizi,
tăcuţi sau neîncrezători în
forţele proprii posibilitatea
de a se exprima.
4. 2.5.  Înmulțirea unui - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.);  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. număr de trei cifre cu un - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un număr(2.5.); manualul, fișe de  utilizarea algoritmului
număr de o cifră - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr de trei cifre cu lucru,Caietul elevului pentru înmulțirii unui număr de trei
un număr de o cifră (2.5.); clasa a III-a– Matematică, cifre cu un număr de o cifră;
- estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.);
53
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor Editura Intuitext  rezolvarea de probleme în
operații de înmulțire (2.5.);  Resurse procedurale: care apar operații de
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai conversaţia, explicaţia, înmulțire.
mulți factori, pentru rezolvare rapidă (2.5); demonstrația, exerciţiul,
- compararea unor produse pe baza comutativității înmulțirii problematizarea
(5.1.);
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire
(2.5).
5. 2.5.  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr de trei cifre cu  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
5.1. număr de trei cifre cu un un număr de o cifră (2.5.); manualul, imagini pentru  rezolvarea de exerciţii
5.3. număr de o cifră - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor compunerea de probleme, folosind tabla înmulţirii;
operații de înmulțire (2.5.); jetoane cu litere, calculator de  rezolvarea de probleme
- utilizarea terminologiei matematice în scrierea operațiilor buzunar,Caietul elevului prin mai multe moduri.
de înmulțire și rezolvarea acestora (5.1); pentru clasa a III-a –
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, respectând Matematică, Editura Intuitext
ordinea efectuării  Resurse procedurale:
operațiilor și semnificația parantezelor rotunde (2.5); conversaţia, explicaţia,
- identificarea unor situații concrete care se pot transpune în demonstrația, exerciţiul
limbaj matematic (5.3);
- rezolvarea de probleme prin mai multe moduri (5.3).
- Jocul Un dar – asocierea unor litere date cu rezultatele
unor înmulțiri date și ordonarea după o regulă dată (2.5).
6. 2.5.  Înmulțirea unui - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
5.1. număr de două cifre cu produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un număr dat Caietul elevului pentru clasa utilizarea algoritmului de
5.3. un număr de două cifre (2.5); a III-a –Matematică, Editura calcul pentru înmulțirile în
- utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care Intuitext care fiecare factor este scris
fiecare factor este scrie cu câte două cifre (2.5);  Resurse procedurale: cu câte două cifre.
- estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversaţia euristică,
- compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, fără explicaţia, demonstrația,
a efectua calculele (2.5); exerciţiul, jocul didactic
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de
exerciții care conțin înmulțiri (5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire (5.3.).

54
7. 2.5.  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care  Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă
5.3. număr de două cifre cu fiecare factor este scris cu câte două cifre (2.5); Caietul elevului pentru clasa efectuarea de înmulțiri în
un număr de două cifre - compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, fără a III-a– Matematică, Editura concentrul 0- 10 000
a efectua calculele (2.5); Intuitext
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea  Resurse procedurale:
înmulțirilor (2.5); conversaţia euristică,
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de explicaţia, demonstrația,
exerciții care conțin înmulțiri (5.1); exerciţiul, jocul didactic
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire (5.3).
8. 2.5.  Înmulțirea unui - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după
5.1. număr de trei cifre cu un produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un număr dat manualul, calculator de rezolvarea sarcinilor de
5.3. număr de două cifre (2.5); buzunar,Caietul elevului învățare:
-efectuarea înmulțirilor prin descompunerea fiecărui pentru clasa a III-a– Tehnica „răspunsului la
factor(2.5); Matematică, Editura Intuitext minut” la întrebări precise,
- utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care  Resurse clare, ce se adresează fiecărui
fiecare factor este scris cu câte două cifre (2.5); procedurale:conversaţia, elev, convenind cu elevii că
- verificarea rezultatului înmulțirilor folosind calculatorul explicaţia, demonstrația, răspunsurile la aceste
(2.5); exerciţiul, Gândiți, lucrați în întrebări nu se comentează
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, respectând perechi, comunicați, jocul sau corectează, permiţând
ordinea efectuării didactic cadrului didactic să sesizeze
operațiilor și semnificația parantezelor rotunde (2.5); ce parte din temă trebuie
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de reluată sau clarificată.
exerciții care conțin înmulțiri (5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire (5.3).
9. 2.5.  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
5.1. număr de trei cifre cu un fiecare factor este scris cu câte două cifre (2.5); fișe de lucru, Caietul elevului efectuarea de înmulţiri în
5.3. număr de două cifre - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de pentru clasa a III-a– concentrul 0-10 000
exerciții care conțin înmulțiri (5.1); Matematică, Editura Intuitext
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de  Resurse
înmulțire (5.3.); procedurale:conversaţia,
- formularea de probleme pe baza datelor organizate într-un exerciţiul, problematizarea,
tabel şi rezolvarea acestora (5.1.); jocul didactic, portofoliul
- realizarea unui portofoliu cu probleme pe tema jocurilor și
jucăriilor pentru copii(5.1.).
10. 2.5.  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului de  Resurse materiale: manual,  Observarea
5.1. calcul în scris (2.5.); imagini, fișe de lucru, Caietul sistematică:atitudinea
5.3. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); elevului pentru clasa a III-a– elevilor faţă de sarcina
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, respectând Matematică, Editura Intuitext dată
ordinea efectuării  Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
55
operațiilor și semnificația parantezelor rotunde (2.5); conversaţia, exerciţiul, nu):
- aflarea unui factor necunoscut dintr-o operație de înmulțire problematizarea, jocul didactic  concentrarea asupra
(2.5); sarcinii de rezolvat;
- analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, în care apar implicarea activă în
operații de înmulțire (5.3.); rezolvarea sarcinii.
- scrierea rezolvării unei probleme prin expresia numerică
(5.3).
11. 2.5.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:Caietul  Proba scrisă
5.1. -rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul 0-10000; elevului pentru clasa a III-a–  Portofoliul
5.3. - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți factori, pe baza Matematică, Editura Intuitext
proprietăților înmulțirii  Resurse procedurale:
- utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea de conversaţia, exerciţiul
exerciții;
- rezolvarea unor exerciții în care se
aplică ordinea operațiilor și semnificația parantezelor
rotunde;
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
12. 2.5.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după rezolvarea
5.1. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de sarcinilor de ameliorare/
5.3. stabili în funcţie de problemele (individuale ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a–  Autoevaluarea.
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea de lângă noi – Elemente de geometrie


PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 3.1.  Localizarea unor - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu alte  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
obiecte obiecte (3.1); imagini, scheme, hărți, șah, identificarea unor obiecte
- realizarea unor desene, respectând condiţii date (3.1); Caietul elevului pentru clasa în funcție de descrierea
- participarea la jocuri de strategie în care este necesară a III-a– Matematică, Editura poziției lor;
localizarea pieselor (ex.: șah) (3.1); Intuitext realizarea de desene
- realizarea şi completarea unor tabele respectând  Resurse procedurale: respectând condiții date;
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” conversaţia, explicaţia, stabilirea coordonatelor
(3.1); exerciţiul, jocul didactic unui obiect într-o rețea.
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare

56
grafică sub formă de reţea (3.1);
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte (3.1);
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1);
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).
2. 3.2.  Punctul. Dreapta. - identificarea, în mediul înconjurător și în desene a figurilor  Resurse materiale: riglă,  Tema pentru acasă:
1.1. Linia curbă. Linia frântă geometrice date (3.2); echer, Caietul elevului pentru recunoasterea unor figuri
1.2. - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice clasa a III-a– Matematică, geometrice;
învăţate (3.2); Editura Intuitext trasarea unor figuri
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale: geometrice date
- identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor conversaţia, explicaţia,
repetitive (1.1); exerciţiul, jocul didactic,
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de simboluri problematizarea
sau numere (1.1);
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o
regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite
mărimi şi culori (1.2).
3. 3.2.  Segmentul de dreaptă. - identificarea, în mediul înconjurător și în desene/imagini a  Resurse materiale:  Observarea
1.1. Semidreapta figurilor geometrice date (3.2); manualul tipa/digital, rigle, sistematică:atitudinea
1.2. - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2); markere, carioci, creioane elevilor faţă de sarcina
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice învăţate colorate, fișe de lucru; Caietul dată
(3.2); elevului pentru clasa a III-a –  Listă de verificare (da,
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de simboluri Matematică, Editura Intuitext nu):
sau numere (1.1);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat;
regulă dată (1.2); demonstrația, exerciţiul,  implicarea activă în
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite problematizarea rezolvarea sarcinii.
mărimi şi culori (1.2).
4. 3.2.  Unghiul - recunoașterea în imagini și în mediul înconjurător a  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
unghiurilor (3.2); manualul tipar/digital, riglă,  construirea unor unghiuri
- construirea unor unghiuri respectând criterii date (3.2); echer, creioane colorate, fișe respectând criterii date;
- exerciții de citirea a unor unghiuri date (3.2); de lucru; Caietul elevului  comparearea unor
- compararea unor unghiuri prin suprapunere (3.2); pentru clasa a III-a– unghiuri.
Matematică, Editura Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
5. 3.2.  Poligoane. Pătrat, - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2);  Resurse materiale:  Observarea
1.2. dreptunghi, triunghi - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea

57
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi, șabloane pentru figuri elevilor faţă de sarcina
dreptunghi) (3.2); geometrice, truse de dată
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice geometrie, Caietul elevului  Listă de verificare (da,
învăţate (3.2); pentru clasa a III-a– nu):
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de laturi, Matematică, Editura Intuitext  concentrarea asupra
număr de unghiuri) (3.2);  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un conversaţia, explicaţia,  implicarea activă în
desen dat/ demonstrația, exerciţiul, jocul rezolvarea sarcinii.
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2); didactic
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite
mărimi şi culori (1.2).
6. 3.2.  Perimetrul - desenarea unor figuri geometrice respectând criterii date:  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
formă, lungimea laturilor (3.2); tipar/ digital, riglă, Caietul aflarea perimetrului unor
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea elevului pentru clasa a III-a– figure geometrice.
perimetrului unor figuri geometrice (3.2); Matematică, Editura Intuitext
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând  Resurse procedurale:
lungimea laturilor și a lungimii laturilor cunoscând conversaţia euristică,
perimetrul (3.2). explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic.
7. 3.2.  Cercul - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2);  Resurse materiale: manual,  Tema pentru acasă
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul șabloane, rigle, carton, fișe de  identificarea numărului
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi, lucru, Caietul elevului pentru de figuri geometrice plane
dreptunghi, cerc) (3.2); clasa a III-a – Matematică, dintr-un desen dat;
- realizarea unor colaje folosind figurile geometrice învăţate Editura Intuitext  gruparea unor figuri
(3.2);  Resurse procedurale: după criterii date.
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de laturi, conversaţia euristică,
număr de unghiuri) (3.2); explicaţia, demonstrația,
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un exerciţiul, jocul didactic.
desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2).
8. 3.2.  Corpuri geometrice. - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma unor  Resurse materiale:  Activitate practică
Cub, paralelipiped, corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub, manualul, corpuri cu forme  Gruparea unor corpuri
cilindru, sferă, con paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); diverse, bile, corpuri geometrice după criterii
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date (formă/ geometrice, bețe de chibrit, date.
număr de feţe, număr de vârfuri, număr de muchii) (3.2); plastilină, carton, foarfece,
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp geometric Caietul elevului pentru clasa
dat: cub, paralelipiped, cilindru, con (3.2); a III-a– Matematică, Editura
- construirea unor corpuri geometrice folosind diverse Intuitext
materiale (beţişoare, scobitori, plastilină etc.) (3.2);  Resurse procedurale:
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice (3.2); conversaţia, explicaţia,
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor tipare
58
(3.2). demonstrația, exerciţiul, jocul
didactic
9. 3.2.  Axa de simetrie - identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe de simetrie  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
(3.2); manualul tipar/digital, coli  identificarea axelor de
- identificarea, prin pliere, a axei/axelor de simetrie ale colorate, foarfece, fișe de simetrie ale unor figuri
figurilor geometrice (3.2); lucru;Caietul elevului pentru geometrice
- construirea axelor de simetrie pentru figuri geometrice date clasa a III-a– Matematică,
(3.2); Editura Intuitext
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice învăţate  Resurse procedurale:
(3.2). conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul, jocul
didactic.
10. 3.1.  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o reprezentare  Resurse materiale: manual  Observarea
3.2. grafică sub formă de reţea (3.1); tipărit/digital, imagini, rigle, sistematică:atitudinea
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2); creioane colorate, trusa de elevilor faţă de sarcina
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul geometrie, fișe de lucru; dată
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi, Caietul elevului pentru clasa  Listă de verificare (da,
dreptunghi) (3.2); a III-a– Matematică, Editura nu):
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma unor Intuitext  concentrarea asupra
corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub,  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date (formă/ problematizarea, jocul didactic rezolvarea sarcinii
număr de feţe, număr de vârfuri, număr de muchii) (3.2);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor figuri geometrice (3.2).
11. 3.1.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă
3.2. – identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane (3.2); lucru;
– localizarea unor corpuri geometrice (3.1);  Resurse procedurale:
– descrierea unor corpuri geometrice identificând numărul de conversaţia, exerciţiul
fețe/muchii/ vârfuri (3.2);
– aflarea perimetrului unor figuri geometrice cunoscând
lungimea laturilor (3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru figuri geometrice
date (3.2).
12. 3.2.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a–  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext

59
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Invenții, joc și culoare – Fracții


PERIOADA: 3 săptămâni (S 8 – 9 – 10)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 2.1.  Scrierea și citirea - identificarea unităților fracționare fracţii, utilizând suport  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1. unităților fracționare - concret sau desene date: măr, tort, mulțimi de obiecte etc manualul tipărit și digital,  identificarea
diviziuni ale unui întreg (5.1); mere, mulțimi de obiecte, fracţii, utilizând suport
- activități practice desfășurate pentru obținerea de doimi, imagini, fișe de lucru; Caietul concret sau desene date
treimi, pătrimi, optimi, folosind coli de hârtie (2.1); elevului pentru clasa a III-a–
- citirea şi scrierea unităților fracționare corespunzătoare Matematică, Editura Intuitext
unui suport imagistic dat (2.1).  Resurse procedurale:
conversaţia, demonstrația,
exerciţiul, problematizarea
2. 2.1.  Scrierea și citirea - identificarea întregilor împărțiți în părți de mărimi egale  Resurse materiale: manual  Evaluarea după
5.1. unităților fracționare - (2.1); tipărit și digital, imagini, fișe rezolvarea sarcinilor de
diviziuni ale unui întreg - scrierea și citirea unităților fracționare corespunzătoare de lucru; Caietul elevului învățare:
părților colorate din întregi ilustrați (2.1); pentru clasa a III-a– Tehnica semaforului: se
- împărțirea în părți de mărimi egale a unui întreg dat (figură Matematică, Editura Intuitext pune la dispoziţia elevilor
geometrică) și scrierea unității fracționare corespunzătoare un set de trei cartonaşe
părții colorate (2.1);  Resurse procedurale: colorate în culorile
- calculul jumătății și sfertului unor numere date (5.1). conversaţia, explicația, semaforului, iar la
exerciţiul, Gândiți, lucrați în solicitarea învățătorului, ei
perechi, comunicați ridică un cartonaş: verde
problematizarea dacă înţeleg, galben dacă nu
sunt siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
3. 2.1.  Fracții. Numitor și - activități practice desfășurate pentru obținerea de doimi,  Resurse materiale: manual  Evaluarea după
5.1. numărător treimi, pătrimi, optimi, folosind coli de hârtie (5.1); tipărit și digital, imagini, fișe rezolvarea sarcinilor de
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui suport imagistic dat de lucru; Caietul elevului învățare:
(2.1); pentru clasa a III-a– Tehnica „Fără mâini
- explicarea semnificației numitorului, respectiv Matematică, Editura Intuitext ridicate” - se aşteaptă
numărătorului corespunzător unor fracții asociate cu suportul răspunsuri la anumite
concret dat (2.1);  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
- identificarea numitorului, respectiv numărătorului din conversaţia, explicația, didactic; se lasă elevilor
fracții date (2.1); demonstrația, exerciţiul, timp de gândire, apoi pot

60
- scrierea fracțiilor citite în diverse modalități (2.1); Gândiți, lucrați în perechi, discuta în perechi sau în
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui anumit număr de comunicați, problematizarea grupuri mici; atenţia
elemente din mulțimi date (2.1). învățătorului se poate muta
către anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor timizi,
tăcuţi sau neîncrezători în
forţele proprii posibilitatea
de a se exprima.
4. 2.1.  Fracții. Numitor și - scrierea fracțiilor corespunzătoare unui suport imagistic dat  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
numărător (2.1); tipărit și digital, imagini, fișe  determinarea
- explicarea semnificației numitorului, respectiv de lucru; Caietul elevului unei fracţii când
numărătorului, corespunzător unor fracții asociate cu pentru clasa a III-a– numărătorul şi/ sau
suportul concret dat (2.1); Matematică, Editura Intuitext numitorul îndeplinesc
- scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de  Resurse procedurale: anumite condiţii (2.1);
obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau de la un text conversaţia, explicația,
(2.1); exerciţiul, problematizarea
- determinarea unei fracţii când numărătorul şi/ sau
numitorul îndeplinesc anumite condiţii (2.1).
2.4.  Adunarea și scăderea - descompunerea unei fracții date pe baza suportului  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
5.1. fracțiilor (pe baza imagistic al întregilor (2.4); tipărit și digital, imagini, fișe  intuirea
suportului intuitiv) - intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau de lucru; Caietul elevului echivalenței unei fracţii
cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor pentru clasa a III-a– subunitare cu o sumă sau cu
reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4), Matematică, Editura Intuitext o diferenţă de fracţii cu
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau  Resurse procedurale: acelaşi numitor, cu ajutorul
desene (5.1). conversaţia, exerciţiul, unor reprezentări grafice sau
demonstrația, explicația, exemple familiare
problematizarea
5. 2.4.  Adunarea și scăderea - intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
5.1. fracțiilor (pe baza cu o diferenţă defracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor tipărit și digital, imagini,  identificarea unor
suportului intuitiv) reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); benzi din hârtie, foarfece, fișe fracţii, utilizând
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau de lucru; Caietul elevului suport concret sau desene
desene (5.1); pentru clasa a III-a – (5.1)
- activități practice de realizare a unor produse din hârtie Matematică, Editura Intuitext
care să evidențieze adunarea și scăderea fracțiilor (2.4).  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
demonstrația, explicația,
activități practice,
problematizarea

61
6. 2.1.  Proiect - Arhitectul - descompunerea unei fracții date pe baza suportului  Resurse materiale: Proiectul
2.4. grădinilor imagistic al întregilor (2.4); manualul tipărit și digital,
- intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau imagini, hârtie colorată,
cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor foarfece, markere, creioane
reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); colorate, fișe de lucru;
- activități practice de realizarea a unui colaj/ desen cu flori Caietul elevului pentru clasa
de o anumită culoare, conform cerințelor date (care se a III-a– Matematică, Editura
bazează pe adunarea și scăderea intuitivă a fracțiilor) (2.4); Intuitext
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui suport imagistic  Resurse procedurale:
dat (2.1). - învățarea bazată pe proiect
2.1.  Compararea și - identificarea de situații – problemă în care fracțiile  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
7. 2.2. ordonarea fracțiilor cu nu se pot compara, întregii nefiind identici (2.1) tipărit și digital, imagini, fișe  identificarea
același numitor - scrierea unor fracţii subunitare pornind de la de lucru; Caietul elevului numitorului, respectiv
mulţimi de obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau pentru clasa a III-a – numărătorului, din fracții
de la un text (2.1); Matematică, Editura Intuitext date
- identificarea numitorului, respectiv numărătorului  Resurse procedurale:
din fracții date (2.1); conversaţia, exerciţiul,
- determinarea intuitivă a unei fracţii mai mici sau demonstrația, explicația,
mai mari decât o fracţie dată(2.3); problematizarea
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor
naturale sau fracțiilor(2.2);
- compararea unor fracții cu același numitor, prin utilizarea
unor mulțimi de obiecte sau prin reprezentare grafic(2.2).
8. 2.1.  Compararea și - identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau  Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
2.3. ordonarea fracțiilor cu desene (pizza, cutie de bomboane etc.) (2.1); imagini, fișe de lucru; Caietul rezolvarea sarcinilor de
același numitor - identificarea numitorului, respectiv numărătorului, din elevului pentru clasa a III-a– învățare:
fracții date (2.1); Matematică, Editura Intuitext Tehnica „Fără mâini
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor  Resurse procedurale: ridicate” - se aşteaptă
naturale sau fracțiilor(2.2); conversaţia, demonstrația, răspunsuri la anumite
- compararea unor fracții cu același numitor, prin utilizarea explicația, exerciţiul, solicitări ale cadrului
unor mulțimi de obiecte sau prin reprezentare grafică(2.2); problematizarea, Gândiți, didactic; se lasă elevilor
- completarea numărătorului unei fracţii, cu respectarea lucrați în perechi, comunicați, timp de gândire, apoi pot
unor condiţii date (de exemplu, 3/7 ≤ □/7 ), pe baza unor jocul didactic discuta în perechi sau în
exemple familiare, practice, sau a unor reprezentări grupuri mici; atenţia
grafice(2.3); învățătorului se poate muta
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple practice către anumiţi elevi,
din viața cotidiană sau reprezentări grafice(2.3); oferindu-se şi celor timizi,
- descoperirea intrusului dintr-un șir de fracții ordonate tăcuţi sau neîncrezători în
(2.4); forţele proprii posibilitatea
- Jocul Găsește intrusul(2.4). de a se exprima.

