Sunteți pe pagina 1din 15

ALR

ASOCIATIA LOGOPEZILOR DIN ROMANIA

COD DEONTOLOGIC
PROIECT

AL MEMBRILOR ALR PRACTICANTI AI PROFESIUNII


DE LOGOPED

CONTACTE: www.logopezi.ro
ALR
ASOCIATIA LOGOPEZILOR DIN ROMANIA

Desi activitatea logopedică a debutat în România în 1828 la


Dumbrăveni, lângă Focșani, ea nu a fost și nu este reglementată juridic ca
profesiune nici astăzi.

Acesta este primul Cod deontologic destinat a fi un ghid etic în


exercitarea profesiunii de către logopezi, in actualele condiții
institutionale din România. Conține principii ale drepturilor si ogligațiilor
acelor membri ALR care practică logopedia și va putea fi modificat ori de
câte ori nevoile profesionale, practice, sociale sau legislative o vor cere.
Scopul acestui cod este de a fi baza relațiilor interumane din cadrul
activității terapeutice, a luării deciziilor corecte în acest cadru, dar și
pentru a fundamenta relațiile dintre logoped și logopat, dintre logopezi,
între logopezi și ceilalți specialiști, între logopezi si societate.

Codul deontologic este parte a proiectului mai larg al realizarii


normalizării poziției domeniului logopediei din punct de vedere juridic.
Din 1828 până in prezent acest domeniu, din ce in ce mai necesar si de
neânlocuit ca ofertant a primei resurse umane in recuperarea si
integrarea familială, scolară , profesională si social-economică a
persoanelor cu nevoi speciale, nu a primit atentia cuvenită din partea
autorităților – poate și din cauza disipării locurilor de muncă in diverse
instituții – ceea ce ridică probleme in gestionarea legislativă unitară a
domeniului logopediei.
Primul Cod deontologic al logopedului este astăzi supus discuției
publice si grupul de lucru așteaptă cu deschidere deplină propunerile,
recomandările, sugestiile și chiar și criticile din partea tuturor celor
interesați de acest domeniu – logopedia. El a fost elaborat avand ca
indrumar:
- „Code de deontologie de L'Association romande des logopedistes
diplomes” cu ultimele modificari din 1997,
- „Code de deontologie” al Association canadienne des orthophonistes
et audiologistes (ACOA)
- Codul deontologic al Colegiului Medicilor din Romania
A fost vazut si adnotat de consilierii juridici ai ALR.

Presedinte ALR,

Ene Cornelia
CODUL DEONTOLOGIC AL LOGOPEDULUI

Definirea termenilor

1. Logopedia este stiinta ce studiaza vocea, vorbirea, limbajul și comunicarea, cu scopul de a


cunoaste mecanismele si functiile acestora, precum si de a identifica disfunctiile lor, elaborand
metodele, procedeele si tehnicile necesare rezolvarii acestor disfunctii, pentru a se asigura o viata
personala si sociala optima fiecarui membru al societatii.

2. Logopatia este disfunctia de la dezvoltarea tipica fie a vocii, fie a vorbirii, fie a limbajului și
comunicarii, ce afecteaza comunicarea persoanei cu semenii sai. Logopatia se poate manifesta sub
forma fiecarei disfunctii in parte , ori a combinatiilor acestora.

3. Logopedul este persoana calificata in a folosi programele de interventie logopedica cu scopul


recuperarii, compensarii si integrarii persoanelor cu nevoi speciale in viata familiala, scolara,
profesionala si sociala.

4. Logopatul este persoana care are nevoie de ajutorul specializat al logopedului si are dreptul sa
primeasca programul de interventie individualizata din partea acestuia, pentru eliminarea,
corectarea sau macar ameliorarea logopatiei sale.

5. Terapia logopedica este activitatea desfasurata de logoped pe intreaga relatie cu logopatul si


apartinatorul acestuia.

