Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 209901605258

Data (Z, L, A) 19-06-2019

Factura
6 7 0 2 6 4 9 2

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 BST CON R&amp F SRL
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului J51/46/2017
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 C.I.F. RO37992587
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Sediul str Principala nr 93 Cascioarele
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) -
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Judetul Calarasi
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Contul RO33UGBI0000432013441RON
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25 Banca Garanti Bank SA

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Invertor de sudura profesional Velt TIG/MMA buc 1 2.100,83 19 2.100,83 399,16


250, 250 A, 230 V, electrod 1.6-5 mm, 9.5 kg,
accesorii incluse [7712000250]

2 Discount conform promotie: 7712000250 buc 1 -924,37 19 -924,37 -175,63


[DPRO1VAT20TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar/POS ramburs, Plata numerar/POS cu bon fiscal/chitanta

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 1.176,46 223,53
stampila care accize: Total 1.176,46 223,53
Numele delegatului .........................................
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
1.399,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)