62
9. 2.4.  Prezentarea - intuirea echivalenței unei fracţii  Resurse materiale:  Proiectul:
proiectului Arhitectul subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de produsele elvilor, macheta cu evaluarea produsului
grădinilor fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări repezentarea florilor din (respectarea cerinței
grafice sau exemple familiare (2.4); grădină referitoare la numărul de
- prezentarea proiectului în fața clasei și evidențierea sumei,  Resurse procedurale: flori din machetă) și a
respectiv a diferenței fracțiilor cu același numitor (2.4). conversaţia, proiectul procesului (colaborarea în
cadrul grupului, împărțirea
responsabilităților)
10. 2.1.  Recapitulare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor echiunitare  Resurse materiale: manual,  Observarea
2.2. - Fracții (fără terminologie)(2.1); imagini, fișe de lucru; Caietul sistematică:atitudinea
2.3. - scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de elevului pentru clasa a III-a – elevilor faţă de sarcina
2.4. obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau de la un Matematică, Editura Intuitext dată
text (2.1);  Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
- compararea unor fracţii cu acelaşi numitor cu ajutorul unor conversaţia, exerciţiul, nu):
obiecte familiare sau a unor reprezentări grafice (2.2); problematizarea  concentrarea asupra
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple practice sarcinii de rezolvat
din viața cotidiană sau reprezentări grafice(2.3); implicarea activă în
- intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau rezolvarea sarcinii
cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4);
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau
desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, tablete de
ciocolată etc.) (2.1).
11. 2.1.  Evaluare - scrierea fracției corespunzătoare părților colorate din  Resurse materiale:Caietul Proba scrisă
2.2. - Fracții întregi ilustrați: elevului pentru clasa a III-a– Autoevaluarea
2.3. - alegerea fracțiilor corespunzătoare unor reprezentări date; Matematică, Editura Intuitext
2.4. - identificarea numitorului și a numărătorului unor fracții;  Resurse procedurale:
- compararea fracțiilor cu același numitor, fără imagini conversaţia, exerciţiul
date;
- ordonarea unor fracții pe baza suportului în imagini;
- completarea numărătorului pe baza relație dintre două
fracții.
12. 2.1.  Ameliorare – Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
2.2. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
2.3. - Fracții stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
2.4. elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a –  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

63
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Explorare, experimentare, comunicare - Probleme
PERIOADA: 2 săptămâni (S 11 – 12)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
2. 5.1.  Probleme care se - operarea cu terminologia specifică operațiilor matematice  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
5.3. rezolvă prin metoda (5.1); manualul tipar/digital, rezolvarea unor probleme
grafică (I) - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); imagini; Caietul elevului folosind metoda grafică
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile pentru clasa a III-a–
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate Matematică, Editura Intuitext
(5.3)  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică (5.3); conversaţia, explicaţia,
- compunerea de probleme folosind imagini sau reprezentări exerciţiul, demonstrația,
grafice (5.3). problematizarea
2. 5.1.  Probleme care se - utilizarea terminologiei specifice operațiilor matematice  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.3. rezolvă prin metoda (5.1); manual tipar/digital, fișe de compunerea și rezolvarea
grafică (II) - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); lucru; Caietul elevului pentru unor probleme folosind
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile clasa a III-a – Matematică, metoda grafică
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate Editura Intuitext
(5.3)  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică (5.3); conversaţia, explicaţia,
- compunerea de probleme folosind reprezentări grafice exerciţiul, problematizarea
(5.3).
3. 5.1.  Probleme cu cele - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/  Resurse materiale:  Tema pentru
5.3. patru operații diferența/produsul/ câtul/ jumătatea/dublul etc.” (5.1); manualul tipărit/digital, acasă:
- identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); Caietul elevului pentru clasa Rezolvarea de probleme
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile a III-a– Matematică, Editura cu cele patru operații
problemelor care sugerează operaţiilearitmetice studiate (a Intuitext
dat, a primit, a distribuit în mod egal, de două ori mai mult  Resurse procedurale:
etc.) (5.3); conversaţia, explicaţia,
- rezolvareade probleme folosind simboluri, numere sau exerciţiul, problematizarea
reprezentări grafice (5.3).
4. 5.1.  Probleme cu cele - formularea unor probleme pornind de la situaţii concrete,  Resurse materiale:  Observarea
5.3. patru operații imagini, desene, scheme, exerciţii (5.1); manualul tipar/ digital, fișe de sistematică:atitudinea
- recunoașterea și utilizarea terminologiei matematice (5.1); lucru, Caietul elevului pentru elevilor faţă de sarcina
- identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); clasa a III-a – Matematică, dată
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
problemelor care sugerează operaţiilearitmetice studiate  Resurse procedurale: nu):
(5.3); conversaţia, explicaţia,  concentrarea asupra

64
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare demonstrația, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
grafică, un desen sau cu o expresienumerică dată (5.3); problematizarea, jocul  implicarea activă în
- compunerea de probleme folosind numere sau reprezentări didactic. rezolvarea sarcinii
grafice (5.3).
5. 5.1.  Organizarea datelor - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un tabel, pe baza  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.2. în tabele unor criterii date (5.2); manualul tipar/digital, fișe de  identificarea de
5.3. - identificarea unor date din grafice cu bare şi din tabele lucru; Caietul elevului pentru informații din tabele/ grafice
(5.2); clasa a III-a– Matematică,  înregistrarea în tabele a
- realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informaţii date Editura Intuitext unor date;
sau culese (5.2);  Resurse procedurale:  rezolvarea unor probleme
- completarea, în tabele, a unor informații referitoare la conversaţia, explicaţia, pornind de la expresii care
activitățile preferate ale colegilor (5.2); demonstrația, exerciţiul, sugerează operația de
- formularea de probleme pornind de la reprezentări problematizarea. împărțire
matematice, scheme, grafice, tabele (5.1);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică
(5.3);
- organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o
reprezentare grafică în scopulcompunerii sau rezolvării de
probleme (5.3).
6. 5.1.  Recapitulare - utilizarea terminologiei matematice pentru rezolvarea de  Resurse materiale:  Observarea
5.2. - Probleme probleme (5.1); manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea
5.3. - Organizarea şi - identificarea datelor dintr-un grafic în scopul rezolvării imagini, fișe de lucru; Caietul elevilor faţă de sarcina
reprezentarea datelor unor probleme (5.2); elevului pentru clasa a III-a– dată
- identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
- rezolvarea unor probleme prin metoda grafică (5.3);  Resurse procedurale: nu):
- rezolvarea unor probleme folosind operațiile aritmetice conversaţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
învățate (5.3). problematizarea, jocul sarcinii de rezolvat
didactic.  implicarea activă în
rezolvarea sarcinii
7. 5.1.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
5.2. - Probleme – înregistarea în tabel a unor date dintr-o imagine dată; fișe de evaluare, Caietul
5.3. -Organizarea şi – identificarea unor informații dintr-un grafic dat; elevului pentru clasa a III-a–
reprezentarea datelor – asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică Matematică, Editura Intuitext
dată;  Resurse procedurale:
– utilizarea terminologiei matematice pentru rezolvarea de conversaţia, exerciţiul
probleme;
– rezolvarea unei probleme folosind metoda grafică;
– rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
8. 5.1.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
5.2. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
5.3. stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare/ dezvoltare:
65
- Probleme elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare, Caietul elevului  Autoevaluarea
- Organizarea şi – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de pentru clasa a III-a–
reprezentarea datelor dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra Matematică, Editura Intuitext
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba  Resurse procedurale:
de evaluare sumativă. conversația, explicația, jocul
didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Joc și bucurie – Unități de măsură


PERIOADA: 3 săptămâni (S 13 – 14 – 15)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 4.1.  Măsurarea lungimilor - efectuarea de măsurători cu unități nonstandard (4.1);  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
4.2. - Submultiplii metrului - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a tipărit și digital; instrumente - efectuarea unor calcule
unităților de măsură standard adecvate în realizarea unor de măsură a lungimii (metrul folosind unităţi de măsură
măsurări ale lungimii (4.1); tâmplarului, metrul pentru lungime
- înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători croitorului, ruleta), riglă;
ale lungimii (4.1) Caietul elevului pentru clasa
- compararea rezultatelor unor măsurători ale lungimii a III-a– Matematică, Editura
efectuate cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători Intuitext
efectuate cu unități de măsură non-standard (4.1);  Resurse procedurale:
- exprimarea măsurii unor lungimi în submultipli ai metrului conversaţia, activități
(4.1); practice, exerciţiul,
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru problematizarea
lungime (4.2).
2. 4.1.  Măsurarea lungimilor - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a  Resurse materiale: manual  Evaluarea
4.2. - Multiplii metrului unităților de măsură standard adecvate în realizarea unor tipărit și digital, jetoane, după rezolvarea sarcinilor
măsurări ale lungimii (4.1); imagini; Caietul elevului de învățare:
- estimarea măsurii unei lungimi și compararea cu rezultatul pentru clasa a III-a– Autoevaluarea
obținut prin măsurare (4.1); Matematică, Editura Intuitext
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura  Resurse procedurale:
lungimi (4.1); conversaţia, activități
- exprimarea măsurii unor lungimi în multipli ai metrului practice, exerciţiul,
(4.1); problematizarea
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de
măsură standard (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
lungime (4.2).
3. 4.1.  Măsurarea capacității - efectuarea de măsurători cu unități nonstandard pentru  Resurse materiale: manual  Evaluarea după
4.2. – Submultiplii litrului capacitate(4.1); tipărit și digital; vase de rezolvarea sarcinilor de

66
- utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a diverse capacități, imagini; învățare:
unităților de măsură standard adecvate în realizarea unor Caietul elevului pentru clasa Tehnica „Fără mâini
măsurări ale capacității (4.1); a III-a– Matematică, Editura ridicate” - se aşteaptă
- înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători Intuitext răspunsuri la anumite
ale capacității(4.1)  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
- compararea rezultatelor unor măsurători ale capacității conversaţia, activități didactic; se lasă elevilor
efectuate cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători practice, exerciţiul, Găndiți, timp de gândire, apoi pot
efectuate cu unități de măsură non-standard (4.1); lucrați în perechi, comunicați, discuta în perechi sau în
- exprimarea măsurii unor capacități în submultipli ai litrului problematizarea. grupuri mici; atenţia
(4.1); învățătorului se poate muta
- ordonarea unor capacități exprimate în unități de măsură către anumiţi elevi,
diferite, pe baza relației cu unitatea principală de măsură oferindu-se şi celor timizi,
(4.2); tăcuţi sau neîncrezători în
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de forţele proprii posibilitatea
măsură standard (4.2); de a se exprima.
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
capacitate în rezolvarea de probleme cu rețete pentru
prepararea sucurilor naturale (4.2).
4. 4.1.  Măsurarea capacității - utilizarea instrumentelor de măsură a capacității și a  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
4.2. – Multiplii litrului unităților de măsură standard adecvate în realizarea unor tipărit și digital; vase de efectuarea unor calcule
măsurări ale capacității (4.1); diverse capacități, imagini; folosind unităţi de măsură
- estimarea măsurii unei capacități și compararea cu Caietul elevului pentru clasa pentru capacitate (multiplii
rezultatul obținut prin măsurare (4.1); a III-a– Matematică, Editura litrului)
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura Intuitext
capacități(4.1);  Resurse procedurale:
- exprimarea măsurii unor capacități în multipli ai litrului conversaţia, activități
(4.1); practice, exerciţiul,
- ordonarea unor capacități exprimate în unități de măsură problematizarea.
diferite, pe baza relației cu unitatea principală de măsură
(4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
capacitate (4.2).
5. 4.1.  Măsurarea masei: - efectuarea de măsurători cu unități nonstandard (4.1);  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
4.2. Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a masei și a unităților tipărit și digital; cântare de - exprimarea
kilogramului de măsură standard adecvate în realizarea unor măsurări ale diverse tipuri, obiecte ce pot fi măsurii unor mase în
masei (4.1); cântărite, diverse produse submultipli ai kilogramului;
- înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători alimentare pe ambalajul cărora - ordonarea
ale masei(4.1) este precizată masa, jetoane cu unor mase exprimate în
- compararea rezultatelor unor măsurători ale masei efectuate fructe; Caietul elevului pentru unități de măsură diferite, pe
cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători efectuate clasa a III-a– Matematică, baza relației cu unitatea

67
cu unități de măsură non-standard (4.1); Editura Intuitext principală de măsură.
- exprimarea măsurii unor mase în submultipli ai  Resurse procedurale:
kilogramului (4.1); conversaţia, explicația,
- ordonarea unor mase exprimate în unități de măsură activități practice, exerciţiul,
diferite, pe baza relației cu unitatea principală de măsură problematizarea.
(4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
masă (4.2)
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de
măsură standard (4.2).
6. 4.1.  Măsurarea masei – - utilizarea instrumentelor de măsură a masei și a unităților  Resurse materiale: manual  Evaluarea
4.2. Multiplii kilogramului de măsură standard adecvate în realizarea unor măsurări ale tipărit și digital, imagini; după rezolvarea sarcinilor
masei (4.1); Caietul elevului pentru clasa de învățare:
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura a III-a – Matematică, Editura Tehnica semaforului: se
masa unor obiecte(4.1); Intuitext pune la dispoziţia elevilor
- exprimarea măsurii unor mase în multipli ai kilogramului  Resurse procedurale: un set de trei cartonaşe
(4.1); conversaţia, explicația, colorate în culorile
- ordonarea unor mase exprimate în unități de măsură exerciţiul, problematizarea. semaforului, iar la
diferite, pe baza relației cu unitatea principală de măsură solicitarea învățătorului, ei
(4.2); ridică un cartonaş: verde
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru dacă înţeleg, galben dacă nu
masă (4.2). sunt siguri şi roşu dacă nu
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a masei (4.2). înţeleg.
7. 4.1.  Măsurarea timpului: - citirea ceasului folosind tipuri diferite de ceasuri (4.1);  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
4.2. ora, ziua - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); tipărit și digital, ceasuri de - citirea ceasului folosind
- calcularea duratelor unor activități familiare copiilor, pe diverse tipuri, imagini; tipuri
baza ceasurilor care indică începutul, respectiv sfârșitul unei Caietul elevului pentru clasa diferite de ceasuri - fixarea
activități (4.1); a III-a– Matematică, Editura pe ceas a orei indicate;
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura Intuitext rezolvarea de probleme cu
durate de timp (4.1);  Resurse procedurale: unități de măsură a timpului.
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a conversaţia, explicația,
timpului(4.2). exerciţiul, problematizarea.
8. 4.1.  Măsurarea timpului: - citirea unui calendar, cu precizarea numărului de zile ale  Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
4.2. săptămâna, luna, anul fiecărei luni, calendar meteorologic: temperatura (4.1); imagini, calendar, fișe de rezolvarea sarcinilor de
5.2. - selectarea şi gruparea unor semne convenționale dintr-un lucru; Caietul elevului pentru învățare:
calendar al naturii; înregistrarea datelor într-un tabel (5.2); clasa a III-a– Matematică, - efectuarea unor calcule
- înregistrarea unor date colectate într-un interval de timp Editura Intuitext folosind unităţi de măsură
stabilit, prin precizarea temperaturii aerului ziua și noaptea  Resurse procedurale: pentru timp mai mari decât
sau a precipitațiilor, prin folosirea unor semne conversaţia, explicația, o zi;
convenționale specifice (4.2); exerciţiul, problematizarea, - rezolvarea de probleme cu

68
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura jocul didactic unități de măsură a timpului
durate de timp (4.1); mai mari decât o zi.
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
timp (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a
timpului(4.2);
- Jocul Fotografia buclucașă.
9. 4.1.  Monede și bancnote. - identificarea şi compararea  Resurse materiale: manual,  Evaluarea după
4.2. Leul și banul. Euro și valorilor monedelor şi a bancnotelor (4.1); imagini, bancnote și monede rezolvarea sarcinilor de
eurocentul - efectuarea unor calcule folosind unităţi monetare (4.2) pentru uz didactic, fișe de învățare:
- identificarea de schimburi monetare echivalente (4.2); lucru; Caietul elevului pentru - efectuarea unor calcule
- estimarea prețurilor unor obiecte, pornind de la experiența clasa a III-a– Matematică, folosind unităţi monetare;
de viață a elevilor (4.1); Editura Intuitext - identificarea de schimburi
- rezolvarea de probleme cu unități monetare(4.2);  Resurse procedurale: monetare echivalente;
conversaţia, explicația, - rezolvarea de probleme cu
exerciţiul, jocul didactic, unități monetare.
problematizarea
10. 4.1.  Recapitulare - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura  Resurse materiale: manual,  Observarea
4.2. - Unităţi de măsură masa unor obiecte(4.1); imagini, fișe de lucru; Caietul sistematică:atitudinea
5.2. pentru lungime - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime, capacitate, elevului pentru clasa a III-a– elevilor faţă de sarcina
- Unităţi de măsură masă, timp (4.1); Matematică, Editura Intuitext dată
pentru volumul - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza  Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
lichidelor unor criterii date (5.2); conversaţia, exerciţiul, nu):
- Unităţi de măsură pt. - identificarea de schimburi monetare echivalente (4.2); problematizarea, jocul  concentrarea asupra
masă - rezolvarea de probleme cu unități de măsură(4.2); didactic sarcinii de rezolvat;
- Unităţi de măsură pt. -calcularea duratelor unor activități familiare copiilor, pe implicarea activă în
timp baza ceasurilor care indică începutul, respectiv sfârșitul unei rezolvarea sarcinii
- Unităţi de măsură activități (4.1).
monetare
11. 4.1.  Evaluare - asocierea unităților principale de măsură cu multiplii  Resurse materiale:Caietul Proba scrisă
4.2. - Unităţi de măsură acestora (4.2); elevului pentru clasa a III-a– Autoevaluarea
pentru lungime - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime, capacitate, Matematică, Editura Intuitext
- Unităţi de măsură masă (4.1);  Resurse procedurale:
pentru volumul - calcularea duratelor unor activități familiare copiilor, pe conversaţia, exerciţiul
lichidelor baza ceasurilor care indică începutul, respectiv sfârșitul unei
- Unităţi de măsură pt. activități (4.1);
masă - identificarea valorii monedelor şi a bancnotelor (4.1);
- Unităţi de măsură pt. - rezolvarea de probleme cu unități de măsură(4.2);
timp
- Unităţi de măsură

69
monetare
12. 4.1.  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
4.2. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a –  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caleidoscop de vacanță – Recapitulare finală


PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)
Com
Nr. Resurse materiale și
pete Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
nțe
1. 2.1.  Numerele naturale în - citirea numerelor naturale 0- 10 000 (2.1);  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
2.2. concentrul 0 – 10 000. - ordonarea crescătoare a numerelor naturale 0-10 000 (2.3); tipărit și digital; Caietul -compararea numerelor
2.3.  Adunarea și scăderea - scrierea cu litere a unor numere date (2.1); elevului pentru clasa a III-a– naturale 0- 10 000;
2.4. - compararea numerelor naturale 0- 10000 ( 2.2); Matematică, Editura Intuitext - adunarea și scăderea
5.1. - adunarea și scăderea numerelor naturale 0- 10 000 ( 2.4);  Resurse procedurale: numerelornaturale 0 -
5.2. - aflarea unui număr necunoscut dintr-o operație de adunare, conversaţia, exerciţiul, 10000.
respectiv scădere, folosind proba operației inverse (5.1); problematizarea, jocul didactic
- citirea unor grafice/ tabele – identificarea datelor numerice
(5.2);
- rezolvarea de probleme cu raționamente matematice
simple, pe baza utilizării terminologiei specifice (5.1).
2 2.5.  Înmulțirea și - înmulțirea și împărțirea numerelor naturale 0-10 000 (2.5);  Resurse materiale: manual  Tema pentru acasă:
5.1. împărțirea în concentrul - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând tipărit și digital; Caietul - înmulțirea și împărțirea
5.3. 0- 10 000 ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor elevului pentru clasa a III-a– numerelor naturale 0-10
rotunde (2.5); Matematică, Editura Intuitext 000;
- identificarea semnelor matematice pentru obținerea unor  Resurse procedurale: - rezolvarea de exerciţii, cu
rezultate date (2.5); conversaţia, exerciţiul, operaţiile cunoscute,
- formularea de probleme pe o temă dată (5.1); problematizarea, jocul didactic respectând ordinea
- rezolvarea de probleme pe baza datelor numerice culese efectuării operaţiilor şi
din tabele date (5.3). semnificaţia parantezelor
rotunde.
3 2.1.  Elemente de - identificarea figurilor geometrice cunoscute în desene date  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în clasă:
2.2. geometrie. Fracții (3.2); tipărit și digital; Caietul - recunoaşterea şi descrierea
2.3. - rezolvarea de probleme cu elemente de geometrie (5.3); elevului pentru clasa a III-a– unor
3.1. - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma Matematică, Editura Intuitext obiecte care au forma unor
70
3.2. unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat (cub,  Resurse procedurale: corpuri geometrice
5.3. paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); -conversaţia, exerciţiul, cunoscute, din mediul
- scrierea fracției corespunzătoare unei reprezentări date problematizarea, jocul apropiat (cub, paralelipiped,
(2.1); didactic cilindru, sferă, con);
- compararea fracțiilor cu același numitor (2.2); - ordonarea crescătoare/
- ordonarea crescătoare/ descrescătoare a fracțiilor cu descrescătoare a fracțiilor cu
același numitor (2.3). același numitor
4 4.1.  Unități de măsură - citirea unui calendar, al unei luni date (4.1);  Resurse materiale: manual  Evaluarea după
4.2. - calcularea unor durate (4.2); tipărit și digital; Caietul rezolvarea sarcinilor de
- alegerea măsurilor corespunzătoare unor situații familiare elevului pentru clasa a III-a – învățare:
copiilor (4.1); Matematică, Editura Intuitext Tehnica „Fără mâini
- alegerea unității de măsură potrivite pentru măsuri indicate  Resurse procedurale: ridicate” - se aşteaptă
(4.1); conversaţia, activități răspunsuri la anumite
- rezolvarea de probleme în care apar unități monetare (4.2). practice, exerciţiul, solicitări ale cadrului
problematizarea, Gândiți, didactic; se lasă elevilor
lucrați în perechi, comunicați! timp de gândire, apoi pot
discuta în perechi sau în
grupuri mici; atenţia
învățătorului se poate muta
către anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor timizi,
tăcuţi sau neîncrezători în
forţele proprii posibilitatea
de a se exprima.
5 1.1.  Ne pregătim pentru - identificarea regulii de construire a unui șir de figuri sau  Resurse materiale: manual  Observarea
1.2. evaluare numere și aplicarea regulii pentru continuarea șirului (1.1); tipărit și digital; Caietul sistematică: atitudinea
2.3. - identificarea regulii de construire a unui șir și aplicarea elevului pentru clasa a III-a– elevilor faţă de sarcina
2.5. regulii pentru continuarea șirului (1.2); Matematică, Editura Intuitext dată
4.1. - ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor șiruri de  Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
numere date (2.3); conversaţia, activități nu):
- citirea datelor numerice dintr-un grafic dat, pe tema practice, exerciţiul,  concentrarea asupra
preocupărilor copiilor (5.2); problematizarea, Gândiți, sarcinii de rezolvat
- rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând lucrați în perechi, comunicați!  implicarea activă în
ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rezolvarea sarcinii
rotunde (2.5);
- alegerea măsurilor corespunzătoare unor situații familiare
copiilor (4.1).
6 2.1.  Ne pregătim pentru - rezolvarea de exerciţii/ probleme în care se utilizează  Resurse materiale: manual  Observarea
4.2. evaluare formulări specifice limbajului matematic(5.1); tipărit și digital; ceasuri sistematică: atitudinea
5.1. - calcularea duratelor (4.2). diverse; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
71
5.3. - rezolvarea de probleme pe baza datelor numerice culese pentru clasa a III-a - dată
din tabele date (5.3); Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da,
- scrierea fracției corespunzătoare unei reprezentări date  Resurse procedurale: nu):
(2.1). conversaţia, activități  concentrarea asupra
practice, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
problematizarea, Gândiți,  implicarea activă în
lucrați în perechi, comunicați! rezolvarea sarcinii
7 1.1,  Evaluare - Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: Proba scrisă
. formulare pentru fiecare elev Autoevaluarea
.  Resurse procedurale:
5.3 explicația, exercițiul
8 1.1,  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
. stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
5.3 elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a–  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Matematică, Editura Intuitext
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra  Resurse procedurale:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația, jocul
de evaluare sumativă. didactic