6. Programul de interventie individualizata este ansamblul procedurilor, tehnicilor si metodelor


folosite de logoped in activitatea sa cu logopatul.

7. Apartinatorul este persona indreptatita sa insoteasca si sa reprezinte logopatul pe perioada


terapiei logopedice.
8. Disfunctiile dezvoltarii normale a fiintei umane si care intra in competenta logopedului sunt
variate ca etiologie si simptomatologie si pot avea cauze genetice, somatice, patogene,
psihologice, pedagogice, familiale, economice, etc
Acestea se pot manifesta ca tulburari de voce tulburari de voce (disfonii, rhinolalii, post-
laringectomii, etc), de fonatie (dislalii, dislalii polimorfe), de articulare a sunetelor in vorbire
(disartrii, alalii, afazii), de ritm si fluenta (tahilalie, bradilalie, balbism, logonevroza, mutism
electiv), de limbaj scris/citit/socotit (disgrafii, disortografii, dislexii, discalculii), de dezvoltare
(autism, Down, Rhet, ADHD, ADD, retard general in dezvoltare) si consecutive afectarii senzoriale
(hipoacuzii, cecitate) sau cerebrale ( debilitati mentale, oligofrenii).

9. Cabinetul logopedic este locul in care se desfasoara terapia logopedica, indiferent de institutia
in care functioneaza.

10. Asociatia Logopezilor din Romania -ALR, este organizatia neguvernamentala profesionala care
reuneste toti logopezii din Romania, ce functioneaza in conditiile legii, in baza statutului, a
Regulamentului de Ordine Interna (R.O.I.) si a prezentului Cod Deontologic.

I PRINCIPIUL DEMNITATII

1. Logopedul va considera ca orice persoana are dreptul sa fie respectata si tratata ca fiinta
umana, indiferent de cultura, nationalitate, etnie, religie, abilitati fizice sau intelectuale, statut
socio-economic.

2. Logopedul nu va prejudicia dreptul la imagine a oricarei persoane.

3. Logopedul va manifesta intelegere si respect fata de trairile, experientele si cunostintele


logopatului, avand o atitudine prevenitoare si plina de solicitudine.

3. Logopedul se va asigura ca logopatul ori apartinatorul nu participa la programul de interventie


logopedica sub presiune sau constrangere.

4. In cabinet nu vor fi afisate simboluri sau insemne de natura sa ofenseze credintele ori traditiile
culturale ale solicitantilor de terapie logopedica.

5. Sub nici o justificare nu se vor face remarci si nu se vor adopta atitudini care sa aduca prejudicii
bunei desfasurari a actului terapeutic.

6. Limbajul folosit in actul terapeutic va fi adecvat varstei, pregatirii, capacitatii de intelegere si


comunicare a logopatului/apartinatorului.

7. Tinuta profesionala va fi decenta, iar ambientarea cabinetului de natura sa ofere confort si


siguranta logopatului.

8. Logopedul va evita sa apeleze la mijloace prin care sa-si creeze o imagine ce nu corespunde cu
realitatea competentelor sale, inclusiv prin publicitate.

9. Logopedul nu poate accepta sa fie platit pentru interventiile sale publice, in massmedia, daca
subiectul este conexat cu Asociatia Logopezilor din Romania sau activitatea sa profesionala.
Logopedul are dreptul sa-si anunte public serviciile profesionala, dar nu sa-si promoveze propia
persoana.

II PRINCIPIUL INTEGRITATII

1. Logopedul este obligat sa fie onest cu sine, sa-si recunoasca limitele competentelor, iar cand
intampina dificultati sa apeleze la colegi cu experienta si competenta superioara siesi.

2. Logopedul are ca prioritate profesionala promovarea lucrului bine facut.

3. Logopedul este obligat sa-si respecte profesia si pe colegii care o practica, fara a comenta in
nici o imprejurare prestatiile profesionale ale acestora, manifestand oricand solidaritate fata de
ei.

4. Logopedul va prezenta si promova logopedia si Asociatia Logopezilor din Romania, pentru a fi


mai bine cunoscuta in toate mediile.

5. Logopedul - membru ALR - nu va face declaratii publice in numele acesteia, daca nu a primit
mandat in acest sens, iar in cazul in care il are – declaratiile se fac pe temele bine definite si
delimitate in cadrul mandatului de reprezentare primit.

6. Membrii Asociatiei sunt obligati sa apare imaginea Asociatiei si a celorlalti membri.

7. Membrii Asociatiei sunt obligati sa ofere sfaturi corecte din punct de vedere profesional
colegilor care le solicita, atat in interiorul Asociatiei, cat si celor din afara ei.

8. Logopedul, membru ALR, care afiseaza sau foloseste titluri si calitati profesionale pe care nu le
poseda, cu scopul de a-si crea o imagine falsa in oferta de servicii, este sanctionat prin
excluderea din ALR si din Registrul National al Logopezilor.

9. In situatia in care logopedul are subordonati in cabinet, prezentarea acestora se va face in mod
corect cu respectarea titlului sau activitatii fiecaruia.

10. Logopedul are obligatia de a nu depasi llimitele atestatului de practica obtinut.

11. Logopedul are obligatia de a nu folosi mijloace, procedee, tehnici terapeutice elaborate de alti
colegi, fara consimtamantul public al acestora.

12. Interesele profesionale au prioritate in raport de interesele, obiectivele sau opiniile personale.

13. Logopedul care indeplineste functii sau sarcini in cadrul ALR, trebuie sa se abtina de la
deliberari, atunci cand are un interes propriu in problema deliberata.
III PRINCIPIUL RESPONSABILITATII

1. Logopedul va da curs si va asculta orice solicitant cu maxima atentie, luand decizia cea mai
potrivita cazului.

2. Decizia de a acorda unui logopat terapia logopedica se va lua numai dupa o examinare atenta a
acestuia, in cel putin doua sedinte.

3. In situatia in care logopedul concluzioneaza ca problemele de sanatate ale solicitantului nu sunt


de competenta sa, va indruma solicitantul catre cea mai competenta specialitate.

4. Logopedul va inteprinde tot ce este necesar pentru ca logopatul si apartinatorii acestuia sa


inteleaga specificul terapiei logopedice, a carei reusita depinde si de acestia.

5. Logopedul va fi foarte atent in comunicarea cu apartinatorii si logopatul, pentru a nu induce


asteptari nerealiste fata de dificultatea cazului. El are obligatia de a le oferi acestora o perspectiva
clara asupra desfasurarii terapiei, asupra conditiilor de succes, a duratei terapiei si costurilor
implicate.

6. Logopedul are intreaga responsabilitate pentru programul de interventie individualizat pe care


l-a elaborat in caz si pe care-l aplica.

7. Logopatul ori apartinatorul are libertatea deplina de a sista terapia logopedica fara explicatii.

8. Logopedul are dreptul de a incheia programul de interventie terapeutica inainte de atingerea


scopului terapiei logopedice , daca constata ca logopatul sau apartinatorul acestuia nu respecta
programul terapeutic sau nu coopereaza cu logopedul.

9. Logopedul care este temporar in imposibilitatea de a asigura activitatea in cabinet este obligat
sa dirijeze cazurile in curs catre un alt coleg, pentru a nu prejudicia logopatul. In situatia in care
logopatul sau apartinatorul decid asteptarea revenirii terapeutului in activitate, se va respecta
decizia acestuia.

10. Logopedul este obligat sa nu se ofere informatii, tehnici sau materiale de lucru persoanelor
neautorizate sa le foloseasca, sau care prezinta riscul de a le folosi eronat.