ȘTIINȚE ALE NATURII


Competențe generale

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese


2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente şi procedee specifice

72
3. Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorificând achiziţiile despre propriul corp şi despre
mediul înconjurător

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese


1.1.Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
1.2.Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specific
2.1.Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat
2.2.Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3.Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul diferitelor etape ale demersului investigativ utilizând
tabele, diagrame, formule simple
2.4.Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigative
2.5.Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat
3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre mediul înconjurător
3.1.Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra propriului corp
3.2.Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător

EDUCAȚIE CIVICĂ

Competențe generale

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană


73
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană


1.1.Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
1.2.Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
1.3.Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
2.1.Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.2.Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
2.3.Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate
3.1.Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2.Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
3.3.Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității locale

EDUCAȚIE FIZICĂ
Competențe generale

74
1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de practicare a exerciţiilor
fizice şi sportului
2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a creşterii şi dezvoltării
fizice şi a capacităţii motrice proprii
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-play în
activităţile motrice desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare specifice activităților de practicare a exercițiilor fizice și sportului
1.1.Utilizarea noțiunilor specifice domeniului, în situații de instruire
1.2. Respectarea regulilor specifice activităților sportive, din lecție și din afara acesteia
2. Integrarea achizițiilor specifice dobândite în acțiuni de optimizare a stării de sănătate, a creșterii și dezvoltării fizice și a capacității
motrice proprii
2.1. Respectarea regulilor de igienă colectivă în activități motrice
2.2. Aplicarea regulilor de bază în folosirea factorilor naturali de călire a organismului
2.3. Menținerea posturii corporale corecte, în activitățile școlare și extrașcolare
2.4. Acționarea permanentă asupra armoniei propriei dezvoltări fizice
2.5. Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice, în funcție de specificul acțiunilor motrice
2.6. Aplicarea deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice variate
2.7. Manifestarea achizițiilor motrice cu componente estetice în activități cultural – artistice și sportive
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și fair-play în activitățile motrice
desfășurate în școală și în afara acesteia
3.1. Manifestarea atitudinii de cooperare și întrajutorare în timpul activităților motrice
3.2. Asumarea rolurilor de conducere sau subordonare specifice activităților motrice
3.3. Manifestarea constantă a unui comportament asertiv, în activitățile motrice curriculare și extracurriculare

PLANIFICARE CALENDARISTICA

75
Sisteme
DOMENII COMPETENTE CONTINUTURI SEM. I SEM. II de
SPECIFICE actionare
NR. SAPT. NR. SAPT.
ORE. ORE
Capacitatea -formatii de adunare pe linie pe doua randuri ;
de -pornire si oprire din mers ;
organizare -alinierea in linie ; 4 ore 1-2 4 ore 1-2
-pozitiile drepri si pe loc repaos ;pozitiile :stand,stand
departat ;pe genunchi ;sezand si culcat ;
-intoarceri la stanga si la dreapta
Dezvoltare -pozitiile de baza si derivate;
fizica -miscari specifice segmentelor corpului ;
armonioasa -postura corecta in pozitii si actiuni motrice ;
-exercitii de prelucrare selectiva a segmentelor corpului ; 6 ore 8-10 perma perma
-complex de exercitii ; nent nent
EVALUARE SUMATIVA
Calitati viteza de reactie la stimuli auditivi si tactili ;
motrice Viteza -viteza de executie in actiuni variate ;
-viteza de deplasare pe 25 m  6 ore 4-6
Indemanare -indemanara(in actiuninile segmentelor corpului,in
manevrarea de obiecte) ;
-precizie-viteza de executie ,pasa ,prindere ; 6 ore 8-10
-viteza de executie si coordonare in sariturile cu desprindere
de pe un picior si ee pe ambele ;
Forta -forta segmentara :forta membrelor superioare,forta
membrelor inferioare ;
-forta segmentara cu invingerea propriului 6 ore 3-5
corp :spate,abdomen ;
-circuit pentru dezvoltarea fortei generale ;
EVALUARE SUMATIVA
Rezistenta -alergare in teren variat ;
-circuit cu respectarea unor eforturi de intensitati variabile ;
-stafete aplicative urmarind numarul de repetari,stafete, 6 ore 9-11
76
jocuri, jocuri cu tema
Deprinderi Mers - mers obișnuit cu ținută corectă și coordonare în brațe;
motrice - mers în coloană câte unul; 6 ore 6-8
- mers pe vârfuri;
- mers pe călcâie;
- mers ghemuit.
- mers cu pas fandat
Alergare - pasul de alergare;
- alergare cu păstrarea distanței; 6 ore 1-3 6 ore 6-8
- alergare şerpuită;
- alergare cu ocolirea unor obstacole;
- alergare peste obstacole;
şcoala alergării ( alergare cu genunchii la piept, alergare cu
pendularea gambelor înapoi).
Aruncare - -aruncarea si prinderea cu doua maini ;
prindere -aruncarea azvarlita la distanta ;
-aruncarea lansata cu doua maini de un partener si prinderea 4 ore 3-4 6 ore 6-8
cu doua maini la piept ;
Echilibru -deplasari in echilibru pe suprafete inguste ,inaltate cu
intoarceri de 900-1800 ; 4 ore 11-12
Tractiune - -impingere reciproca in perechi la baston ;
Impingere -tractiuni intre doi si mai multi executanti ; 4 ore 11-12
-tractiune simultana cu bratele (deplasarea propriului corp
pe banca de gimnastica) ;
Transport Priza si ridicarea
obiectului
Transportul in grup
al bancii de gimnastica 6 ore 13-15
Exersarea transportului unor obiecte mici
Tarare -tarare din culcat facial ;
-tarare laterala ;
-tarare pa palme ;-bratele intinse (mersul foaie) ; 4 ore 16-17
-tarare pe antebrate ;
77
Escaladare -escaladarea aparatelor mici ; 6 ore 2-4
-escaladare cu aruncare si incalecarea obstacolului;
-stafete combinate cu elemente de :tarare-catarare-
escaladare-mers in echilibru ;
Saritura pasul saltat ;
-pasul sarit ;
-saritura la coarda ; 6 ore 14-16
-sarituri de pe loc cu desprindere de pe un picior si de pe
ambele picioare insotita de miscari ale bratelor si picioarelor
EVALUARE SUMATIVA
Catarare - -catarare coborare pe banca de gimnastica inclinata la 15- 6 ore 2-4
coborare 200 ;
Deprinderi Alergarea de -scoala alergarii ;
motrice viteza -pasul alergator de accelerare ;
specific -pasul alergator lansat de viteza ;
6 ore
disciplinelor -startul de sus ; 5-7
sportive -start la semnal sonor cu pastrareqa culuarului ;
EVALUARE SUMATIVA
Alergarea de Dezvoltarea rezistentei generale prin mijloace variabile :
rezistenta -pasul alergator lansat in tempo modert ;
-alergare in tempo uniform si variat;
-startul din picioare; 6 ore 12-14
-corelarea ritmului respirator cu pasii de alergare;
Aruncarea mingii scoala aruncarii ;
de oina -aruncarea de pe loc a mingii de oina pe perechi ;
-reguli de igiena si protectie individuala ; 6 ore 6-8
EVALUARE SUMATIVA
Gimnastica -dezvoltarea fortei lanturilor musculare implicate in
acrobatica efectuarea elementelor acrobatice ; 12-16
-podul de jos ;
-rulare pe spate,stand pe omoplati9legari0 ;
10
-cumpana pe un picior ,sfoara;
ore
EVALUARE SUMATIVA

78
Minihandbal -prinderea,tinerea si pasarea mingii de la umar ,de pe loc;
-deplasari specifice(cu pasi adaugati,cu spatele) ;
20
-pasa cu o mana si prinderea cu doua maini,din deplasare ;
ore
-dribling multiplu de pe loc si din mers ;
-aruncarea la poarta de pe semicercul de 6 m ; 1-10 18 ore 9-17
Minifotbal -pozitia fundamentala ,deplasari in pozitia fundamentala ;
-lovirea mingii cu piciorul indemanatec;
-driblingul; 20
-pasarea mingii din deplasare cate doi elevi; ore
-sutul la poarta ; 1-10 18 ore 9-17
-joc bilateral teren redus (minifotbal) ;

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

SEMESTRUL I

Elemente de organizare a activitatilor motrice, clasa III

79
Numar de ore alocat: 8 ore (4 ore sem. I si 4 ore sem. II)
Nr. Continuturi Comp. Resurs Evaluare
Activitati de invatare
crt. - detalieri- Spec. e - instrumente -
1 • Adunarea in linie pe 1.2 - explicatie-demonstrare a trecerii din linie pe un rand in linie pe doua randuri si invers; - sala de - observare sistematica
doua randuri 1.3 - ruperi de randuri si refacerea ibrmatiei de adunare in linie pe doua randuri; sport - aprecierea activitatilor
• Pornire si oprire din 2.1 - exersarea pornirii si opririi din mers. - fluier elevilor cu evidentieri
mers 2.2 Jocuri: ,,Gaseste-ti locul", ,,Leapsa in perechi", ,,Buchetele" individuale
3.1
5.1
2. • Alinierea in linie 1.2 - stabilirea locului pentru fiecare elev in front dupa inaltime;
• Pozitiile drepti si pe 1.3 - exersarea comenzii: ,,V-ALINIATI!" pe grupe de elevi si individual;
loc repaus; pozitiile: 2.1 - demonstrarea pozitiei drepti si pe loc repaus de catre profesor
stand, stand departat, pe 2.2 - exersarea pozitiilor drepti ti pe loc repaus individual si pe grupe de 5-6 elevi sub forma de
genunchi, sezand si 3.1 intrecere;
culcat 5.1 - exersarea pozitiilor: stand, stand departat, pe genunchi, sezand si culcat;
- exercitiile: ,,Portita", ,,Crengile se leagana", ,,Sar vrabiutele", ,,Culegem fructele"

3-4 • Intoarceri la stanga 1.2 - demonstrarea intoarcerilor la stanga si la dreapta in doi timpi; - sala de - aprecieri individuale
si la dreapta 2.2 - exersarea intoarcerilor la comenzile ,,LA STAN-GA!", ,,LA DREAP-TA!"; sport si colective
3.1 - corectari; - fluier
5.1 Joc: ,,Crabii si crevetii"

Deprinderi motrice de baza , clasa III


Numar de ore alocat: 12 (6 ore sem. I si 6 ore sem. II)
Comp.
Nr. Continuturi Evaluare
Spec. Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri - - instrumente -
1-6 • Mers si variante 1.2 explicarea si demonstrarea: - sala de - observare
de mers -pe calcaie, pe 2.2 mers obisnuit — se executa incepand cu piciorul stang, spatele drept, capul sus, privirea inainte, pieptul sport sistematica
varfuri, ghemuit 3.1 inainte, umerii trasi inapoi, bratele miscandu-se pe langa corp, bratul este opus piciorului care paseste - - aprecieri colective
3.3 inainte. Se executa prin rulare calcai-varf obiecte si individuale
5.1 mers pe varfuri - se executa cu varful picioarelor, bratele intinse in sus, in prelungirea corpului sau :mingi,
coroana deasupra capului, privirea inainte sau la brate stegulete,
mers pe calcaie - se executa pe calcaie, pozitia corpului este usor aplecata inainte, bratele la spate, cuburi
mainile prinse de coatele de la bratul opus. Se insista pe comenzile ,,spatele drept", ,,capul sus", bastoane,
,,privirea inainte"
mers ghemuit — mersul piticului se executa cu picioarele indoite din articulatia genunchiului, corpul
drept, capul sus, privirea inainte, mainile la ceafa
- exersari in coloana cate unul, cate doi, pe grupe
80
- corectari
- Jocuri dinamice: ,,Cine ne-a iesit in drum?", ,,Cauta steguletul", mers cu oprire la semnal -
,,Motanul si soarecii", ,,Fereste capul"
- stafete aplicative pe echipe
- mers pe varfuri pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in mers pe varfuri cu predarea stafetei (la fel cu
mers pe calcaie)
1-6 • Alergare si variante - explicare si demonstrare: - sala de — aprecieri colective si
de alergari: alergare alergare obisnuita - pe pingea (cu rulare calcai-varf) corpul usor aplecat inainte, bratele indoite pe sport individuale
serpuita, cu ocolire de langa corp, miscandu-se inainte, inapoi, simultan cu piciorul opus, respiratia se face in 2 timpi: -jaloane
obstacole, peste inspiratia pe nas, expiratia pe gura; – bastoane
obstacole alergare serpuita — este facuta de un sir de 4, 5,6 etc. copii. In fata sirului se aseaza un copil cu o - mingi
buna orientare care va desena pe sol prin alergare o linie serpuita sau va merge printre jaloane,
mingi cu ocolirea acestora;
- exersarea alergarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- jocuri dinamice: ,,Buchetelele", ,,Atentie la semnal", ,,Acul si ata " Stafeta aplicativa pe echipe
- cu intrecere
- Alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi) asezate la intervale egale, ocolirea punctului fix
, alergare inapoi peste obstacole, predarea stafetei la urmatorul.

Viteza , clasa III


Numar de ore alocat: 6 ore
Comp.
Nr. Continuturi - Evaluare
Spec. Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri- - instrumente
1-2 • Viteza de reactie la 1.2. -exercifii cu influenta selectiva, intinderi, indoiri, rotari etc. executate in ritm rapid timp de 5-10 sec; - fanioane - observare
stimuli auditivi si 1.3 -pozitionari rapide ale bratelor (pe cap, pe umeri, lateral, sus, pe solduri, la piept) la semnal vizual -jaloane sistematica
tactili; viteza de 3.3 (executia inv.) si auditiv (comanda verbala), frontal si pe echipe sub forma de intrecere; - obiecte
executie in actiuni 5.1. - luarea unor pozitii (stand, stand departat, ghemuit, sprijin culcat) la semnale vizuale (indicate prin mici
variate semne) si auditive (comanda verbala), frontal si pe echipe, sub forma de intrecere; (mingi de
Joc: ,,Imita miscarile partenerului". tenis,
-exercitii din grupa actiunilor de front si formatii -gruparea si regruparea in diferite formatii; nuci, castane)
-plecari din diferite pozitii la comenzi date prin surprindere prin semnale sonore sau vizuale;
• Viteza de deplasare - alergare serpuita si cu ocolire;
pe25m Jocuri: ,,Alb si negru", ,,A1 treilea fuge", ,,Cursa pe numere"
3-4 • Viteza de reactie si 1.2. 1.3. -Joe dinamic: ,,Provocarea cu trei lovituri"; -jaloane - aprecieri
executie 3.3. - Stafeta (pe echipe, sub forma de intrecere) - alergari -mingi de individuale si
• Viteza de reactie si de 5.1. in tempo 14 cu culegerea unor obiecte si transportarea cauciuc clective
deplasare lor in diferite locuri stabilite;
• Viteza de executie - individual - pase la perete in viteza maxima fara sa

81
• Indemanare (in cada mingea;
actiunile segmentelor - aruncarea in sus si prinderea unei mingi;
corpului; in -pase in doi (handbal, volei, baschet) de pe loc, in viteza maxima (intrecere - castiga perechea
manevrarea de obiecte) care paseaza mai mult fara a scapa mingea);
- stafeta cu rostogolirea mingii pe sol si pasa de la un reper;
-Joc dinamic ,,Uliul si porumbeii"
5-6 • Viteza de deplasare 1.2. 1.3. -alergare cu ridicarea accentuata a genunchilor; - bastoane - aprecieri
si indemanare 3.3. - stafeta pe echipe - alergare peste trei obstacole (bastoane, mingi) asezate la intervale egale, -mingi individuale si
• Precizie, viteza de 5.1. ocolirea punctului fix, aiergare inapoi peste obstacole, predarea stafetei la urmatorul care continua -jaloane clective
executie, actiunea si asezare la coada sirului; - garduri
pasa-prindere - stafeta pe echipe - alergare cu ocolire 360° a trei jaloane asezate la un interval de 2-3 m, aiergare joase
peste trei garduri joase, ocolirea punctului fix, intoarcere In aiergare de viteza prin lateral cu
predarea stafetei.
- Joc dinamic ,,Fereste capul", pe echipe de cate 5-6 elevi
7-8 • Viteza de executie si 1.2. - stafeta pe echipe - sarituri succesive pe un picior pana la un punct fix, ocolire, intoarcere prin - 9 cercuri - aprecieri
coordonare in sariturile 1.3. sarituri pe celalalt picior cu predarea stafetei la urmatorul; trasate pe sol individuale si
cu 3,1. - stafeta pe echipe - cuprinzand sarituri din cere in cere cu intrecere; -mingi de clective
desprindere de pe un 3.3. -Joc dinamic: ,,Barza ne pandeste", (,,Lupul si iezii"); plastic
picior si de pe ambele 5.1. - individual - aruncarea si prinderea unei mingi; -10-13
• Aruncari si prinderi - pasa si prindere, de pe loc, pe perechi; corzi
• Sarituri la coarda - sarituri la coarda: - individual;
- in perechi: ,,Cate doi la coarda",
,,Cate doi cu invartirea corzii lateral"

Alergare de viteza, clasa III


Numar de ore alocat: 6
Nr. Continuturi Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare
crt. - detalieri - Spec. -instrumente-

1 - Scoala alergarii 3.1 - exercitii de mers in sir cate unul din ce in ce mai repede cu trecerea in alergare usoara; de la - repere - observare
3.2 lectie la lectie se schimba conducatorul; corectarea pozitiei corpului si lucrul bratelor; (jaloane, sistematica
3.3 - alternari de mers in tempo lent, rapid si alergare pe 30-15 10 m; fanioane,
- Pasul alergator de 5.2 - exersarea alergarii cu joc de glezna pe loc, cu deplasari, cu accelerare; linii trasate
82
accelerare - alergare pe loc, cu semiridicarea genunchilor (schip);- alergare cu genunchii sus si lucrul correct pe sol);
al bratelor; - alergarea cu pendularea gambei inapoi; - fluier;
- demonstrari si corectari la toate;
- alergarea accelerate in linie dreapta pe distanta 7-8 m (individual, pe perechi, in linie de cate 4-6
elevi) si corectari;
- alergare in jurul bancii de gimnastica cu accelerare pe portiunea dreapta si incetinire la capete;
- intrecere de alergare, de viteza, pe 25 de m, cu plecare din picioare, cate 4 elevi;
- Jocul “Orasul asediat”
2 - Scoala alergarii 3.2 - exercitiile din lectia 1; - Idem lectia -Idem lectia nr 1
- Pasul alergator de 3.3 - idem lectia 1; nr 1
accelerare 5.2 - explicarea- demonstrarea alergarii cu accelerar, cu atingerea vitezei maxime la sfarsitul
- Pasul alergator accelerarii (reper) si mentinerea vitezei (din inertie) pe ultimii 10 m;
lansat de viteza - alergarea in grup pe distanta de 15-25 m, marcand zona de accelerare ,cu aplecarea trunchiului
in final si trecere peste linia de sosire;
- Joc : “Cursa de un minut”
3-4 - Pasul alergator de 3.1 - Idem;
accelerare 3.3 - Idem;
- Pasul alergator 5.1 - plecari prin pierderea echilibrului corpului inainte, cu picioarele asezate la acelasi nivel sau cu
lansat de viteza; 5.2 un picior inainte;
- Startul de sus; -explicarea- demonstrarea startului de sus, a pozitiilor specifice fiecarei comenzi,.La comanda “pe
- Start la semnal locuri” , la nia de start de aseaza varful piciorului indemanatec usor indoit din genunchi, celalalt la
sonor si pastrarea un pas in spate, in aceeasi pozitie.Corpul este usor aplecat in fata, cu bratul intins spre fata indoit,
culoarului; dus usor inainte, celalalt brat usor intins spre inapoi.La comanda “pleaca” sau alt semnal sonor se
pleaca in alergare prin impingere in piciorul din fata;
- exersarea pozitiilor specifice fiecarei comenzi;
- exersarea startului si lansarea de la start pe 3-4 m cu plecare libera sau la comanda;
- exersarea startului,lansarii, alergarii accelerate si mentinerea vitezei maxime pe 10-12 m,
atacand linia de sosire prin aplecarea trunchiului inainte pe ultimul pas;
- intreceri de alergare de viteza pe 25 de m, cu start de sus, pe grupe de 4 elevi ( se marcheaza
zona de accelerare);Joc : “Ocupa piatra”(scaunul)
5 Scoala alergarii 3.1 - exersarea alergarii accelerate pe 7-8 m, cu atingerea vitezei maxime si mentinerea acesteia pe - repere - observare
- Pasul alergator de 3.3 12-15m; (jaloane, sistematica
accelerare si lansat de 5.1 - exersarea alergarii de viteza in tempo variat (8 m accelerare, 5-6 m reducrea vitezei , 8 m fanioane,
viteza 5.2 accelerare, 8-10 m mentinerea vitezei maxime); linii trasate
- Startul de sus - exersarea startului de sus; pe sol);
- Start la semnal - intreceri de alergare de viteza cu start de sus, pe distanta de 25m; - fluier;
sonor cu pastrarea - Joc ; “Prinde-I daca poti”;
culoarului
6. PROBA DE EVALUARE SUMATIVA
EVALUARE

83
Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase, clasa III
Nr de ore alocat: 6 ore
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri - Spec. - instrumente -
1-2 • Pozitiile de baza si 1.2. - exersarea pozitiilor stand, stand departat, pe genunchi, sezand si culcat; - sala de - observare
derivate 2.1. - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor corpului: sport sistematica
• Miscari specifice 2.2. - duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral; - aprecieri colective
segmentelor corpului 3.1. - duceri ale mainilor: pe sold, pe umeri, la ceafa; si individuale
• Postura corecta in pozitii 3.3. - flexii si extensii ale bratelor;
si actiuni motrice 4.1 - duceri ale unui picior inainte, inapoi, lateral;
5.1. - flexii si extensii ale picioarelor;
- indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului;
- rasuciri ale gatului; ale trunchiului;
- rotari ale capului si ale bratelor;
- accent pe respiratie ampla dupa fiecare exercitiu;
- corectari ale pozitiei corpului
3-4 • Exercitii de prelucrare 1.2. - exersare din linie pe un rand si pe doua randuri - diverse - observare
selective a segmentelor 2.1. - exercitii: obiecte sistematica
corpului 2.2. - pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
3.1. - pentru picioare fara obiecte si cu obiecte;
4.1. - pentru trunchi fara obiecte si cu obiecte;
5.1. - pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
- pentru gat;
- corectari, recomandari
5 • Complexul de exercitii - sintetizarea miscarilor intr-un complex de exercitii; - sala de - observari
Exerctiul I - Stand: t1 - pas lateral cu piciorul stang, mainile pe umar; t2 - ridicare pe varfuri sport individuale
cu intinderea bratelor lateral-sus; t3 - revenire in stand departat cu mainile pe umar; t4 - - aprecieri
revenire; t5-8 - idem spre dreapta. individuale si
Exerctiul 2 - Stand: t1 - fandare inainte cu piciorul stang cu ducerea bratelor prin inainte colective
sus; t2 - revenire; t3 - idem spre partea dreapta; t4 - revenire;t5 - fandare laterala stanga,
bratul stang sus, bratul drept lateral; t6 - revenire; t7 - idem spre partea dreapta; t8 - revenire.
Exerctfiul 3 - Stand:t1- sprijin ghemuit; t2 - prin saritura,stand departat indoit cu palmele pe
sol; t3 - sprijin ghemuit; t4 - revenire.
Exercitiul 4 - Stand departat cu mainile pe solduri: t1-3 - aplecarea trunchiului inainte pana
la 90 grade, bratele pe solduri; t4 - extensia trunchiului cu brajele sus; t5-6 – indoirea
trunchiului inainte cu genunchii intinsi, palmele ating solul; t7-8 - revenire.
Exerctiul 5 - Stand: t1 - ducerea bratelor prin inainte sus, trunchiul in extensie si piciorul
drept, usor inapoi; t2 – sprijin inainte ghemuit; t3 - idem timpul 1 ; t4 - revenire; t5-8 - idem, pe
piciorul stang.
84
Exerctiul 6 - Stand cu mainile pe sold: t1-4 - sarituri ca mingea; t5 - saritura in stand departat
cu bataia palmelor deasupra capului; t6, - saritura in stand cu bataia palmelor la spate; t7 -
idem 5; t8 - idem 6.
- exersarea complexului de exercitii
6 • Complex de ex, evaluare - evaluarea complexului de exercitii executat pe grupe de 6-8 elevi - sala - proba practica