11. La inceperea terapiei logopedice, logopedul va obtine acordul logopatului ori apartinatorului in
scris sau verbal, dupa caz, privind continutul, durata si conditiile terapiei logopedice.

12. Instruirea unei alte persoane in vederea practicarii profesiei de logoped este reglementata
prin Regulamentul de Ordine Interna al Asociatiei Logopezilor din Romania – ALR.

13. Logopedul are obligatia pregatirii profesionale continue, participand la cursurile de


perfectionare si specializare organizate de Asociatia Logopezilor din Romania sau de alte
organisme investite cu acest drept.
14. Logopedul va contribui la efortul de standardizare a instrumentelor si materialelor de evaluare
si diagnosticare, la elaborarea de materiale ca suport de lucru, precum si la dezvoltarea fondului
comun de informatii care nu se poate realiza fara publicarea experientelor, izvoarelor, studiilor
proprii sau colective ale logopezilor practicieni.

15. ALR nu este responsabila pentru declaratiile publice date de membrii sai in nume propriu.

16. Logopedul are obligatia sa aplice pe toate documentele pe care le elibereaza parafa,
semnatura, codul si data.

IV PRINCIPIUL COLABORARII

1. Terapia in logopedie implica, de cele mai multe ori, solicitarea de examinari de specialitate;
logopedul are obligatia de a solicita si sustine obtinerea rezultatelor in baza corespondentei
medicale.

2. Sunt foarte multe logopatii in care sustinerea cu medicatie este o conditie necesara rezolvarii
cazului, de aceea logopedul are obligatia sa obtina de la apartinatori/logopati indelinirea acestei
cerinte.

3. Identificarea specialistilor performanti din ORL, ortodontie, psihologie, pediatrie, neurologie,


kinetoterapie, etc, cu care sa colaboreze permanent face parte din conditiile succesului in terapia
logopedica.

4. Colaborarea intre logopezi se desfasoara in doua dimensiuni: in timpul pregatirii/perfectionarii


profesionale si in timpul practicarii profesiunii.

5. Colaborarea pe parcursul pregatirii si perfectionarii profesionale este reglementata de ROI.

6. Colaborarea in timpul practicarii profesiunii se supune actualului Cod. Ea are la baza respectul
reciproc, bazat pe competenta si expertiza.

7. Indiferent de gradul ierarhic pe care-l are un logoped in ierarhia Asociatiei, acesta are dreptul la
opinie personala in problemele profesiei si Asociatiei, pe care sa le reprezinte si sa le sustina in
oricare din formele organizatorice.

8. Fiecare trebuie sa contribuie la formarea si dezvoltarea canalelor de comunicare in interiorul


breslei.

9. Membrii Asociatiei datoreaza sprijin si protectie celorlalti membrii ai Asociatiei.


10. Denigrarea unui alt membru ALR, colportarea de zvonuri, subminarea profesionala a unui
logoped incalca prezentul Cod si se sanctioneaza de catre Comisia de Disciplina.

11. O obligatie importanta pentru logoped este de a indeplini sarcinile ce i-au fost incredintate
prin votul Adunarii Generale a Asociatiei Logopezilor din Romania, sau a celor primite in comisia
din care face parte. Atunci cand este in imposibilitatea de a realiza sarcinile incredintate, are
obligatia de a anunta cat mai urgent Consiliul Director, pentru a se incredinta sarcinile respective
unui alt membru.

V PRINCIPIUL CONSTIENTEI

1. Logopedul are obligatia de a cunoaste la zi cel putin legislatia din domeniu.

2. Logopedul are datoria de a cunoaste istoria propriului domeniu profesional, personalitatile de


valoare care l-au creat si promovat, rolul pe care l-au avut in formarea si evolutia logopediei din
tara.

3. Cunoasterea trecutului scolii noastre de logopedie, ideile proprii despre trecutul profesiei
noastre modeleaza de o maniera considerabila conceptiile fata de situatia actuala, intelegerea si
atitudinea interioara, de constiinta fata de practicarea ei si ne orienteaza catre un anumit viitor.