Deprinderea de aruncare si prindere, clasa III


Numar de ore alocat : 10 (sem I si sem. II)

Nr. Continuturi - Comp. Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri- Spec. instrumente
1-3 - Tinerea-aruncarea si 1.4 - exercitii de acomodare cu mingea; - 10 mingi - observare
prinderea cu doua 2.4 - explicatii-demonstrari privind tinera mingii cu doua maini in dreptul pieptului ,la nivelul de sistematica
maini 3.1 taliei, deasupra capului; dimensiune - aprecieri
3.4 - exercitii de tinere a mingii cu doua maini; medie individuale
- Aruncarea cu doua 4.1 - corectari;
maini la partener - explicarea-demonstrarea aruncarii mingii cu doua maini de la piept, de la nivelul taliei, de
deasupra capului la partener;
- exercitii de aruncare a mingii cu doua maini, la partener;
- corectari;
- demonstrarea prinderii mingii cu doua maini intinse jos, indoite la nivelul pieptului,
- Prinderea mingii cu deasupra capului;
doua maini - exercitii de prindere a mingii cu doua maini;
- Stafeta pe echipe – aruncarea si prinderea mingii pe perechi, cu deplasare pana la un punct
fix inainte si inapoi;
- Jocuri dinamice - Joc: “Mingea la capitan”
4-7 - Aruncarea azvarlita 3.2 - explicarea si demonstrarea aruncarii mingii cu o mana de la umar; - mingi de - observarea
la distanta 3.3 - exersarea tinerii mingii, simulari de aruncare; tenis - sistematica
3.4 - exercitii de insusire a mecanismului de baza al aruncarii; mingi de
4.2 - exersarea aruncarii azvarlite la distanta, de pe loc; oina –
5.3 - corectari; spatii
- Stafeta pe echipe – aruncarea mingii unui coleg asezat intr-un punct fix, alergarea pana in marcate
dreptul lui, reprimirea mingii, ocolirea lui si intoarcerea in dribbling cu predarea mingii la
urmatorul;
8-10 -Tinere- aruncare – 3.2 - Joc dimanic – “Mingea calatoare”(cu doua echipe in formatie de cerc); - mingi - observare
prindere cu doua 3.3 - exercitii de aruncare pe perechi, marind progresiv distanta; sistematica
maini 3.4 - exersarea aruncarii la tinta orizontala; - aprecieri
-Aruncarea lansata cu 4.2 - intreceri pe echipe de aruncare la tinta orizontala, prin acumularea de puncte; colective si
doua maini la un individuale
partener si prindere
cu doua maini la piept
85
Deprinderi motrice, clasa III
Nr. Continuturi Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare
Crt. - detalieri- Spec. - instrumente-
1-4 • Echilibrul (deplasari 3.1. - explicarea si demonstrarea deplasarii in echilibru: - pe osuprafata lata de 20 cm trasata pe sol se - banci de - observare
cu echilibru pe 3.3. executa mersul in echilibru, cu spatele drept, capul sus, privirea inainte, bratele intinse lateral; gimnastica sistematica
suprafete inguste si 5.1. piciorul care executa pasirea este intins, contactul cu solul facandu-se cu varful piciorului;
inaltate) 5.2. - exersarea deplasarii in echilibru in linie cate 4;
- corectari;
- executarea deplasarii pe o linie trasata pe sol, pe partea lata a bancii de gimnastica (in timpul
executiei copilul trebuie supravegheat mereu, pentru a nu cadea si a se produce accidente);
- Stafeta aplicativa cu intrecere pe echipe: Mers in echilibru pe banca de gimnastica pana la capat,
coborare, alergare pana la un punct fix, intoarcere, mers in echilibru pana la capat cu predarea
stafetei;
- Jocuri dinamice: ,,Trecem puntea", ,,Pisica pe acoperis"
1-4 • Catarare-coborare pe 2.5. - demonstrare-explicatii - corpul inclinat inainte, cu mainile prinse de marginea bancii. Se executa - banca de -observare
banca de gimnastica 3.2. catararea cu mers in patru labe, deplasandu-se intai un brat inainte, care apuca marginea bancii, gimnastica sistematica
inclinata la 15°-20° 5.1. simultan cu pasirea - fluier -aprecieri
5.3. pe banca cu piciorul opus (coborarea se poate face prin pasire sau alunecare cu spatele, prin colective
alunecare pe sezut sau pe spate (tobogan); si individuale
- asigurarea unei prize bune a mainilor pe banca de gimnastica si incaltari adecvate (ca sa nu
alunece);
- exersarea tararii joase;
- corectari
• Catarare-coborare pe 3.1 - exersarea catararii-coborarii pe banca de gimnastica inclinata la 25-30° cu alunecare si tractiuni - banca de - observari
banca de gimnastica 3.4 in brate gimnastica colective
- corectari - fluier
- intrecere ,,Cine urca mai repede pe banca de gimnastica"
• Deplasare laterala si 3.2. - demonstrare-explicatii - se urca pana la mijlocul scarii, dupa care se deplaseaza lateral stanga - scara fixa -aprecieri
coborare la scara fix 3.4. sau dreapta, cu bratul si piciorul de aceeasi parte (coborarea se face din sipca in sipca) colective si
- exersarea deplasarii laterale la scara fixa si coborare individuale
- corectari
-joc dinamic: ,,Maimutele vesele"
• Stafete aplicative si 3.2. 1 ) Copii sunt impartiti in 4 grupe, in sir cate unul in directia scarilor fixe. Se prinde cate o banca de -banca de - observare
parcursuri aplicative 3.4. gimnastica la un capat de scara fixa, in dreptul fiecarui sir. La semnal, primii copii se catara, trec pe gimnastica sistematica
specifice insusirii scara fixa prin lateral dreapta, coboara scara, alearga prin lateral si predau stafeta; -bara fixa
procedeului de 2) Saritura peste obstacol - rostogolire din ghemuit in ghemuit - mers in echilibru pe banca de - saltea,
86
catarare gimnastica - deplasare laterala la scara fixa, coborare si intoarcere prin alergare la coada sirului obstacol
(cutie de
carton)
1-4 • Impingere reciproca 2.5. - explicarea si demonstrarea impingerii reciproce in perechi la baston: din pozitia stand fata in - bastoane
in perechi la baston 3.2. fata apucat cu doua maini de capatul unui baston; impingerea adversarului;
5.1. - exercitii pregatitoare:
5.3. - explicarea si demonstrarea impingerii reciproce in perechi la baston: din pozitia stand fata in
fata apucat cu doua maini de capatul unui baston; impingerea adversarului;
- exercitii pregatitoare:
- fata in fata, palma in palma, impingeri simultane sau alternative;
- intr-un picior, impingerea adversarului si dezechilibrarea lui;
- exersarea impingerii reciproce in perechi la baston;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Zig-zagul deplasat"
• Impingere reciproca 2.5. - explicarea si demonstrarea: doua siruri fata in fata, elevii fiecarui sir tinandu-se de mijloc, iar cei - bastoane - observare
intre parteneri la 3.2. doi din fata sirurilor tin cu ambele maini de capatul unui baston. Se executa impingere cu - fluier sistematica
baston 5.1. depasirea liniei trasate intre cele doua echipe;
5.3. - exersarea respectand cerintele metodice;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Lupta cu bastonul" .
• Tractiuni intre doi si 2.5. Explicarea-demonstrarea tractiunii realizata din pozitiile: - franghie - aprecieri
mai multi executanti 3.2. - stand fata in fata, cu o mana sau cu doua maini (frontal); (coarda) colective
5.1. - aceeasi pozitie, apucat de capatul unei franghii; - fluier
5.3. - doua siruri fata in fata, elevii fiecarui sir tinandu-se de mijloc, iar cei doi din fata sirurilor tin
cu ambele maini de capatul unei franghii;
- exersarea tractiunii intre doi si mai multi executanti;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Ridichea uriasa"
• Tractiuni intre doi si 2.5. Exersarea tractiunii prin exercitii ca:
mai multi executanti 3.2. - un elev pe banca, altul jos, apucat de maini, tractiuni cu coborarea lui de pe banca;
5.1. - stand unul dupa celalalt, apucat de maini, cel din fata il trage pe cel din spate care opune
5.3. rezistenta;
- din aceeasi pozitie cel din spate il apuca de mijloc pe cel din fata pentru tractiune.
Exersarea tractiunii intre mai multi executanti prin jocurile:
,,Cel mai puternic", ,,Tractiune in cerc", ,,Ruperea lantului"
• Tractiune simultana 2.5. - explicarea si demonstrarea tractiunii simultane: cu bratele intinse se apuca banca din lateral; - banci de - observare
cu bratele (deplasarea 3.2. corpul se deplaseaza pe banca prin schimbarea pozitiei mainilor cand pieptul a ajuns in dreptul gimnastica sistematica
propriului corp pe 5.1. acestora (varfurile picioarelor - cutii - aprecieri
banca de gimnastica) 5.3. intinse); - scara individuale si
- exersarea tractiunii potrivit cerintelor metodice; fixa colective
- corectari;
87
- intreceri pe grupe; stafeta aplicativa cu intrecere pe
echipe: - tractiune simultana cu bratele, pe banca, impingerea unui obiect (cutie) pana ia un
punct fix, catarare la scara fixa, alergare si predarea stafetei
1-4 • Tarare din culcat 2.5. - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat facial cu bratele indoite si duse putin inainte. - sala de - observare
facial 3.2. Se trage inainte piciorul drept o data cu intinderea bratului stang cat mai departe; sport sistematica
5.1. -impingandu-se piciorul indoit se deplaseaza corpul inainte o data cu apropierea de corp a - fluier
5.3. celuilalt picior;
- exersarea tararii joase;
- corectari;
- explicarea si demonstrarea tararii pe antebrate si varful picioarelor: pozitia de plecare: culcat
facial, cu sprijin pe antebraje, picioarele intinse cu varfurile flexate (inainte). Se impinge alternativ
cu varfurile picioarelor, cu indoirea usoara a genunchilor;
- exersare respectand cerintele metodice;
- corectari;
-Joc dinamic: ,,De-a soldatii", ,,Tarare prin tunel"
• Tarare laterala, tarare 2.5. - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat facial, sprijin pe palme, bratele indoite, - sala de - observare
pe palme -bratele 3.2. picioarele intinse apropiate. Se deplaseaza lateral bratul si piciorul de aceeasi parte, apoi se trece sport sistematica
intinse 5.1. greutatea pe bratul si piciorul deplasat; - sfoara - aprecieri
(mersul focii) 5.3. - exersarea tararii laterale; individuate si
-corectari, recomandari; colective
- explicarea si demonstrarea tararii pe palme
- bratele intinse (mersul focii) culcat facial, sprijin pe palme, bratele intinse, deplasare inainte pe
palme, corpul ramane intins si varfurile picioarelor sprijinite pe sol;
- exersarea dupa cerintele metodice;
- corectari;
-Joc dinamic: ,,Tarare pe sub pod", ,,Nu atinge sfoara"
• Tarare pe antebrate 2.5. - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat facial, bratele intinse inainte, cu palmele pe - sfoara - observare
3.2. sol, deplasare inainte prin indoirea bratelor, sprijin pe antebrate, cu tragerea corpului; sistematica
5.1. — exersare respectand indicatiile metodice;
5.3. -corectari, recomandari;
-Joc dinamic: ,,Cursa serpilor";
-demonstrarea tararii din culcat dorsal
- sprijin pe antebrate (bratele pe langa corp). Deplasare prin indoirea picioarelor din genunchi, cu
talpile sprijinite pe sol;
- exersare;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Nu atinge sfoara"

88
1-6 • Priza si ridicarea 1.4. - explicarea, demonstrarea si exersarea ridicarii bancii de gimnastica, in grup (4-6 elevi); - banca de - observare
obiectului 2.7. - corectari; gimnastica sistematica
• Transportul in grup 3.2. - explicatii privind atitudinea disciplinara pentru prevenirea accidentelor;
al bancii de gimnastica 5.2. - stafeta pe echipe: copii sunt imparti in 4 grupe, cate doua fata in fata. Primele 2 grupe de
copii transporta o banca de gimnastica la cele doua grupe din fata lor la o distanta de 4 -5 m, o
lasa jos, cealalta grupa o apuca de capete, transportand-o inapoi, continuandu-se actiunea;
- miscari compensatorii de relaxare si respiratie profunda

• Exersarea 1.4. - explicarea si demonstrarea culegerii, transportului si depunerii obiectului; transportul de - diferite
transportului unor 2.7. greutati purtate in fata, tinute in brate, cu mainile finute pe umar, in jos, in lateral; obiecte
obiecte mici 3.4. - jocuri si stafete cu transportul obiectelor (ex: ,,Transportul mingiilor", ,,Stafeta cu mingi" (mingi,
5.2. etc. ) cutii, sticle
de plastic
umplute cu
apa)
1-6 • Escaladarea 2.4. - explicarea si demonstrarea escaladarii aparatelor mici (banca): saritura cu sprijinul unui picior - banci de - subiectiva
aparatelor mici (banca) 3.2. fara ramanere pe aparat (calcare pe aparat); gimnastica
• Escaladarea cu 3.4. - exersare, calcand cu piciorul indemanatec pe banca; - lazi de
aruncare si incalecarea - corectari; gimnastica
obstacolului - Stafeta - alergare, escaladarea bancii de gimnastica, alergare pana la un punct fix, intoarcere in
alergare pe langa banca, cu predarea stafetei
- explicarea-demonstrarea escaladarii cu aruncarea trunchiului si incalecarea obstacolului, apoi
saritura dincolo peste aparat (lada de gimnastica);
- exersarea escaladarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- Stafeta aplicativa - alergare, escaladarea lazii prin procedeul exersat, trecere printre , picioarele
caprei de gimnastica, escaladarea unei banci, alergare pana la un punct fix, intoarcere in alergare
pe langa aparate, predarea stafetei
• Stafete combinate cu 2.4. 3.2. 1) Alergare, escaladarea unei banci de gimnastica simultan cu transportul unei mingi de plastic, - mingi de - observare
elemente de tarare, 3.4. catararea la scara fixa, coborare, tarare pe palme si pe genunchi, alergare pe langa banca, predarea plastic sistematica
catarare, escaladare, stafetei; - banci de - aprecieri
mers in echilibru 2) Mers in echilibru pe banca de gimnastica, escaladarea lazii de gimnastica cu incalecarea gimnastica - individuate si
obstacolului, saritura din ghemuit in ghemuit, alergare cu ocolirea unui obstacol, tarare pe lazi de colective
antebrate si pe genunchi pe langa aparate, predarea stafetei; gimnastica
- corectari - scara fixa
- intreceri

89
Gimnastica acrobatica, clasa III
Numar de ore alocat: 10

Nr. Continuturi Comp Evaluare


Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri Spec instrumente

90
1-2 • Pozitiile de baza in 1.4. - repetarea si exersarea pozitiilor: stand, stand in diferite pozitii de brate: sus, lateral, in fata, - scara fixa - observare
gimnastica 3.3. pe umeri, stand departat, ghemuit; - saltele de sistematica
• Cumpana pe un 4.2. - exersare cumpana pe un genunchi; gimnastica
picior (la perete, cu - explicarea si demonstrarea cumpenii pe un picior;
ajutor, liber) - Algoritmi specifici insusirii cumpenii pe un picior:
• Dezvoltarea fortei - la scara fixa, mainile sprijinite pe sipca in dreptul pieptului, ducerea alternativa a unui picior
lanturilor musculare intins inapoi cu arcuire. Umerii raman paralel cu scara fixa (perete);
implicate in - stand cu spatele la scara fixa, fixarea unui picior pe sipca la nivelul taliei, executarea
efectuarea cumpenei cu bratele lateral;
elementelor - cu partener, unul executa ducerea unui picior intins inapoi, bratele lateral, celalalt ii ridica
acrobatice piciorul cat mai sus, facand si corectarile de rigoare. Se schimba rolurile.
• Sfoara - executia corecta a cumpenei inainte, cu bratele lateral;
• Cumpana pe un - corectari
picior - explicarea si demonstrarea sforii;
- Algoritmi specifici insusirii corecte a sforii:
- balansari de picioare in toate directiile;
- culcat dorsal, ridicarea unui picior sus cu arcuire, celalalt ramane intins pe sol;
- acelasi lucru cu partener. Partcnerul cauta sa apropie piciorul de pieptul executantului, cu o
mana preseaza piciorul ramas pe sol pentru a se pastra intins;
- asezat, cu bratele sprijinite inapoi, ridicarea picioruluidrept sus,
asezarea lui pe sol la stanga prin incrucisarea peste piciorul stang, intoarcere 1 80° stanga, in
ghemuit pe piciorul drept, stangul intins inapoi, 3-4 arcuiri si revenire in sezand;
- un elev executa sfoara cu arcuire, partenerul il sustine sub axila. Se executa atat cu stangul
inainte, cat si cu dreptul;
- acelasi exercitiu, fara partener cu sprijinirea bratelor pe sol.
- executia corecta a sforii cu bratele lateral;
- exersarea cumpenii pe un picior;
- corectari
3 • Sfoara 3.3. - exersarea sforii; - saltele de - observare
• Stand pe omoplati 3.4. - explicarea si demonstrarea standului pe omoplati; gimnastica sistematica
(cu ajutor, liber) 4.1. - Algoritmi specifici insusirii standului pe omoplati: - aprecieri
4.2. - din ghemuit, rulare inapoi si revenire; colective si
5.2. - din ghemuit, rulare inapoi si aruncarea picioarelor la verticala si revenire; individuate
- rulare inapoi din ghemuit, ridicarea picioarelor la verticala, ajutat de un partener care ii stabileste
pozitia corecta a corpului si sprijinul bratelor;
- executarea corecta a standului pe omoplati cu si fara ajutor;
- corectari;
- dezvoltarea fortei bratelor, spatelui, abdomenului folosind banca de gimnastica, mingi umplute si
exercitii invingand greutatea propriului corp;
- jocuri de miscare
4-5 • Dezvoltarea fortei 1.4. stand cu spatele la scara fixa, calcaiele lipite de scara, mainile apuca sipca din dreptul labei: t1 - - scara fixa - observare
91
lanturilor musculare 3.3. ducerea bazinului inainte, simultan cu extensia trunchiului, bratele intinse, capul pe spate; t2 - sistematica
implicate in revenire in pozitia initiala; t3 - se repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
efectuarea stand cu latura stanga la scara fixa, corpul lipit de scara, mana stanga prinsa de sipca in dreptul
elementelor taliei, mana dreapta prinsa de sipca deasupra capului: t1 - indoirea trunchiului spre scara, prin
acrobatice ducerea bazinului lateral dreapta, cu departare de scara prin intinderea bratelor, picioarele raman
lipite de scara; t2 - revenire in pozitie initiala; t3-4 - se repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
aceeasi miscare executata cu latura dreapta la scara fixa.
cu fata la scara fixa, piciorul stang sprijinit pe sipca din dreptul taliei, intins: t1- extensie cu
arcuire, aplecare la piciorul stang sprijinit pe scara, atingand genunchiul cu pieptul; t5-8 - se
repeta miscarea. Se executa 2x8 timpi.
acelasi exercitiu, cu piciorul drept sprijinit pe scara.
- exercitii pentru abdomen - la scara fixa.
atarnat la scara fixa, ridicarea genunchilor la piept si revenire in atarnand;
atarnat la scara fixa, ridicarea picioarelor intinse la 90°, revenire in atarnat;
atarnat la scara fixa, imitarea pedalarii la bicicleta;
4) culcat dorsal cu mainile prinse de prima sipca de jos, bratele intinse: t1- ridicarea picioarelor la
45°; t2 – departarea lor; t3- apropierea picioarelor; t4 - revenire in pozitia initiala.
-exersare: cumpana pe un picior, sfoara, stand pe omoplati;
-corectari individuale
6 • Dezvoltarea forfei 1.4. - exercitii pentru dezvoltarea fortei bratelor, picioarelor (in mod special): -saltele de - observare
lanturilor 3.3. 1 ) culcat facial pe banca de gimnastica, apucat cu mainile de marginile laterale ale bancii, gimnastica sistematica
musculare 3.4. tractiuni in brate de la un capat la altul al bancii de gimnastica (nr. de repetari); - banci de
implicate 2) banca asezata paralel cu scara fixa, stand cu varfurile picioarelor pe marginea indepartata a gimnastica
• Podul dejos bancii, mainile prinse pe sipca din dreptul taliei, ridicari pe varfuri si revenire;
3) stand cu latura stanga la scara fixa; mana stanga prinsa pe sipca din dreptul taliei, mana
dreapta pe sold: t1 – balansarea piciorului drept inainte, sus, intins; t2 - revenire; t3-4 – se
repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
4) aceeasi miscare executata stand cu latura dreapta la scara, cu piciorul stang;
5) aceeasi pozitie, balansand piciorul intins lateral dreapta, apoi schimbarea pozitiei;
6) urcare pe scara fixa din treapta in treapta pana sus si coborare, apoi din doua in doua trepte.
- explicarea si demonstrarea podului de jos, cu ajutor si liber;
- exersarea podului de jos;
- corectari
7 • Podul de jos; 3.3. - exersarea podului de jos dupa realizarea miscarilor de incalzire: - scara - observare
rulare pe spate 4.1. 1 ) sezand cu spatele la scara fixa, apucat cu bratele intinse deasupra capului, picioarele fixa sistematica
indoite si usor departate, ridicarea in stand prin impingerea bazinului inainte; - saltele de
2) cu spatele la scara fixa, stand departat la un pas distanta de scara, se coboara in extensie 3- gimnastica
4 sipci si revenire;
3) culcat dorsal, podul de jos, un partener il apuca de mijloc mentinandu-l in pod.
- explicarea si demonstrarea rularii pe spate.
Algoritmi specifici insusirii rularii:
92
1 ) Din stand se executa ghemuire cu apucarea gambelor cu mainile, capul in piept, spatele
rotund, genunchii usor departati;
2) ghemuit, mainile pe genunchi, capul se aseaza pe saltea spre ceafa cat mai aproape de
genunchi, impingere puternica din picioare si rulare fara maini.
- exersarea rularii pe spate;
- corectari individuale si generale
8 • Rulare pe spate, 3.1. 3.3. - explicarea si demonstrarea legarii celor doua elemente, - saltele de - observare
stand pe omoplati 4.1 - exersare globala; gimnastica sistematica
• Cumpana pe un - corectari individuale si generale
picior, sfoara, stand - repetarea elementelor separat de cateva ori fiecare elev;
pe omoplati, rulare - inlantuirea (legarea) intr-un exercitiu acrobatic care sa cuprinda elementele invatate;
pe spate, podul de - repetarea exercitiului de 4 -6 ori de catre fiecare elev;
jos (structura -corectari individuale
acrobatica)
9 • Legari de 2-3 3.3. - exersarea globala - saltele de - observare
elemente - cumpana pe un picior, sfoara, stand pe omoplati; gimnastica sistematica
• Elemente - corectari individuale
acrobatice - legari de elemente acrobatice: rulare pe spate, stand pe omoplati, podul de jos
10 Evaluare Elementele din gimnastica acrobatica invatate - saltele de - proba de
- incercare de legare a elementelor invatate gimnastica control

Indemanare, clasa III


Numar de ore alocat: 6
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri - Spec. - instrument-
1-3 • Indemanarea in actiuni 3.1. - exersarea individuala a deprinderilor motrice solicitate: mers, alergare, aruncare, prindere, - mingi - observari
motrice individuale 3.2. sarituri etc, in stafete aplicative si jocuri dinamice, marind ritmul de executie; - jaloane individuale
5.1. - mers serpuit pe siruri de 4, 5, 6 elevi cu ocolire de obstacole; - aprecieri
5.2. - ,,Transporta mingea" - mers in echilibru cu transport de greutafi; individuale si

93
- corectari, recomandari colective
4-6 • Indemanare in actiuni 3.1. - exersarea aruncarilor si prinderilor, sariturilor; - mingi - observare
motrice pe perechi 3.2. 3.3. - executarea pe perechi, in stafete, jocuri dinamice; - jaloane sistematica
5.1. - Stafete aplicative - Aruncarea mingii unui coleg asezat intr-un punct fix, alergare pana in
5.2. dreptul lui, reprimirea mingii, ocolirea lui si intoarcere in dribling cu predarea mingii la urmatorul;
- Saritura din ghemuit in ghemuit pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in alergare de viteza si
predarea stafetei la urmatorul;
- Joc dinamic: ,,Prinde cu amandoua si arunca cu una"

Deprinderi motrice elementare, Minihandbal, clasa III


Numar de ore alocat: 38(sem. I si sem. II)
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri- Spec. - instrumente
1-4 - Prinderea, tinerea si 3.1 - explicarea- demonstrarea pozitiei fundamentale de catre invatator si exersarea de catre - imagini - observare
pasarea mingii de la 3.3 elevi - postere sistematica
umar, de pe loc 3.4 - exersarea prinderii, tinerii si transmiterii mingii - jaloane
5.3 - Jocuri dinamice pentru obisnuirea cu mingea de handball: “Mingea calatoare pe sisurii”,
“Mingea prin tunnel”, “Culegerea cartofilor”, “Semanatul”;
- exersarea pasei, cu o man ape deasupra umarului, de pe loc, la perete si in perechi la
distante variabile
- corectari;Joc: “Mingea la capitan”
5-8 - Deplasari 3.1 - exersarea deplasarilor specifice: cu pasi adaugati inainte – inapoi, stanga – dreapta, cu - mingi - observare
specifice( cu pasi 3.4 spatele - fluier sistematica
adaugati, cu spatele) 5.2 - Joc: “Umbra”
9-13 - - Deplasari specifice 3.1 - exersarea deplasarilor specifice :stanga – dreapta, inainte – inapoi(combinatie)
- Pasa cu o mana si 3.3 - exersarea pasei cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc, pe perechi si pe grupe
prinderea cu doua 3.4 - Joc dinamic: “ Pase in triunghi”
maini de pe loc 5.1
5.2
14- - Pasa cu o mana si 3.1 - exersarea pasei cu o mana si prinderea cu doua maini din deplasare(in doi) - mingi - observare
17 prinderea cu doua 3.3 - corectari mijlocii din sistematica
maini, din deplasare 5.1 - Joc dinamic: “Mingea in suveica” – pase cu schimb de locuri plastic
5.2 - mingi de
handbal
18- - Dribling multiplu de 3.1 - explicarea si demonstrarea driblingului de pe loc cu mana indemanateca - mingi - observare
21 pe loc 3.3 - corectari sistematica
- Pase in doi din 5.1 - Stafeta cu conducerea mingii – intrecere pe echipe
deplasare
22- - Dribling multiplu de 3.1 - exersarea driblingului multiplu de pe loc si din mers cu mana indemanateca - mingi - observare

94
25 pe loc si din mers 3.3 - corectari -marcaje sistematica
5.1 - exercitiu specific insusirii driblingului: Pe marginea terenului, incrutisare in dribbling si
5.2 pasa din alergare
26- - Pasa in doi din 3.1 - exersarea pasei in doi din mers si din alergare moderata: - mingi - observare
29 deplasare intercalate 3.3 - exersarea pasei in doi din mers si din deplasare intercalate cu dribling; - fluier sistematica
cu dribling 5.2 - Suveica simpla cu pase din miscare
- Joc dinamic: “Schimba locul”
30- - Deplasare in teren 3.1 - Joc pentru exersarea miscarii in teren cu pasi adaugati: “Apara si ataca” – doua echipe, in - mingi - observare
32 - Pasa in doi 3.3 doua terenuri, fata in fata,fiecare elev cu o minge(sau cate mai multe posibile).La semnal se - fluier sistematica
- Dribling 3.4 executa aruncari in terenul advers, dupa un timp se opreste jocul castigand echipa care are - marcaje
5.1 cele mai putine mingi
5.2 - exersarea pasei din deplasare intercalate cu dribbling
- corectari
33- - Aruncarea la poarta 3.1 - explicarea si demonstrarea aruncarii la poarta de pe loc, de pe semicercul de 6 m, zona - mingi - observare
36 de pe loc, de pe 3.3 centrala; - jaloane sistematica
semicercul de 6 m 5.1 -exersarea arunacii cu o mana de la umar de pe loc ;
5.2 - intrecere pe echipe – numim un portar care va apara aruncari de la 7 m.Castiga echipa cu
mai multe puncte
37- - Pasa din alergare 3.1 - Joc dinamic pentru exersarea pasei din deplasare intercalate cu dribbling – “Pase pe - mingi - observare
38 - Aruncarea la poarta 5.1 culoar” – finalizarea cu aruncarea la poarta - fluier sistematica
de pe loc 5.2 - intrecere; Pase in doi cu aruncarea la poarta de pe loc
-Dribling multiplu
- Intreceri

Deprinderi motrice elementare , Milnifotbal, clasa III


Numar de ore alocat: 38(sem. I si sem. II)
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. - detalieri- Spec. - instrumente
1 Obişnuirea cu mingea 3.1 - prezentarea mingi de fotbal - fluier - observare
de fotbal 3.2 - explicarea şi demonstrarea diferitelor categori de mingi de fotbal : mărimea 3, mărimea 4, - mingi (6- sistematica
3.3 mărimea 5 8) - aprecieri
- exersarea de către elevi a categoriilor de mingi colective
- jocuri dinamice specifice obişnuiri cu mingea de fotbal
2-4 Elemente tehnice 3.1 - explicarea – demonstrarea pasării mingii - mingi - aprecieri
folosite în atac 3.2 - exersarea pasări şi opriri mingi de pe loc la perete şi în perechi diferite individuale si
3.3 - corectări - obiecte: colective
- Jocurii dinamice pentru iniţiere în elemente tehnico tactice fundamentale ale jocului de pietre, - observare
fotbal sticle din sistematica
plastic
umplute cu

95
apa
5 Dribling simplu şi 3.1 - explicarea şi demonstrarea conducerii mingii ( dribling) - mingi - observare
-12 multiplu 3.2 - exersarea driblingului simplu şi multiplu individual mijlocii sistematica
3.3 - exerciţii
-Jocuri dinamice cu semnale vizuale şi sonore.
13- Dribling simplu şi 3.1 - explicarea şi demonstrarea driblingului simplu şi multiplu din mers - mingi -observare
30 multiplu din mers 3.2 - exersări individuale şi pe grupe - fluier sistematica
3.3 - Jocuri dinamice - aprecieri
- ştafete cu conducerea mingi individuale
31- Ştafete aplicative cu 3.1 - pase în suveică - mingi - observare
38 mingea 3.2 - jocuri dinamice; educative cu mingea de fotbal - fluier sistematica
Jocuri dinamice cu 3.3
mingea

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


SEMESTRUL II

Aruncarea mingii de oina, clasa III

96
Nr. Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare
Crt. Continuturi Spec. - instrumente-
- detalieri-
1-2 - Scoala 2.4 - explicarea si de monstrarea pozitiei initiale in aruncarea mingii de oina (tenis) de pe loc: stand - mingi de - observare
aruncarii 2.5 departat cu latura opusa bratului de aruncare spre directia de aruncare, varful piciorului indreptat tenis – sistematica
- Exercitii 3.4 spre directia aruncarii, cel din spate perpendicular pe acesta.Bratul de aruncare se afla inapoi, putin mingi de
pregatitoare 4.1 indoit din cot.Avantul se realizeaza prin departarea si mai mare a piciorului din spate , care se indoie oina
insusirii 5.2 din genunchi si preia gerutatea corpului, urmata de intinderea lui, indreptarea si rasucirea trunchiului,
aruncarii mingii arunacrea efectandu-se printr-o miscare de biciuire in momentul in care mingea are pozitia cea mai
de oina inalta, dupa care se efectueaza un pas ianinte cu piciorul din spate;
- Aruncarea de - explicarea si demonstrarea tinerii mingii cu degetele rasfirate pe toata suprafata acesteia;
pe loc a mingii - executarea miscarii de azvarlire fara obiect;
de oina in - executarea miscarii de azvarlire cu obiect, dar fara aruncare;
perechi - exersarea mecanismului de baza al aruncarii mingii de tenis de camp peste o sfoara cu inaltime de
2 m cu accent pe intinderea bratului;
- exersarea mecanismului de baza al aruncarii mingii de oina de pe loc in perechi
3 - Aruncarea 2.4 - azvarlirea mingii mici (tenis) in zid de la 6-10m; - mingi de - observare
mingii la 2.5 - corectari tenis si de sistematica
distanta de pe 3.4 - Jocuri dinamice: “Darama turnul”, “Scapa de minge”(4 mingi); oina
loc 4.1 - intreceri: aruncarea mingii de oina la distanta de pe loc
4-6 - Aruncarea 1.2 - exersarea arunacarii de la distanta de pe loc, pe grupe valorice(in conditii de respectare a regulilor - mingi - observare
mingii de oina 1.3 stabilite); - marcaje sistematica
de pe loc, ia 2.4 - corectari individuale
distanta 2.5 - intreceri pe echipe: - aruncarea mingii de oina la distanta de pe loc;
- Reguli de 3.4 - Joc dinamic: “Acumuleaza puncte”;
igiena si 4.1 - igienizarea mainilor dupa incheierea activitatii
protectie
individuala
7-8 - Evaluarea cu 2.4 - pregatirea pentru poba de evaluare – exersarea aruncarii; - marcaje - evaluare
acordare de 2.5 - prezentarea scalei de evaluare – 3 aruncari a 6m: 1 din 3 – S; 2 din 3- B; 3 din 3 FB; - ruleta sumativa
calificative 3.4 - executarea aruncarii de pe loc la distanta cu inregistrarea rezultatelor; - mingi - proba practica
5.2 - aprecieri finale, evidentieri
Numar de ore alocat: 8

Forta, clasa III


Numar de ore alocat: 8 ore

97
Nr. Continuturi Comp. Resurs Evaluare
Activitati de invatare
crt. -detalieri- Spec. e - instrumente -
• Forta 2.5. - exersarea tractiunii in brate pe banca de gimnastica (picioarele in afara acesteia) cu bratele in prelungirea - sala de - observare
segmentara: 5.1. corpului apucand cu mainile marginile bancii; deplasarea corpului prin tractiuni simultane cu bratele; sport sistematica
forta membre 5.2. - exersarea catararii in brate la scara fixa; - banci de - aprecieri
superioare - sprijin facial, picioarele pe banca palmele pe sol gimnastica colective si
- deplasare laterala stanga-dreapta; - scara fixa individuale
- corectari;
- Joc dinamic (cu intrecere) - mingi
- ,,Roaba" - banci de
• Forta - explicarea si demonstrarea exercitiilor pentru forta picioarelor: gimnastica
segmentara: - genuflexiuni, mers ghemuit;
1-2 forta membre - sarituri din ghemuit in ghemuit (broscute);
inferioare - sarituri ca mingea;
- sezand, sprijin pe antebrate, mingea tinuta intre glezne: t1 – indoirea
genunchilor la piept; t2 - intinderea picioarelor la
verticala; t3 - indoirea genunchilor la piept; t4 - revenire in pozitia initiala
- exersari;
- corectari;
- stafeta combinata - Colectivul este impartit in doua echipe, egale ca numar, asezate pe siruri inapoia
liniei de plecare:
- saritura intr-un picior pana la un semn;
- mers pe banca de gimnastica;
- saritura in adancime de pe banca
3-6 • Forta 2.5. - efectuarea unor exercitii de forta segmentara, invingand greutatea propriului corp: - scara fixa - observare
segmentara cu 2.8. - culcat facial palmele la ceafa sau inainte - extensia - saltele de sistematica
invingerea 5.1. trunchiului cu revenire; gimnastica - aprecieri
greutatii 5.2. - culcat facial, palmele la ceafa sau inainte - barcuta"; individuale si
propriului corp: - atarnat cu fata la scara fixa colective
spate - extensia trunchiului cu revenire;
• Forta - corectari
segmentara cu - explicarea si demonstrarea exercitiilor pentru forta abdomenului:
invingerea 1 ) culcat dorsal - ridicarea si indoirea trunchiului inainte cu revenire, palmele la ceafa;
greutatii 2) culcat dorsal - ridicarea picioarelor intinse la verticala si revenire;
propriului corp: 3) asezat sprijin pe antebrate - ridicarea picioarelor intinse la 45° cu departarea si apropierea lor;
abdomen 4) atarnat la scara fixa
• Forta: spate si - ridicarea picioarelor indoite la piept si revenire. • exersarea exercitiilor pentru forta abdomenului;
abdomen - corectari
• Idem lectiile 1 si 2

98
7-8 • Circuit pentru 2.5. - exersarea circuitului pentru dezvoltarea fortei generale: - saltele - observare
dezvoltarea 2.8. 1) ,,roaba"; - banci de sistematica
fortei generale 5.1. 2) culcat dorsal - ridicarea trunchiului la orizontala cu palmele la ceafa; gimnastica - observare
• Forta 5.2. 3) ,,barcuta" - rulare pe abdomen si picioare inainte-inapoi; - sala de sistematica
segmentara 4) tractiuni in brate pe banca de gimnastica; sport - aprecieri
5) sarituri ca mingea cu genunchii la piept . - mingi individuale si
- stafete aplicative cuprinzand si elemente de forta: medicinale colective
1 ) Transportarea unei mingi medicinale pana la o banca, tractiune pe banca de gimnastica, sarituri din - banci de
ghemuit in ghemuit, catarare la scara fixa, coborare, alergare si predarea stafetei; gimnastica
2) Saritura intr-un picior pana la un punct fix, tarare (la alegere) pe sub obstacole, alergare, - scara
escaladarea lazii de gimnastica, ocolirea unui obstacol si predarea stafetei fixa
- lada de
gimnastica

Deprinderi motrice de baza: Saritura, clasa III


Numar de ore alocat : 6 ore
Nr. Continuturi Comp. Activitati de invatare Resurse Evaluare
Crt. - detalieri- Spec. - instrumente-
1-2 • Pasul saltat 2.5. - explicarea si demonstrarea pasului saltat - este o desprindere si o aterizare pe acelasi picior, celalalt - marcaje - observare
• Pasul sarit 3.1. fiind indoit si mentinut la piept, apoi continuarea desprinderii si aterizarii pe celalalt picior, care a fost - 10-12 corzi sistematica
• Saritura la 3.4. indoit. Corpul este drept, bratele sunt intinse unul sus, altul jos pe langa corp. Bratul intins jos este de
coarda partea piciorului pe care se executa desprinderea si aterizarea.
— precizarea normelor de executie corecta: sa se evite
desprinderea de pe un picior si aterizarea pe celalalt picior; desprinderea sa fie cat mai inalta;
— exersarea pasului saltat in alergare pe diagonala;
- explicarea si demonstrarea pasului sarit - Acest pas necesita, in momentul desprinderii, mentinerea in
aer a pozitiei pasului fandat. Piciorul care executa zborul este indoit la piept, cu bratul opus usor indoit
spre inainte, in timp ce piciorul care executa elanul si desprinderea este intins inapoi, insotit de bratul
opus. Corpul este usor aplecat inainte. Desprinderea este puternica, asigurandu- se un zbor de 1 m, 1 m
si ceva;
- exersarea pasului sarit si corectarea miscarilor;
- sarituri intr-un picior;
- sarituri la coarda, individual;
- saritura la coarda, in perechi (pe ambele picioare);
- intreceri: ,,Cine sare de mai multe ori";
- stafeta cu coarda: Pe grupe egale cu o coarda in fata grupei, deplasare prin sarituri, cu ocolirea unui
reper la 10-16 metri si predarea corzii urmatorului
3-4 • Sarituri pe loc 3.1. - sarituri ca mingea de pe ambele picioare; - marcaje - observare
cu desprindere 3.4. - sarituri ca mingea alternativ pe un picior si pe celalalt; - 10-12 corzi sistematica

99
pe unul si pe 4.1. - Joc: ,,Sari din cerc in cerc''; - tema de lucru
ambele - sarituri cu departarea si apropierea picioarelor; acasa (saritura la
picioare, - sarituri la coarda de pe loc si in deplasare; coarda de pe loc)
insotita de - Stafeta: Alergare pana in dreptul cosului de baschet, saritura pe piciorul de bataie cu atingerea plasei,
miscari ale intoarcere in alergare de viteza; predarea stafetei la urmatorul
bratelor si
picioarelor
• Sarituri la
coarda
5 • Sarituri pe loc 2.5. - saritura cu atingerea unui obiect suspendat; - obiecte - observare
cu 3.1. - sarituri dintr-o parte in alta a bancii cu aterizarea pe ambele picioare si cu sprijin pe ambele maini suspendate sistematica
desprindere pe 3.4. (saritura iepurasului); (usoare, din
unul si 4.1. - sarituri cu apropierea si departarea picioarelor; plastic)
pe ambele - sarituri la coarda de pe loc sau in deplasare; - sfoara
picioare - Jocuri dinamice: ,,Cursa broscutelor", “Vanatorul si - 10-12 corzi
• Sarituri la iepurii", ,,Lupul si iezii"; sotron; - marcaje
coarda - stafeta cu alergare intr-un picior - banci de
gimnastica
- jaloane
6 • Saritura la - Evaluarea deprinderii dobandite - corzi - proba practica
coarda

Alergare de durata in tempo moderat, clasa III


Numar de ore alocat: 6 ore
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri - Spec. - instrumente-
1 • Alergare in 1.2. - Exercitii specifice insusirii ritmului: - teren sport - observare
tempo moderat pe 2.2. 1 . copiii, {tinandu-se de maini, cate 4 in linie, trec din mers peste obstacole joase asezate in asa fel incat - obstacole sistematica
distanta 3.1. sa fie trecute la fiecare pasire; (bastoane,
de 40-50 m 3.2. 2. aceeasi miscare executata din alergare, obstacolele fiind asezate la o distanta mai mare intre ele; corzi,
3.3. 3. Alergare cu 3-5 pasi intre diferite obstacole si peste ele, inaltimea fiind mica (bastoane, corzi, cuburi cuburi)
5.1. etc); - delimitarea
4. Alergare peste obstacole joase (30-40 cm); spatiului de
5. Alergare in tempo moderat pe distanta de 40-50 m individual si pe perechi; plecare si
- corectari; sosire
- Jocuri dinamice: ,,Urmarirea", ,,Labirintul"
2 • Pasul lansat in 1.2. - alergari repetate pe distanta de 50 m, executate pe teren plat cu start din picioare; - teren sport - aprecieri
tempo moderat, 2.2. - exersarea startului din picioare la comenzile ,,pe locuri", ,,pleaca"; - delimitarea individuale si
executat pe 50 m, 3.1. - alergari de durata mai lunga alternate cu mers; spatiului de colective
pe grupe de 6-8 3.2. - Jocuri dinamice: ,,Sarpele isi prinde coada", ,,Navodul" plecare si

100
elevi 3.3. sosire
5.1.
3 • Alergare in 1.2. - exersarea startului de sus, a pasului lansat de semifond; - traseu marcat - observare
tempo 2.2. - parcurgerea in pluton (1 grupa fete si 1 grupa baieti); sistematica
uniform pe distanta 3.1. - exersarea actului respirator;
de 70 m, 3.2. - revenirea dupa efort;
individual si pe 3.3. - corectari
perechi 5.1.
- ritmul respirator
4 • Alergare de 1.2. - exersarea pasului lansat si a startului de sus; - traseu - observare
durata - 2 reprize 2.2. - exersarea alergarii de durata in pluton in tempo uniform moderat impus de elevul desemnat marcat - sistematica
a 2' (baietii) si 2 3.1. conducator de pluton timp de 2' (baietii) si 1'45" (fetele) de doua ori; cronometru
reprize a 1'45" 3.2. - automatizarea structurii actului respirator;
(fetele) -pauza 4' 3.3. - revenirea dupa efort
intre serii 5.1.
5-6 • Alergare 1.2. - evaluarea alergarii de rezistenja Idem - proba practica
cronometrata: 2.2.
2' (baietii) si 3.1.
1'45" (fetele) - 3.2.
proba de 3.3.
control 5.1.