4. Perceperea dimensiunii temporale, a specificului logopediei romanesti, nu se poate realiza pe


deplin fara o raportare la alte scoli si la cultura altor comunitati. Aceste demersuri nu numai ca nu
sunt de neocolit – dar obligatorii daca dorim ca logopedia sa-si pastreze autonomia, asa cum se
intampla in tarile bogate.

5. Fiecare profesionist este obligat moral sa afirme logopedia ca disciplina universitara, care are
un obiect de studiu, are metode de investigare proprii si a elaborat un set de cunostinte aplicabile
oricand si oriunde – adica raspunde definitiei universal acceptata a stiintei.

6. Fiecare logoped trebuie sa contribuie la efortul autoreflectiei comune.

7. Fiecare logoped trebuie sa-si dezvolte capacitatea de a comunica cunostintele acumulate.

8. Fiecare logoped trebuie sa-si dezvolte abilitatea de a integra intr-un ansamblu coerent
experienta proprie, pentru a fi comunicata.

9. Orice atentat la profesie, logopezi, Asociatie sau beneficiari, indiferent de forma si agent de
realizare, trebuie semnalat, analizat si elaborat un raspuns de aparare.

VI PRINCIPIUL COMUNICARII
1. Relativa autonomie a logopediei nu trebuie opusa celorlalte domenii sau celorlalti specialisti.
Fiind disciplina de granita, logopedul are responsabilitatea de a urmari deescoperirile din
domeniile socio-umane conexe si de a le converti, in functie de potential, in propriul beneficiu
profesional.

2. Este absolut necesar a se initia si mentine un dialog activ si eficient, de preferat permanent, cu
domeniile carora logopedia le datoreaza atat de mult: psihopedagogia, psihologia, pedagogia,
neurologia, etc.

3. Dezbaterile in forma institutionalizata reprezinta cadrul dezirabil in realizarea caruia fiecare


profesionist are menirea sa contribuie.

4. Dialogul intraprofesional este la fel de necesar ca si cel interprofesional. Nevoia obiectiva a


recompunerii campului profesional al logopediei nu afecteaza si nu atenteaza la autonomia
celorlalte domenii socio-umane, sau profesiuni. In acest dialog insa, logopedia trebuie sa-si afirme
caracterul viu si dinamic si capacitatea intelectuala de a aplica in particular castigurile din
cunoasterea contemporana.

5 .Membrii ALR pot organiza si desfasura activitati de informare, analiza, consultare de la distanta,
mai putin cele interzise de lege.

6. Membrii ALR au dreptul sa-si performeze activitatea si pregatirea profesionala prin folosirea
tuturor tehnologiilor existente.

VII PRINCIPIUL REALITATII

1. De prea mult timp logopedia exista intr-o stare de precaritate sociala si institutionala, care s-a
rasfrant in fragmentarea si atomizarea domeniului, la disparitia de specialisti si specialitati in
institutii publice – ceea ce a avut efecte negative in perceptia sociala asupra logopediei. Desi a
avut si are un rol extraordinar de eficient din punct de vedere social si economic, acesta nu este
nici cunoscut, nici recunoscut in opinia publica. Logopezii nu au experienta afirmarii publice si
existenta domeniului depinde de schimbarea acestei stari de lucruri.

2. Logopedia serveste si unor scopuri extrem de pragmatice si are dreptul sa ceara sa fie
recunoscuta sub raportul rolului sau social-economic, ea neservind doar individului cu nevoi
speciale si familiei sale, ci si comunitatii.

3. Intr-o societate in care fenomenul general este de subordonare a intelectualitatii in raport cu


potentatii de toate genurile, logopedia trebuie sa ramana vie, activa, afirmativa si imperativa,
participand alaturi de alte domenii si alti specialisti la mentinerea unui echilibru in societate intre
magnati si experti, fiind de partea fiintei umane, si anume de partea celor expusi si vulnerabili,
cum sunt persoanele cu nevoi speciale.