Rezistenta, clasa III


Numar de ore alocat: 8
Nr. Continuturi Comp. Evaluare
Activitati de invatare Resurse
crt. detalieri- Spec. instrumente
1-2 - Eforturi de 2.6 - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii calitatii rezistenta: sarituri la coarda in tempo moderat - corzi - observare
tip aerob 2.7 timp de 3-4 min, in doua trei reprize, cu pauza de 30s; - mingi sistematica
- Intreceri 4.2 - joc dinamic: “Hustiuluc”
3-4 - Eforturi cu 2.6 - efecturea unor excercitii cu intensitate medie; - marcaje - aprecieri
durata medie 2.7 - naveta 5x5 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s intre repetari; obstacole individuale si
4.2 - stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole repetata de trei ori consecutive, cu pauza de 40s; (cutii de colective
5.2 carton)
5-6 - Eforturi de 2.6 - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii calitatii de rezistenta: sarituri la coarda in tempo - marcaje - observare
tip aerob 2.7 moderat timp de 3-4 min, in doua trei reprize, cu pauza de 30 de secunde intre repetari - obstacole sistematica
- Eforturi cu 4.2 - naveta 5x5 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s intre repetari; usoare
durata medie 5.2 - stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole repetata de trei ori consecutive, cu pauza de 40 - corzi(10-
- Intreceri s; 12)

101
JOC ȘI MIȘCARE

102
Competențe generale

1. Participarea la jocurile de mişcare, organizate sau spontane, în funcţie de capacitatea psiho-motrică şi interesele
individuale
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activităţile ludice

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-motrică și interesele individuale
1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere
1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi diferite
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice
2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare
2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare

DISCIPLINA: JOC ȘI MIȘCARE


ARIA CURRICULARA: Educație fizică, sport și sănătate
CLASA a III-a

Nr ore pe saptamana: 1ore


Nr ore pe an: 34 ore

103
Nr Domeniul Ob Continuturi Nr Observaţii
crt ref ore
Capacitatea Formaţii de adunare Deplasare in coloane Permanent,
de Porniri si opriri Coloane de gimnastica 10-15 min
organizare Complex de exerciţii pentru pregătirea organismului pentru efort (încălzirea);
Dezvoltarea
fizica
armonioasa
1. 2.1. Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare Permanent, pe
Deprinderi 2.2. (De exemplu, gesturi, semne, semnale) 3 timpul
de Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiționat desfășurării
comunicare (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea rolurilor la fiecare execuție) jocurilor
și lucru în Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
echipă (De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele jocurilor)
Responsabilitățile rolurilor de conducere
(De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în desfășurarea jocurilor)
Reguli de interacțiune inter-grup
(De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea
respectării regulilor de către partenerii de întrecere)
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între două focuri)
2 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte
Capacitate 1.1. (Exemple de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și transport de diferite obiecte) 17
psiho - 1.2. Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
motrică 1.3 - în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport și punere de obiecte
(Exemple de jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica, Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele și pisica)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele
picioare; cu coardă
(Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului
- prindere cu o mână prin apucare
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
(Exemple de jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți)
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
(Exemple de jocuri: Toboganul, Avionul)
104
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
(Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te lăsa frate)
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice
- ritm
(Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile zburătoare)
3. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și respiratorii
Stil de viață 1.1. (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe ghemuite) 14
activ 1.2. Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
1.3 (Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții
Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a activităților fizice (concursuri școlare – în școală, între
școli; centre locale de inițiere în diferite sporturi, serbări sportive)
Activități turistice

1 Domeniul: Deprinderi de comunicare și lucru în echipă – 3 ore

Nr. Comp
Conținuturi Exemple de activităţi de învăţare Data Resurse Evaluare
crt. specifice
Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare 2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter- Mingi, Aprecieri
(De exemplu, gesturi, semne, semnale) grup în activitățile de joc și mișcare ștefete, selective
105
1 Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin - realizarea unor sarcini de colaborare în corzi
2 necondiționat practicarea activităților de joc și mișcare Evaluare
3 (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea rolurilor - implicarea activă în evitarea/ medierea orala
la fiecare execuție) conflictelor în activitățile de joc și mișcare
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți Acceptarea echilibrată a
(De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele jocurilor) victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de
Responsabilitățile rolurilor de conducere mișcare
(De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în 2.2. - participarea la stabilirea rolurilor și
desfășurarea jocurilor) sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
Reguli de interacțiune inter-grup starter, arbitru, scorer etc.)
(De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului - participare la tragerea la sorți, la
întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea respectării regulilor de constituirea echipelor
către partenerii de întrecere) - felicitarea coechipierilor/adversarilor
Exemple de jocuri: - autoanaliza randamentului propriu
 Remorcarea - analiza randamentului echipelor
 Ancorăm corabia la mal
 Între două focuri

2 Domeniul: Capacitate psiho – motrică – 17 ore


Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de 1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în Mingi, Observare
4 obiecte cadrul unor jocuri de întrecere ștefete, sistematica
Exemple de jocuri: - participarea la ștafete și jocuri cu corzi
 Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și utilizarea unor deprinderi de locomoție
transport de diferite obiecte - participarea la ștafete și jocuri cu Evaluare
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare: utilizarea unor deprinderi de manipulare orala
5 - în zig-zag - cu ocolire de obstacole
6 - cu trecere peste obstacole - cu transport și punere de obiecte Manevrarea obiectelor în condiții de
7 Exemple de jocuri: cooperare intra-grup și întrecere inter- Evaluare
8  Vizitiul și căluțul grupe sumativa
 Troica - realizarea unor sarcini motrice de
 Vânătorul, vrabia și albina manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul
 Șoarecele și pisica unui grup
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu 1.2. - implicarea în jocuri de mișcare cu
9 desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă manevrarea obiectelor, desfășurate între
10 Exemple de jocuri: echipe, sub formă de întrecere
 Elasticul
 Ferește-ți picioarele Utilizarea deprinderilor motrice de bază
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și pentru realizarea unor activități ludice,
prindere: cu caracter complex și eforturi diferite
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului - participarea la ștafete cu solicitări de
11 eforturi diferite
106
12 - prindere cu o mână prin apucare - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
13 - aruncare azvârlită la distanță și la țintă - participarea la jocuri de orientare în
14 Exemple de jocuri: spațiu
 Suveica dublă
 Vânătorii și rațele
 Ciobanul își apără oile 1.3.
 Țintașii iscusiți
15 Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi
16 motrice complexe (utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere - cățărare-coborâre - tracțiune
Exemple de jocuri:
 Toboganul
 Avionul
17 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
Exemple de jocuri:
 Nu te lăsa frate
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
18 - repere statice, dinamice - ritm
19 Exemple de jocuri:
20
 Ocupă locul
 Poșta merge
 Cercurile zburătoare

3 Domeniul: Stil de viață activ – 14 ore


Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 1.1. 1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii Observare
21 respiratorii în cadrul unor jocuri de întrecere sistematica
22 Exemple de jocuri: - participarea la ștafete și jocuri cu
Mingi,
23  Uliul și porumbeii utilizarea unor deprinderi de locomoție
24 - participarea la ștafete și jocuri cu ștefete, Evaluare
 Năvodul
utilizarea unor deprinderi de manipulare corzi orala
 Leapșa – pe ghemuite
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
25 Exemple de jocuri: 1.2. 1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de
26  Derdelușul cooperare intra-grup și întrecere inter-
27  Cărăușii grupe
28  Țintașii iscusiți - realizarea unor sarcini motrice de
manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul Evaluare
 Cursa pe numere sumativa
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând unui grup
107
29 întrecerea între grupuri - implicarea în jocuri de mișcare cu
30 Exemple de jocuri: manevrarea obiectelor, desfășurate între
31  Vânătorii și rațele echipe, sub formă de întrecere
32  Ciobanul își apără oile 1.3. 1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de
33  Mingea la căpitan bază pentru realizarea unor activități
34  Între două focuri ludice, cu caracter complex și eforturi
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, diferite
tabere, drumeții. Activități turistice - participarea la ștafete cu solicitări de
eforturi diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
- participarea la jocuri de orientare în
spațiu

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

108
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj


muzical
1.1.Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor
diferenţe
1.2.Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor fragmente musicale
1.3.Corelarea înalţimilor de note cu notaţia muzicală
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
2.1.Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental
2.2.Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însuşirea unor cântece
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
3.1.Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente musicale
3.2.Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale

ARIA CURRICULARA: ARTE


DISCIPLINA:MUZICA SI MISCARE
Nr. De ore/saptamana: 1 ora

Nr. Unitati tematice Comp. Continuturi Nr. Sapt. Obs.


crt specif. ore

109
SEMESTRUL I
1. CÂNTAREA VOCALĂ 1.1 ♪ Cântare vocală I, II, III,
2.1 Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, 6 IV, V, VI
3.1 individual 12.09
Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi …
preluarea tonului, semnal de debut, dicţie, 21.10
sincronizare cu colegii şi/sau
acompaniamentul
Elemente de limbaj muzical
Legătura dintre text şi melodie –
strofa/refrenul
1. Cum cântăm
2. Cântarea în colectiv
3. Cântarea vocală în grupuri mici
4. Cântarea vocală individuală
5. Legătura dintre text și melodie. Strofa,
refrenul
Recapitulare
Evaluare
2. 1.1 ♫ Cântare instrumentală 5 VII,
CÂNTAREA INSTRU- 2.1 Percuţie corporală diversă VIII, IX,
MENTALĂ 3.1 Utilizarea de jucării muzicale, până la X,XI
nivel de orchestră de jucării 24.10
Cântare cu acompaniament realizat de ….
cadrul didactic şi/sau de copii (jucării, percuţie 2. 12
corporală)
6. Percutia corporală diversă
7. Orchestra de jucării muzicale
8. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare
3. MIȘCAREA PE MUZICĂ 1.1 7 XII,
2.1 ♫ Mişcare pe muzică XIII, XIV,
3.1 Dansuri populare XV, XVI,
110
mişcări sugerate de ritm XVII,XVIII
mişcări libere
Elemente de limbaj muzical 5.12
Genuri muzicale: folclorul copiilor, …
colinde, dansuri 3.02
9. Mișcări sugerate de text/ de ritm
10. Dansuri populare
11. Mișcări libere
12. Folcorul. Colindul și dansul
13. Valsul
Recapitulare
Evaluare
Vacanta intersemestriala
SEMESTRUL II
4. ELEMENTE DE 1.2 ♫ Elemente de limbaj muzical 6 I, II, III,
LIMBAJ MUZICAL (1) 2.1 Ritmul – sunete lungi/scurte IV, V, VI
3.1 Timbrul – sunete din mediul înconjurător, 13.02
3.2 sunete muzicale vocale/ instrumentale …
Dinamica (nuanţe) 24.03
14. Sunete din mediul înconjurător
15. Sunete muzicale vocale/ instrumentale
16. Timbrul
17. Durata sunetelor (lungi/scurte). Ritmul
18. Dinamica – Nuanțe (tare, încet, mediu)
Recapitulare
Evaluare
5. ELEMENTE DE 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 9 VII,
LIMBAJ MUZICAL (2) 1.3 Melodia – diferenţierea înălţimilor VIII, IX, X,
2.1 sunetelor, elemente de notaţie – portativ, cheie XI, XII,
2.2 sol, note de la DO1 la DO2 XIII, XV,
3.1 19. Înălțimea sunetelor muzicale XVI
3.2 20. Portativul – cheia SOL
21. Sunetul și nota SOL 27.03
111
22. Sunetul și nota MI …
23. Sunetul și nota LA 16.06
24. Sunetul și nota DO1
25. Sunetul și nota DO2
26. Sunetul și nota RE
27. Sunetul și nota FA
28. Sunetul și nota SI
29. Gama DO
Recapitulare
Evaluare

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CÂNTAREA VOCALĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6
PERIOADA: S I, S II, S III, S IV, S V, S VI
Nr. Conţinuturi Compete Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - nțe ore instrumente

112
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Cântare vocală 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 Resurse ● observare
Cântare vocală în 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră materiale: sistematică
colectiv, în grupuri, ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, manualul ● evaluare
individual Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) tipărit/digital, orală
Poziţie, emisie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale caietul, surse ● temă de
naturală, ascultarea şi - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior audio lucru în clasă
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ● inter-
semnal de debut, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Resurse evaluare
dicţie, sincronizare cu melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) procedurale: ●auto-evaluare
colegii şi/sau ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii Metode:
acompaniamentul fragmentului muzical audiat conversaţia,
Elemente de limbaj ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii explicaţia,
muzical audiate exerciţiul,
Legătura dintre text şi ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente munca
melodie – faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene independentă,
strofa/refrenul animate adecvate vârstei) jocul
1. Cum cântăm ● enumerarea regulilor de cântare corectă didactic
● interpretarea cântecelor respectând regulile Organizare:
2. Cântare vocală 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 activitate ● observare
Cântare vocală, în 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră frontală, sistematică
colectiv, în grupuri, ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, individuală şi pe ● evaluare
individual Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) grupe orală
Poziţie, emisie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale ● temă de
naturală, ascultarea şi - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior lucru în clasă
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ● inter-
semnal de debut, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea evaluare
dicţie, sincronizare cu melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) ●auto-evaluare
colegii şi/sau ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
acompaniamentul fragmentului muzical audiat
Elemente de limbaj ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii
muzical audiate
Legătura dintre text şi ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
melodie – faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
strofa/refrenul animate adecvate vârstei)
2. Cântarea în colectiv ● interpretarea cântecelor în colectiv, cu respectarea regulilor
3. Cântare vocală 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 Resurse ● observare
Cântare vocală, în 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră materiale: sistematică
colectiv, în grupuri, ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, manualul ● evaluare
individual Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) tipărit/digital, orală

113
Poziţie, emisie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale caietul, surse ● temă de
naturală, ascultarea şi - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior audio lucru în clasă
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ● inter-
semnal de debut, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Resurse evaluare
dicţie, sincronizare cu melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) procedurale: ●auto-evaluare
colegii şi/sau ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii Metode:
acompaniamentul fragmentului muzical audiat conversaţia,
Elemente de limbaj ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii explicaţia,
muzical audiate exerciţiul,
Legătura dintre text şi ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente munca
melodie – faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene independentă,
strofa/refrenul animate adecvate vârstei) jocul
3. Cântarea vocală în ● interpretarea cântecelor pe grupe, alternativ, cu respectarea didactic
grupuri mici regulilor Organizare:
● identificarea rolului dirijorului activitate
4. Cântare vocală 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de frontală,
Cântare vocală, în 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) individuală şi pe
colectiv, în grupuri, ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, grupe
individual Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven)
Poziţie, emisie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
naturală, ascultarea şi - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
semnal de debut, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
dicţie, sincronizare cu melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
colegii şi/sau ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
acompaniamentul fragmentului muzical audiat
Elemente de limbaj ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii
muzical audiate
Legătura dintre text şi ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
melodie – faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
strofa/refrenul animate adecvate vârstei)
4. Cântarea vocală ● interpretarea cântecelor individual, cu respectarea regulilor
individuală ● interpretarea unor cântece cu solist și cor, în dialog muzical
5. Cântare vocală 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de
Cântare vocală, în 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul)
colectiv, în grupuri, ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu,
individual Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven)
Poziţie, emisie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
naturală, ascultarea şi - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
semnal de debut, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
114
dicţie, sincronizare cu melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
colegii şi/sau ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
acompaniamentul fragmentului muzical audiat
Elemente de limbaj ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii
muzical audiate
Legătura dintre text şi ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
melodie – faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
strofa/refrenul animate adecvate vârstei)
5. Legătura dintre text ● identificarea legăturii dintre strofă și refren, text și melodie
și melodie. Strofa, ● recunoașterea cântecelor vesele/triste după versuri, melodie
refrenul ● identificarea rândului melodic, a strofei, a refrenului
Cântare vocală 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 Resurse ● observare
Cântare vocală, în 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră materiale: sistematică
colectiv, în grupuri, ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, manualul ● evaluare
individual Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) tipărit/digital, orală
Poziţie, emisie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale caietul, surse ● temă de
naturală, ascultarea şi - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior audio lucru în clasă
preluarea tonului, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, fișe de evaluare ● inter-
semnal de debut, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea evaluare
dicţie, sincronizare cu melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse ●auto-evaluare
colegii şi/sau ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii procedurale:
acompaniamentul fragmentului muzical audiat Metode: ● evaluare
Elemente de limbaj ● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii conversaţia, scrisă și orală
muzical audiate explicaţia,
Legătura dintre text şi ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente exerciţiul,
melodie – faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene munca
strofa/refrenul animate adecvate vârstei) independentă,
Recapitulare ● numirea regulilor interpretării corecte a cântecelor jocul
● clasificarea cântecelor în funcție de text și melodie didactic
● interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe grupe/ Organizare:
Evaluare individual activitate
● însoțirea cântecelor interpretate de mișcări adecvate frontală,
Itemii probei de evaluare vizează: individuală şi pe
● completarea de enunțuri lacunare grupe
● interpretarea individuală a unui cântec, respectând regulile

115
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CÂNTAREA INSTRUMENTALĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 4
PERIOADA: S VII, S VIII, S IX, S X
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. Cântare 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 Resurse ● observare
instrumentală 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră materiale: sistematică
Percuţie corporală ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, manualul ● evaluare
diversă Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) tipărit/digital, orală
Utilizarea de jucării ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale caietul, surse ● temă de
muzicale, până la - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior audio lucru în clasă
nivel de orchestră de ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ● inter-
jucării grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor Resurse evaluare
Cântare cu (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) procedurale: ●auto-evaluare
acompaniament ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, Metode:
realizat de cadrul percuţie corporală conversaţia,
didactic şi/sau de ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii explicaţia,
copii (jucării, percuţie fragmentului muzical audiat exerciţiul,
corporală) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, munca
6. Percuția corporală sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de independentă,
diversă exemplu, desene animate adecvate vârstei) jocul
● executarea unor mișcări adecvate versurilor/ritmului cântecului didactic
interpretat Organizare:
●însoțirea cântecelor interpretate de diferite mișcări de percuție activitate
corporală frontală,
● audiție individuală şi
7. Cântare 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 pe grupe ● observare
instrumentală 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră sistematică
Percuţie corporală ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, ● evaluare
diversă Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) orală
Utilizarea de jucării ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale ● temă de
muzicale, până la - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior lucru în clasă
nivel de orchestră de ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între ● inter-
jucării grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor evaluare
Cântare cu (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) ●auto-evaluare
acompaniament ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
realizat de cadrul percuţie corporală
didactic şi/sau de ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
copii (jucării, percuţie fragmentului muzical audiat
116
corporală) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,
7. Orchestra de jucării sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
muzicale exemplu, desene animate adecvate vârstei)
● realizarea unor jucării muzicale și acompanierea cântecelor
interpretate cu aceste jucării
● audiție
8. Cântare 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 Resurse ● observare
instrumentală 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră materiale: sistematică
Percuţie corporală ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, manualul ● evaluare
diversă Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) tipărit/digital, orală
Utilizarea de jucării ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale caietul, surse ● temă de
muzicale, până la - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior audio lucru în clasă
nivel de orchestră de ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între Resurse ● inter-
jucării grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor procedurale: evaluare
Cântare cu (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: ●auto-evaluare
acompaniament ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
realizat de cadrul percuţie corporală explicaţia,
didactic şi/sau de ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii exerciţiul,
copii (jucării, percuţie fragmentului muzical audiat munca
corporală) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, independentă,
8. Cântarea cu sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de jocul
acompaniament exemplu, desene animate adecvate vârstei) didactic
● acompanierea cântecelor interpretate Organizare:
● audiție activitate
frontală,
individuală şi
pe grupe
Cântare 1.1.; 2.1.; ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de 1 Resurse ● observare
instrumentală 3.1. spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) oră materiale: sistematică
Percuţie corporală ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, manualul ● evaluare
diversă Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) tipărit/digital, orală
Utilizarea de jucării ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale caietul, surse ● temă de
muzicale, până la - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior audio lucru în clasă
nivel de orchestră de ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între fișe de evaluare ● inter-
jucării grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor evaluare
Cântare cu (cântarea melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse ●auto-evaluare
acompaniament ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, procedurale:
realizat de cadrul percuţie corporală Metode: ● evaluare
didactic şi/sau de ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii conversaţia, scrisă și orală
copii (jucării, percuţie fragmentului muzical audiat explicaţia,
corporală) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, exerciţiul,
117
Recapitulare sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de munca
exemplu, desene animate adecvate vârstei) independentă,
● recunoașterea unor jucării muzicale jocul
Evaluare ● identificarea variantelor corecte de completare a unor enunțuri didactic
● interpretarea unui cântec cunoscut și acompanierea acestuia cu Organizare:
jucării muzicale activitate
frontală,
Itemii probei de evaluare vizează: individuală şi
● completarea enunțurilor lacunare pe grupe
● enumerarea modalităților de acompaniere a unei melodii
● denumirea jucăriilor muzicale recunoscute
● interpretarea corectă a unui cântec și acompanierea cu o jucărie
muzicală

118
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : MIȘCAREA PE MUZICĂ
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 7
PERIOADA: S XI, S XII, S XIII, S XIV, S XV, S XVI, S XVII
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. Mişcare pe muzică 1.1.; 2.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 Resurse ● observare
Dansuri populare 3.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră materiale: sistematică
mişcări sugerate de 3.2. dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
ritm, mişcări libere ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de tipărit/digital, orală
Elemente de limbaj spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) caietul, surse ● temă de
muzical ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, audio lucru în clasă
Genuri muzicale: Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) ● inter-
folclorul copiilor, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale Resurse evaluare
colinde, dansuri - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior procedurale: ●auto-evaluare
9. Mișcări sugerate de ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, Metode:
text/ de ritm ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea conversaţia,
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) explicaţia,
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, exerciţiul,
percuţie corporală munca
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii independentă,
fragmentului muzical audiat jocul
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente didactic
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene Organizare:
animate adecvate vârstei) activitate
● dansuri libere pe piese muzicale diverse frontală,
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute individuală şi
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti pe grupe
scurte
● executarea unor mișcări sugerate de textul melodiei/ritm
10. Mişcare pe muzică 1.1.; 2.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 ● observare
Dansuri populare 3.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră sistematică
mişcări sugerate de 3.2. dinamice şi timbrale ● evaluare
ritm, mişcări libere ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de orală
Elemente de limbaj spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) ● temă de
muzical ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale lucru în clasă
Genuri muzicale: - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
folclorul copiilor, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, evaluare
colinde, dansuri ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea ●auto-evaluare