4. Logopezii trebuie sa contribuie la reconstructia unei realitati intemeiate pe valori, caci este
singurul mod prin care si propria sa valoare poate fi afirmata si confirmata. Pentru aceasta, ei
trebuie sa-si reanalizeze si sa-si sporeasca consistenta valorica profesionala.

5. In timp ce asistam la o inflatie de diplome produse de mediul universitar, pregatirea pentru


profesia de logoped stralceste prin absenta: este o realitate ca nu avem o sectie de logopedie in
universitate, este o realitate ca nu avem legislatie, este o realitate ca nu suntem uniti si solidari in
a ne apara interesele profesionale. Aceasta realitate trebuie schimbata.

6. Prin exemplul lor personal de viata sociala, logopezii pot ajuta comunitatile sa devina mai
tolerante, mai civilizate, mai democratice si nu in ultimul rand mai pragmatice in raporturile lor cu
sistemul de referinta.

7. Logopedia trebuie sa valorizeze la nivel social capacitatea sa modelatoare, pentru a consolida o


pozitie mai clara in raport de factorul politic. Sunt necesare strategii clare pe termen scurt si mediu
prin care clasa politica sa nu mai ia decizii care sa afecteze domeniul logopediei – si prin acesta –
beneficiarul, adica persoanele cu nevoi speciale.

8. In conditiile in care resursele sunt din ce in ce mai putine, si deci mai disputate, mentinerea si
dezvoltarea logopediei nu vor fi posibile decat direct proportional cu capacitatea membrilor
Asociatiei de a gasi mijloace de finantare si mai ales de autofinantare – ca o adevarata breasla
profesionala. Societatea are nevoie de logopedie, sa invatam sa valorizam.

9. Practicile comerciale trebuie sa reflecte convenabilitatea, calitatea serviciilor si sa fie publice.

10. Achitarea serviciilor prestate se face in forma prestabilita intre parti, iar modificarile posibile
de facut trebuiesc stabilite de la inceputul terapiei.

11. Atunci cand logopedul este salariat, negocierea salariului se va face in baza legislatiei in vigoare
cu reprezentantul institutiei angajatoare.

12. Folosirea tehnicilor de rapt de cazuri luate in terapie de alt logoped, practicarea tarifelor de
dumping pentru a atrage clientela, vor fi sanctionate de Comisia de Disciplina, mergand pana la
excluderea din ALR si din Registrul National al Logopezilor.

VIII PRINCIPIUL DISCIPLINEI

1. Logopedul membru ALR este obligat sa participe la activitatile organizate de Asociatie.

2. Solidaritatea cu colegii de profesie, corectitudinea, loialitatea sunt conditii necesare vietii


profesionale, pentru capacitatea de rezistenta si dezvoltare a Asociatiei.

3. Consistenta si coeziunea de breasla se realizeaza si prin acceptarea si respectarea de buna voie


a normelor de conduita si interactiune stabilite de comun acord. Nici un corp profesional nu
rezista daca nu are consensualitatea membrilor sai.
4. Asociatia promoveaza principiul autocontrolului si al autodisplinarii.

5. Cand este necesar a se aplica sanctiuni, mecanismul de baza nu va fi in a retrage calitati


dobandite anterior, cat a nu mai acorda avantaje in viitor, scopul nefiind al pedepsirii, ci al
indreptarii.

6. Problema stabilirii vinovatiilor fiind extrem de delicata, se va acorda o atentie deosebita


examinarii faptelor, iar deciziile si rationamentele care au condus la aceastea vor fi extrem de
transparente.

7. Nu va face nicodata obiect de sanctiune „delictul de opinie” profesionala intr-o controversa


profesionala.

8. Nu este admisibila critica nefondata fata de un alt membru al Asociatiei, dar critica intemeiata
si argumentata fata de un coleg este recomandata a se face direct celui vizat, si numai daca nu
ajung la un acord, vor apela la arbitraj.

9.Atunci cand apar tensiuni intre doi colegi, au obligatia morala de a le rezolva intr-un mod discret
si rational – si numai daca nu reusesc acest lucru, sa apeleze la alti membri din Asociatie, de
recomandat la cei ce le-au fost mentori/supervizori.

10. In domeniul privat (si nu numai), nu este permisa atragerea celor ce deja au inceput terapia cu
un logoped. Daca beneficiarul are aceasta initiativa, noul logoped nu are dreptul sa comeneze
negativ, peiorativ activitatea sau persoana logopedului anterior, din doua motive: nu este moral,
pe de o parte, iar pe de alta parte nu se pot lua ca fiind corecte relatarile beneficiarului, caci de
multe ori acesta nu reda nici corect, nici complet istoricul relatiei la care a renuntat, avand
tendinta de a transfera propriul esec in sarcina celuilalt terapeut.

11. Cu atat mai mult nu se va permite aceasta practica din partea unui membru cu functie in
Asociatie, care in virtutea functiei face acest lucru – sanctiunile fiind foarte severe, mergand pana
la pierderea dreptului de a fi eligibili pe viitor.

12. Nu vor fi luate in considerare niciodata anonimele in cadrul Asociatiei.

13. Orice membru al Asociatiei are dreptul sa reactioneze public la abuzul de autoritate din partea
celor ce au functii in ALR si sa solicite remedierea prejudiciului pricinuit.

IX PRINCIPIUL CONFIDENTIALITATII

1. Datele colectate in cadrul terapiei logopedice se inscriu in fisa logopedica, care este
instrumentul de baza in aplicarea programului de interventie individualizata. Fisa se pastreaza pe
toata durata activitatii logopedului, pentru a fi sursa de date in cercetarile ce se fac in domeniul
logopediei. Aceste fise nu sunt transmisibile nici unei persoane, inclusiv
apartinatorului/logopatului. La incetarea activitatii, logopedul va distruge toate fisele de care
dispune in momentul incheierii activitatii, cu exceptia celor care sunt material de cercetare
longitudinala.

2. Programul logopedului este consemnat in condica de prezenta, pe zile, ore si cazuri programate.

3. Orarul cabinetului se afiseaza pe usa cabinetului si acolo unde este cazul, la avizierul institutiei
in care functioneaza cabinetul logopedic.

4. Situatia logopatilor luati in evidenta se consemneaza intr-un registru de evidenta, in care se


noteaza numele, logopatia, data intrarii in programul de terapie, data incetarii terapiei si situatia
la incetarea terapiei. Acesta registru se va arhiva.

5. Caietul de logopedie este evidenta activitatii logopedului, dar este si documentul de lucru
pentru logopat/apartinator, continand toate activitatile pe care acesta urmeaza sa le realizeze
pana la urmatoarea sedinta. Acest caiet ilustreaza toate tehnicile, procedurile si exercitiile pe care
logopatul le realizeaza in procesul recuperarii sale, timpul de lucru, materiale date ca suport de
lucru, recomandarile logopedului, etc. Acest caiet este al logopatului si urmeaza
logopatul/apartinatorul – si nu ramane logopedului sau in cabinetul de logopedie niciodata. Cand
se schimba terapeutul, urmatorul logoped va cere caietul de logopedie pentru a se documenta in
legatura cu programul de interventie pe care logopatul l-a parcurs pana in acel moment. Copierea
caietului de logopedie pentru a fi folosit ca material didactic sau de cercetare se face doar cu
acordul scris al beneficiarului/logopatului, dar originalul si mapa cu materialele de lucru raman la
acesta..