119
10. Dansuri populare melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare
individuală, pe perechi sau în grup
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● executarea unor pași simpli din dansuri populare specifice zonei
11. Mişcare pe muzică 1.1.; 2.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 Resurse ● observare
Dansuri populare 3.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră materiale: sistematică
mişcări sugerate de 3.2. dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
ritm, mişcări libere ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale tipărit/digital, orală
Elemente de limbaj - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior caietul, surse ● temă de
muzical ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, audio lucru în clasă
Genuri muzicale: ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea ● inter-
folclorul copiilor, melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse evaluare
colinde, dansuri ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, procedurale: ●auto-evaluare
11. Mișcări libere percuţie corporală Metode:
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii conversaţia,
fragmentului muzical audiat explicaţia,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente exerciţiul,
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene munca
animate adecvate vârstei) independentă,
● dansuri libere pe piese muzicale diverse jocul
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute didactic
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti Organizare:
scurte activitate
● executarea unor mișcări specifice dansului pe melodii cunoscute frontală,
12. Mişcare pe muzică 1.1.; 2.1.; ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale individuală şi
Dansuri populare 3.1.; - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior pe grupe
mişcări sugerate de 3.2. ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
ritm, mişcări libere ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
Elemente de limbaj melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
muzical ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
Genuri muzicale: percuţie corporală
120
folclorul copiilor, ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
colinde, dansuri fragmentului muzical audiat
12. Folcorul. Colindul ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
și dansul faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● interpretarea unor cântece din folclorul copiilor
● interpretarea unor colinde cunoscute
13. Mişcare pe muzică 1.1.; 2.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea
Dansuri populare 3.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte
mişcări sugerate de 3.2. dinamice şi timbrale
ritm, mişcări libere ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
Elemente de limbaj - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
muzical ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
Genuri muzicale: fragmentului muzical audiat
folclorul copiilor, ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
colinde, dansuri faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
13. Valsul animate adecvate vârstei)
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute
● executarea pașilor de vals
Mişcare pe muzică 1.1.; 2.1.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 Resurse ● observare
Dansuri populare 3.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră materiale: sistematică
mişcări sugerate de 3.2. dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
ritm ● vizionarea unor spectacole, fragmente de concerte (în sala de tipărit/digital, orală
mişcări libere spectacol sau pe internet; de exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) caietul, surse ● temă de
Elemente de limbaj ● vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu, audio lucru în clasă
muzical Disney – Fantasia; Simfonia a şasea, Pastorala, de Beethoven) fișe de evaluare ● inter-
Genuri muzicale: ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale evaluare
folclorul copiilor, - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse ●auto-evaluare
colinde, dansuri ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, procedurale:
Recapitulare ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Metode: ● evaluare
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) conversaţia, scrisă și orală
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, explicaţia,
Evaluare percuţie corporală exerciţiul,
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii munca
fragmentului muzical audiat independentă,
● joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii jocul
audiate didactic
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente Organizare:
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene activitate
121
animate adecvate vârstei) frontală,
● dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare individuală şi
individuală, pe perechi sau în grup pe grupe
● dansuri libere pe piese muzicale diverse
● jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
● recunoașterea enunțutilor adevărate
● interpretarea unei melodii populare și executarea pașilor de dans
potriviți

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunțurilor lacunare
● interpretarea corectă a unui cântec cunoscut

122
SEMESTRUL al II-lea
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL (1)
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6
PERIOADA: S I, S II, S III, S IV, S V, S VI
Nr. Conţinuturi Compe Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
14. Elemente de limbaj 1.1.; 1.2.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 Resurse ● observare
muzical 2.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră materiale: sistematică
Ritmul – sunete 3.1. dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
lungi/scurte ● identificarea diferitelor tipuri de sunete din mediul înconjurător tipărit/digital, orală
Timbrul – sunete din caietul, surse ● temă de
mediul înconjurător, audio lucru în clasă
sunete muzicale ● inter-
vocale/ instrumentale Resurse evaluare
Dinamica (nuanţe) procedurale: ●auto-evaluare
14. Sunete din mediul Metode:
înconjurător conversaţia,
15. Elemente de limbaj 1.1.; 1.2.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 explicaţia, ● observare
muzical 2.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră exerciţiul, sistematică
Ritmul – sunete 3.1. dinamice şi timbrale munca ● evaluare
lungi/scurte ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale independentă, orală
Timbrul – sunete din - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior jocul ● temă de
mediul înconjurător, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, didactic lucru în clasă
sunete muzicale ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Organizare: ● inter-
vocale/ instrumentale melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) activitate evaluare
Dinamica (nuanţe) ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, frontală, ●auto-evaluare
15. Sunete muzicale percuţie corporală individuală şi
vocale/ instrumentale ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii pe grupe
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● diferențierea sunetelor muzicale vocale și instrumentale
16. Elemente de limbaj 1.1.; 1.2.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 Resurse ● observare
muzical 2.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră materiale: sistematică
Ritmul – sunete 3.1. dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
lungi/scurte ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale tipărit/digital, orală
Timbrul – sunete din - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior caietul, surse ● temă de

123
mediul înconjurător, ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, audio lucru în clasă
sunete muzicale ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea ● inter-
vocale/ instrumentale melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Resurse evaluare
Dinamica (nuanţe) ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, procedurale: ●auto-evaluare
16. Timbrul percuţie corporală Metode:
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii conversaţia,
fragmentului muzical audiat explicaţia,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente exerciţiul,
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene munca
animate adecvate vârstei) independentă,
● recunoașterea sunetelor muzicale vocale și/sau instrumentale jocul
după timbrul acestora didactic
17. Elemente de limbaj 1.1.; 1.2.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea Organizare:
muzical 2.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte activitate
Ritmul – sunete 3.1. dinamice şi timbrale frontală,
lungi/scurte ● audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea individuală şi
Timbrul – sunete din diferenţelor între durate pe grupe
mediul înconjurător, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
sunete muzicale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
vocale/ instrumentale ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
Dinamica (nuanţe) ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
17. Durata sunetelor melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
(lungi/ scurte). Ritmul ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea și redarea diferitelor durate ale sunetelor muzicale
18. Elemente de limbaj 1.1.; 1.2.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea
muzical 2.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte
Ritmul – sunete 3.1. dinamice şi timbrale
lungi/scurte ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
Timbrul – sunete din ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
mediul înconjurător, melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
sunete muzicale ● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
vocale/ instrumentale fragmentului muzical audiat
Dinamica (nuanţe) ● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
18. Dinamica – Nuanțe faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
(tare, încet, mediu) animate adecvate vârstei)
124
● interpretarea diferitelor cântece respectând indicațiile de nuanțe
Elemente de limbaj 1.1.; 1.2.; ● audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea 1 Resurse ● observare
muzical 2.1.; unor diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte oră materiale: sistematică
Ritmul – sunete 3.1. dinamice şi timbrale manualul ● evaluare
lungi/scurte ● audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea direcţiei tipărit/digital, orală
Timbrul – sunete din înălţimilor caietul, surse ● temă de
mediul înconjurător, ● audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea audio lucru în clasă
sunete muzicale diferenţelor între durate fișe de evaluare ● inter-
vocale/ instrumentale ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale evaluare
Dinamica (nuanţe) - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse ●auto-evaluare
Recapitulare ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, procedurale:
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Metode: ● evaluare
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) conversaţia, scrisă și orală
Evaluare ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, explicaţia,
percuţie corporală exerciţiul,
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii munca
fragmentului muzical audiat independentă,
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente jocul
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene didactic
animate adecvate vârstei) Organizare:
● imitarea unor sunete din mediul înconjurător activitate
● identificarea tipurilor de formații frontală,
● recunoașterea unor instrumente muzicale individuală şi
● interpretarea unui cântec conform indicațiilor pe grupe

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea unor răspunsuri
● completarea enunțurilor lacunare
● denumirea instrumentelor muzicale
● stabilirea corespondenței

125
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL (2)
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 11
PERIOADA: S VII, S VIII, S IX, S X, S XI, S XII, S XIII, S XIV, S XV, S XVI, S XVII
Nr.
Conţinuturi Compete Nr. Evaluare
Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.
- detalieri - nțe ore instrumente
crt.
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Elemente de limbaj 1.3; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea 1 Resurse ● observare
muzical 2.2.; frumoasă”) oră materiale: sistematică
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, manualul ● evaluare
19. diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital, orală
20. înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse ● temă de
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale audio lucru în clasă
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, Resurse evaluare
19. Înălțimea sunetelor ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale: ●auto-
muzicale melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: evaluare
20. Portativul – cheia ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
SOL percuţie corporală explicaţia,
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul,
cunoscute munca
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor didactic
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii Organizare:
fragmentului muzical audiat activitate
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente frontală,
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene individuală şi
animate adecvate vârstei) pe grupe
● interpretarea sunetelor de înălțimi diferite, pe scara muzicală
● realizarea portativului
● exersarea scrierii cheii SOL pe portativ
21. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea 1 ● observare
muzical 2.2.; frumoasă”) oră sistematică
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, ● evaluare
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 orală
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise ● temă de
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale lucru în clasă
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, evaluare

126
21. Sunetul și nota ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea ●auto-
SOL melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) evaluare
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii
cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notei SOL pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
22. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea 1 Resurse ● observare
muzical 2.2.; frumoasă”) oră materiale: sistematică
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, manualul ● evaluare
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital, orală
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse ● temă de
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale audio lucru în clasă
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● inter-
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, Resurse evaluare
22. Sunetul și nota MI ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale: ●auto-
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: evaluare
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
percuţie corporală explicaţia,
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul,
cunoscute munca
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor didactic
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii Organizare:
fragmentului muzical audiat activitate
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente frontală,
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene individuală şi
animate adecvate vârstei) pe grupe
● recunoașterea notei MI pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
23. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea
127
muzical 2.2.; frumoasă”)
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ,
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
23. Sunetul și nota LA ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii
cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notei LA pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
24. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea
muzical 2.2.; frumoasă”)
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ,
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
24. Sunetul și nota DO1 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii
cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
128
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notei DO1 pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
25. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea Resurse
muzical 2.2.; frumoasă”) materiale:
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, manualul
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital,
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale audio
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, Resurse
25. Sunetul și nota DO2 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale:
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode:
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
percuţie corporală explicaţia,
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul,
cunoscute munca
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor didactic
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii Organizare:
fragmentului muzical audiat activitate
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente frontală,
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene individuală şi
animate adecvate vârstei) pe grupe
● recunoașterea notei DO2 pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
26. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea
muzical 2.2.; frumoasă”)
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ,
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
26. Sunetul și nota RE ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
129
percuţie corporală
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii
cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notei RE pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
27. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea
muzical 2.2.; frumoasă”)
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ,
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
27. Sunetul și nota FA ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii
cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notei FA pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
28. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea Resurse
muzical 2.2.; frumoasă”) materiale:
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, manualul
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital,
130
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale audio
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, Resurse
28. Sunetul și nota SI ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale:
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode:
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, conversaţia,
percuţie corporală explicaţia,
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul,
cunoscute munca
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în independentă,
ştafetă jocul
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor didactic
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii Organizare:
fragmentului muzical audiat activitate
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente frontală,
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene individuală şi
animate adecvate vârstei) pe grupe
● recunoașterea notei SI pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii acesteia
29. Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea
muzical 2.2.; frumoasă”)
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ,
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
29. Gama DO ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii
cunoscute
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în
ştafetă
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene
131
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notelor din gama DO pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii sunetelor din gama DO
Elemente de limbaj 1.3.; 2.1.; ● audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o doamnă prea 1 Resurse ● observare
muzical 2.2.; frumoasă”) oră materiale: sistematică
Melodia – 3.1. ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, manualul ● evaluare
diferenţierea cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2 tipărit/digital, orală
înălţimilor sunetelor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise caietul, surse ● temă de
elemente de notaţie – ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale audio lucru în clasă
portativ, cheie sol, note - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior fișe de evaluare ● inter-
de la DO1 la DO2 ● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, evaluare
Recapitulare ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Resurse ●auto-
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) procedurale: evaluare
● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, Metode:
Evaluare percuţie corporală conversaţia, ● evaluare
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii explicaţia, scrisă și orală
cunoscute exerciţiul,
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în munca
ştafetă independentă,
● joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor jocul
● jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii didactic
fragmentului muzical audiat Organizare:
● stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente activitate
faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, desene frontală,
animate adecvate vârstei) individuală şi
● indicarea înălțimii sunetelor din gama DO cu ajutorul mâinii și al pe grupe
vocii
● scrierea notelor din gama DO pe portativ
Itemii probei de evaluare vizează:
● completarea enunțurilor lacunare
● stabilirea corepondenței între nota de pe portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe portativ
● transcriere de portativ și identificare de note
● interpretarea unui cântec cunoscut, respectând toate noțiunile de
teorie muzicală învățată

132
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
Competențe generale

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de context


1.1.Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiar
1.2.Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul înconjurător
1.3.Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj visual
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate
2.1.Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate
2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3.Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.4.Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
2.5.Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică

133
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

UNITATEA DE COMPETENŢE NR.


CONŢINUTURI SĂPT. OBS.
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
Recapitulare. Amintiri din vacanță
1.1.; 1.2.;
Evaluare Tehnici de lucru învăţate în clasa a II-a. Colajul 2 S1
1.3.; 2.2.; 2.3.
inițială
Trusa micului artist
Materiale și instrumente necesare pentru orele de Arte vizuale și abilități
practice
1.1.; 1.3.;
Ce este arta?
1. ARTA DIN 2.2.; 2.3. S2–S3
Comunicarea prin imagini 4
JURUL TĂU
Cum percepi lumea din jurul tău?
Iluzii optice. Aplicație: Unde este gândăcelul?
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Cum te comporți în muzeu?
Ce poți face cu un creion?
Punctul – element de limbaj plastic. Aplicație: Brad punctat
Ritmul liniilor
1.1.;1.2.;
Linia – element de limbaj plastic. Perspectiva
2. LUMEA ÎN 2.1.; 2.3.; 2.5. S4–S7
Aplicație: Drum pierdut 8
CREION
Cum desenezi un personaj?
Portretul. Aplicație: Desenează-l pe Andrei!
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Carte de colorat
3.MAGIA 1.1.; 1.2.; Povestea culorilor 6 S 8 – S 10
CULORILOR 2.1.; 2.3.; 2.5. Culori primare și culori binare. Aplicație: Titirezul fermecat
Experiment: Cum se descompun culorile?
Forme și nuanțe
Formă spontană. Formă elaborată. Tehnici de colorare Aplicație: Joc de culori
Tonuri și culori
Volumul obiectelor. Aplicație: Vas cu flori
Recapitulare. Evaluare
134
UNITATEA DE COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI SĂPT. OBS.
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
Proiect: Sunt român!
În casa bunicii
Cusături și împletituri. Aplicație: Semn de carte
Atelierul lui Moș Crăciun
4. LA GURA 1.1.; 2.1.; Șablonare. Decupare. Aplicație: Steluțe pentru pom S 11 – S 13
6
SOBEI 2.2.; 2.4. Vine Anul Nou!
Elemente decorative. Aplicații: Mască; Felicitare
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Păpuși vesele
Culori calde, culori reci
Semnificația culorilor. Aplicație: Cizmulița-surpriză
Arta realizării fotografiei
1.1.; 1.2.; 1.3.
5. LUMINI ȘI Mici secrete pentru realizare unei fotografii reușite S 14 – S 16
2.1.; 2.2.; 2.3.; 6
UMBRE Mari artiști (extindere)
2.4.; 2.5.
Nicolae Grigorescu. Un maestru al culorilor
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Ramă pentru fotografii
Recapitulare.Eva
luare la finalul 2.3.; 2.5. Proiect: Desen animat 2 S 17
semestrului I

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
135
SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE COMPETENŢE NUMĂR DE ORE


CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE
6. VIAŢA PE 1.1.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; Arta plierii hârtiei 2 S 18 – S 27
PĂMÂNT 2.3.; 2.4.; 2.5. Origami. Aplicație: Pisicuţă
Arta rulării hârtiei 2
Quilling. Aplicație: Ramă foto
Felicitări, cu drag! 2
Monotipie. Aplicație: Pastel
Colaj. Aplicații: Ghiocel; Fluturi veseli 2
Arta sculpturii
Modelaj în lut. Aplicație: Vas din lut 2
Forme din plastilină
Modelaj. Aplicație: Glob pământesc 2
Forme din hârtie amestecată
Modelaj. Aplicație: Macheta unui vulcan 2
Sărbătorim Paştele!
Decorare. Aplicație: Ouă vesele de Paşte 2
Din folclorul copiilor
Ornamentare. Tradiţii. Aplicație: Caloian 2
Mari artişti (extindere)
Constantin Brâncuşi. Un zeu al sculpturii
Recapitulare. Evaluare 2
Proiect: Vază din ipsos
Total: 20
7. ŞI TU POŢI FI 1.1.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; Casa de vis 1 S 29 – S 32
ARHITECT 2.3.; 2.4.; 2.5. Macheta unei case. Aplicație: Cine stă aici?
Sate și oraşe 2
Macheta unui oraş/ sat. Aplicație: Pe strada principală
Castele de poveste 1
Macheta unui castel. Aplicație: Castelul meu

136
UNITATEA DE COMPETENŢE NUMĂR DE ORE
CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE
Mari artişti (extindere) 1
Antoni Gaudi. Lumea fantastică a unui arhitect
Recapitulare. Evaluare 1
Proiect. Strada şcolii
Total: 6
8. LUMEA 1.1.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; Micul croitor 1 S 32 – S 34
COPIILOR 2.3.; 2.4.; 2.5. Croire şi coasere. Aplicație: Peştişorul-penar
Atelierul fanteziei
Articole de vestimentaţie. Accesorii
Aplicație: Pelerina supereroului 1
Arta păpuşărească
Marionete. Aplicație: Teatrul de umbre 1
Magazinul de jucării
Jucării din materiale reciclabile. Aplicație: Fluturaşul eco 1
Zmeu – o jucărie veche de milenii
Şablonare. Aplicație: Dragon zburător 1
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Decor 1

Total: 6
Recapitulare 1.1.; 1.3. Proiect: Cu toţii suntem talentaţi! 2 ore S 35
finală. Evaluare
finală

137
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1. Arta din jurul tău


Perioada: săptămâna 2 – săptămâna 3

⃰ Săptămâna 1 – Recapitulare și evaluare inițială (2 ore)


COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI) (materiale, procedurale, temporale)

2.1.; 2.2.  Familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru Trusa micului artist - manual (pag. 8-9), - o- observare sistematică
 Exemplificarea utilizării diverselor materiale şi tehnici, pe reproduceri Materiale şi bloc de desen A4, planşe model, - e- evaluare frontală şi
şi pe lucrările elevilor instrumente necesare desene ale copiilor, reproduceri de individuală
 Exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, pensule, vasul de apă, pentru orele de Arte artă,
carioca, pastel, hârtie colorată) şi tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, vizuale şi abilităţi imagini
tempera, colaj, mixte) practice - AMII (computer, tabletă)
 Aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat cu diferite instrumente - exerciţiul, conversaţia,
 Asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate (tehnici ale demonstraţia, observaţia,
culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale colajului, ale modelajului) explicaţia
 Exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic în tehnica - AF, AI
acuarelei - 1 oră

 Identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea de broșuri, pliante, Ce este arta?
albume de artă, vizionarea de filme, documentare, clipuri, reclame Comunicarea prin - manual (pag. 10-11), bloc de - o- observare sistematică
imagini desen, pensule, acuarele, pahar cu - e- evaluare frontală şi
 Mesaje exprimate prin publicitatea stradală
apă, planşe model, reproduceri de individuală
 Identificarea mesajului transmis prin imagine în pictură,
artă, imagini - p- portofoliu
desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative textile, monumentale,
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.; - AMII (computer, tabletă)
ceramice, vestimentație sau bijuterii, arhitectură și/sau scenografie,
2.4. - exerciţiul, conversaţia,
fotografie și prin artele spectacolului
demonstraţia, observaţia,
 Decorarea în echipă a unui tricou, folosind tehnicile explicaţia, jocul didactic
 învăţate (trasare, amprentare, stropire) - AF, AE, AI
- 1 oră
 Discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului uman - observare sistematică
 Participarea la discuții despre diferențierea luminozității, recunoașterea Cum percepi lumea - manual (pag.12-13), - evaluare frontală şi
formei, perceperea culorii obiectelor, orientarea în spațiu, menținerea din jurul tău? pensule,acuarele, pahar cu apă, bloc individuală
atenției și echilibrului. Cum funcţionează de desen, planşe model, reproduceri - portofoliu
 Observarea formelor naturale (elemente de morfologie vizuală) ochiul? de artă, imagini
138
COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI) (materiale, procedurale, temporale)

 Exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii unor efecte vizuale Iluzii optice - AMII (computer, tabletă)
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.. Aplicație: Unde este - exerciţiul, conversaţia,
gândăcelul? demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 1 oră
 Realizarea unui proiect cu tema Cum te comporţi în muzeu? - observare sistematică
1.1.; 2.5.  Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări referitoare la Recapitulare. - manual (pag. 14), imagini, broşuri,- evaluare frontală şi
unitatea parcursă Evaluare pliante de la muzee individuală
Proiect: Cum te - AMII (computer, tabletă) - proiect
comporţi în muzeu? - exerciţiul, conversaţia,
observaţia, analiza
- AE
- 1 oră

UNITATEA 2. Lumea în creion


Perioada: săptămâna 4 – săptămâna 7

COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE


ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI) (materiale, procedurale, temporale)

1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.;  Exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj plastic pe planşe Ce poţi face cu un - manual (pag. 16-17), - observare
2.5.; model, imagini, reproduceri de artă; creion? bloc de desen A4, planşe model, sistematică
 Observarea punctului ca element constitutiv al universului vizual Punctul – element de desene ale copiilor, reproduceri de - evaluare frontală şi
(dimensiuni, fragmentări, contraste) limbaj artă, individuală
 Exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic cu ajutorul plastic imagini - portofoliu
punctului Aplicație: Brad punctat - AMII (computer, tabletă)
 Identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce poate exprima el) - exerciţiul, conversaţia,
 Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze punctul ca demonstraţia, observaţia,
element de limbaj plastic explicaţia
- AF, AI
- 1 oră
 Exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic pe planşe Ritmul liniilor
model, imagini, reproduceri de artă Linia – element de - manual (pag. 18), bloc de desen, - observare
1.1.;1.2.; 2.1.; 2.3.;  Exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, oblice, curbe, limbaj plastic. Modele planşe model, desene ale copiilor, sistematică
2.5. frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse etc. de linii: Brazi reproduceri de artă, imagini - evaluare frontală şi
- AMII (computer, tabletă) individuală
139
 Observarea formelor naturale (elemente de morfologie vizuală) - exerciţiul, conversaţia,
 Exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la gros) pentru demonstraţia, observaţia,
sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de volum explicaţia
- AF, AI
- 2 ore
Perspectiva Aplicație:
 Exerciţii de observare a liniei de orizont pe planşe model, imagini, Drum pierdut - manual (pag. 19), pensule, - observare
reproduceri de artă acuarele, pahar cu apă, bloc de sistematică
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.  Exerciţii de clasificare a elementelor unui peisaj (înălţime, lăţime şi desen, planşe model, reproduceri de - evaluare frontală şi
adâncime) artă, imagini individuală
 Realizarea unui peisaj respectând regulile perspectivei - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
- exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 2 ore
Cum desenezi un
 Exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe planşe model, imagini, personaj? - manual (pag. 20-21), bloc de - observare
reproduceri de artă Portretul. Aplicație: desen, creioane HB,2B,3B sistematică
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.  Exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau de gri-închis prin Desenează-l pe Andrei! planşe model, desene ale copiilor, - evaluare frontală
valorare (hașurare) reproduceri de artă, imagini - evaluare reciprocă
- AMII (computer, tabletă)
 Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze corpul uman
- exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI, AP
2 ore

Recapitulare Evaluare - manual (pag. 22), lucrările - observare


2.3.; 2.5. Proiect: Carte de elevilor sistematică
 Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi analiza acestora în funcţie
colorat - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală şi
de criterii stabilite
- conversația, observația, analiza individuală
 Notarea compoziţiilor realizate de către elevi - AE - proiect
- 1 oră