6. Arhivarea se va face folosindu-se criterii standardizate de arhivare, simple si operationale.

7. Logopedul solicita doar datele anamnestice necesare rezolvarii cazului; nu are dreptul sa ceara
alte informatii logopatului/apartinatorului.

8. Logopedul are obligatia de a nu instraina datele si documentele de care dispune, decat in


cazurile prevazute de legislatia in vigoare si cu dovedirea legitimitatii solicitantului de a le obtine.

9. Logopedul are dreptul - pentru reusita terapiei- de a solicita dialogul si cu alte persoane decat
logopatul/apartinatorul, cum ar fi cadrul didactic, rude importante in proximitatea logopatului,
etc.

10. Logopedul are obligatia de a nu folosi , indiferent de maniera, informatii confidentiale despre
colegi, colaboratori, logopati, apartinatorii acestora.

11. Logopedul nu va face uz de informatii din activitatea cu beneficiarul in cadrul familiei,


prietenilor sau colegilor. Ele vor fi folosite doar in cadrul profesiunii si cu metode specifice de
protejare a identitatii, precum si in cercetarile personale sau ale Asociatiei.

12. Inregistrarea cu metode tehnice ale activitatilor din terapia logopedica se va face doar cu
acordul scris al logopatului/apartinatorului, si se face doar in caz terapeutic (pentru uzul
beneficiarului), didactic (in circuit inchis in Asociatie) sau de cercetare.
X PRINCIPIUL DEZVOLTARII

1. Dezvoltarea personala este o conditie a optimizarii terapiei logopedice, dar si un obiectiv al


Asociatiei. Ea depinde de sursele, mijloacele si calitatea activitatii de dezvoltare. Pregatirea si
perfectionarea permanenta este o obligatie prin care logopedul poate asigura calitatea actului
terapeutic, in beneficiul logopatului.

2. Logopedul va participa periodic la cursurile de perfectionare si la activitatile de cercetare din


domeniu in grup sau individual in functie de tema pe care si-o alege, ca si de conditii ale
promovarii in profesie.

3. Logopedul poate – in limita posibilitatilor – sa desfasoare activitati stiintifice in calitate de


membru al Asociatiei pentru a-si dezvolta aptitudinile si capa citatile profesionale. In acest sens
poate sa prezinte recenzii, sa scrie articole in revista Asociatiei, sa participe la seminarii,
conferinte si simpozioane organizate in cadrul Asociatiei sau in parteneriat cu alte institutii/ONG-
uri.

5. Asociatia se preocupa permanent sa ofere cadrul in care nivelul de informare/formare sa fie


mereu imbunatatit, cu o finalitate care sa aduca succes si satisfactiiprofesionale membrilor sai.

6. Asociatia va elabora tipuri de activitati care sa aduca beneficii de cunoastere membrilor sai,
indiferent de nivelul pe care l-au atins .

7. Instrumentele de invatare, evaluare, promovare sunt transparente si publice, identice pentru


toti membrii Asociatiei.

8. Asociatia se preocupa de respectarea preluarii critice a oricarei informatii din domeniul profesiei
si din domeniile conexe.

9. In cadrul cercetarii, membrii care detin functii nu au dreptul sa se impuna in pozitii ce nu


corespund aportului lor in desfasurarea acesteia. In documentele finale, fiecare persoana ce a
participat la reusita demersuluui stiintific, vor fi consemnate exact cu aportul personal pe care l-au
adus.

10. Asociatia rspinge si sanctioneaza practica plagiatului in cadrul activitatii profesionale si de


cercetare stiintifica in domeniul logopediei cu excluderea din cadrul sau!.

11. Asociatia incurajeaza valorificarea experientei si practicii logopedice. In acest scop, Asociatia
va incuraja sub toate formele si cu toate mijloacele afirmarea practicienilor valorosi, precum si
formarea de grupuri de teoretizare a materialelor, procedurilor, tehnicilor ce s-au dovedit
eficiente in timp.