140
UNITATEA 3. Magia culorilor
Perioada: săptămâna 8 – săptămâna 10

COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE


ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI) (materiale, procedurale, temporale)

1.1.;1.2.; 1.3.;  Identificarea culorilor din cercul culorilor Povestea culorilor - manual (pag. 24-25), - observare
2.3.  Recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în imagini şi în jurul Culori primare şi culori bloc de desen A4, pensule, sistematică
nostru binare acuarele, pahar cu apă, planşe - evaluare frontală
 Dialog provocat privind semnificaţia culorilor: „Care este culoarea ta Aplicație: Titirezul model, desene ale copiilor, şi individuală
preferată?” fermecat reproduceri de artă, - portofoliu
 Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze Experiment: imagini
 culorile primare şi/sau pe cele binare Descompunerea - AMII (computer, tabletă)
 Exerciţii de obţinere a culorilor binare culorilor - exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
explicaţia, jocul didactic
- AF, AI
- 1 oră

 Identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri de artă Forme şi nuanţe Forma - manual (pag. 26-27), bloc de - observare
1.1.; 1.2. spontană. Forma desen, pensule, acuarele, pahar cu sistematică
 Exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a două culori vecine
elaborată apă, planşe model, reproduceri de - evaluare frontală
în cercul culorilor
Aplicație: Joc de culori artă, imagini şi individuală
 Nuanţarea bilaterală a unei culori
- AMII (computer, tabletă) - portofoliu
 Realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite tehnici: monotipia, - exerciţiul, conversaţia,
fuzionarea, stropirea forţată a culorilor, tehnica sforii colorate, dirijarea demonstraţia, observaţia,
jetului de aer explicaţia
- AF, AI
- 2 ore
Tonuri şi nonculori
Volumul obiectelor - manual (pag.28-29 ), pensule,
1.1.; 1.2.; 1.3.  Identificarea şi folosirea nonculorilor Aplicație: Vas cu flori acuarele, pahar cu apă, bloc de - observare
 Sesizarea rolului nonculorilor desen, planşe model, reproduceri sistematică
 Observarea şi identificarea tonurilor unei culori de artă, imagini - evaluare frontală
 Combinarea celor două nonculori în proporţii diferite - exerciţiul, conversaţia, şi individuală
 Combinarea în proporţii diferite a două culori opuse în cercul culorilor demonstraţia, observaţia, - portofoliu
 Realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind tonuri de culoare explicaţia
- AF, AI

141
COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI) (materiale, procedurale, temporale)

- AMII (computer, tabletă)


- 2 ore

 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări referitoare la - manual (pag. 30), imagini,
unitatea parcursă planşe model - evaluare frontală
Recapitulare.
 Realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi decorarea iei Evaluare
- exerciţiul, conversaţia, şi individuală
româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; pictură în forme spontane – observaţia, analiza, turul galeriei - evaluare reciprocă
Proiect: Sunt român!
Covoraşul românesc; pictură în tonuri de culoare – Căni de lut, decupaj - - AE, AI - proiect
2.2.; 2.3.
Hora unirii, colaj – Harta României - AMII (computer, tabletă)
- 1 oră

UNITATEA 4. La gura sobei


Perioada: săptămâna 11 – săptămâna 13

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca elemente decorative În casa bunicii - manual (pag. 32-33), etamină, aţă, - observare
2.1.; 2.2.; 2.4.  Observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, imprimeuri, Cusături şi împletituri lipici, foarfecă sistematică
vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative etc.) Aplicație: Semn de - conversaţia, demonstraţia, - evaluare frontală
 Definirea stilizării carte explicaţia, exerciţiul, şi individuală
 Exerciţiu – joc de realizare a unui motiv decorativ cu ajutorul liniei ca - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
element de limbaj plastic - AF, AI,
 Confecţionarea unui semn de carte din etamină - 2 ore
 Utilizarea tehnicii de lucru cu materiale textile
 (împletire, tăiere, croire, coasere )
- manual (pag. 34-35), carton alb,
 Participarea la discuţii privind elementele decorative specifice sărbătorilor
Atelierul lui Moş carton colorat, creioane, lipici, hârtie - observare
de iarnă
Crăciun glasată, foarfecă, sistematică
 Identificarea materialelor din care sunt confecționate diverse obiecte
1.1.; 2.1.; 2.2. Șablonare. Decupare - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală
 Confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, oameni-de-zăpadă Aplicație: Steluțe pentru - conversaţia, demonstraţia, şi individuală
etc. pom explicaţia, exerciţiul - portofoliu
- AF, AI
- 2 ore

142
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

- manual (pag. 36-37), carton alb,


carton colorat, creioane, lipici, hârtie
- observare
glasată, foarfecă,
sistematică
 Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare - AMII (computer, tabletă)
- evaluare frontală
 Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre Vine Anul Nou! - conversaţia, demonstraţia,
şi individuală
obiceiurile populare Elemente decorative explicaţia, exerciţiul, jocul de rol
- portofoliu
Aplicații: Mască; - AF, AI
1.1.; 2.2.; 2.3.  Participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Anul Nou
Felicitare - 1 oră
 Îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea formei de felicitare
 Crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, împletirea, coaserea şi
- manual (pag. 38), linguri de
lipirea
lemn, batiste
Batiste albe şi colorate,
- observare
fire de lână, panglici colorate,
 Expoziţie de lucrări sistematică
foarfecă, lipici, marker, lucrările
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări referitoare la - evaluare frontală
Recapitulare. Evaluare elevilor
unitatea parcursă şi individuală
Proiect: Păpuşi vesele - AMII (computer, tabletă)
 Realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele - proiect
- conversaţia, jocul de rol,
2.2.; 2.4.
observaţia, analiza
- AE, AP
- 1 oră

UNITATEA 5. Lumini şi umbre


Perioada: săptămâna 14 – săptămâna 16

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

1.1; 2.1.; Recunoaşterea culorilor calde şi a celor reci Culori calde, culori - - manual (pag.40-41), bloc de observare
2.2.  Obţinerea culorilor reci prin amestecul în proporţie mai mare a culorilor reci desen A4, pensule, acuarele, pahar sistematică
albastru, violet, verde cu alte culori în cantitate mai mică Semnificaţia culorilor cu apă, lavete colorate, panglică, - evaluare frontală
 Obţinerea culorilor calde prin amestecul în proporţie mai mare a culorilor Aplicație: Cizmuliţa- perforator, foarfecă, şi individuală
roșu, oranj, galben cu alte culori în cantitate mai mică surpriză marker, planşe model, desene ale - portofoliu
 Identificarea senzaţiilor pe care le provoacă aceste culori copiilor, reproduceri de artă,
 Exerciţiu – desenarea, decuparea şi decorarea unei cizmuliţe în culori imagini
calde şi culori reci - AMII (computer, tabletă)
- exerciţiul, conversaţia,

143
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 2 ore

 Participarea la discuţii privind importanţa fotografiei - manual (pag. 42-43), bloc de - observare
 Cunoaşterea componentelor aparatului foto desen A4, pensule, acuarele, pahar sistematică
 Exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și deosebirilor dintre exprimarea în Arta realizării cu apă, planşe model, desene ale - evaluare frontală
limbaj fotografic și limbajul artelor plastice pe aceeași temă (vas cu flori - fotografiei copiilor, reproduceri de artă, şi individuală
pictură şi vas cu flori - fotografie) imagini, aparat foto - evaluare reciprocă
Mici secrete
 Realizarea unui album foto cu o anumită temă - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
pentru realizarea
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5. - exerciţiul, conversaţia,
unei fotografii reuşite
demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 2 ore

- manual (pag. 44-45), film - evaluare frontală


 Vizionarea unui documentar (PPT) despre Nicolae Grigorescu
documentar, imagini cu operele - portofoliu
 Identificarea unor opere importante ale artistului
artistului
 Organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu întrebări despre Nicolae Mari artişti (extindere) - AMII (computer, tabletă)
Grigorescu Nicolae Grigorescu
1.1.; 1.3. - conversaţia, exerciţiul
 - 1 oră

- manual (pag. 46 ), carton, guaşe, - evaluare frontală


 Expoziţie de lucrări hârtie creponata, foarfecă, un şi individuală
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări referitoare la Recapitulare. Evaluare
cutter, lipici, un cartof - proiect
unitatea parcursă Proiect: Ramă pentru
- AMII
 Realizarea unei rame pentru fotografii fotografii
2.2.; 2.3.; 2.4. - conversaţia, exerciţiul
- AI, AF
- 1 oră

1.1.; 2.3.; 2.5.  Participarea la discuții despre comunicarea prin imagine în pictură, Proiect: Desen animat - manual (pag. 47 ), carnețel de 20 - evaluare frontală
desen/grafică (Lizuca și Patrocle) de pagini sau coli A4, creioane şi individuală
 Exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme ușor de recunoscut colorate sau guașe - proiect
 Realizarea unui desen animat după o poveste cunoscută - AMII (computer, tabletă)
- conversaţia, exerciţiul
144
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

- AI, AF
- 2 ore

Recapitulare și evaluare la finalul semestrului al II-lea


Perioada: săptămâna 18

UNITATEA 6. Viaţa pe Pământ


Perioada: săptămâna 18 – săptămâna 27
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

2.2.; 2.3.  Observarea unor imagini Arta plierii - manual (pag. 6-7), hârtie - observare
 Identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea obiectelor hârtiei glasată, marker, şnur pentru sistematică
 Definirea tehnicii origami Origami mărţişor, capsator - evaluare
 Descrierea etapelor necesare pentru realizarea pisicuţei Aplicație: Pisicuţă - AMII (computer, tabletă) frontală şi
 Confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami - conversația, demonstrația, individuală
 Confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami (bărcuţa, coiful, explicația, exercițiul - portofoliu
solniţa) - AF, AI
- 2 ore
Arta rulării - manual (pag. 8-9), cartoane A4
 Participarea la discuţii privind rolul decorării unor obiecte hârtiei colorate, sfoară, foarfecă, lipici, - observare
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.  Definirea tehnicii quilling Quilling ac pentru rularea hârtiei sistematică
 Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între tehnicile origami şi quilling Aplicație: Ramă - AMII (computer, tabletă) - evaluare
 Confecţionarea unei rame foto folosind tehnica quilling foto - conversația, demonstrația, frontală şi
 Decorarea unor picturi folosind tehnica quilling explicația, exercițiul individuală
- AF, AI - portofoliu
- 2 ore

 Participarea la discuţii privind felicitările şi semnificaţia acestora Felicitări, cu - manual (pag. 10-11), carton
 Realizarea unor dialoguri între copii referitoare la ziua mamei drag! alb, carton colorat, creioane
2.1; 2.2.; 2.3.  Jocuri de rol Monotipie pastel, scobitoare, lipici, hârtie - observare
 Selectarea dintr-o listă dată a compoziţiilor realizate prin monotipie Aplicație: Pastel glasată, foarfecă, fluturi decupaţi sistematică
 Exersarea folosirii creioanelor pastel Colaj - AMII (computer, tabletă) - evaluare
 Realizarea unei felicitări folosind monotipia (cu creioane pastel) Aplicații: Ghiocel; - conversația, demonstrația, frontală şi
 Realizarea unor felicitări folosind colajul Fluturi veseli explicația, exercițiul, jocul de rol individuală
145
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

- 2 ore

1.1.; 2.1.; 2.3. - manual (pag. 12-13), pastă de


Arta sculpturii modelaj (lut), instrumente pentru
 Participarea la discuţii despre comunicarea prin sculptură Modelaj în lut modelaj, planșetă, acuarele, - observare
 Identificarea materialelor din care au fost realizate obiectele Aplicație: Vas din pensulă sistematică
sculptate/modelate lut - AMII (computer, tabletă) - evaluare
 Modelarea unui vas din lut - conversația, demonstrația, frontală
 Decorarea vasului cu linii, puncte, forme geometrice explicația, exercițiul, turul - evaluare
 Pictarea formelor obţinute galeriei reciprocă
 Aprecierea lucrărilor colegilor - AF, AI
- 2 ore
- manual (pag. 14-15), plastilină,
planșetă
1.1.; 2.4. Forme din - AMII (computer, tabletă) - observare
 Selectarea dintr-o listă dată a obiectelor realizate din plastilină plastilină - conversația, demonstrația, sistematică
 Exerciţii de modelare a plastilinei Modelaj explicația, exercițiul, jocul - evaluare
 Exerciţii de modificare a unor forme geometrice din plastilină Aplicație: Glob didactic frontală şi
 Modelarea din plastilină a unui glob pământesc pământesc - AF, AP, AI individuală
 Joc didactic: Ghici ce obiect lipseşte? - 2 ore - portofoliu

 Identificarea materialelor din care sunt lucrate obiectele din imagini - manual (pag. 16-17), ziare
1.1.; 2.2.; 2.4.  Definirea unui vulcan (brainstormig) vechi, aracet, făină, recipient de
 Prepararea amestecului de hârtie Forme din hârtie plastic, polistiren - observare
 Realizarea machetei unui vulcan folosind hârtie amestecată amestecată - AMII (computer, tabletă) sistematică
 Joc didactic: Extrage imaginea şi spune din ce material este făcut Modelaj - conversația, brainstorming, - evaluare
obiectul! Aplicație: Macheta demonstrația, explicația, frontală şi
 Confecţionarea unor bijuterii din hârtie amestecată unui vulcan exercițiul, jocul didactic individuală
- AF, AE, AI - portofoliu
- 2 ore
- manual (pag. 18-19), ouă, aţă,
Sărbătorim lipici, foarfecă, nasturi coloraţi
 Participarea la discuţii despre tradiţii şi obiceiuri de Paşte şi despre Paştele! - conversația, demonstrația, - observare
semnificaţia acestora Decorare explicația, exercițiul, jocul de rol sistematică
 Vizionarea unor documentare despre încondeierea ouălor Tradiții: Ouă - AF, AI, AE - evaluare
1.1.; 2.2.; 2.3.  Realizarea unei păpuşi prin decorarea ouălor cu ajutorul unor materiale vesele de Paşte - 2 ore frontală şi
sintetice individuală
146
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Teatrul de păpuşi (pe echipe) - manual (pag. 20-21), lut,


 Iniţierea unor dialoguri între copii cu tema frunze, flori, scobitoare
Din folclorul - AMII (computer, tabletă)
Obiceiuri populare copiilor - conversația, demonstrația, - evaluare frontală
 Citirea unor numărători şi strigături din folclorul copiilor Ornamentare explicația, exercițiul, jocul de rol - evaluare
 Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare Tradiţii. - AF, AI, AE reciprocă
 Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre obiceiurile populare Aplicație:Caloian - 2 ore - portofoliu
1.1.; 2.2.  Modelarea din lut a păpuşii Caloian
 Decorarea păpuşii cu materiale naturale - manual (pag. 22-23), film
 Aprecierea lucrărilor colegilor pe baza criteriilor date Mari artişti documentar, imagini cu opere
(extindere) brâncuşiene
Constantin - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală
 Vizionarea unui documentar (PPT) despre Constantin Brâncuşi Brâncuşi. Un zeu - conversaţia, exerciţiul - portofoliu
 Identificarea unor opere importante ale artistului al sculpturii - 2 ore
 Organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu întrebări despre - manual (pag. 24), ipsos, pahar
1.1.; 1.3. C. Brâncuşi Recapitulare de plastic, beţişor pentru amestec,
Evaluare flori, crenguţe, markere
Proiect: Vază din - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală
 Turnarea unei vaze din ipsos ipsos - conversaţia, exerciţiul şi individuală
 Decorarea vazei - AI, AF - autoevaluare
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări - 2 ore - proiect
referitoare la unitatea parcursă

2.2.; 2.3.

UNITATEA 7. Și tu poți fi arhitect!


Perioada: săptămâna 29– săptămâna 31

147
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

1.1.; 2.4.; 2.5.  Observarea unor imagini Casa de vis - manual (pag. 26-27), hârtie - observare
 Compararea tipurilor de clădiri din imagine Macheta unei case glasată, carioca, lipici sistematică
 Identificarea modului de utilizare al acestora Aplicație: Cine stă aici? - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală şi
 Participarea la unele discuţii despre arhitectură şi arhitecţi celebri - conversația, demonstrația, - individuală
 Descrierea etapelor necesare pentru realizarea căsuţei explicația, exercițiul - proiect
 Construirea căsuţei - AF, AI;
 Decorarea căsuţei - 1 oră
 Construirea unei case folosind tehnica tangram
- manual (pag. 28-29), cutii de - observare
 Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între clădirile din mediul rural şi cele Sate si oraşe carton, foarfecă, lipici, hârtie sistematică
din mediul urban Macheta unui oraş/ sat colorată, culori - evaluare frontală şi
 Definirea unei machete Aplicație: Pe strada - conversația, demonstrația, individuală
 Identificare rolului unei machete principală explicația,exercițiul, turul galeriei - evaluare reciprocă
1.1.; 2.4.; 2.5.  Construirea machetei pe baza etapelor date - AF, AI
 Construirea machetei Pe strada principală - 2 ore

- manual (pag. 30-31), cartoane, - observare


 Formularea unor întrebări şi răspunsuri privind castelele şi rolul acestora Castele de poveste foarfecă, lipici, role de hârtie, hartă sistematică
 Identificarea unor castele şi localizarea acestora Macheta unui castel - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală
 Participarea la jocuri de observare a elementelor din mediul înconjurător Aplicație: Castelul meu conversația, demonstrația, explicația, - evaluare reciprocă
1.1.; 1.2.; 2.4.; 2.5.  Construirea machetei unui castel (în echipă) exercițiul, jocul de rol
- AF, AI, AE;
- 1 oră
- observare
 Participarea la discuţii despre comunicarea prin arhitectură Mari artişti (extindere) - manualul (pag. 32-33), PPT, sistematică
1.1.; 1.3.; 2.5.  Vizionarea unor filmuleţe sau PPT despre Gaudi şi opera sa Antoni Gaudi. Lumea materiale reciclabile: peturi, - portofoliu
 Construirea unei machete originale din materiale reciclabile fantastică a unui arhitect ambalaje, pahare de plastic etc.
- conversația, demonstrația,
explicația
- AF, AI
 Selectarea răspunsurilor corecte la întrebări recapitulative din unitatea de - 1 oră
învăţare parcursă Recapitulare Evaluare - manual (pag. 34), hârtie, creion,
2.3.; 2.5.  Identificarea elementelor importante ale unei străzi Proiect: Strada şcolii riglă, cartoane, carioca, lipici, - observare
 Desenarea unei schiţe a străzii şcolii scobitori sistematică
 Construirea unei machete cu titlul Strada şcolii în viitor - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală şi
- conversația, demonstrația, individuală
explicația, exercițiul, munca - autoevaluare
independentă - proiect
148
UNITATEA 8. Lumea copiilor
Perioada: săptămâna 32 – săptămâna 34

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Observarea unor imagini Micul croitor - manual (pag. 36,37), lavete, - observare
 Identificarea instrumentelor unui croitor Croire şi coasere foarfecă, ac, aţă, şnur, centimetrul de sistematică
1.1.; 2.2.; 2.4.  Precizarea modului de utilizare al acestor instrumente Aplicație: Peştişorul- croitorie - evaluare frontală şi
 Explicarea unor termeni de specialitate: a festona, a croi, tipar, etc. penar - conversația, demonstrația, individuală
 Descrierea etapelor necesare pentru realizarea peştişorului- penar explicația, exercițiul, jocul de rol - autoevaluare
 Confecţionarea peştişorului-penar - AF, AI;
 Joc de rol: La croitor - 1 oră
- manual (pag. 38-39), sac de
Atelierul fanteziei plastic, foarfecă, hârtie autocolantă, - observare
 Participarea la discuţii despre arta vestimentară
Articole de vestimentaţie. şnur, marker, tricou, acuarele sistematică
 Redecorarea unor obiecte(tricou, sacoşă)
1.1.; 2.2.; 2.4. Accesorii - AMII (computer, tabletă) - evaluare frontală
 Confecţionarea unei pelerine Aplicație: Pelerina conversația, demonstrația, explicația, - evaluare reciprocă
 Aprecierea produselor realizate de colegi supereroului exercițiul, jocul de rol
- AF, AI, AP
- 1 oră
- manual (pag. 40-41), paie, - observare
Arta păpuşărească foarfecă, scotch, coli autocolante, sistematică
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.  Participarea la discuţii despre comunicarea prin arta spectacolului Marionete capac de la cutie de carton, etc. - evaluare frontală şi
 Construirea unui decor pentru teatrul de umbre Aplicație: Teatrul de conversația, demonstrația, explicația, individuală
 Punerea în scenă a unui mic spectacol de teatru de umbre umbre exerciţiul, jocul de rol - portofoliu
 Participarea la jocuri de umbre - AF, AI, AP
- 1 oră
Magazinul de jucării - manual (pag. 42-43), carton,
 Participarea la discuţii despre materialele reciclabile şi despre importanţa Jucării din materiale creion, riglă, recipient din plastic, - observare
reciclării reciclabile Aplicație: acuarele sistematică
2.2; 2.3.; 2.4.  Descrierea etapelor pentru realizarea fluturaşului Fluturaşul eco. - conversația, demonstrația, - evaluare frontală şi
 Confecţionarea fluturaşului explicația, exercițiul, munca individuală
 Desenarea schiţelor unor jucăriii independentă, jocul de rol
 Construirea unor jucării din materiale reciclabile - AF, AE, AI;
 Joc de rol: La magazinul de jucării - 1 oră
- manual (pag. 44-45), hârtie albă,
Zmeul - o jucărie veche acuarele, resturi de hârtie, sfoară,
 Definirea şablonului de milenii capsator, cartoane colorate, lipici - observare
2.3.; 2.5. Şablonare Aplicație: - AMII (computer, tabletă) sistematică
149
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Construirea unor şabloane Dragon zburător - conversația, demonstrația, - evaluare frontală şi


 Confecţionarea unui zmeu cu ajutorul şablonului explicația, exercițiul individuală
 Construirea unui dragon zburător din resturi de hârtie (în echipă) - AF, AE, AI; - proiect
- 1 oră
- manual (pag. 46), carton guașe sau
Recapitulare creioane colorate foarfecă, polistiren
Evaluare - AMII (computer, tabletă)
 Selectarea răspunsurilor corecte la întrebări recapitulative din unitatea de Proiect: Decor - conversaţia, explicaţia, munca - evaluare individuală
învăţare parcursă independentă, exerciţiul, - autoevaluare
 Crearea unui decor pentru punerea în scenă a unei poveşti dramatizarea - expoziție de lucrări
2.4.; 2.5.  Dramatizarea poveștii Hansel şi Gretel - AI, AE ale elevilor
- 1 oră

Recapitulare finală. Evaluare finală


Nr. de ore: 2
1.1.; 1.3.  Decorarea clasei Proiect:Cu toţii suntem - manual (pag. 47), baloane colorate,- evaluare frontală,
 Expunerea celor mai reuşite lucrări realizate de-a lungul anului talentaţi! ghirlande de flori din hârtie, diplome individuală
 Organizarea unei gale la nivelul clasei - conversaţia - evaluare reciprocă
 Premierea elevilor - AI, AF - proiect
- 2 ore

150

S-ar putea să vă placă și